Πολυχημειοθεραπεία

Η θεραπεία του καρκίνου έχει μια συνολική προσέγγιση. Τα κύρια συστατικά της θεραπείας: χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση. Η χημειοθεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση κυτταροτοξικών φαρμάκων που προκαλούν κυτταρικό θάνατο. Τις περισσότερες φορές, πολλά φάρμακα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου, τα οποία έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. Αυτός ο τύπος θεραπείας ονομάζεται πολυχημειοθεραπεία.

Η πολυεθεραπεία στο νοσοκομείο Yusupov σε κάθε περίπτωση επιλέγεται ξεχωριστά, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και τον τύπο του καρκίνου.

Πολυχημειοθεραπεία για καρκίνο

Στη θεραπεία καρκινικών νεοπλασμάτων, η πολυεθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η μοναδική μέθοδος. Συνδυάζεται επίσης με ακτινοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση. Η πολυεθεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει την ταυτόχρονη χρήση διαφόρων φαρμάκων, ή τα φάρμακα θα χορηγούνται διαδοχικά.

Υπάρχουν πολλά βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από την πολυχημειοθεραπεία στον καρκίνο:

 • τα παρασκευάσματα πολυεθεραπείας θα πρέπει να έχουν διαφορετικό μηχανισμό δράσης σε έναν ογκολογικό όγκο. Είναι αρκετά δύσκολο να προβλέψουμε τη συμπεριφορά των κακοηθών κυττάρων, έτσι πρέπει να επιτεθούν από διάφορες οπτικές γωνίες. Μερικά φάρμακα θα σταματήσουν τις διεργασίες σχάσης, άλλα θα εξαλείψουν τα ήδη υπάρχοντα ανώμαλα κύτταρα.
 • κάθε μεμονωμένο φάρμακο πρέπει να είναι δραστικό έναντι αυτού του τύπου νεοπλάσματος. Η πολυχημειοθεραπεία δεν περιλαμβάνει φάρμακα που στοχεύουν στην ενίσχυση της επίδρασης του κύριου φαρμάκου, χωρίς να επηρεάζουν τον ίδιο τον όγκο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες σημαντικές παρενέργειες.
 • για πολυχημειοθεραπεία, επιλέγονται φάρμακα με διαφορετικές ιδιότητες, στα οποία τα κύτταρα αυτού του τύπου όγκου δεν θα είναι ανθεκτικά. Ακόμη και αν τα κακοήθη κύτταρα αναπτύξουν αντοχή σε ένα φάρμακο, άλλα φάρμακα θα παραμείνουν ενεργά.

Οι κυτοστατικές ουσίες χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των ογκολογικών ασθενειών. Η δράση τους αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Τα φάρμακα ενεργούν έντονα σε ενεργά κύτταρα, ενώ δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αλλαγμένων κυττάρων και φυσιολογικών κυττάρων. Ως εκ τούτου, η χρήση της πολυχημειοθεραπείας συνοδεύεται πάντα από σοβαρές παρενέργειες. Ωστόσο, σήμερα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σταματήσει η ανάπτυξη κακοήθων διεργασιών.

Πολυχημειοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού

Για τη θεραπεία κακοήθους όγκου του μαστού, η πολυεθεραπεία χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη θεραπεία και ως μέρος μιας περιεκτικής θεραπείας με χειρουργική επέμβαση. Εάν είναι δυνατή η εκτέλεση μιας λειτουργίας συντήρησης οργάνων, η πολυεθεραπεία μπορεί να συνταγογραφηθεί πριν από τη χειρουργική επέμβαση για τη μείωση του μεγέθους του όγκου. Επίσης, η πολυεθεραπεία θα χρησιμοποιηθεί μετά από χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Η πολυχημειοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού θα περιλαμβάνει ανθρακυκλίνες και ταξάνες - φάρμακα με υψηλή κυτταροτοξικότητα. Εάν η βιοψία του όγκου δείχνει την παρουσία ορμονικών υποδοχέων, απαιτείται επιπλέον ορμονική θεραπεία.

Υπάρχουν πολλά σχήματα πολυχημειοθεραπείας για καρκίνο του μαστού. Επιλέγονται ανάλογα με τον τύπο του όγκου. Για την πολυχημειοθεραπεία, τα ακόλουθα φάρμακα που είναι ευαίσθητα στον καρκίνο του μαστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • avastin,
 • adrblastine,
 • κυκλοφωσφαμίδιο,
 • Herceptin,
 • docetaxel,
 • μεθοτρεξάτης,
 • πακλιταξέλη και άλλα.

Οι δραστικοί παράγοντες των ναρκωτικών προκαλούν το θάνατο των κακοηθών κυττάρων όχι μόνο στο στήθος, αλλά και σε άλλα όργανα. Έτσι, τα φάρμακα είναι αποτελεσματικά στην ανάπτυξη μεταστάσεων.

Πολυχημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Στον καρκίνο του πνεύμονα, μπορεί να συνταγογραφείται πολυχημειοθεραπεία:

 • πριν από τη χειρουργική επέμβαση, η οποία βοηθά στη μείωση του μεγέθους του όγκου.
 • μετά από χειρουργική επέμβαση - για την εξάλειψη των εναπομεινάντων κακοήθων κυττάρων στο σώμα.
 • σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία - για να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα.
 • όταν η παρηγορητική θεραπεία - επιτρέπει τη βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς, τη μείωση των συμπτωμάτων, την παράταση της ζωής.

Για την πολυχημειοθεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, οι παγκόσμιες ογκολογικές οργανώσεις συνιστούν τη χρήση των ακόλουθων φαρμάκων:

 • καρβοπλατίνη,
 • docetaxel,
 • υδροχλωρική γεμσιταβίνη,
 • σισπλατίνη,
 • ετοποσίδη,
 • υδροχλωρική ιρινοτεκάνη,
 • πακλιταξέλη,
 • πεμετρεξίδη,
 • θειική βινβλαστίνη,
 • τρυγική βινορελβίνη.

Τα παρασκευάσματα πολυεθεραπείας χορηγούνται ενδοφλέβια, σε κύκλους. Δεδομένου ότι οι δραστικές ουσίες των παρασκευασμάτων προσβάλλουν τόσο κακοήθη και υγιή κύτταρα του σώματος, προκαλώντας ισχυρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις, η πολυεθεραπεία λαμβάνει διαλείμματα 14, 20 ή 28 ημερών.

Θεραπεία των ογκολογικών ασθενειών στη Μόσχα

Για την αποτελεσματική εξάλειψη της παθολογίας και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας υποτροπής, η θεραπεία των ογκολογικών ασθενειών θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη βοήθεια της τεκμηριωμένης ιατρικής. Στη Μόσχα πραγματοποιείται επιτυχής θεραπεία του καρκίνου στο νοσοκομείο Yusupov.

Το νοσοκομείο διαθέτει κλινική ογκολογίας, η οποία εξειδικεύεται στην εξάλειψη κακοήθων σχηματισμών διαφόρων ειδών και εντοπισμό. Με βάση το νοσοκομείο Yusupov, λειτουργεί το Επιστημονικό και Πρακτικό Κέντρο, το οποίο αναπτύσσει τις πιο σύγχρονες μεθόδους αποτελεσματικής θεραπείας των ογκολογικών ασθενειών. Οι ασθενείς της κλινικής έχουν την ευκαιρία να λάβουν την πιο σύγχρονη και ποιοτική θεραπεία.

Οι ασθενείς του νοσοκομείου Yusupov μπορούν να θεραπευτούν σε ένα άνετο νοσοκομειακό νοσοκομείο ή στο τμήμα εξωτερικής χημειοθεραπείας. Ογκολόγοι και χημειοθεραπευτές του νοσοκομείου Yusupov χρησιμοποιούν εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη δουλειά τους, γεγονός που καθιστά δυνατή την ακριβέστερη διάγνωση και θεραπεία της νόσου. Στη θεραπεία καρκινικών όγκων, εφαρμόζονται πρωτόκολλα και μέθοδοι θεραπείας, οι οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές.

Με ασθενείς Yusupov Νοσοκομείο απασχολεί ιδιαίτερα εξειδικευμένους ογκολόγους και τις νοσοκόμες που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της νόσου και την απάντηση στη συνεχιζόμενη συνδυασμό χημειοθεραπείας. Οι ασθενείς και οι αγαπημένοι τους παρέχονται με ψυχολογική στήριξη από ειδικούς για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της θεραπείας και τη στάση απέναντι σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το νοσοκομείο Yusupov βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Μόσχας, όπου οι ασθενείς αντιμετωπίζονται όλο το εικοσιτετράωρο. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και να λάβετε συμβουλές από το τηλέφωνο μέσω τηλεφώνου.

Χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα

Χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Η ασθένεια του καρκίνου, ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες, είναι η αιτία της υψηλής θνησιμότητας των ασθενών. Το γεγονός ότι ο καρκίνος δεν είναι εύκολο να ανιχνευθεί και στις περισσότερες περιπτώσεις το διαγνώσει στο στάδιο όπου οι μεταστάσεις εισχώρησαν σε άλλα όργανα αφήνουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

Αλλά όλοι οι ίδιοι γιατροί χρησιμοποιούν σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία σε διάφορους συνδυασμούς, μπορούν να ανιχνεύσουν καρκινικά κύτταρα σε πρώιμο στάδιο της νόσου και να λάβουν μέτρα για να τα καταστρέψουν:

Με χειρουργική επέμβαση.

Προσέξτε

Η πραγματική αιτία των καρκινικών όγκων είναι τα παράσιτα που ζουν μέσα στους ανθρώπους!

Όπως αποδείχθηκε, τα πολυάριθμα παράσιτα που ζουν στο ανθρώπινο σώμα είναι υπεύθυνα για σχεδόν όλες τις ανθρώπινες θανατηφόρες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού καρκινικών όγκων.

Παράσιτα μπορεί να ζήσει στους πνεύμονες, καρδιά, το συκώτι, το στομάχι, τον εγκέφαλο, και ακόμη και το ανθρώπινο αίμα εξαιτίας τους αρχίζει την ενεργό καταστροφή των ιστών του σώματος και το σχηματισμό των ξένων κυττάρων.

Απλά θέλω να προειδοποιήσω, ότι δεν χρειάζεται να τρέξετε στο φαρμακείο και να αγοράσετε ακριβά φάρμακα, τα οποία σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς θα ξεθωριάσουν όλα τα παράσιτα. Τα περισσότερα φάρμακα είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικά, επιπλέον, προκαλούν τεράστια βλάβη στο σώμα.

Βότανα σκουλήκια, στην πρώτη θέση σας δηλητηρίαση!

Πώς να κατακτήσετε τη λοίμωξη και να μην βλάψετε τον εαυτό σας; Ο κύριος ογκοπαρασιτολόγος της χώρας σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε για μια αποτελεσματική οικιακή μέθοδο για την εξάλειψη των παρασίτων. Διαβάστε τη συνέντευξη >>>

Θεραπεία καρκίνου πνεύμονα με χημειοθεραπεία

Μέχρι σήμερα, αυτός ο τύπος θεραπείας αναγνωρίζεται ως ο πλέον αποτελεσματικός για την καταστροφή κυττάρων όγκου. Συνίσταται στην κατάποση φαρμακευτικών παρασκευασμάτων από το στόμα ή ενδοφλεβίως.

Εάν η νόσος ανιχνευθεί αργά, στο 4ο στάδιο, όταν οι μεταστάσεις έχουν ήδη αποκατασταθεί σε άλλα όργανα, ακόμη και η χημειοθεραπεία είναι ανίσχυρη. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος θεραπείας μπορεί να παρατείνει τη ζωή του ασθενούς.

Βρήκατε σφάλμα στο κείμενο; Επιλέξτε το και μερικές ακόμη λέξεις, πατήστε Ctrl + Enter

Παρενέργειες της χημείας και της θεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η χημειοθεραπεία δίνει καλά αποτελέσματα στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Αλλά ακόμη και με ευνοϊκό αποτέλεσμα, δεν περνάει χωρίς ίχνος, αλλά έχει κάποια αρνητική επίδραση στο σώμα, από το οποίο πάσχει:

Χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Η θεραπεία με κυτταροστατικά φάρμακα είναι μια κοινή πρακτική στην ογκολογία. Χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα προτείνεται ως κύρια μέθοδος θεραπείας, παράλληλα μπορεί να προταθούν φάρμακα με στόχο τη μείωση των παρενεργειών των βασικών φαρμάκων.

Έχω εμπλακεί στην επίδραση των παρασίτων σε καρκινικές παθήσεις για πολλά χρόνια. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η ογκολογία είναι συνέπεια της παρασιτικής μόλυνσης. Οι παράσιτοι κυριολεκτικά σας καταβροχθίζουν από το εσωτερικό, δηλητηριάζοντας το σώμα. Πολλαπλασιάζουν και αφαιρούν μέσα στο ανθρώπινο σώμα, ενώ τρώνε ανθρώπινη σάρκα.

Το κύριο λάθος είναι η σύσφιξη! Όσο νωρίτερα αρχίζετε να αφαιρείτε τα παράσιτα, τόσο το καλύτερο. Αν μιλάμε για ναρκωτικά, τότε όλα είναι προβληματικά. Μέχρι σήμερα, υπάρχει μόνο ένα πραγματικά αποτελεσματικό αντιπαρασιτικό συγκρότημα, αυτό είναι το Helmilein. Καταστρέφει και σαρώνει από το σώμα όλα τα γνωστά παράσιτα - από τον εγκέφαλο και την καρδιά έως το συκώτι και τα έντερα. Αυτό δεν είναι δυνατό για κανένα από τα υπάρχοντα φάρμακα σήμερα.

Στο πλαίσιο του Ομοσπονδιακού Προγράμματος, κατά την υποβολή αίτησης μέχρι (συμπεριλαμβανομένης), κάθε κάτοικος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το ΚΑΚ μπορεί να διατάξει την Helmilein σε μειωμένη τιμή - 1 ρούβλι.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εισαγωγή αντινεοπλασματικών φαρμάκων μέσω ενός σταγονόμετρου. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είναι δυνατόν να καταστραφεί εντελώς ο όγκος ή να σταματήσει η ανάπτυξή του.

Η "Χημεία" καθιστά επίσης δυνατή την πρόληψη της μετάστασης και την αποφυγή υποτροπών. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας καθορίζεται από την ηλικία του ασθενούς, την αντίσταση του σώματος και τον βαθμό της νόσου. Δυστυχώς, με IV στάδιο καρκίνου, είναι δύσκολο να επιτευχθούν υψηλά θεραπευτικά αποτελέσματα. Η θετική δυναμική παρατηρείται μόνο στο 10% των περιπτώσεων. Με προοδευτική ογκολογία, η θεραπεία με κυτταροστατικά φάρμακα συμπληρώνεται με θεραπεία ακτινοβολίας, η οποία επιτρέπει να σταματήσει η εξάπλωση των μεταστάσεων και να διατηρηθεί η λειτουργικότητα των ζωτικών οργάνων.

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Το σχήμα θεραπείας επιλέγεται ξεχωριστά. Από την άποψη αυτή, υπάρχουν πολλές κύριες επιλογές θεραπείας που καθορίζονται από το χρώμα των φαρμάκων:

 1. Κόκκινο - θεωρείται το πιο τοξικό, προκαλεί απότομη αποδυνάμωση της ανοσίας και επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση των υγιών κυττάρων του σώματος. Υποδηλώνει τη χρήση ανθρακυκλίνων με κόκκινο χρώμα.
 2. Κίτρινο - λιγότερο επιθετικό, συνεπάγεται τη χρήση τέτοιων φαρμάκων όπως "Κυκλοφωσφαμίδη", "Φθοροουρακίλη", "Μεθοτρεξάτη".
 3. Μπλε - δίνει καλά αποτελέσματα στα αρχικά στάδια της ογκολογίας. Η μπλε χημειοθεραπεία προβλέπει τη χρήση των "μιτομυκίνη" και "μιτοξαντρόνη".
 4. Λευκό - κατά τη διάρκεια της θεραπείας, χρησιμοποιούνται φάρμακα όπως το Taxotere και το Taxol.

Δεν υπάρχει καθολική μέθοδος θεραπείας, έτσι χρησιμοποιούνται μικτά σχήματα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Στην περίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα, η χρήση κυτταροτοξικών φαρμάκων είναι σχεδόν η μόνη μέθοδος θεραπείας, αφού δεν είναι πάντοτε δυνατό να αφαιρεθεί ο όγκος. Αλλά ακόμη και με τη διαθεσιμότητα της χειρουργικής θεραπείας, η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες ανάκτησης και να μειώσει την πιθανότητα επιπλοκών. Συνιστάται η εκτέλεση τόσο πριν από τη λειτουργία όσο και μετά.

Κόστος θεραπείας

Η εξ 'αποστάσεως μεταχείριση στη Ρωσία θεωρείται ότι είναι ελεύθερη, ωστόσο, δεν είναι πάντοτε δυνατό να λάβετε έγκαιρη βοήθεια με βάση την δημοσιονομική ιατρική. Το κόστος των φαρμάκων που συνιστώνται για τη χημεία πνευμονικού καρκίνου κυμαίνεται μεταξύ 500-30.000 ρούβλια. Η τιμή ορισμένων φαρμάκων φθάνει τα 40.000 ρούβλια και ένα μάθημα απαιτεί διάφορα είδη ναρκωτικών. Μια πορεία, κατά κανόνα, δεν είναι περιορισμένη, επειδή η θεραπεία κοστίζει ένα μεγάλο ποσό. Ξεχωριστά, καταβάλλονται κεφάλαια για την ανακούφιση του πόνου κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και την εξάλειψη των παρενεργειών. Μετά το πέρας του κύκλου θεραπείας, πραγματοποιείται θεραπεία αποκατάστασης, η οποία απαιτεί επίσης σημαντικές δαπάνες.

Θεραπεία στην Ουκρανία θα κοστίσει στην περιοχή των 20.000-90000 εθνικού νομίσματος. Τα κρατικά προγράμματα για τη θεραπεία καρκινοπαθών προβλέπουν μείωση του κόστους χημειοθεραπείας μέσω της χρήσης ορισμένων δημοσιονομικών φαρμάκων και της διεξαγωγής ελεύθερων διαδικασιών.

Η πορεία της χημειοθεραπείας στις ΗΠΑ θα κοστίσει 250-2000 δολάρια. Το κόστος καθορίζεται από τη σοβαρότητα της νόσου και τις ιδιαιτερότητες της πορείας θεραπείας. Παραδοσιακά, οι ισραηλινές κλινικές παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η τιμή εκκίνησης για θεραπεία είναι $ 1600.

Τρόπος ζωής κατά τη διάρκεια και μετά τη χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Για την περίοδο της θεραπείας, ο τρόπος ζωής του ασθενούς δεν αλλάζει θεμελιωδώς. Σίγουρα πρέπει να εγκαταλείψουμε το αλκοόλ, τα βαριά τρόφιμα και τα προϊόντα που περιέχουν καρκινογόνους παράγοντες. Είναι απαραίτητο να μην παραμείνετε στον ήλιο, θερμικές διαδικασίες και φυσιοθεραπευτική θεραπεία.

Επειδή χημειοθεραπεία επηρεάζει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα κατάσταση, ο ασθενής θα πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση τροφών που περιέχουν βιταμίνη C. Ωστόσο, μια θεραπεία με βιταμίνη θα πρέπει να προσεγγιστεί με μεγάλη προσοχή, επειδή ορισμένες ενώσεις μπορούν να επάγουν τη δραστικότητα των παθολογικών κυττάρων.

Στην περίπτωση κρύου κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κυτταροστατικά, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει αντιβακτηριακά και σουλφανιλαμιδικά παρασκευάσματα, καθώς και φυτοφαρμάκων για την ενίσχυση της ανοσίας.

Πιθανές συνέπειες

Δεδομένου ότι η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό επιθετικότητας, ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών και επιπλοκών παραμένει υψηλός. Οι τοξικές επιδράσεις των ναρκωτικών μπορούν να προκαλέσουν τις ακόλουθες αρνητικές συνέπειες:

 1. θόρυβος στα αυτιά.
 2. εστιακή ή ολική απώλεια μαλλιών.
 3. απώλεια ευαισθησίας των άκρων.
 4. ναυτία, αδυναμία, ζάλη,
 5. μεταβολή της σύνθεσης του αίματος.
 6. μειωμένη όρεξη και γαστρεντερικά προβλήματα.
 7. επιδείνωση της ακοής.

Συνήθως, όταν εμφανίζονται ανεπιθύμητες ενέργειες, η θεραπεία προσαρμόζεται, αλλά αυτός ο κανόνας δεν λειτουργεί για τη χημειοθεραπεία. Ο κύριος στόχος της θεραπείας είναι να σταματήσει η ανάπτυξη ενός καρκινικού όγκου και, ει δυνατόν, να καταστραφεί. Μόνο μετά την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος μπορούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του σώματος. Εάν εμφανιστούν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας, μπορεί να συνιστώνται προσαρμογόνοι παράγοντες.

Σοβαρές συνέπειες περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση του οστικού ιστού, που οδηγεί σε οστεοπόρωση. Παρόμοιες εκδηλώσεις εμφανίζονται με μια μικτή θεραπευτική αγωγή, όταν χρησιμοποιούνται φάρμακα όπως «κυκλοφωσφαμίδη» και «φθοροουρακίλη».

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως παραβίαση του ορμονικού υποβάθρου, το οποίο ιδιαίτερα ενοχλεί τις γυναίκες. Λόγω ορμονικών προβλημάτων, ο κύκλος της εμμήνου ρύσεως χαθεί και η εργασία των ωοθηκών διαταράσσεται.

Μετά το πέρας της θεραπείας, τα περισσότερα χάπια εξαφανίζονται. Μερικοί ασθενείς αρχίζουν να παρατηρούν βελτιώσεις ήδη στα τελευταία στάδια της θεραπείας.

Μέχρι σήμερα, χημειοθεραπεία για τον καρκίνο των είναι η πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη μέθοδος θεραπείας όγκων στα τελευταία στάδια. Όπως μπορείτε να δείτε, τα καλύτερα αποτελέσματα παρέχονται από τα συνδυασμένα θεραπευτικά σχήματα χρησιμοποιώντας κυτταροστατικά διαφόρων ομάδων.

Χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Η χημειοθεραπεία είναι η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα - η συστηματική λήψη των αντικαρκινικών φαρμάκων για να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος ή σε συνδυασμό (μαζί με χειρουργική και ακτινοθεραπεία). Στις 4 το στάδιο του καρκίνου (μετάσταση όταν χτυπήθηκε από άλλους φορείς) για την εξάλειψη της νόσου με τη μέθοδο αυτή δεν λειτουργεί, αλλά μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της ζωής του ασθενούς.

Τύποι χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα

Αυτή η διαδικασία θεραπείας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αρχή της έκθεσης. Βάσει αυτής της παραμέτρου, υπάρχουν 2 τύποι χημειοθεραπευτικών φαρμάκων:

• κυτταροστατική - προκαλεί νέκρωση καρκινικών κυττάρων.
• κυτταροτοξική - με στόχο την καταστροφή του DNA των παθογόνων κυττάρων. ενώ παίρνουν αυτά τα φάρμακα τα κύτταρα στερούνται της ευκαιρίας να μοιραστούν, και εκτελέστε το μηχανισμό της τους αυτοκαταστροφής (απόπτωση).

Η αποτελεσματικότητα των κύκλων χημειοθεραπείας στον καρκίνο του πνεύμονα αυξάνεται κάθε χρόνο χάρη στην εμφάνιση νέων φαρμάκων. Η διαδικασία θεραπείας μπορεί να διεξαχθεί σε εξωτερική ή μόνιμη βάση (όλα εξαρτώνται από τη συνταγή του γιατρού). Οι διαδικασίες λήψης ορισμένων φαρμάκων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε νοσοκομείο. Αυτή η ανάγκη οφείλεται στο γεγονός ότι ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει επιπλοκές ή παρενέργειες. Στον καρκίνο του πνεύμονα, το χημειοθεραπευτικό πρόγραμμα γίνεται ξεχωριστά. Κατά την ανάπτυξή της, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα σημεία: η δομή του όγκου, το στάδιο της ανάπτυξής του, η θέση του εντοπισμού, τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης θεραπείας. Συνήθως, 1 σειρά περιλαμβάνει αρκετά φάρμακα. Αυτή η διαδικασία συνταγογραφείται σε διαστήματα 3-4 εβδομάδων. Η διάρκεια ολόκληρου του μαθήματος μπορεί να είναι 3-6 μήνες.

Ο ακριβής αριθμός κύκλων προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες:

• ένα είδος ναρκωτικών.
• είδος καρκίνου και στάδιο ανάπτυξης.
• τον βαθμό αποτελεσματικότητας του προηγούμενου μαθήματος.
• η παρουσία ανεπιθύμητων ενεργειών και η έντασή τους.

Χημειοθεραπευτική πορεία παρουσία μεταστάσεων στους πνεύμονες

Εάν υπάρχουν μεταστάσεις στους πνεύμονες, η πορεία της χημειοθεραπείας εξαρτάται άμεσα από τη θέση του όγκου. Η επίδρασή της στα περιβάλλοντα όργανα, τους λεμφαδένες, τους ιστούς λαμβάνεται υπόψη. Το πρόβλημα είναι ότι οι μεταστάσεις μπορούν να εμφανιστούν σχεδόν σε οποιοδήποτε όργανο. Αυτοί οι κακοήθεις σχηματισμοί σχηματίζονται από καρκινικά κύτταρα και λόγω της ροής του αίματος ή της λεμφικής ροής που διαδίδεται σε όλο το σώμα του ασθενούς.

Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα και τις μεταστάσεις γίνεται με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων φαρμάκων. Κατά κανόνα, βασίζονται στη χρήση ταξανίων (ταξόλη, αβραξάνη, ταξοτέρη), ηρσετίνη ή αδριαμυκίνη. Η διάρκεια της πορείας και η πιθανότητα παρενεργειών καθορίζονται από το γιατρό.

Όσον αφορά τη συνδυασμένη χρήση, η χημειοθεραπεία συνδυάζει συνήθως τη χορήγηση ταξανίων και αδριαμυκίνης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα φάρμακα χημειοθεραπείας που χρησιμοποιούνται με την ακόλουθη σειρά: πρώτα, ΤΣΑΦ, CAP και στη συνέχεια στο τέλος Ζεφ (ή AC). Για να μειώσουν τις παρενέργειες της λήψης ταξόλης ή taxotere, οι γιατροί συνταγογραφούν στεροειδή φάρμακα.

Χαρακτηριστικά της χημειοθεραπείας για πλακώδη καρκίνο του πνεύμονα

Οι χημειοθεραπευτικές διαδικασίες για αυτόν τον τύπο καρκίνου είναι μοναδικές με τον δικό τους τρόπο. Από τη φύση του, το πλακώδες καρκίνωμα είναι κακοήθης όγκος που προκύπτει από την ανάπτυξη του επιθηλιακού όγκου του δέρματος και των βλεννογόνων μεμβρανών. Μερικές φορές ένας τέτοιος καρκίνος εκδηλώνεται με το φόντο των αυξανόμενων τρελών.

Τις περισσότερες φορές, αυτή η ασθένεια σχηματίζεται λόγω του καρκίνου του δέρματος, και αυτό προκαλεί πρόσθετες δυσκολίες. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτής της ασθένειας είναι η ταχεία ανάπτυξη. Κατά κανόνα, οι άνδρες ηλικίας άνω των 40 ετών υποφέρουν από καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων. Στις γυναίκες, διαγιγνώσκεται πολύ λιγότερο συχνά.

Η διαδικασία θεραπείας βασίζεται στη συστηματική θεραπεία. Ο ασθενής συνταγογραφείται Σισπλατίνη, Βλεομυκίνη, Μεθοτρεξάτη. Επιπλέον, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασίες ακτινοθεραπείας. Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, οι γιατροί συνταγογραφούν συνδυασμένη χρήση φαρμάκων. Η πρόγνωση εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το στάδιο της νόσου. Εάν ο καρκίνος ανιχνευθεί στα πρώτα στάδια και η ιατρική διαδικασία προχωρήσει σωστά, η πιθανότητα μιας πλήρους ανάκαμψης είναι αρκετά υψηλή.

Διαδικασία χημειοθεραπείας για πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα

Οι διαδικασίες χημειοθεραπείας για πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα εκτελούνται αρκετά συχνά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το αδενοκαρκίνωμα είναι η πιο κοινή μορφή μη μικροκυτταρικού καρκινώματος του βρογχικού-πνευμονικού συστήματος. Κατά κανόνα, η βάση για την ανάπτυξη αυτής της νόσου είναι τα κύτταρα του αδενικού επιθηλίου. Το κύριο εμπόδιο για την έγκαιρη διάγνωση αυτής της νόσου θεωρείται ότι είναι ότι στα αρχικά στάδια δεν εκδηλώνεται με κανέναν τρόπο. Ο καρκίνος εξελίσσεται αργά, χαρακτηριστικό του χαρακτηριστικό είναι η αιματογενής μετάσταση.

Το πιο συνηθισμένο σημείο εντοπισμού του αδενοκαρκινώματος είναι οι περιφερειακοί βρόγχοι. Αν ένα άτομο δεν λάβει βοήθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο όγκος αυξάνεται δύο φορές σε έξι μήνες. Συχνότερα αυτό το είδος ογκολογίας ανιχνεύεται στις γυναίκες.

Η αφαίρεση του αδενοκαρκινώματος διεξάγεται μέσω χειρουργικής επέμβασης. Επιπλέον, η θεραπευτική διαδικασία συνοδεύεται απαραιτήτως από ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία. Οι διαδικασίες διεξάγονται χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα παρενεργειών. Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, ο ασθενής συνταγογραφείται όχι μόνο παραδοσιακά φάρμακα, αλλά και σύγχρονοι ανοσοδιαμορφωτές.

Σχέδια χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα

Σχέδια χημειοθεραπείας για την εξάλειψη του καρκίνου του πνεύμονα - μια μέθοδος θεραπείας, η οποία επιλέγεται ξεχωριστά. Δυστυχώς, το επιλεγμένο σχέδιο δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ανάκτηση. Αλλά με τη βοήθειά του μπορείτε να απαλλαγείτε από δυσάρεστα συμπτώματα και να επιβραδύνετε την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει χημειοθεραπεία πριν ή μετά την επέμβαση. Εάν ένα άτομο πάσχει από χρόνιες ασθένειες (για παράδειγμα, σακχαρώδη διαβήτη), η επιλογή του συστήματος γίνεται με αυξημένη προσοχή.

Ένα αποτελεσματικό σχήμα χημειοθεραπείας πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια. Ένα από αυτά είναι το επίπεδο παρενεργειών, το οποίο θα πρέπει να είναι ελάχιστο. Επιλέξτε το φάρμακο έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν κανονικά μεταξύ τους και να μην έχουν αρνητικές συνέπειες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σχήμα για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμάκων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η αποτελεσματικότητά του είναι 30-65%. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ογκολογία και μια θεραπεία, αλλά η πιθανότητα θετικού αποτελέσματος θα είναι πολύ μικρότερη.

Πόσο αποτελεσματική είναι η χημειοθεραπεία στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα;

Η χημειοθεραπεία θεωρείται πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να απαλλαγείτε από τον καρκίνο του πνεύμονα. Ωστόσο, για την πιο αποτελεσματική διαδικασία θεραπείας θα πρέπει να συνδυαστούν.
Η επιτυχία στην καταπολέμηση της πνευμονικής ογκολογίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σημαντικά σημεία είναι: το στάδιο της ασθένειας κατά το χρόνο της ανίχνευσής της, τα προσόντα των ιατρών, ο εξοπλισμός του ογκολογικού κέντρου, η εμπειρία του προσωπικού.

Όταν συνταγογραφείτε τη χημειοθεραπεία, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιλέξετε το σωστό φάρμακο και το θεραπευτικό σχήμα. Επίλυση αυτών των ερωτήσεων, ο γιατρός βασίζεται στην ιστολογική δομή του όγκου. Σήμερα, ο καρκίνος του πνεύμονα αποβάλλεται αποτελεσματικά με τη βοήθεια μιτομυκίνης, βινκριστίνης, κυκλοφωσφα-νόνης, μεθοτρεξάτης, φωσφαμίδης, ετοποσίδης. Όλα αυτά τα φάρμακα έχουν παρενέργεια, οπότε πρέπει να εκχωρηθούν έτσι ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις να είναι ελάχιστες.

Πώς να διευκολύνετε τη μετάβαση της χημειοθεραπείας;

Για να απαλλαγείτε από ναυτία που προκαλείται από ιατρικές διαδικασίες, συνιστάται να πίνετε χυμό σταφυλιών ή μήλων (από ανθρακούχα ποτά είναι καλύτερα να απορρίψετε). Επιπλέον, οι γιατροί συμβουλεύουν να διατηρήσουν καθιστή θέση μετά το φαγητό (τουλάχιστον 3-4 ώρες). Αν πάτε αμέσως στο κρεβάτι, θα υπάρξει ναυτία. Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να λαμβάνει τα μέγιστα θετικά συναισθήματα. Στην επίλυση αυτού του ζητήματος θα βοηθήσει να επικοινωνήσετε με τους συγγενείς και τους φίλους σας, παρακολουθώντας κωμικές ταινίες και προγράμματα, διαβάζοντας gay βιβλία. Για να σταματήσετε την απώλεια μαλλιών, συνιστάται η χρήση βακτηρίων γάλακτος. Είναι σε αφθονία σε τέτοια ενεργά συμπλέγματα όπως το "Floradofilus" και "Bifidofilus". Για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του ήπατος και να αυξηθεί η αιμοσφαιρίνη, συνταγογραφείται ένα φάρμακο που ονομάζεται "Ήπαρ 48".

Αποτέλεσμα από μαθήματα χημειοθεραπείας

Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα θα είναι πιο αποτελεσματική εάν η νόσος ανιχνευθεί σε πρώιμο στάδιο. Τα χαρακτηριστικά του σώματος, τα προσόντα των ιατρών και ο εξοπλισμός του νοσοκομείου επηρεάζουν επίσης την επιτυχία της θεραπείας. Μερικοί ασθενείς εκτιμούν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας για έναν τέτοιο δείκτη όπως η απουσία παρενεργειών. Αυτό είναι λάθος! Φυσικά, η σύγχρονη ιατρική προσπαθεί να προστατεύσει ένα άτομο από οποιεσδήποτε επιπλοκές, αλλά στον αγώνα κατά των καρκίνων παρενέργειες θα εξακολουθούν να είναι παρόντες.

Το κύριο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι οι επιπλοκές είναι προσωρινές και μετά από αυτές τις δυσκολίες μπορείτε να αποκαταστήσετε πλήρως την υγεία σας.

Πηγές: http://www.ayzdorov.ru/lechenie_raka_legkih_himioterapiya.php, http://orake.info/ximioterapiya-pri-rake-legkix/, http://rak-lung.ru/himioterapiya-dlya-lecheniya-raka -legkih /

Συγκεντρώστε συμπεράσματα

Τέλος, θέλουμε να προσθέσουμε: πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των διεθνών ιατρικών δομών, η κύρια αιτία του καρκίνου είναι παράσιτα που ζουν στο ανθρώπινο σώμα.

Διεξήγαμε μια έρευνα, μελετήσαμε μια δέσμη υλικών και κυρίως ελέγξαμε στην πράξη την επίδραση των παρασίτων στον καρκίνο.

Όπως αποδείχθηκε, το 98% των ασθενών που πάσχουν από ογκολογία προσβάλλονται από παράσιτα.

Και δεν είναι όλοι γνωστοί, αλλά μικροοργανισμοί και βακτηρίδια που οδηγούν σε νεοπλάσματα, εξαπλώνονται στο αίμα σε όλο το σώμα.

Απλά θέλω να σας προειδοποιήσω ότι δεν χρειάζεται να τρέχετε στο φαρμακείο και να αγοράσετε ακριβά φάρμακα, τα οποία, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, θα σβήσουν όλα τα παράσιτα. Τα περισσότερα φάρμακα είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικά, επιπλέον, προκαλούν τεράστια βλάβη στο σώμα.

Τι πρέπει να κάνω; Για αρχάριους, συνιστούμε να διαβάσετε το άρθρο με τον κύριο ογκοπαρασιτολόγο της χώρας. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει μια μέθοδο με την οποία μπορείτε να καθαρίσετε το σώμα σας από παράσιτα για μόνο 1 ρούβλι, χωρίς βλάβη στο σώμα. Διαβάστε το άρθρο >>>

Χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διαδικασίες σήμερα. Το γεγονός είναι ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου στον κόσμο.

Συχνά, αυτή η ασθένεια επηρεάζει τους ηλικιωμένους. Η διάγνωση του προβλήματος σε πρώιμο στάδιο μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. Η κατάλληλη χρήση των διαγνωστικών μέτρων και η αποτελεσματική θεραπεία δίνουν πολλές πιθανότητες ανάκαμψης.

Ενδείξεις χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα

Οι ενδείξεις για χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα εξαρτώνται άμεσα από την ίδια την ασθένεια και το στάδιο της. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτό. Πρώτα απ 'όλα προσοχή έχει δοθεί στο μέγεθος του όγκου, το στάδιο της ανάπτυξης, ρυθμός ανάπτυξης, το βαθμό διαφοροποίησης, της έκφρασης, την έκταση της μεταστατικής συμμετοχή και τοπικούς λεμφαδένες καθώς και την ορμονική κατάσταση.

Ένας ιδιαίτερος ρόλος διαδραματίζουν τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του οργανισμού. Αυτές περιλαμβάνουν την ηλικία, παρουσία των χρόνιων ασθενειών, τον εντοπισμό των κακοήθων καρκίνων, καθώς και την κατάσταση των περιφερειακών λεμφαδένων, και τη γενική υγεία.

Ο γιατρός αξιολογεί πάντα τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προσφέρει η θεραπεία. Με βάση όλους αυτούς τους παράγοντες, δίνονται οι κύριες ενδείξεις χημειοθεραπείας. Βασικά, η διαδικασία αυτή συνιστάται για τα άτομα που έχουν καρκίνο, λευχαιμία, το ραβδομυοσάρκωμα, αιματολογικές κακοήθειες και άλλες horionkartsinotsy. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι μια ευκαιρία να ανακάμψει.

Η αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα

Η αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι αρκετά υψηλή. Αλλά για να δώσει πραγματικά θετικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε σύνθετους συνδυασμούς. Η αποτελεσματικότητα των σύγχρονων μεθόδων θεραπείας σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη σοβαρότητα των παρενεργειών.

Η επιτυχία κατά τη διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από πολλά. Έτσι, το στάδιο της ασθένειας παίζει μεγάλο ρόλο και η περίοδος κατά την οποία διαγνώστηκε. Φυσικά, δεν πρέπει να αποκλείονται τα προσόντα των ιατρών, ο εξοπλισμός ενός ογκολογικού κέντρου, η ευαισθητοποίηση του προσωπικού στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Μετά από όλα, όχι μόνο τα φάρμακα εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Σημαντικό ρόλο παίζει η χρήση χημειοθεραπείας στην επιλογή των φαρμάκων και στην εκχώρηση μιας συγκεκριμένης αγωγής θεραπείας παίζει ιστολογική δομή του όγκου. Ιδιαίτερα θετικά αποδεδειγμένη τα ακόλουθα φάρμακα: κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη, βινκριστίνη, φωσφαμιδίου, Μιτομυκίνη, Ετοποσίδη, Αδριαμυκίνη, Cisplatin και

Νιτρομεθυλο ουρία. Φυσικά, έχουν όλες παρενέργειες, οι οποίες περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα αποδείχθηκε αποτελεσματική.

Σε ποιον να στραφεί;

Πορεία χημειοθεραπείας για καρκίνο πνεύμονα

Η πορεία της χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα γίνεται αποκλειστικά σε ατομική βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποκρούστε τη δομή του όγκου, το στάδιο ανάπτυξης, τη θέση του εντοπισμού και την προηγούμενη θεραπεία. Συνήθως το μάθημα αποτελείται από πολλά φάρμακα. Εισάγονται σε κύκλους, με ορισμένα διαλείμματα 3-5 εβδομάδων.

Αυτή η "ανάπαυλα" είναι απαραίτητη για να μπορέσει το σώμα και το ανοσοποιητικό σύστημα να ανακάμψουν ξανά μετά την θεραπεία θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, η διατροφή του ασθενούς δεν αλλάζει. Φυσικά, ανάλογα με την κατάσταση ενός ατόμου, ο γιατρός κάνει κάποιες προσαρμογές.

Για παράδειγμα, εάν ένας ασθενής παίρνει φάρμακα πλατίνας, τότε χρειάζεται να καταναλώσει περισσότερο υγρό. Τα αλκοολούχα ποτά απαγορεύονται. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σάουνα, επειδή απομακρύνει την υπερβολική υγρασία από το σώμα.

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι τα μαθήματα χημειοθεραπείας μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης κρυολογήματος. Συνεπώς, οι ασθενείς συμβουλεύονται να προτιμούν τα αφεψήματα βοτάνων. Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, ο γιατρός παίρνει τακτικά εξετάσεις αίματος από τον ασθενή, εκτελεί υπερηχογραφική εξέταση του ήπατος και των νεφρών. Στις γυναίκες, είναι δυνατές αλλαγές στον εμμηνορροϊκό κύκλο. Οι ασθενείς μπορεί να υποφέρουν από αϋπνία, αλλά αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία.

Ο αριθμός των μαθημάτων εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς και από τον τρόπο με τον οποίο αναρρώνει. Ο βέλτιστος αριθμός είναι από 4-6 κύκλους χημειοθεραπείας. Σε αυτή την περίπτωση, η χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα δεν προκαλεί σοβαρή βλάβη στο σώμα.

Χημειοθεραπεία με μεταστάσεις στους πνεύμονες

Η χημειοθεραπεία για μεταστάσεις στους πνεύμονες εξαρτάται από την άμεση τοποθέτηση του όγκου σε σχέση με τα περιβάλλοντα όργανα, τους ιστούς και τους λεμφαδένες. Το γεγονός είναι ότι οι κακοήθεις μεταστάσεις μπορούν να σχηματιστούν σχεδόν σε οποιοδήποτε όργανο. Προέρχονται από καρκινικά κύτταρα και μεταφέρονται σταδιακά με ένα ρεύμα αίματος ή λεμφαδένων σε όλο το σώμα.

Η χημειοθεραπεία με μεταστάσεις γίνεται με ένα ή συνδυασμό φαρμάκων. Βασικά, χρησιμοποιούνται ταξάνες (ταξόλη, ταξοτέρη ή αβραξάνη), αδριαμυκίνη ή το φάρμακο της ανοσοθεραπείας Herceptin. Η διάρκεια της θεραπείας και οι πιθανές παρενέργειες καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό.

Μεταξύ των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμούς, χρησιμοποιούνται επίσης ταξάνια και αδριαμυκίνη. Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα χημειοθεραπείας. Συνήθως χρησιμοποιούνται με την ακόλουθη σειρά: CAF, FAC, CEF ή AC. Πριν από τη χρήση της ταξόλης ή της ταξοτέρης, συνταγογραφούνται στεροειδή για να μειωθούν οι παρενέργειες τους. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα πρέπει να διεξάγεται υπό την καθοδήγηση έμπειρου ειδικού.

Χημειοθεραπεία για πλακώδη καρκίνο του πνεύμονα

Η χημειοθεραπεία για τον πλακώδη καρκίνο του πνεύμονα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Το γεγονός είναι, ότι από μόνη της πλακώδες καρκίνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος που προκύπτει στο παρασκήνιο των επιθηλιακών όγκων του δέρματος και των βλεννογόνων, αυξάνοντας κηλίδες μητρότητας και κονδυλώματα, έχει τη μορφή ενός απλού κόμβου, ή ερυθρότητα με τη μορφή πλακών που αναπτύσσονται πολύ γρήγορα.

Συνήθως, μια τέτοια ασθένεια σχηματίζεται με βάση την ανάπτυξη του καρκίνου του δέρματος, η οποία φέρει μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτής της ασθένειας είναι η ταχεία ανάπτυξη. Η ομάδα κινδύνου είναι κυρίως άνδρες άνω των 40 ετών. Στις γυναίκες, αυτό το φαινόμενο δεν είναι τόσο συνηθισμένο.

Η συστηματική θεραπεία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου. Περιλαμβάνει τη χρήση φαρμάκων όπως η σισπλατίνη, η μεθοτρεξάτη και η λευκομυκίνη. Η θεραπεία πραγματοποιείται παράλληλα με την ακτινοθεραπεία. Χρησιμοποιείται ευρέως και ένα σχήμα συνδυασμών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της Taxol και της απομακρυσμένης γάμμα-θεραπείας. Αυτό επιτρέπει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και ακόμη οδηγεί σε πλήρη θεραπεία.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το στάδιο της νόσου. Εάν ο καρκίνος διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο και αρχίσει αποτελεσματική θεραπεία, τότε η πιθανότητα θετικού αποτελέσματος είναι μεγάλη. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα δίνει στο άτομο μια ευκαιρία για μια πλήρη ανάκαμψη.

Χημειοθεραπεία για πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα

Η χημειοθεραπεία για πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα είναι αρκετά συχνά. Το γεγονός είναι ότι το αδενοκαρκίνωμα είναι η πιο κοινή μορφή μη μικροκυτταρικού καρκινώματος του βρογχοπνευμονικού συστήματος. Συχνά αναπτύσσεται από κύτταρα αδενικού επιθηλίου. Στο αρχικό στάδιο, η ασθένεια δεν εκδηλώνεται με κανέναν τρόπο. Αναπτύσσεται αρκετά αργά, χαρακτηριστική είναι η αιματογενής μετάσταση.

Τις περισσότερες φορές, το αδενοκαρκίνωμα εντοπίζεται στους περιφερικούς βρόγχους και, ελλείψει κατάλληλης θεραπείας - διπλασιάζεται περίπου εντός 6 μηνών. Αυτή η μορφή καρκίνου είναι χαρακτηριστική για τις γυναίκες, και όχι για τους άνδρες. Η πολυπλοκότητα του όγκου μπορεί να ποικίλει.

Αφαιρέθηκαν όλα με τη βοήθεια σοβαρών χειρουργικών επεμβάσεων. Φυσικά, όλοι συνδυάζονται με χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Αυτό μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μιας υποτροπής στο μέλλον.

Όλες οι θεραπείες πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας καινοτόμο εξοπλισμό που ελαχιστοποιεί τις παρενέργειες της θεραπείας. Για τη θεραπεία του αδενοκαρκινώματος, χρησιμοποιούνται όχι μόνο τα παραδοσιακά φάρμακα χημειοθεραπείας αλλά και τα πιο σύγχρονα ανοσοδιαμορφωτικά. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα επιτρέπει να αποφεύγονται συνέπειες στο μέλλον.

Σχέδια χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα

Τα σχέδια χημειοθεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι μια μέθοδος θεραπείας, η οποία επιλέγεται ξεχωριστά. Φυσικά, το επιλεγμένο σύστημα δεν εγγυάται την πλήρη ανάκτηση ενός ατόμου. Αλλά όλα αυτά, σας επιτρέπει να απαλλαγείτε από τα δυσάρεστα συμπτώματα και να επιβραδύνετε σημαντικά την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Η χημειοθεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο πριν όσο και μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Εάν ο ασθενής πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ή άλλες χρόνιες παθήσεις, τότε το πρόγραμμα επιλέγεται με εξαιρετική προσοχή. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, λαμβάνεται πλήρως υπόψη η ιστορία.

Ένα αποτελεσματικό σχήμα χημειοθεραπείας θα πρέπει να έχει ορισμένες ιδιότητες. Αυτές περιλαμβάνουν το επίπεδο παρενεργειών, ιδανικά θα πρέπει να είναι ελάχιστες. Οι προετοιμασίες πρέπει να επιλέγονται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Το γεγονός είναι ότι πολλά φάρμακα χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Μαζί θα πρέπει να αλληλεπιδρούν κανονικά και να μην οδηγούν σε σοβαρές παρενέργειες.

Το σχήμα, που συνεπάγεται χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα, μπορεί να παρουσιαστεί ως συνδυασμός φαρμάκων. Η συνολική απόδοση είναι περίπου 30-65%. Η θεραπεία γίνεται, μπορεί να είναι με ένα φάρμακο, αλλά στην περίπτωση αυτή η εμφάνιση θετικού αποτελέσματος μειώνεται σημαντικά.

Παρασκευές για χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Οι προετοιμασίες για χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα είναι αντικαρκινικοί παράγοντες των οποίων η δράση κατευθύνεται στην καταστροφή και την πλήρη καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Στη θεραπεία της νόσου μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τύποι χημειοθεραπείας. Η πρώτη επιλογή είναι η εξάλειψη του καρκίνου με ένα φάρμακο. Ο δεύτερος τύπος θεραπείας περιλαμβάνει τη χρήση διαφόρων φαρμάκων.

Μέχρι σήμερα, υπάρχουν πολλά φάρμακα που αποσκοπούν στην εξάλειψη του καρκίνου και των συνεπειών του. Υπάρχουν αρκετοί κύριοι τύποι που είναι αποτελεσματικοί σε μια συγκεκριμένη φάση και έχουν έναν μεμονωμένο μηχανισμό δράσης.

Αλκυλιωτικοί παράγοντες. Αυτά είναι φάρμακα που δρουν σε καρκινικά κύτταρα σε μοριακό επίπεδο. Μεταξύ αυτών είναι η Νιτροσουλειά, το Κυκλοφωσφαπάνιο και η Εβιχίνη.

Αντιβιοτικά. Πολλά φάρμακα αυτής της κατηγορίας έχουν αντινεοπλασματική δράση. Είναι σε θέση να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα σε διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξής τους.

Αντιμεταβολίτες. Αυτά είναι ειδικά φάρμακα που είναι ικανά να εμποδίζουν μεταβολικές διεργασίες σε καρκινικά κύτταρα. Ως αποτέλεσμα, αυτό οδηγεί στην πλήρη καταστροφή τους. Μερικά από τα πιο αποτελεσματικά σε αυτό το γένος είναι: 5-φθοροουρακίλη, κιταραβίνη και μεθοτρεξάτη.

Ανθρακυκλίνες. Η σύνθεση κάθε φαρμάκου από αυτή την ομάδα περιλαμβάνει ορισμένες δραστικές ουσίες που επηρεάζουν τα καρκινικά κύτταρα. Αυτά τα φάρμακα περιλαμβάνουν: Rubomycin και Adryblastin.

Winkalkaloids. Πρόκειται για αντικαρκινικά φάρμακα, τα οποία βασίζονται σε φυτά. Είναι ικανές να καταστρέψουν την κατανομή των καρκινικών κυττάρων και να τους καταστρέψουν εντελώς. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει φάρμακα όπως Vindesin, Vinblastine και Vincristine.

Παρασκευάσματα πλατίνας. Περιέχουν τοξικές ουσίες. Με τον μηχανισμό δράσης τους, είναι παρόμοιοι με τους παράγοντες αλκυλίωσης.

Επιποδοφυλλοτοξίνες. Αυτά είναι κοινά αντικαρκινικά φάρμακα, τα οποία είναι ένα συνθετικό ανάλογο των δραστικών ουσιών του εκχυλίσματος μανδράκι. Τα πιο δημοφιλή είναι το Τνιποσίδη και το Ετοποσίδη.

Όλα τα παραπάνω φάρμακα λαμβάνονται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχήμα. Το θέμα αυτό αποφασίζεται αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό ανάλογα με την κατάσταση του ατόμου. Όλα τα φάρμακα προκαλούν παρενέργειες με τη μορφή αλλεργικών αντιδράσεων, ναυτίας και εμέτου. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί συμμόρφωση με ορισμένους κανόνες.

Αντενδείξεις στη χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Οι αντενδείξεις για χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα, αυστηρά μιλώντας, όπως η κατάθεση, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Επομένως, εφιστάται η προσοχή στο στάδιο της ασθένειας, στον εντοπισμό του όγκου και στα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του σώματος του ασθενούς.

Υπάρχουν πολλές αντενδείξεις στις οποίες δεν μπορεί να χορηγηθεί χημειοθεραπεία σε καμία περίπτωση. Έτσι, αυτό είναι μια μεθυστική κατάσταση του σώματος. Με την εισαγωγή ενός επιπλέον φαρμάκου μπορεί να εμφανιστεί μια ισχυρή αντίδραση, η οποία θα έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για ένα άτομο. Η διεξαγωγή χημειοθεραπείας δεν μπορεί να μετασταθεί στο ήπαρ. Εάν ένα άτομο έχει υψηλό επίπεδο χολερυθρίνης, τότε αυτή η διαδικασία απαγορεύεται επίσης.

Η χημειοθεραπεία δεν πραγματοποιείται με μετάσταση στον εγκέφαλο και παρουσία καχεξίας. Μόνο ένας ογκολόγος μπορεί να καθορίσει τη δυνατότητα μιας τέτοιας θεραπείας μετά τη διεξαγωγή ειδικών εξετάσεων και τη μελέτη των αποτελεσμάτων. Μετά από όλα, η χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο σώμα.

Παρενέργειες χημειοθεραπείας για καρκίνο πνεύμονα

Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα δεν αποκλείονται. Ακόμη περισσότερο, βρίσκονται σε σχεδόν το 99% των περιπτώσεων. Ίσως αυτό να είναι το κύριο και μοναδικό μειονέκτημα αυτού του τύπου θεραπείας. Το γεγονός είναι ότι τα πλευρικά συμπτώματα επηρεάζουν δυσμενώς ολόκληρο το σώμα.

Κυρίως, η χημειοθεραπεία επηρεάζει τα κύτταρα του αιματοποιητικού συστήματος και του αίματος. Ισχυρή επίδραση είναι στο γαστρεντερικό σωλήνα, τη μύτη, τους βολβούς των μαλλιών, τα εξαρτήματα, τα νύχια, το δέρμα και τους βλεννογόνους του στόματος. Αλλά σε αντίθεση με τα καρκινικά κύτταρα, αυτά μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν. Ως εκ τούτου, οι αρνητικές παρενέργειες εξαφανίζονται αμέσως μετά την κατάργηση αυτού ή αυτού του φαρμάκου.

Ορισμένες παρενέργειες της χημειοθεραπείας είναι γρήγορες, αλλά άλλες διαρκούν για αρκετά χρόνια ή εκδηλώνονται μέσα σε λίγα χρόνια. Υπάρχουν αρκετές σημαντικές παρενέργειες. Έτσι, βασικά αρχίζει να εκδηλώνεται οστεοπόρωση. Παρουσιάζεται ενάντια στο παρασκήνιο φαρμάκων όπως η κυκλοφωσφαμίδη, η μεθοτρεξάτη και η φτουρορακίλη.

Η ναυτία, ο έμετος και η διάρροια βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χημειοθεραπεία επηρεάζει όλα τα κύτταρα του σώματος. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ακύρωση αυτής της διαδικασίας.

Η τριχόπτωση είναι συνηθισμένη. Μετά από μια πορεία χημειοθεραπείας, η γραμμή των μαλλιών μπορεί να χαθεί μερικώς ή εντελώς. Η ανάπτυξη των τριχών αποκαθίσταται αμέσως μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Οι παρενέργειες στο δέρμα και τα νύχια συμβαίνουν αρκετά συχνά. Τα νύχια γίνονται εύθραυστα, το δέρμα παρουσιάζει μόνιμη ευαισθησία στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Η κόπωση και η αναιμία είναι συχνές παρενέργειες. Αυτό οφείλεται σε πτώση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Δεν αποκλείονται οι μολυσματικές επιπλοκές. Το γεγονός είναι ότι η χημειοθεραπεία επηρεάζει αρνητικά το σώμα ως σύνολο και αναστέλλει το έργο του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η παραβίαση της πήξης του αίματος οφείλεται στη χημειοθεραπευτική αγωγή του καρκίνου του αίματος. Δεν σπάνια εκδηλώνεται ως στοματίτιδα, αλλαγές γεύσης και οσμής, υπνηλία, συχνές πονοκεφάλους και άλλες συνέπειες. Όλες αυτές οι αρνητικές δράσεις μπορούν να προκαλέσουν χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Συνέπειες της χημειοθεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα

Δεν αποκλείονται οι συνέπειες της χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα. Πρώτα απ 'όλα, το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα υποφέρει. Χρειάζεται πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί η ανάκαμψη. Ενώ βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, διάφοροι ιοί και λοιμώξεις μπορούν να εισέλθουν στο ανθρώπινο σώμα.

Οι χημειοπαρασκευές καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα ή επιβραδύνουν τη διαδικασία της αναπαραγωγής τους. Όμως, παρά μια θετική πλευρά αυτού του ζητήματος, υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες. Ουσιαστικά τα πάντα εκδηλώνονται με τη μορφή αρνητικών φαινομένων. Μπορεί να είναι ναυτία, έμετος, εντερική δυσφορία και σοβαρή απώλεια μαλλιών. Αντίθετα, αναφέρεται σε παρενέργειες, αλλά αυτό μπορεί να αποδίδεται με ασφάλεια στις συνέπειες.

Με την πάροδο του χρόνου, τα σημάδια καταπίεσης των αιματοποιητικών μπορούν να αναπτυχθούν. Εκδηλώνεται με τη μορφή μείωσης του αριθμού των λευκοκυττάρων και της αιμοσφαιρίνης. Δεν αποκλείεται η εμφάνιση νευροπάθειας και η προσκόλληση δευτερογενούς λοίμωξης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η περίοδος μετά τη χημειοθεραπεία είναι από τις πιο δύσκολες. Ένα άτομο πρέπει να αποκαταστήσει τον δικό του οργανισμό και ταυτόχρονα να μην επιτρέψει την εμφάνιση σοβαρών συνεπειών. Μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα, ο ασθενής θα αρχίσει να αισθάνεται καλύτερα.

Επιπλοκές της χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα

Οι επιπλοκές της χημειοθεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα φαίνονται σχεδόν πάντα. Μετά από όλα, αυτή η επιλογή θεραπείας αποδυναμώνει σημαντικά το σώμα και την καθιστά ευάλωτη στις λοιμώξεις από το εξωτερικό.

Πολλά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία καταπολεμούν αποτελεσματικά τα καρκινικά κύτταρα και στη συνέχεια επιβραδύνουν τη διαδικασία της ανάπτυξής τους. Μετά από αυτό έρχεται η πλήρης καταστροφή. Αλλά, παρά τη θετική αυτή δυναμική, είναι σχεδόν αδύνατο να απαλλαγούμε από επιπλοκές. Πιο συγκεκριμένα, για να αποφευχθεί η εμφάνισή τους.

Το πρώτο πράγμα που ένα άτομο αρχίζει να αισθάνεται είναι αδυναμία. Στη συνέχεια, ο πονοκέφαλος, η ναυτία, ο εμετός και ο στομαχός ενοχλούν. Τα μαλλιά μπορεί να αρχίσουν να πέφτουν, ένα άτομο αισθάνεται σταθερή κόπωση, έχει έλκη στο στόμα.

Με την πάροδο του χρόνου, τα σημάδια καταπίεσης αιματοποιών αρχίζουν να αναπτύσσονται. Πιο πρόσφατα, τέτοιες επιπλοκές προκάλεσαν την κατάθλιψη ενός ατόμου. Όλα αυτά μείωσαν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Μέχρι σήμερα, άρχισαν αποτελεσματικά να χρησιμοποιούν αντιεμετικά φάρμακα, να ψύχουν τα μαλλιά έτσι ώστε να μην πέφτουν, κλπ. Επομένως, ο φόβος για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η χημειοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα δεν αξίζει τον κόπο.

Διατροφή για χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Η διατροφή για χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Φυσικά, κάθε ιατρός είναι ελεύθερος να κάνει τις δικές του προσαρμογές, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και τα ληφθέντα φάρμακα.

Έτσι, η διατροφή με καρκίνο του πνεύμονα πρέπει να είναι ισορροπημένη. Δεν συνιστάται να τρώτε λιπαρά και αιχμηρά τρόφιμα, καθώς και καρυκεύματα, κρεμμύδια και σκόρδο. Είναι απαραίτητο να εργαστούμε για τη βελτίωση των λειτουργιών του εντέρου. Για να γίνει αυτό, η καθημερινή διατροφή πρέπει να αναπληρώνεται με φρούτα, λαχανικά και φρέσκα χυμούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε μορφή. Προκειμένου ο οργανισμός να ανακάμψει ταχύτερα, συνιστάται να καταναλώνετε τυρί cottage και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, κοτόπουλο, ψάρι, αυγά, κρέας, φασόλια και ξηρούς καρπούς. Εάν το κρέας προκαλεί μια δυσάρεστη μεταλλική γεύση στο στόμα, αξίζει να το μαγειρέψετε με ειδικές σάλτσες.

Για να αναπληρώσετε το σώμα με υδατάνθρακες, είναι προτιμότερο να προτιμάτε τα δημητριακά, τις πατάτες, το ρύζι και τα ζυμαρικά. Συνιστάται να τρώτε διάφορα τυριά, επιδόρπια γάλακτος και γλυκιά κρέμα. Είναι σημαντικό να καταναλώνετε πολλά υγρά καλής ποιότητας. Αυτό θα απομακρύνει τις τοξικές ουσίες από το σώμα.

Η διατροφή για ασθενείς με καρκίνο πρέπει να είναι ειδική. Εξάλλου, αποτελεί, στην πραγματικότητα, σημαντικό μέρος ολόκληρης της ιατρικής διαδικασίας. Φυσικά, η διατροφή θα πρέπει να αποτελείται από γιατρούς και διατροφολόγους. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα απαιτεί τη συμμόρφωση με ορισμένους κανόνες για τη χρήση συγκεκριμένου τροφίμου.

Ιατρικός ειδικός-εκδότης

Πόρννοφ Αλεξέι Αλεξανδρόβιτς

Εκπαίδευση: Κίεβο Εθνικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο. A.A. Bogomolets, ειδικότητα - "Ιατρική επιχείρηση"

Χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Η χημειοθεραπεία είναι μία από τις κύριες μεθόδους θεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα. Με λειτουργικούς όγκους, συμπληρώνει τη χειρουργική παρέμβαση, και σε μεταγενέστερα στάδια γίνεται η κύρια μέθοδος θεραπείας, χρησιμοποιείται για παρηγορητικούς σκοπούς.

Υπάρχουν δύο τύποι καρκίνου του πνεύμονα, οι αρχές της χημειοθεραπείας γι 'αυτές σε κάποιο βαθμό διαφέρουν.

Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC) είναι πιο συχνός σε περισσότερο από το 85% των περιπτώσεων. Για τη θεραπεία του της φάρμακα χημειοθεραπείας που χρησιμοποιούνται, όπως η καρβοπλατίνη, η σισπλατίνη, δοκεταξέλη, πακλιταξέλη, βινορελβίνη, γεμσιταβίνη, ετοποσίδη, ιρινοτεκάνη, πεμετρεξέδης, βινβλαστίνη. Συνήθως ένας συνδυασμός δύο φαρμάκων συνταγογραφείται, αυτό βοηθά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Η προσθήκη ενός τρίτου φαρμάκου συνήθως δεν βελτιώνει τα αποτελέσματα, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (MPL) είναι λιγότερο συχνός, εμφανίζεται σε 12-15% των περιπτώσεων, σχεδόν αποκλειστικά στους καπνιστές. Το MRL συμπεριφέρεται επιθετικά, εξαπλώνεται ταχέως μέσω του σώματος. Κατά τη στιγμή της διάγνωσης, ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα στις περισσότερες περιπτώσεις έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι η χημειοθεραπεία συχνά γίνεται η κύρια μέθοδος θεραπείας. Επιπλέον, το MPL συνήθως ανταποκρίνεται πολύ καλά στα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Εφαρμόστε συνδυασμούς φαρμάκων:

 • Σισπλατίνη + ετοποσίδη;
 • Καρβοπλατίνη + ετοποσίδη; Cisplatin + ιρινοτεκάνη.
 • Καρβοπλατίνη + ιρινοτεκάνη.

Τύποι χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα

Ανάλογα με το σχήμα και τους σκοπούς της θεραπείας, σε κακοήθεις όγκους του πνεύμονα, διακρίνονται διάφοροι τύποι χημειοθεραπείας:

 • Το φάρμακο Neoadjuvant εκτελείται πριν από τη λειτουργία. Με την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, το χημειοθεραπευτικό βοηθά στη μείωση του όγκου. Μετά από αυτό γίνεται ευκολότερο να αφαιρεθεί.
 • Το ανοσοενισχυτικό πραγματοποιείται μετά από χειρουργική επέμβαση. Ακόμη και αν ο όγκος έχει απομακρυνθεί εντελώς, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να παραμείνουν τα καρκινικά κύτταρα στο σώμα του ασθενούς, τα οποία στο μέλλον μπορεί να προκαλέσουν υποτροπή. Τα φάρμακα χημειοθεραπείας τα καταστρέφουν.
 • Η χημειοακτινοθεραπεία είναι ένας συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αλλά ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών αυξάνεται. Η θεραπεία χημειοαντιδραστήρα μπορεί να καταστρέψει τον όγκο στα αρχικά στάδια του NSCLC.
 • Η χημειοθεραπεία ως κύρια μέθοδος θεραπείας χρησιμοποιείται στον προχωρημένο καρκίνο σε προχωρημένα στάδια ως παρηγορητική φροντίδα. Η χημειοπροφύλαξη μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκου στους πνεύμονες, να μειώσει το μέγεθος της. Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση του ασθενούς βελτιώνεται, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται.

Πώς γίνεται η πορεία της θεραπείας;

Όταν ο καρκίνος του πνεύμονα εκτελείται συστηματική χημειοθεραπεία - δηλαδή, το φάρμακο χορηγείται στο αίμα, και απλώνεται σε όλο το σώμα, επιτίθενται στη όγκου και άλλων ταχέως πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα. Τις περισσότερες φορές είναι μια ενδοφλέβια έγχυση μέσω ενός σταγονόμετρου.

Εάν ο ασθενής πρόκειται να λάβει θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γιατρός μπορεί να εφαρμόσει ένα εμφυτεύσιμο σύστημα θύρας. Κάτω από το δέρμα της κλείδας ράβεται μικρή δεξαμενή, μία εκ των οποίων είναι ένας τοίχος μεμβράνη, και συνδέεται με ένα καθετήρα φλέβας. Μετά από αυτό, ο γιατρός μπορεί να τρυπήσει το δέρμα, τη μεμβράνη του λιμανιού με μια ειδική βελόνα, να εισάγει το φάρμακο σε αυτό και θα εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος.

Ορισμένα φάρμακα χημειοθεραπείας λαμβάνονται με τη μορφή κάψουλων. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα διεξάγεται σε κύκλους. Συνήθως, μετά τη χορήγηση φαρμάκων, εμφανίζεται μια «ανάπαυλα» σε 3-4 εβδομάδες. Αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη σοβαρών παρενεργειών. Η πορεία της θεραπείας στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελείται από 4-6 κύκλους, αυτό καθορίζεται από το στάδιο του καρκίνου, που επιλέγεται από ένα συνδυασμό χημειοθεραπείας και άλλων παραγόντων.

Χημειοθεραπεία για υποτροπή του καρκίνου του πνεύμονα

Μερικές φορές, στο υπόβαθρο της θεραπείας, ο ασθενής έρχεται σε ύφεση, αλλά μετά από λίγο εμφανίζεται ο καρκίνος του πνεύμονα. Η χημειοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ξανά, και η επιλογή της χημειοθεραπείας θα εξαρτηθεί από το πόσο νωρίς έγινε η υποτροπή:

 • Εάν ο καρκίνος επέστρεψε περισσότερο από 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, είναι πιθανό ότι τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα που ήταν αποτελεσματικά στο παρελθόν θα βοηθήσουν.
 • Εάν έχουν περάσει λιγότεροι από 6 μήνες, πιθανότατα έχουν εμφανισθεί μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα, γεγονός που τους καθιστά ανθεκτικό στα φάρμακα χημειοθεραπείας που χρησιμοποιήθηκαν πριν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα.

+7 (495) 162 57 10

Παρενέργειες χημειοθεραπείας για καρκίνο πνεύμονα

Σε ορισμένα ανθρώπινα όργανα, εντατικές διαδικασίες κυτταρικής διαίρεσης συμβαίνουν κανονικά. Για παράδειγμα, κύτταρα του κόκκινου μυελού των οστών, του εντερικού βλεννογόνου, των τριχοθυλακίων αναπαραγωγής ενεργά. Επίσης, εμπίπτουν στην επίδραση της χημειοθεραπείας, σε σχέση με τις οποίες αναπτύσσονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές οι συνέπειες μετά τη διαδικασία είναι διαφορετικές για διάφορους ασθενείς. Η πιο κοινή χημειοθεραπεία καρκίνου του πνεύμονα:

 • Απώλεια της όρεξης.
 • Έλκη στο βλεννογόνο του στόματος.
 • Απώλεια μαλλιών;
 • Μειωμένη ανοσία και αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.
 • Δυσκοιλιότητα ή διάρροια.
 • Ναυτία, έμετος.
 • Αυξημένη κόπωση.
 • Αυξημένη αιμορραγία.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και μέθοδοι αντιμετώπισης τους θα πρέπει να ζητούνται από τον γιατρό πριν από την πορεία της θεραπείας. Άνετη μεταφορά χημειοθεραπείας βοηθά τη θεραπεία συντήρησης, τη συμμόρφωση με τις συστάσεις ενός γιατρού. Οποιεσδήποτε επιπλοκές μετά τη διαδικασία μπορούν να κατασταλούν με διάφορους τρόπους, οι οποίες θα εξηγηθούν από τον θεράποντα ιατρό. Ο γιατρός μπορεί επίσης να δώσει συμβουλές και οδηγίες σε συγγενείς ή συγγενείς, καθώς ο ασθενής χρειάζεται φροντίδα μετά τη διαδικασία.

Στόχος θεραπείας

Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι πάντα ένας «βομβαρδισμός χαλιών». Όχι μόνο τα καρκινικά κύτταρα, αλλά και τα υγιή κύτταρα χτυπούν. Αυτό είναι γεμάτο με παρενέργειες. Τα στοχευόμενα φάρμακα είναι μια σύγχρονη ομάδα φαρμάκων που μπορεί να συγκριθεί με ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή. Ένα τέτοιο φάρμακο έχει πάντα έναν στόχο - ένα συγκεκριμένο μόριο που βοηθά τον όγκο να επιβιώσει, να αναπτυχθεί και να υπερασπιστεί τις επιθέσεις του ανοσοποιητικού συστήματος.

Σε NSCLC, εάν ο όγκος έχει ορισμένα μοριακά γενετικά χαρακτηριστικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι στοχοθετημένων φαρμάκων:

  • Αναστολείς αγγειογένεσης (ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων): ramicirumab, bevacizumab;
  • αναστολείς EGFR (υποδοχέα στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων που προκαλεί τους να πολλαπλασιάζονται): gefitinib, afatinib, osimertinib, netsitumumab?
  • Οι αναστολείς ALK (μια πρωτεΐνη που προκαλεί πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων): brigatinib, alektinib, cheritinib, cryotinib;
  • Αναστολείς του BRAF (μια μεταλλαγμένη πρωτεΐνη που προάγει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων): tramethanib, dabrafenib.

Χάρη στην ακρίβεια του "σκοπευτή", τα στοχευμένα φάρμακα επιτίθενται μόνο σε καρκινικά κύτταρα. Παρ 'όλα αυτά, έχουν μερικές παρενέργειες, αν και δεν είναι τόσο πολλές όσο τα κλασικά φάρμακα χημειοθεραπείας.

Ανοσοθεραπεία για καρκίνο πνεύμονα

Για να εξασφαλιστεί ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος δεν προσβάλλουν κατά λάθος τους ιστούς του σώματος, υπάρχουν ειδικοί "διακόπτες" στην επιφάνεια τους - αυτοί ονομάζονται σημεία ελέγχου. Ορισμένα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν αυτά τα σημεία ελέγχου προς όφελός τους, χωρίς να επιτρέπουν την ασυλία να επιτεθούν.

Υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να επηρεάσουν αυτό το μηχανισμό - αναστολείς σημείων ελέγχου. Με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, χρησιμοποιούνται τρεις ανοσοκατασκευές:

 • Pembrolizumab (Keytruda) και nivolumab (Opdivo) μπλοκάρισμα PD-1 πρωτεΐνη, η οποία είναι πάνω στην επιφάνεια των Τ-λεμφοκυττάρων και αναστέλλει την δραστηριότητα τους?
 • Το Atesolizumab (Tecentric) αποκλείει την πρωτεΐνη PD-L1 που σχετίζεται με την PD-1.

Χημειοθεραπεία και συμπληρώματα διατροφής, φυτοθεραπεία

Αν πρόκειται μέσα από τη χημειοθεραπεία για κακοήθη όγκο του πνεύμονα, και αποφάσισε να πάρει παράλληλα συμπληρώματα διατροφής, φυτικά φάρμακα, χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές μεθόδους θεραπείας, είναι απαραίτητο να είναι σίγουρος για να ενημερώσετε το γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να καθορίσει τις ενδείξεις για τη χρήση τους. Οι ουσίες που περιέχονται σε αυτά τα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις και δεν γνωρίζετε σε ποιον να επικοινωνήσετε - τηλεφωνήστε στο +7 (495) 162-57-10 και ο ιατρικός σύμβουλος θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας.