Τι δείχνει η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων

MRI του πνεύμονα - ποιοτική μέθοδο αξιολόγησης της κατάστασης του ιστού του πνεύμονα, μεσοθωράκιο και των μαλακών ιστών με βάση την καταγραφή των ραδιοκυμάτων ελήφθησαν κατά τη διάρκεια άτομα υδρογόνου ταλάντωσης κάτω από την επίδραση του μαγνητικού πεδίου.

Η τομογραφία μαγνητικού συντονισμού των πνευμόνων παρουσιάζει πιο ποιοτικά ανατομικές αλλαγές στον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο. Ο πνευμονικός ιστός περιέχει κυρίως αέρα, οπότε η διάγνωσή του δεν είναι ιδανική.

Αξονική τομογραφία βλέπει σαφώς πυκνό ιστό (οστό, παρεγχυματική), η οποία δεν του επιτρέπουν να είναι μια εναλλακτική λύση για πυρηνικό μαγνητικό σάρωση.

Το μαγνήσιο των πνευμόνων συνταγογραφείται μόνο μετά από ακτινογραφία θωρακικού τοιχώματος σε δύο προεξοχές (άμεσες και πλευρικές), όταν τα ληφθέντα δεδομένα είναι ανεπαρκή για τη διαπίστωση της διάγνωσης.

Τι δείχνει το λαιμό του στήθους

Το Mt του στήθους παρουσιάζει δομικές μεταβολές στα κύτταρα που αποτελούνται από νερό. Ένα ραδιοσήμα λαμβάνεται από τον πνευμονικό παρέγχυμα όταν εκτίθεται σε ένα μαγνητικό πεδίο επαρκώς κατατοπιστική για τον προσδιορισμό παθολογικών σχηματισμών που βρίσκεται στη διεπαφή: μεταξύ του κυψελίδες αέρα και παρεγχυματικά κύτταρα.

Η τομογραφία του πνεύμονα μπορεί να πραγματοποιηθεί για ιστούς στους οποίους βρίσκεται ελεύθερο ή συνδεδεμένο νερό. Το δεσμευμένο υδρογόνο είναι σύμπλοκο με πρωτεΐνες, λιπίδια και άλλες βιολογικά δραστικές ουσίες. Μία τέτοια σύνθεση επηρεάζει την ποιότητα λήψης ενός ραδιοσήματος όταν εκτίθεται σε ένα μαγνητικό πεδίο.

Με την παρουσία ατόμων υδρογόνου διαφορετικών πυκνοτήτων πνευμόνων και βρόγχων, οι πνεύμονες και οι βρόχοι παρουσιάζουν διαφορετικές σκιές και σκιές, τις οποίες μπορεί να πάρει ο άπειρος διαγνωστικός ακτινοβολίας για παθολογία. Η μεγάλη μεταβλητότητα παρέχει ένα σήμα MP με διαφορετικό εύρος και δύναμη. Διαφορετικά υφάσματα ποιότητας παρέχουν υψηλή αντίθεση και ποιότητα κοπής.

Η τομογραφία του πνεύμονα είναι καλύτερη από άλλες μεθόδους

Η πυρηνική μαγνητική τομογραφία (MRT) είναι καλύτερη από άλλες διαγνωστικές μεθόδους, επειδή είναι αβλαβής και έχει υψηλή διαγνωστική πληροφόρηση. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του mrt για την ανίχνευση ασθενειών:

 1. Αβλαβές για την υγεία.
 2. Αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε γωνία και σε οποιαδήποτε προβολή.
 3. Δυνατότητα ανακατασκευής και 3D μοντελοποίησης.
 4. Αυξημένη αντίθεση των τμημάτων.
 5. Ρύθμιση λογισμικού της ποιότητας της εικόνας.
 6. Λήψη εικόνας με πυκνότητα πρωτονίων.
 7. Αντίθετη αγγειογραφία MR.
 8. Προσδιορισμός της ταχύτητας ροής του αίματος.
 9. Μελέτη μεταβολικών διεργασιών ουσιών.

Οι τιμές για την τομογραφία των πνευμόνων δεν είναι φθηνές, αλλά η ποιότητα των περικοπών δικαιολογεί το κόστος. Το κόστος διαμορφώνεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του εξοπλισμού και ανάλογα με τον τομέα σπουδών. Για κλινικούς σκοπούς, η ένταση του πεδίου του πεδίου είναι αρκετή - 0,2-0,5 Tesla. Αυτή η ισχύς αρκεί για την επίλυση διαφόρων κλινικών και διαγνωστικών προβλημάτων.

Πώς να εφαρμόσετε το νόσο για τη φυματίωση

Η τομογραφία αντίθεσης των πνευμόνων χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάγνωση ασθενειών του κεντρικού νευρικού συστήματος και του νωτιαίου μυελού. Η μαγνητική τομογραφία επιτρέπει την απόκτηση τμημάτων στο μετωπικό, ισχιακό και άλλο επίπεδο.

Στη μελέτη του νωτιαίου μυελού, το περιεχόμενο υψηλής περιεκτικότητας παράγεται με MR-μυελογραφία (εισαγωγή μέσου αντίθεσης στον υποαραχνοειδή χώρο του νωτιαίου μυελού).

Με πνευμονική φυματίωση, η χρήση παραγόντων αντίθεσης χρησιμοποιείται για τη διάγνωση παθολογικών επιπλοκών της νόσου: αποστήματα, φυσαλιδώδη σπήλαια, πυώδη πλευρίτιδα. Για την αντίθεση, χρησιμοποιείται ένας μαγνητικός, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανοχή και διαγνωστική πυκνότητα.

Άλλοι παράγοντες αντίθεσης σε σύγκριση με τους μαγνητικούς είναι λιγότερο ανεκτικοί και υψηλής ποιότητας.

Με τη φυματίωση, ο μαγνητικός είναι το πιο ποιοτικό εργαλείο για την έρευνα των πνευμόνων.

Ένα βασικό πλεονέκτημα του mrt είναι η πιθανότητα λήψης ενός αγγειακού σχεδίου χωρίς την ανάγκη για αντίθεση. Αυτή η εξέταση ονομάζεται MR αγγειογραφία. Χρησιμοποιείται για την εξέταση των πνευμόνων.

Τι καθορίζει την ποιότητα της μ-τομογραφίας

Η αντίθεση των εικόνων MR καθορίζεται από τις μαγνητικές ιδιότητες των ιστών. Σωστά, αυτή η ιδιότητα υπολογίζεται με βάση την αντλία πρωτονίων. Ο αέρας περιέχει μικρό αριθμό ατόμων υδρογόνου. Αυτό δεν επιτρέπει ποιοτική μελέτη του εσωτερικού περιεχομένου των κυψελίδων γεμάτων με αέρα.

Όταν η μελέτη του παρεγχύματος του πνευμονικού ιστού, η μαγνητο-πυρηνική τομογραφία δημιουργεί μια εικόνα υψηλής ποιότητας. Λόγω της διαφοράς στην αντίθεση των εικόνων σχηματίζονται σκούρα και φωτεινά σημεία - οι Τ1 και Τ2 είναι σταθμισμένες εικόνες.

Με τη φυματίωση, ο συνδυασμός των εικόνων Τ1 και Τ2 μας επιτρέπει να διακρίνουμε τη διείσδυση από τους ιστούς του αέρα.

Συνοψίζοντας: Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού των πνευμόνων αποκαλύπτει παθολογικά διηθήματα μικρού μεγέθους. Η υψηλή πληροφόρηση της μεθόδου καθιστά δυνατή την σαφή αναγνώριση και προσομοίωση φλεγμονωδών διηθήσεων ή κακοηθών σχηματισμών στον τρισδιάστατο χώρο. Αυτό βοηθά στο να μοντελοποιήσουμε παθολογικές αλλαγές στη φυματίωση εντός του πνευμονικού ιστού.

MRI των πνευμόνων και των βρόγχων


Οι βρόγχοι και οι πνεύμονες εισέρχονται στο αναπνευστικό σύστημα που υποστηρίζει τη ζωή του σώματος. Βρίσκονται στην κοιλότητα του θώρακα. Το Bronchi αποτελεί το λεγόμενο βρογχικό δέντρο, μέσω του οποίου εισέρχεται αέρας στους πνεύμονες.

Από τους κύριους ευρείς βρόγχους προς τους δεξιούς και αριστερούς πνεύμονες, οι πιο στενοί αφήνουν, οι οποίοι, με διακλάδωση, καταλήγουν σε μικρού μεγέθους βρόγχους, που ονομάζονται βρογχίλια.

Οι πνεύμονες είναι ένα ζευγαρωμένο όργανο. Εξωτερικά, κάθε πνεύμονας καλύπτεται με μια ειδική serous μεμβράνη (υπεζωκότα). Ο υπεζωκότας τοποθετεί επίσης τα τοιχώματα της θωρακικής κοιλότητας. Μεταξύ αυτών των δύο φύλλων του υπεζωκότα είναι η υπεζωκοτική κοιλότητα. Κάθε πνεύμονας χωρίζεται σε λοβούς: στον δεξιό πνεύμονα υπάρχουν 3 (άνω, μεσαία και κάτω), στα αριστερά δύο. Κάθε μετοχή χωρίζεται σε τμήματα.

Ο πνευμονικός ιστός δεν είναι πυκνός, περιέχει μεγάλη ποσότητα αέρα. Είναι στις κυψελίδες του πνεύμονα ότι υπάρχει ανταλλαγή αερίων μεταξύ του αέρα που προέρχεται από το εξωτερικό με έμπνευση και αίμα στα τριχοειδή αγγεία.

Τι δείχνει η μαγνητική τομογραφία των βρόγχων και των πνευμόνων

Πολλοί κλινικοί ιατροί δεν θεωρούν τη βαλβίδα και τους πνεύμονες MRI μια εναλλακτική μέθοδο διάγνωσης, δεδομένης της "zavozdushennost" τους. Ωστόσο, η μαγνητική τομογραφία είναι μια ενημερωτική και ασφαλής διαγνωστική μέθοδος, η οποία δικαιολογεί τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με άλλες κλασικές (ροτογενετικές) μεθόδους, συνοδευόμενες από έκθεση σε ακτινοβολία.

Είναι η απουσία ιονίζουσας ακτινοβολίας που καθιστά την MRI απαραίτητη μέθοδο μελέτης των πνευμόνων και των βρόγχων όταν είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα παιδιά, άτομα με σημαντική μείωση του αριθμού των λευκοκυττάρων στο αίμα. σε ασθένειες που απαιτούν πολλαπλή παρακολούθηση.

Η μαγνητική τομογραφία των βρογχικών σωλήνων και των πνευμόνων μπορεί επίσης να συνταγογραφείται σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες που λαμβάνονται με ακτινογραφία δεν επαρκούν για ακριβή διάγνωση.

Η μαγνητική τομογραφία βασίζεται στην καταγραφή του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού: το σήμα απόκρισης των πρωτονίων υδρογόνου που περιέχονται στους ιστούς και τα σωματικά υγρά σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αλλαγή της λειτουργίας των αποσταθέντων ραδιοκυμάτων, ο γιατρός λαμβάνει πληροφορίες που επεξεργάζεται ο υπολογιστής. Το πλεονέκτημα της μεθόδου έγκειται στη δυνατότητα λήψης φετών σε 3 προεξοχές.

Μια παραλλαγή της μεθόδου μαγνητικής τομογραφίας για την εξέταση των πνευμόνων είναι η αγγειογραφία MR - η μελέτη των αγγείων χωρίς τη χρήση αντίθεσης.

Η μαγνητική τομογραφία των βρόγχων και των πνευμόνων επιτρέπει:

• εντοπίστε φλεγμονή και εντοπισμό.
• να ανιχνεύει τον όγκο σε πρώιμο στάδιο, να αξιολογεί τη φύση και το στάδιο του, τη μετάσταση στους λεμφαδένες και τη βλάστηση στα αγγεία.
• ανίχνευση αποστήματος (απόστημα) στον πνεύμονα ή στην κοιλότητα (κοιλότητα).
• να προσδιορίσετε τη συσσώρευση του εξιδρώματος, του αίματος ή του πύου στην υπεζωκοτική κοιλότητα.
• να εντοπίσει τη φυματίωση σε πρώιμο στάδιο.

Η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιείται επίσης για τον προγραμματισμό της λειτουργίας του πνεύμονα και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της χειρουργικής επέμβασης.

Ενδείξεις και αντενδείξεις

Η μαγνητική τομογραφία αντιστοιχεί στις ακόλουθες ενδείξεις:

• πλευρίτιδα (φλεγμονή του υπεζωκότα χωρίς έκκριση εξιδρώματος ή με έκχυση).
• ένα νεόπλασμα στο μεσοθωράκιο.
• καρκίνο του πνεύμονα ή του βρογχικού συστήματος.
• οίδημα του υπεζωκότα.
• έκχυση στην υπεζωκοτική κοιλότητα άγνωστης προέλευσης.
• Κυστική ίνωση (κληρονομική νόσος με σοβαρή δυσλειτουργία της αναπνευστικής λειτουργίας).
• αύξηση των ενδοθωρακικών λεμφαδένων.
• ατελεκτασία (πνεύμονας κοιλίας ή μέρος του).
• φυματίωση ή ύποπτος για αυτό ·
• οξεία και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια.
• Σαρκοείδωση (συστηματική φλεγμονώδης πνευμονοπάθεια).
• απομόνωση πνεύμονα (αναπτυξιακή ανωμαλία στην οποία η περιοχή του πνεύμονα σχηματίζεται ξεχωριστά από τον βρόγχο).
• ανωμαλίες πνευμονικών αγγείων.
• ανεύρυσμα της πνευμονικής αρτηρίας (διευρυμένη κοιλότητα του αγγείου σε περιορισμένη περιοχή).
• εμβολή της πνευμονικής αρτηρίας (απόφραξη του αγγείου από θρόμβο, αέρα ή κομμάτι ιστού).
• πνευμοφυσία (πολλαπλασιασμός του συνδετικού ιστού στο φόντο της φλεγμονώδους χρόνιας διαδικασίας).
• ένας μοναχικός πνευμονικός κόμβος μικρότερος από 3 cm (μονοκυκλικός σχηματισμός στην περιφέρεια του πνευμονικού ιστού).

Η μαγνητική τομογραφία είναι πιο ενημερωτική από την CT, κατά την εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας, στη διάγνωση των κυκλοφορικών διαταραχών στους πνεύμονες και στη διαφορική διάγνωση των αιτίων της ατελεκτασίας.

Περιορισμένες δυνατότητες μαγνητικής τομογραφίας για την απεικόνιση των βρόγχων και των κυψελίδων, τις διάχυτες αλλαγές τους. Ως εκ τούτου, το πνευμονικό εμφύσημα και η αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η βρογχιεκτασία διαγνωρίζεται καλύτερα με CT. Οι κεντρικοί βρόγχοι φαίνονται καλά στις φωτογραφίες μαγνητικής τομογραφίας: μπορεί κανείς να δει τόσο τη μεγέθυνση όσο και το πάχος του τοιχώματος.

• παρουσία στο σώμα ενός εμφυτεύματος κατασκευασμένου από σιδηρομαγνητικά μέταλλα.
• βηματοδότη και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα στο σώμα του ατόμου.
• Κλάσμα, σφαίρες, θραύσματα στους μυς (κάτω από τη δράση ενός μαγνήτη μπορούν να μετατοπίσουν και να βλάψουν τους ιστούς και τα αιμοφόρα αγγεία).
• Εγκυμοσύνη (δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν υπάρχει επίδραση στο έμβρυο του μαγνητικού πεδίου).
• γαλουχία (μετά την εφαρμογή της αντίθεσης, η τροφοδοσία του μητρικού γάλακτος μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 ημέρες).
• Κλαστοφοβία (ο φόβος που δημιουργείται σε κλειστό χώρο).
• νεφρική ανεπάρκεια (αντενδείξεις της αντίθεσης).

Προετοιμασία του

Η μελέτη δεν απαιτεί ειδική προετοιμασία. Είναι καλύτερα να κάνετε τη διαδικασία με άδειο στομάχι ή για 2 ώρες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρύ πρωινό. Μην χρησιμοποιείτε καλλυντικά που περιέχουν μεταλλικά συστατικά.

Πριν από τη διαδικασία, θα πρέπει να αφαιρέσετε hairpins, κοσμήματα, κάθε είδους κοσμήματα, piercing, ρολόι. Πριν από τη διαδικασία, ο ασθενής τοποθετείται σε μια μαντίλι μίας χρήσης. Εάν θέλετε να παραμείνετε στα ρούχα σας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεταλλικά αξεσουάρ, ελεύθερες τσέπες από γυαλιά, νομίσματα, αναπτήρες, πιστωτικές κάρτες.

Διαδικασία

Ο ασθενής υπογράφει γραπτή συγκατάθεση για τη μελέτη. Ο εξεταστής τοποθετείται σε ειδικό τραπέζι, το οποίο εισάγεται στο θάλαμο της συσκευής. Όλος ο χρόνος της μελέτης, ο οποίος διαρκεί περίπου μισή ώρα, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται ακίνητος, έτσι ώστε να μην παραμορφώνεται η ποιότητα των εικόνων.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το τομογράφημα εκπέμπει αρκετά δυνατά ήχους (εάν θέλετε, μπορείτε να βγάλετε ένα βύσμα στα αυτιά - βύσματα αυτιών πριν ξεκινήσετε τη μελέτη). Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι δυνατό να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του ασθενούς και του γιατρού ή του χειριστή. Υπάρχει ένα κουμπί συναγερμού για τη διακοπή της εξέτασης σε περίπτωση που ο ασθενής αισθάνεται άρρωστος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να εκτελεστεί μαγνητική τομογραφία με αντίθεση των βρόγχων και των πνευμόνων με σκοπό την ακριβέστερη διάγνωση. Η αντίθεση (συνήθως ένα φάρμακο γαδολινίου) ενίεται σε μια φλέβα. Όταν το χρησιμοποιείτε, η διαδικασία παρατείνεται κατά περίπου 20 λεπτά.

Αποτελέσματα

Όλες οι ψηφιακές εικόνες των φετών που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας μπορούν να εκτυπωθούν μετά την επεξεργασία από τον υπολογιστή στην οθόνη της οθόνης και να εκτυπωθούν. Ο γιατρός εξετάζει προσεκτικά όλα τα τμήματα που ελήφθησαν και γράφει το πρωτόκολλο της μελέτης. Μετά από μια λεπτομερή ανάλυση των εικόνων για περίπου 2 ώρες, ο γιατρός διατυπώνει το συμπέρασμα. Ο ασθενής λαμβάνει αυτό και οι εικόνες αντιγράφονται στο DVD-ROM, το οποίο παρέχει στον θεράποντα γιατρό.

MRI (απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού) των βρόγχων και των πνευμόνων

Οι γιατροί είναι ανόητοι! Προστασία από το FLU και το SPLASH!

Είναι απαραίτητο μόνο πριν από ένα όνειρο.

Η μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι ένας σύγχρονος, αποτελεσματικός και σχεδόν αβλαβής τρόπος ανάλυσης δεδομένων για τα εσωτερικά όργανα. Μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων επιτρέπει να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης του ιστού των πνευμόνων, τα αιμοφόρα αγγεία, τραχεία, τους βρόγχους, τους λεμφαδένες, και ούτω καθεξής. Γ, δείχνει ανωμαλίες και την ασθένεια σε πρώιμο στάδιο.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της μελέτης είναι η ευκολία για τον ασθενή - βρίσκεται ακίνητη στην κάψουλα και η προετοιμασία είναι ελάχιστη. Σε αυτή την περίπτωση, η εικόνα αποκτάται τρισδιάστατη λόγω της διάταξης της εικόνας στα στρώματα.

Η μαγνητική τομογραφία είναι συχνά το κύριο εργαλείο διάγνωσης, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους.

Ενδείξεις

Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων συνταγογραφείται:

 • Σε ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Φυματίωση, βρογχοκυτταρική νόσο, πλευρίτιδα, παθολογία της τραχείας ή των βρόγχων.
 • Εάν υποπτεύεστε μια παθολογία. Πνευμονική ύλη, αγγεία, συσσώρευση υγρού στο υπεζωκολογικό διαμέρισμα, νεοπλάσματα ή μεταστάσεις.
 • Όταν ξένα σώματα βρίσκονται στο πνευμονικό σύστημα.
 • Για προεγχειρητική και μετεγχειρητική έρευνα.

Τραχεία και βρόγχοι

Η μαγνητική τομογραφία της τραχείας και των βρόγχων συνήθως συμβαίνει μαζί με τη θωρακική ή την τραχηλική περιοχή, ανάλογα με τη θέση του τόπου.

Για να βελτιωθεί η ποιότητα του αποτελέσματος, μπορεί να εφαρμοστεί αντιπαραβολή (εισαγωγή της κατάλληλης ουσίας στο σώμα). Σε αυτή την περίπτωση, η μελέτη δείχνει ακριβέστερα δεδομένα σε στενές περιοχές (άκρη των πνευμόνων, διάκενο μεταξύ των πνευμόνων και του διαφράγματος) σε μια τρισδιάστατη εικόνα.

Η μαγνητική τομογραφία παρέχει την ευκαιρία να εκτιμηθεί η κατάσταση της τραχείας, των βρόγχων, να ανιχνευθεί η συσσώρευση υγρών και η εμφάνιση νέων σχηματισμών στους πνεύμονες και τα γύρω όργανα.

Αντενδείξεις

 • Μεταλλικά αντικείμενα στο σώμα - εμφυτεύματα, προθέσεις, ακτίνες και άλλα. Ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο "τους τραβά" από το σώμα.
 • Βηματοδότης. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διακόπτει ανεπανόρθωτα τη λειτουργία της συσκευής.
 • Ατομική μισαλλοδοξία. Αλλεργική αντίδραση στο μέσο αντίθεσης.

Η μαγνητική τομογραφία δεν συνιστάται για:

 • Εγκυμοσύνη. Ειδικά στην αρχική περίοδο. Προς το παρόν, η ασφάλεια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για ενδομήτριο ανάπτυξη του παιδιού δεν έχει αποδειχθεί.
 • Φόβος κλειστού χώρου. Ανάλογα με τον βαθμό της κλειστοφοβίας, η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται μεμονωμένα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχεται η κατάσταση της υγείας του ασθενούς.
 • Ασυνείδητη κατάσταση. Σοβαρή κατάσταση ασθενούς, παραφροσύνη, κλπ.

Εάν βρεθείτε με το άσθμα και είστε νέος τύπος στρατιωτικής ηλικίας, τότε θα αναρωτιέστε εάν παίρνουν στο στρατό με άσθμα.

Στο άρθρο «Ψυχοσωματικές στο βρογχικό άσθμα», αυτή η ασθένεια θεωρείται ως μια διαδικασία που προέκυψε από το έργο του ανθρώπινου νευρικού συστήματος.

Η οξεία αποφρακτική βρογχίτιδα σε ενήλικες και παιδιά μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου και όχι μόνο το χειμώνα, όπως πιστεύουν ορισμένοι.

Αποτελέσματα

 • Παθολογικές αλλαγές. Τραχεία, μεγάλοι βρόγχοι και αγγεία, υπεζωκότα, θύμος αδένος.
 • Όγκοι. Φώτα, κοιλότητες και κοιλότητες στους πνεύμονες.
 • Φλεγμονή. Στους πνεύμονες, τον λεμφικό ιστό και τους λεμφαδένες (φυματίωση).
 • Η παρουσία υγρού ή αέρα στην περιοχή του υπεζωκότα.
 • Αλλαγές στους ιστούς. Διαφάνεια των ιστών στους πνεύμονες.

Όταν εντοπιστεί ένας όγκος, μπορούν να καθοριστούν τα κύρια χαρακτηριστικά του (παραμέτρους, εμφάνιση, δομή κλπ.) Και μια ποιοτική εικόνα των αγγείων καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του τρόπου θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού.

Προετοιμασία του

Η προετοιμασία για τη μαγνητική τομογραφία είναι να αμφισβητήσει τον ασθενή για αντενδείξεις στη μελέτη και να αφαιρέσει από το σώμα μεταλλικά αντικείμενα (σκουλαρίκια, αλυσίδες, ρολόγια, δαχτυλίδια κ.λπ.)

Ο ασθενής ξαπλώνει στη μέση και τοποθετείται οριζόντια. Είναι σημαντικό να παραμείνει ακίνητο κατά τη διάρκεια μιας μαγνητικής τομογραφίας, διαφορετικά οι εικόνες μπορεί να είναι ασαφείς. Σε μερικές περιπτώσεις (υπερέκφραση, παραφροσύνη, άγχος), ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει ηρεμιστικό ή ακόμα και αναισθησία.

Ο κλειστός τύπος τομογράφου είναι σχεδιασμένος για ασθενείς με βάρος μέχρι 150 κιλά. Για πιο σοβαρά άτομα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ανοικτή τομογραφία.

Η μαγνητική τομογραφία εκτελείται μόνο σύμφωνα με τη συνταγή του γιατρού (πνευμονολόγος, θεραπευτής, φθιισατρικός, θωρακολόγος, ογκολόγος).

Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων συνιστάται να εκτελείται σε δείκτες υψηλού μαγνητικού πεδίου για την απόκτηση λεπτότερων τμημάτων και, συνεπώς, μιας σαφέστερης και πιο ενημερωτικής εικόνας. Η μελέτη δεν έχει παρενέργειες και είναι ανώδυνη.

Μαγνητική απεικόνιση των βρόγχων και των πνευμόνων

Η εξέταση του σώματος με μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων σημαίνει να πάρει 100% σωστή διάγνωση. Η μέθοδος δείχνει την ήττα αυτού του συστήματος, του τύπου: τροφικού, κρουστικού, μυκητιακού, καταστροφικού, διμερούς. Για να επιβεβαιώσετε τη διάγνωση και όταν η τομογραφία του υπολογιστή είναι απαράδεκτη, μπορεί να χρειαστεί φθοριογραφία, υπερηχογράφημα.

Ένδειξη της διαδικασίας

Παρουσιάζονται σύμπλοκο διαφοροποιεί συμπτώματα που δείχνει βλάβη και τη δομή των μικρών εσωτερικών συστημάτων και επιτρέπει να ελέγχετε φυσιοθεραπεία, η οποία αποκλείει βρογχίτιδα σκόνης, φυματίωση, βρογχικών σωλήνων και τη λοιμώδη βρογχίτιδα, ένα τέτοιο φαινόμενο, όπως βρογχοπνευμονία. Επιτρέπει επίσης τον προσδιορισμό της θεραπείας της βρογχικής παθολογίας.

Οι ενδείξεις για μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων δεν υπερβαίνουν το 85% των παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με την περιοχή που παρουσιάζεται. Πρόκειται για τις ακόλουθες ασθένειες:

 • σκονισμένη βρογχίτιδα.
 • βρογχική φυματίωση.
 • bronchiolitis obliterans;
 • μολυσματική βρογχίτιδα.
 • ηωσινοφιλική βρογχίτιδα.
 • ατοπική βρογχική παθολογία.

Επιπλέον, η αποτελεσματική επιθεώρηση θα είναι προβληματική όταν πρόσθετοι όροι - μπορεί να είναι η πνευμονία, βρογχική υπεραντιδραστικότητα, διάχυτη βρογχίτιδα, terry βρογχίτιδα, βρογχική υπερδραστηριότητα, βρογχικό οίδημα. Ηωσινοφιλική βρογχίτιδα και βρογχικό καρκινοειδή και άλλα μικρά παθολογία συστήματα μπορούν να προσδιοριστούν με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας των πνευμόνων και των βρόγχων, αλλά μια πιο ολοκληρωμένη διάγνωση μπορεί να τεθεί, αν χρησιμοποιηθεί υπερηχογράφημα, ακτινοσκόπηση, αξονική τομογραφία.

Πνευμονολόγοι σημειώνουν ότι σε περίπτωση προβληματικών μορφών ασθενειών που έχουν ασαφή γένεση, η επανεκτέλεση των εξετάσεων θα είναι η καλύτερη επιλογή.

Αυτό είναι χρήσιμο για καταστάσεις όπως η πνευμονία, μορφή Lobar της νόσου, ατροφική βρογχίτιδα και καταστροφική. Επιπλέον, στην περίπτωση των παιδιών, συνιστάται να διενεργεί MRI, υπερηχογράφημα, αν υπάρχει υποψία διακεκριμένη φθορά και τη δομή των μικρών οργανισμών, και όταν υπάρχει πνευμονία, βρογχίτιδα σκόνη, αποφρακτική βρογχιολίτιδα, και φυματίωση των βρόγχων, και μολυσματώδους βρογχίτιδας.

Αντενδείξεις και άλλες αποχρώσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μαγνητική τομογραφία, η φθοριογραφία, η ενδοσκόπηση και η αξονική τομογραφία αντενδείκνυνται. Πρόκειται για την επιτάχυνση της εμφάνισης μολυσματικών βλαβών, του δεύτερου και τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης, καθώς επίσης και στην παρουσία καρδιοειδών και άλλων παρόμοιων προσαρμογών.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι λογικό να χρησιμοποιούνται διαγνωστικές μέθοδοι όπως υπερηχογράφημα, φθοριογραφία, ενδοσκόπηση και υπολογιστική τομογραφία. Είναι λιγότερο ακριβείς σε σύγκριση με τη μαγνητική τομογραφία, η ταξινόμηση της βρογχίτιδας με επιπλοκές δεν είναι πάντα ακριβής. Ωστόσο, αν οι μέθοδοι αυτές συμπίπτουν, η διάγνωση μικρών σωματιδίων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και η επιβαρυμένη δομή τους δεν αποκλείεται.

Μιλάμε για τέτοιες διαγνώσεις όπως βρογχίτιδα σκόνη, υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών, αποφρακτική βρογχιολίτιδα οργανούμενη πνευμονία, φυματίωση, βρογχικό πνευμονία, λοιμώδη βρογχίτιδα, ατοπικό βρογχικό παθολογίας και των αρνητικών συμπτωμάτων. Σχετικά με αυτό, ποιοι είναι οι κανόνες της διαγνωστικής εξέτασης, προκειμένου να αναθέσει την θεραπεία του βρογχικού νόσου περαιτέρω.

Κανόνες διάγνωσης

Η διάγνωση αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Εάν παρατηρηθεί, τα συμπτώματα και οι δοκιμασίες θα αναγνωριστούν 100% σωστά, θα ληφθούν υπόψη όλες οι καταγγελίες και η ήττα και η κατάσταση των μικρών εσωτερικών οργάνων θα είναι ορατά. Αυτές οι συστάσεις περιλαμβάνουν:

 • η διενέργεια εξετάσεων - υπερηχογράφημα, φθοριογραφία, ενδοσκόπηση και υπολογιστική τομογραφία - θα πρέπει να γίνεται με άδειο στομάχι.
 • δεν πρέπει να είναι μέσα σε 24 ώρες για να υποβληθούν σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις, οι πνευμονολόγοι προτείνουν να παραταθούν τα χρονικά πλαίσια σε 36-48 ώρες.
 • Η σειρά των εξετάσεων θα πρέπει να ορίζεται από το γιατρό και να αντιστοιχεί στην ηλικία του ασθενούς, την παρουσία ή την απουσία επιπλοκών.

Το τελευταίο σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι με την επιβεβαίωση μιας συγκεκριμένης διάγνωσης με υπερηχογράφημα και φθοριογραφία μπορεί να μην χρειαστούν άλλες μέθοδοι.

θα πρέπει να θεωρείται βρογχίτιδα πνευμονία σκόνη, αποφρακτική βρογχιολίτιδα, φυματίωση βρόγχους, λοιμώδη βρογχίτιδα και ατοπικό βρογχικό παθολογία ότι αν υπάρχουν προβλήματα με την καρδιά τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ομαλοποίηση του ρυθμού - Πρόσθετες συμβουλές για όσους έχουν προσδιοριστεί διάγνωση.

Αυτό θα βοηθήσει στην επιβεβαίωση της καρδιακής τομογραφίας και θα συνταγογραφηθεί θεραπεία της βρογχικής παθολογίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι δυνατόν να ασχοληθεί με τέτοιες διαδικασίες όπως ήττα και επιδεινώνεται από τη δομή των μικρών οργάνων, βρογχίτιδα, ατροφική και καταστροφική, και η μορφή λοβώδης της φυματίωσης των πνευμόνων, καθώς και η πνευμονία σκόνη. Αυτό θα εξομαλύνει τα αρνητικά συμπτώματα και θα αποκλείει την επακόλουθη ζημιά.

Συνδυασμός με τη θεραπεία

Θεραπεία σε τέτοιες μορφές όπως αποφρακτική βρογχιολίτιδα, βρογχίτιδα σκόνη, ατροφική και λοβώδης, και πολλά άλλα πρέπει να διασταυρώνονται με την εφαρμογή των διαγνωστικών μέτρων. Το σχήμα που παρουσιάζεται και η θεραπεία της βρογχικής παθολογίας πρέπει να αναπτυχθεί από τον πνευμονολόγο και να προβλεφθούν οι συχνότερες εξετάσεις.

Αυτό θα εξουδετερώσει τα αρνητικά και ταχέως προχωρημένα συμπτώματα, τη βρογχική φυματίωση, τη βρογχίτιδα σκόνης.

Η συνιστώμενη συχνότητα είναι η διαδικασία μία φορά κάθε 2-3 μήνες.

Πριν από τη διάγνωση, τα αντιβιοτικά και άλλα συστατικά του φαρμάκου δεν θα πρέπει να διακόπτονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους δεν γνωρίζουν ακόμα πώς να καθορίσουν τη βρογχίτιδα. Με μια παρόμοια προσέγγιση στη διάγνωση και τη θεραπεία, οι βελτιώσεις θα επιτευχθούν με τη μέγιστη ταχύτητα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αποχρώσεις της πορείας αποκατάστασης για προβλήματα με τη λειτουργία των πνευμόνων και των βρόγχων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαγνωστική εξέταση. Αυτό θα εξαλείψει την ανάπτυξη επιπλοκών και σοβαρών επιπτώσεων για το σώμα. Όπως η χρόνια βρογχίτιδα σκόνης και άλλες εξίσου επικίνδυνες μορφές.

Η αποτελεσματικότητα της μαγνητικής τομογραφίας στη διάγνωση της κατάστασης των πνευμόνων και των βρόγχων

Η απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό είναι η πιο ενημερωτική τεχνική για την εξέταση της κατάστασης της σπονδυλικής στήλης, των εσωτερικών οργάνων, των φλεβών και των αρτηριών. Η απουσία ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιτρέπει την ευρεία χρήση της για τη διάγνωση κακοήθων και καλοήθων νεοπλασμάτων των ανθρώπινων πνευμόνων. Εικόνες υψηλής ποιότητας των παθολογιών συμβάλλουν στην αναγνώριση της θέσης τους, η οποία είναι απαραίτητη για την έγκαιρη φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μαγνητικής τομογραφίας των πνευμόνων;

Διακριτικά χαρακτηριστικά της μαγνητικής τομογραφίας των πνευμόνων

Η μαγνητική τομογραφία των βρόγχων με μεγάλη ακρίβεια επιτρέπει την απεικόνιση φλεγμονωδών εστιών.

Η σημασία των πνευμόνων στο ανθρώπινο σώμα είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί. Με τη βοήθεια τους, πραγματοποιείται αναπνοή, ρυθμίζουν την ανταλλαγή αερίων μεταξύ του πνευμονικού παρεγχύματος και των αιμοφόρων αγγείων, είναι οι δεξαμενές αίματος. Οι δυσμενείς οικολογικές συνθήκες, τα σφάλματα διατροφής, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των ανθρώπων. Ως αποτέλεσμα, οι γιατροί ακούν τον συναγερμό - οι περιπτώσεις της νόσου έχουν γίνει συχνότερες:

 • φυματίωση;
 • πνευμονία.
 • της γρίπης και του ARVI.

Η μαγνητική τομογραφία των βρόγχων με μεγάλη ακρίβεια σας επιτρέπει να απεικονίσετε τις φλεγμονώδεις εστίες αυτών των ασθενειών. Εάν ανιχνεύεται ένα απόστημα ή ένα σπήλαιο με πυώδες περιεχόμενο με τη βοήθεια απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, οι χειρουργοί καθορίζουν την απαιτούμενη περιοχή του πεδίου δράσης. Αυτό σας επιτρέπει να παρέμβετε με την πιο απαλή μέθοδο - ενδοσκόπηση.

Πρόσθετες πληροφορίες: "Κατά τη θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θεραπείας. Η αξονική τομογραφία ή η ακτινολογική εξέταση δεν σας επιτρέπουν να φωτογραφίζετε επανειλημμένα. Κατά την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών, χρησιμοποιείται ακτινοβολία, η οποία είναι επικίνδυνη για έναν αποδυναμωμένο οργανισμό. Και η μαγνητική τομογραφία είναι απολύτως ασφαλής κατά την εξέταση των πνευμόνων. "

Οποιοσδήποτε ιστός του σώματος είναι κορεσμένος με πρωτόνια υδρογόνου που έχουν ξεχωριστές μαγνητικές ιδιότητες. Χρησιμοποιώντας την τεχνική, είναι δυνατό να δείξετε τη διαφορά μεταξύ του περιεχομένου τους στη διαγνωσμένη περιοχή ή τους κοντινούς ιστούς. Αυτό απεικονίζεται σε τρισδιάστατες εικόνες με τη μορφή σαφών δομικών περιγραμμάτων εσωτερικών οργάνων.

Λόγω της υψηλής πληροφοριακότητας της μαγνητικής τομογραφίας των πνευμόνων όχι μόνο για τις βρογχοπνευμονικές ασθένειες αλλά και για την ανίχνευση διαταραχών εφοδιασμού αίματος στον νωτιαίο μυελό ή τον εγκέφαλο. Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων είναι επίσης απαραίτητη για τη μελέτη των μεταβολικών διεργασιών. Υπάρχει όμως σημαντικό μειονέκτημα στη μαγνητική τομογραφία των βρόγχων. Τα τμήματα αυτών των ζευγαρωμένων οργάνων είναι ως επί το πλείστον γεμάτα με αέρια ουσία που δεν δίνουν μαγνητική απόκριση. Επομένως, στις εικόνες που ελήφθησαν, οι κυψελίδες δεν έχουν σαφή όρια.

Όταν εκτελείται μια μαγνητική τομογραφία του πνεύμονα

Η μαγνητική τομογραφία είναι κατατοπιστική στις μελέτες των πνευμονικών αγγειακών ανοιγμάτων, των λεμφικών ρυθμών και των ρυθμών ροής αίματος. Η διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική για τη διαφοροποίηση καλοήθων όγκων από παθολογικά νεοπλάσματα, εντοπίζοντας τη διείσδυση μεταστάσεων σε άλλους ιστούς και όργανα. Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού σάς επιτρέπει να καθορίσετε σαφώς τα όρια της μολυσματικής εστίασης του πνευμονικού παρεγχύματος. Αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούνται στη διάγνωση των ακόλουθων ασθενειών:

 1. Φλεγμονή πνευμονικού ιστού μολυσματικής προέλευσης.
 2. Μείωση των πνευμονικών λοβών διαφορετικής αιτιολογίας.
 3. Διάμεσες ασθένειες, πιο συχνά χρόνια, με πιθανότητα επιπλοκών.
 4. Κλειστές ή ανοιχτές μορφές φυματίωσης.
 5. Προσδιορίστε τη θέση των πνευμονικών κόμβων με διάμετρο τουλάχιστον 0,3 cm.
 6. Σχηματισμός κοκκιωμάτων σε συστηματικές ασθένειες.
 7. Αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω έλλειψης βέλτιστης ανταλλαγής αερίων.
 8. Χρόνιες δύσκολες για εμφάνιση ασθένειες των βρόγχων ή των βρόγχων.

Η μαγνητική τομογραφία των βρόγχων ενδείκνυται για υποψία πνευμονικής εμβολής.

Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της έκτασης της βλάβης των ιστών από κακοήθεις όγκους. Η διαδικασία σας επιτρέπει να ταξινομήσετε τον βαθμό της νόσου σε ένα ορισμένο στάδιο του καρκίνου. Μετά τη διάγνωση, μια συμβουλή ειδικών καταλήγει σε συμπέρασμα σχετικά με τη φαρμακευτική θεραπεία ή την άμεση ενδοσκοπική παρέμβαση.

Είναι η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρογχικών σωλήνων για παιδιά; Μια επικίνδυνη επιπλοκή των ιογενών αναπνευστικών ασθενειών είναι η βρογχιολίτιδα. Η διάγνωσή του στα παιδιά είναι εξαιρετικά δύσκολη με εξωτερική εξέταση και υποκλοπή. Ως εκ τούτου, η θεραπεία μαγνητικού συντονισμού χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της λανθάνουσας πορείας αυτής της ασθένειας. Τι δείχνουν οι εικόνες:

 • Βαθμός βλάβης των πνευμονικών αγγείων ενός συγγενούς ή αποκτώμενου χαρακτήρα.
 • Παθολογική προεξοχή του αρτηριακού τοιχώματος.

Η μαγνητική τομογραφία των βρόγχων ενδείκνυται για υποψία πνευμονικής εμβολής. Ένας μικρός θρόμβος αίματος είναι σε θέση να φράξει πλήρως την αρτηρία, να οδηγήσει σε αναπνευστικές διαταραχές. Προσδιορίστε τη θέση επικάλυψης με ένα θρόμβο του αγγείου είναι δυνατή με τη βοήθεια εικόνων ενός τομογράφου.

MRI των πνευμόνων

Αντενδείξεις σε αυτή τη διαγνωστική διαδικασία είναι η παρουσία βηματοδοτών και άλλων ιατρικών συσκευών με περιεχόμενο μετάλλων ευαίσθητο στο μαγνητικό πεδίο. Όταν χρησιμοποιείται η αντίθεση, ο γιατρός θα καθορίσει προκαταρκτικά την αλλεργική προδιάθεση του ασθενούς σε αυτή τη χημική ένωση. Οι νοητικές διαταραχές και η κατάσταση της εγκυμοσύνης χρησιμεύουν ως περιορισμός για τη μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων, των βρόγχων, των βρόγχων.

Οι ασθενείς αφήνουν όλα τα αξεσουάρ, τα gadgets και τα ρούχα στην αίθουσα προεπεξεργασίας. Αντ 'αυτού, το ιατρικό προσωπικό θα προτείνει να φορέσει ένα φόρεμα μίας χρήσης. Η εξεταστική συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα τραπέζι, το οποίο, μαζί με τον ασθενή, βυθίζεται σε θάλαμο με εξοπλισμό. Ο χρόνος της διαδικασίας μαγνητικής τομογραφίας του ιστού του πνεύμονα δεν διαρκεί περισσότερο από μισή ώρα και οι ληφθείσες εικόνες δίνονται μετά από 15 λεπτά με την ήδη υποδεικνυόμενη διάγνωση.

Ποια μέθοδος εξέτασης πνευμόνων θα δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα και γιατί

Για την εξέταση των πνευμόνων, οι ειδικοί μπορούν να συνταγογραφήσουν οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες διαγνωστικές μεθόδους (CT, ακτίνες Χ ή μαγνητική τομογραφία). Κατά την ανάθεση οποιασδήποτε από αυτές τις μεθόδους έρευνας, ο γιατρός λαμβάνει υπόψη τις αποχρώσεις όπως: τη διάρκεια της διαδικασίας, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, οι οποίες απεικονίζουν καλύτερα κάθε μία από τις διαγνωστικές μεθόδους. Για να πούμε σαφώς ότι είναι καλύτερο από ότι η CT ή η μαγνητική τομογραφία είναι δύσκολη. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις διαφορές στην αρχή της λειτουργίας τους, τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, ενδείξεις / αντενδείξεις.

Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της απεικόνισης του υπολογιστή και του μαγνητικού συντονισμού

Η κύρια διαφορά μεταξύ της διάγνωσης του υπολογιστή και του μαγνητικού συντονισμού είναι η αρχή της δράσης:

 • Η μαγνητική τομογραφία παρέχει ενημερωτικές εικόνες των πνευμόνων λόγω του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού των ατόμων υδρογόνου. Φορτίο ακτινοβολίας στο σώμα εκεί.
 • Με CT του πνεύμονα χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ. Η ακτινοβολία ακτίνων Χ περνά μέσα από τους ιστούς, δίνοντας εικόνες γιατρούς στα συγκεκριμένα τμήματα.

CT, MRI χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς:

 • Το CT χρησιμοποιείται συχνότερα για την εξέταση οστικών δομών.
 • Η μαγνητική τομογραφία απεικονίζει ιδανικά μαλακούς ιστούς, αιμοφόρα αγγεία.

Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των εν λόγω διαγνωστικών μεθόδων και της πολιτικής τιμών:

 • Η μαγνητική τομογραφία είναι ακριβότερη, λόγω του υψηλού κόστους του ίδιου του σαρωτή. Επιλέγεται από ασθενείς που δεν επιθυμούν να λάβουν έκθεση σε ακτινοβολία στο σώμα.
 • Οι σαρώσεις CT είναι φθηνότερες, επομένως οι τομογράφοι υπολογιστών χρησιμοποιούνται στα περισσότερα δημόσια ιατρικά ιδρύματα.

Για πολλούς ασθενείς, ο χρόνος της διαδικασίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μελέτη των συστημάτων του σώματος. Η διαφορά στη διάρκεια της MRI, CT των πνευμόνων είναι σημαντική:

 • Η ηλεκτρονική τομογραφία των πνευμόνων διαρκεί μόνο 15-20 λεπτά.
 • Η μαγνητική τομογραφία του πνευμονικού ιστού πραγματοποιείται για 1 - 1,5 ώρες.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της MRI και CT για την εξέταση των πνευμόνων

Τι είδους διάγνωση θα επιλέξει, η μαγνητική τομογραφία ή η αξονική τομογραφία των πνευμόνων, αποφασίζει ο ειδικός. Η τομογραφία υπολογιστών των πνευμόνων εκτελείται χρησιμοποιώντας ακτινοβολία ακτίνων Χ. Για να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αναπτυσσόμενης παθολογίας, οι γιατροί μελετούν μια σειρά εικόνων συγκεκριμένων τμημάτων. Μια τέτοια διαγνωστική διαδικασία, όπως η CT, καθιστά δυνατή την λεπτομερή απεικόνιση όλων των τμημάτων, των τμημάτων του πνευμονικού ιστού, των βρόγχων.

Πλεονεκτήματα της εξέτασης των πνευμόνων μέσω ενός τομογράφου υπολογιστή είναι:

 1. Λήψη εικόνων από σπειροειδή τμήματα. Ο γιατρός μπορεί να αλλάξει τη γωνία θέασης κατά την κρίση του. Οι πνεύμονες στο CT αντιπροσωπεύονται από μια τρισδιάστατη εικόνα σε ψηφιακή μορφή.
 2. Η ταχύτητα της διαδικασίας. Αυτό το στοιχείο θεωρείται καθοριστικό εάν ο ασθενής έχει εσωτερική αιμορραγία.
 3. Ικανότητα ανίχνευσης εσωτερικής αιμορραγίας, μώλωπες.

Η τομογραφία υπολογιστών χρησιμοποιείται για την εύκολη και ταχεία ανίχνευση των τραυματισμών που έλαβαν οι ασθενείς ως αποτέλεσμα τραυματισμών (σπασμένες πλευρές, διαταραχές της δομής του πνεύμονα, αιμορραγία).

Τα μειονεκτήματα των CT είναι:

 1. Επιβλαβές για την υγεία, το οποίο έχει ακτίνες Χ.
 2. Δυνατότητα εκτέλεσης της διαδικασίας περιορισμένο αριθμό φορές.

Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού των αναπνευστικών οργάνων θεωρείται μια απόλυτα ασφαλής διαγνωστική μέθοδος. Αντί για τις ακτίνες Χ, χρησιμοποιείται ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για να αποκτήσει μια εικόνα των πνευμόνων. Η μαγνητική τομογραφία παρέχει στους γιατρούς ποιοτικές εικόνες σε μορφή 3D.

Η μαγνητική απεικόνιση έχει τα πλεονεκτήματά της έναντι CT:

 1. Απόλυτη ασφάλεια.
 2. Η ικανότητα ανίχνευσης παθολογικών διεργασιών σε κυτταρικό επίπεδο. Επομένως, αυτή η διαγνωστική μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του καρκίνου, της φυματίωσης.
 3. Η δυνατότητα συχνών διαδικασιών λόγω της αβλαβότητας τους.

Μεταξύ των ελλείψεων πρέπει να αναφερθούμε:

 1. Κακή ποιότητα εικόνων κοίλων οργάνων. Είναι θολή.
 2. Διάρκεια της διαδικασίας. Χρειάζονται περίπου 1,5 ώρες.
 3. Κακή ποιότητα των εικόνων του οργάνου σε συνεχή κίνηση.
 4. Ένας μεγάλος κατάλογος αντενδείξεων στη διαδικασία.

Ποια μέθοδος διάγνωσης επιλέγει, λύνει τον θεράποντα γιατρό. Χάρη στην CT, μπορείτε να δείτε χρόνιες ασθένειες, αναπνευστικό τραύμα, αλλά εξετάζουμε πιο περίπλοκες παθολογίες με τη βοήθεια μηχανισμού απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

Ενδείξεις και αντενδείξεις

Διεξάγεται τακτικά, η φθοριογραφία μπορεί μερικές φορές να δώσει αποτελέσματα που προκαλούν υποψία στο γιατρό. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να στείλει τον ασθενή σε πιο λεπτομερή εξέταση πνεύμονα (CT, MRI).

Τέτοιες διαγνωστικές μέθοδοι όπως CT και MRI θεωρούνται εξίσου αποτελεσματικές στη διάγνωση τέτοιων παθολογιών:

 • ατελεκτασία.
 • πνευμονία.
 • σαρκοείδωση;
 • πνευμονίτιδα;
 • πνευμονική απομόνωση;
 • ανωμαλίες των αγγείων των πνευμόνων.
 • πνευμονικά οζίδια.
 • φυματίωση;
 • ανεύρυσμα της πνευμονικής αρτηρίας.
 • πνευμονική ανεπάρκεια (οξεία, χρόνια) ·
 • ανωμαλίες των αγγείων του πνεύμονα.
 • μεσοθηλίωμα;
 • αγγειίτιδα.
 • αποσαφήνιση του σταδίου του καρκίνου ·
 • αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες ·
 • υπεζωκοτική συλλογή μη καθορισμένης αιτιολογίας.

CT, μαγνητική τομογραφία είναι πρακτικά εξίσου αποτελεσματικές στη διάγνωση φλεγμονωδών διεργασιών, φυματίωσης. Αλλά εάν υπάρχει υποψία εσωτερικής αιμορραγίας, θα πρέπει να προτιμάτε το CT και είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε μια μαγνητική τομογραφία για τη διάγνωση νεοπλασμάτων. Παρακάτω θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις όπου είναι καλύτερο να διεξάγουμε MRI, CT.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων

Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων μπορεί να συνταγογραφηθεί από το γιατρό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • διαφορική διάγνωση της μεσοθωρακικής ογκολογίας.
 • κυστική ίνωση;
 • αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας ·
 • Η διαφθογία της ατελεκτάσης, των όγκων.
 • διαταραχές της πνευμονικής κυκλοφορίας (υποξική πνευμονική αγγειοσύσπαση, εμβολή).
 • υποψία ογκολογίας, πιθανότητα μετάστασης στο μέσο του μεσοθωράκιου,
 • χρόνια πλευρίτιδα.
 • αύξηση των ενδοθωρακικών κόμβων.
 • έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εκτελούμενης επιχείρησης ·
 • υποψία φυματίωσης.
 • φλεγμονώδεις διαδικασίες που προκαλούν βλάβη στους πνεύμονες
 • προετοιμασία για εγχείρηση.

Η μαγνητική τομογραφία δείχνει επίσης μια βρογχική πάχυνση των τοιχωμάτων, διαστολή των κεντρικών βρόγχων.

Όταν επιλέγετε CT σάρωση

Η CT των πνευμόνων και των βρόγχων είναι πιο αποτελεσματική από τη μαγνητική τομογραφία στη διάγνωση των ακόλουθων παθολογιών:

 • διάμεση πνευμονοπάθεια.
 • πνευμονικά οζίδια.
 • εμφύσημα.

Αυτή η διάγνωση θεωρείται η κύρια διαφορά στην μελέτη της κυστικής ίνωσης, της βρογχιεκτασίας σε ενήλικες. Το CT χαρακτηρίζεται από καλύτερη χωρική ανάλυση, είναι σε θέση να παρουσιάσει μορφολογία με περισσότερη λεπτομέρεια από τη μαγνητική τομογραφία.

Λόγω των περιορισμών της ανάλυσης του τομογράφου μαγνητικού συντονισμού, οι ειδικοί δεν μπορούν να δουν καθαρά τα μικρά αγγεία της αναπνευστικής οδού (3η, 4η γενιά). Επομένως, η CT χρησιμοποιείται στη διάγνωση μικρών αγγείων.

Η αξονική τομογραφία των πνευμόνων γίνεται όταν άλλες διαγνωστικές μέθοδοι δεν δίνουν στους ειδικούς μια σαφή εικόνα της παθολογίας. Ελέγξτε τους πνεύμονες με CT αν υποψιάζεστε:

 • μεταστάσεις;
 • φλεγμονή του υπεζωκότα ·
 • εσωτερική αιμορραγία.
 • πνευμονία.
 • συσσώρευση υγρού μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα.
 • θρομβοεμβολισμός της πνευμονικής αρτηρίας.
 • βρογχυματική νόσος.
 • Αγγειακή παθολογία.
 • εμφύσημα των πνευμόνων.
 • φυματίωση;
 • τραυματισμοί, ρήξεις μαλακών ιστών ·
 • ανεύρυσμα αρτηριών.
 • νεοπλάσματα;
 • ξένο σώμα μέσα στην πνευμονική κοιλότητα, βρόγχους, μικρά βρογχιόλια.

Αντενδείξεις στη διάγνωση

Η μαγνητική τομογραφία, η CT έχουν μια σειρά γενικών και ατομικών αντενδείξεων. Γενικές αντενδείξεις για τη διάγνωση είναι:

 • (αυτή η κατάσταση θεωρείται σχετική αντένδειξη για τη μαγνητική τομογραφία).
 • κλειστοφοβία.
 • την ηλικία των παιδιών (αυτό το σημείο θεωρείται μια σχετική αντένδειξη Εάν είναι απαραίτητο, το παιδί δίνεται ηρεμιστικά που βάζει ακίνητος, στη συνέχεια προβεί σε κατάλληλη διάγνωση των πνευμόνων.)?
 • ψυχικές διαταραχές.
 • μεμονωμένους περιορισμούς.

Η CT των πνευμόνων αντενδείκνυται επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις:

 1. Ο ασθενής παίρνει φάρμακα που είναι ασύμβατα με ακτινοβολία ακτίνων Χ.
 2. Το βάρος είναι μεγαλύτερο από 150 κιλά.
 3. Παθολογική κατάσταση, που εκδηλώνεται στην παραβίαση της αιματοποίησης.

Στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, οι αντενδείξεις διαφέρουν σημαντικά:

 1. Η παρουσία μεταλλικών εμφυτευμάτων. Η διεξαγωγή της διαδικασίας σε ασθενείς με μεταλλικές ακίδες, πλάκες σκελετό, βοηθήματα ακοής μπορεί να επηρεάσει τα διαγνωστικά αποτελέσματα (δεδομένα MRI θα είναι αναληθές). Επιπλέον, η μαγνητική τομογραφία με βηματοδότη, ο βηματοδότης είναι επικίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. Από τα αποτελέσματα των CT, αυτές οι αποχρώσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση.
 2. Επιθέσεις αδέσποτου βήχα.
 3. Το βάρος είναι μεγαλύτερο από 130 kg.
 4. Τατουάζ στο δέρμα που έχουν μεταλλικά εμποτισμό.
 5. Ασθένειες του θυρεοειδούς αδένα.
 6. Ασθένειες της επιδερμίδας.

Σύγκριση κόστους έρευνας

Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων δεν είναι μια φτηνή διαδικασία. Το κόστος του είναι πολύ υψηλότερο από το CT, την ακτινογραφία, τη φθοριογραφία. Στη Μόσχα, η μέση τιμή των πνευμονικών διαγνωστικών σε τομογραφία μαγνητικού συντονισμού είναι 6.000 ρούβλια. Με το κόστος της διαδικασίας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες (κλινική αξιολόγηση, η οποία παρέχει διάγνωση, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, τα προσόντα των εμπειρογνωμόνων, ο όγκος του προβλήματος, η χρήση ναρκωτικών αντίθεση).

Το κόστος της CT είναι πολύ χαμηλότερο. Στη Μόσχα, η διάγνωση του πνεύμονα από υπολογιστή μπορεί να γίνει για 3 500 ρούβλια ή και περισσότερο. Το κόστος της διαδικασίας εξαρτάται από τους παραπάνω παράγοντες, καθώς και από την ανάγκη γραφής στο δίσκο, με την κατασκευή ενός τρισδιάστατου μοντέλου.

Συνοψίζοντας

Ποια από τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους είναι καλύτερα να πούμε σε μια εξέταση πνευμόνων είναι δύσκολη. Ο καθένας έχει τα δικά του πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες του.

Η μαγνητική τομογραφία δεν παρουσιάζει επαρκώς ποιοτικά την κατάσταση των ιστών που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Αλλά στη μελέτη των λειτουργικών αλλαγών σε αιμοδυναμικές, αιμάτωσης, αξιολόγηση εξαερισμού, οι επιδόσεις τους είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού.

Αξονική τομογραφία θεωρείται πιο κατατοπιστική στα έρευνα κοίλες δομές φως, η αξιολόγηση των μικρών σκαφών των αεραγωγών, αλλά τα αποτελέσματα στη μελέτη των όγκων κατώτερα σε μαγνητική τομογραφία.

Η επιλογή μιας μεθόδου διάγνωσης των πνευμόνων θα πρέπει να διατίθεται στους ειδικούς.

Μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων - μια περιγραφή της διάγνωσης με τις διευθύνσεις των κλινικών

Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων γίνεται μια εναλλακτική μέθοδος για τη διάγνωση ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος. Η μελέτη της δομής των πνευμόνων χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία βασίζεται στην απόκτηση ενός σήματος απόκρισης από πρωτόνια ιστών και υγρών του ανθρώπινου σώματος, το λεγόμενο φαινόμενο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.

Η ακριβής και ευρέως διαθέσιμες στο μέλλον, αυτή η διαγνωστική μέθοδος πρέπει να επιλεγεί όταν είναι απολύτως απαραίτητο για να αποφευχθεί η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, ιδιαίτερα σε παιδιά, έγκυες γυναίκες, καθώς και ασθένειες που απαιτούν οι διαδικασίες επανάληψης (π.χ., ουδετεροπενία), η οποία θα συμβάλει σε σημαντική μείωση της συνολικής ακτινοβολίας δόσης.

Τι συμβαίνει

Η μαγνητική τομογραφία έχει ένα πλεονέκτημα έναντι της CT στην πνευμονική διάγνωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όγκοι (στην περιοχή του μεσοθωράκιου και κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης στον θώρακα)
 • Διαφορική διάγνωση ατελεκτασίας και όγκων
 • Διαφορική διάγνωση των μεσοθωρακικών όγκων
 • Αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας
 • Διάγνωση διαταραχών πνευμονικής κυκλοφορίας (εμβολή, υποξική πνευμονική αγγειοσύσπαση)
 • Κυστική ίνωση (με τη μελέτη του αγγειακού συστατικού)

Εικόνα MRI ενός ασθενούς με καρκίνο του πνεύμονα

Η μαγνητική τομογραφία είναι επίσης αποτελεσματική, όπως και η CT στη διάγνωση, με διαγνώσεις:

 • Πνευμονία
 • Atelectasis
 • Pneumofibrosis (χωρίς εξέταση του αγγειακού συστατικού)
 • Φυματίωση
 • Πνευμονικοί κόμβοι (περισσότερο από 3 mm)
 • Σαρκοείδωση
 • Οξεία και χρόνια πνευμονική ανεπάρκεια
 • Ανωμαλίες των αγγείων των πνευμόνων
 • Ανεύρυσμα πνευμονικής αρτηρίας
 • Καταστροφή του πνεύμονα
 • Αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες (σύνδρομο Rundu-Weber-Osler)
 • Προσδιορισμός του σταδίου του καρκίνου του πνεύμονα
 • Αγγειίτιδα (νόσος του Wegener)
 • Εξωσωματική συλλογή άγνωστης προέλευσης
 • Μεσοθηλίωμα

Οι μαγνητικές τομογραφίες και οι τομογραφίες CT με μειωμένη πνευμονική λειτουργία

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να διαγνώσετε την ασθένεια με CT, η μαγνητική τομογραφία είναι λιγότερο αποτελεσματική:

 • Πνευμονικοί κόμβοι (κάτω των 3 mm)
 • Διάμεση πνευμονοπάθεια
 • Εμφύσημα / ΧΑΠ

MRI των βρόγχων είναι πολύ αποτελεσματική για τη διάγνωση του βρογχικού πάχυνση του τοιχώματος και διάταση των βρόγχων του κεντρικού, αλλά οι περιορισμοί στην ερευνητική μονάδα δεν μπορεί να δει καθαρά τα μικρά αγγεία του αναπνευστικού συστήματος, όπως η τρίτη ή τέταρτη γενιά.

Ο κύριος τύπος διάγνωσης της βρογχεκτασίας σε ενήλικες, ασθενείς με κυστική ίνωση και νεαρούς ασθενείς είναι η CT, αλλά με επανειλημμένες εξετάσεις της μαγνητικής τομογραφίας, είναι δυνατόν να παρέχονται πιο πλήρεις πληροφορίες για τη νόσο.

Αν και CT έχει καλύτερη χωρική ανάλυση και δείχνει τη μορφολογία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από μαγνητική τομογραφία, αλλά MRI βρόγχων είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση λειτουργικές αλλαγές στην αιμοδυναμική και διάχυσης, καθώς και για την αξιολόγηση του αερισμού των πνευμόνων και της λειτουργίας τους.

Προετοιμασία και αντενδείξεις

Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων δεν απαιτεί ειδική προετοιμασία. Γενικές απαιτήσεις και αντενδείξεις μπορούν να βρεθούν στην περιγραφή της μαγνητικής τομογραφίας του θώρακα.

Ποια είναι η μαγνητική τομογραφία των βρόγχων και των πνευμόνων: προετοιμασία, ερμηνεία και διαφορά με CT

Οι ασθένειες του θώρακα και των πνευμόνων είναι αρκετά συχνές. Ανάμεσα στις αιτίες των ασθενειών των βρόγχων και του στήθους -. Περιβαλλοντική ρύπανση από βιομηχανικά απόβλητα, καυσαέρια, τα εργοστάσια ατύχημα, κακές συνήθειες, κλπ Ακτινολογίας δεν επιτρέπει να προσδιορίσει λεπτομερώς το βρόγχους νόσο ή τους πνεύμονες, διότι θεωρείται παρωχημένη μέθοδος διάγνωσης. Η σύγχρονη ιατρική χρησιμοποιεί CT και MRI για να ορίσει σαφώς τις παθολογικές καταστάσεις και την κατάσταση των εσωτερικών οργάνων.

Τι είναι η CT και η μαγνητική τομογραφία;

Οι εξετάσεις στο θώρακα μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας:

 1. CT - υπολογιστική τομογραφία βασισμένη σε ακτινοβολία ακτίνων Χ.
 2. MRI - απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, με βάση το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (χωρίς φορτίο ακτινοβολίας).

Μια εξέταση σε στρώσεις αποκαλύπτει την κατάσταση των φετών των οργάνων σε σταθερό βάθος. Σε λειτουργία, οι συσκευές «λάμψη» του ανθρώπινου ιστού που ελήφθη αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη με τη βοήθεια ορισμένων προγραμμάτων, εικόνων αναφέρει το συνολικό αριθμό και το είδος των σχηματισμών.

Διεξαγωγή CT και MRI για πνευμονική διάγνωση

Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται ποια μέθοδος είναι καλύτερη: CT των πνευμόνων ή μαγνητική τομογραφία. Αυτές οι επιλογές έρευνας είναι ριζικά διαφορετικές. Η μαγνητική τομογραφία λειτουργεί με ιστούς που είναι κορεσμένοι με άτομα υδρογόνου. Δεδομένων των στατιστικών στοιχείων, οι άνθρωποι προτιμούν τη μαγνητική έρευνα, πιστεύοντας ότι αυτός ο τύπος είναι λιγότερο επικίνδυνος για την υγεία εξαιτίας της έλλειψης ακτινοβολίας. Τέτοιες δηλώσεις είναι αλήθεια, αλλά εν μέρει - το μαγνητικό πεδίο μπορεί επίσης να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία.

Η ποιότητα των εικόνων μαγνητικής απεικόνισης των πνευμόνων και άλλων εσωτερικών οργάνων είναι πολύ υψηλότερη, όπως στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τις μικρότερες λεπτομέρειες. Διάγνωση πνευμονικό παρέγχυμα και αποκρυπτογράφηση του λαμβανόμενου δεδομένων ικανή ακτινολόγος που ειδικεύεται στην μαγνητικού συντονισμού, και ο τύπος δέσμη μελέτης.

Ενδείξεις για υπολογιστική τομογραφία

Η αξονική τομογραφία των βρόγχων και των πνευμόνων διεξάγεται σύμφωνα με τη συνταγή του γιατρού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Παθολογικές αλλαγές στο στήθος που αποκαλύπτονται με κλασική ακτινογραφία.
 • χρόνιο στάδιο πλευρίτιδας με παροξύνσεις.
 • φλεγμονώδεις διεργασίες.
 • εκδηλώσεις όγκων και μετάσταση στο στήθος.
 • διευρυμένοι λεμφαδένες.
 • καρδιακά ελαττώματα;
 • φυματίωση;
 • αδενώματος ή περικαρδίτιδας.
 • αγγειακές παθολογίες ·
 • βλάβες από παράσιτα του πνευμονικού ή βρογχικού συστήματος.
 • διαφραγματική κήλη.

Πόσες φορές μπορώ να πάω CT; Τέτοιες εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται όχι περισσότερο από 2 φορές το χρόνο προκειμένου να ασκηθεί έλεγχος της κατάστασης και της διαδικασίας θεραπείας των παθολογιών.

Πότε γίνεται MRI;

Για τη διεξαγωγή της διάγνωσης χρειάζονται οι παρακάτω γιατροί:

 1. πνευμονολόγος;
 2. φθιισατρικός;
 3. θεραπευτής;
 4. ογκολόγος;
 5. Χειρουργός του θώρακα.

Οι τομογραφίες MR προσδιορίζουν σαφώς τα προβλήματα στην λεμφοειδή περιοχή, τους λεμφαδένες και τους πνεύμονες. Ειδικά εάν πρόκειται για φυματίωση. Η μαγνητική τομογραφία συνταγογραφείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αγγειακή παθολογία.
 • υποπτευόμενο νεόπλασμα ή μετάσταση.
 • διευρυμένοι λεμφαδένες.
 • καρδιαγγειακές παθήσεις.
 • μετά από εγχείρηση.

Η διαδικασία προετοιμασίας και η διαδικασία της έρευνας

Η προετοιμασία της έρευνας δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια:

 1. Πριν από μια συνεδρία, το ποτό, το φαγητό, οι σωματικές ασκήσεις δεν απαγορεύονται. Ορισμένοι γιατροί συστήνουν να περάσουν λίγο χρόνο στη σιωπή και την ηρεμία.
 2. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τη διαδικασία με άνετα ρούχα. Ο ασθενής δεν πρέπει να έχει τίποτα μεταλλικό - κοσμήματα και άλλα εξαρτήματα πρέπει να αφαιρεθούν πριν βρεθούν στη συσκευή.
 3. Το τομογράφο αποτελείται από τραπέζι και σαρωτή. Ο ασθενής βρίσκεται στον καναπέ. Είναι απαραίτητο να πάρετε μια άνετη πόζα, διότι κατά τη διάρκεια της διάγνωσης δεν θα λειτουργήσει.
 4. Οι γιατροί καθορίζουν το σώμα του ασθενούς για να αποκτήσουν σαφείς, λεπτομερείς και υψηλής ποιότητας εικόνες.
 5. Οι σαρωτές αίθουσας διεξάγουν ανάλυση ιστών. Μετά τη σάρωση, τα ληφθέντα δεδομένα αποστέλλονται στον ιατρικό υπολογιστή.
 6. Η αντίθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ενδείξεις - για λεπτομερέστερη εξέταση ή σε περίπτωση παραβίασης της παροχής αίματος. Ως παράγοντες αντίθεσης, χρησιμοποιούνται ιώδιο και άλλες ουσίες. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης στα φάρμακα που περιέχουν ιώδιο, η διάγνωση απαγορεύεται.
 7. Ο ακτινολόγος αποκρυπτογραφεί τα δεδομένα μετά από επαλήθευση.

Τι δείχνει μια μαγνητική τομογραφία;

Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με ένα τομογράφημα υπολογιστή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • διαφορική διάγνωση νεοπλασμάτων.
 • αξιολόγηση αναπνευστικών λειτουργιών.
 • ανάλυση της κυκλοφορίας του αίματος στο πνευμονικό σύστημα.

Η μελέτη είναι κατατοπιστική για τις ακόλουθες ασθένειες:

 • φυματίωση;
 • κυστική ίνωση;
 • ατελεκτασία.
 • πνευμονίτιδα;
 • αναπνευστική ανεπάρκεια.
 • ανευρύσματα αιμοφόρων αγγείων.
 • πνευμονική απομόνωση;
 • αρτηριοφλεβική δυσπλασία.
 • πλευρικό μεσοθηλίωμα.
 • σαρκοείδωση;
 • υπεζωκοτική συλλογή.
 • Τη νόσος του Wegener.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τομογράφο υπολογιστή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • πνευμονία.
 • κόμβοι και μικρές εστίες μέχρι 3 mm.
 • ενδιάμεσες πνευμονικές παθολογίες ·
 • ΧΑΠ, εμφύσημα.

Τι είναι καλύτερο για την εξέταση του θώρακα - CT ή MRI;

Υπάρχουν τρία κριτήρια για την επιλογή μιας μεθόδου:

Οι μαλακοί ιστοί και δομές διαγιγνώσκονται σαφώς από τη συσκευή MR, μέσω της οποίας είναι δυνατός ο εντοπισμός:

 • ογκολογικές ασθένειες ·
 • μεγέθη όγκων.

Ένα τομογράφημα υπολογιστή προτιμάται για τη διάγνωση:

 • τραυματισμοί και τραυματισμοί των οστών.
 • αιματώματα και αιμορραγία.

Η έρευνα αυτή αποδίδεται όταν απαιτείται ταχύτητα απόκτησης δεδομένων. Δεδομένου ότι για τη διάγνωση υπολογιστών διαρκεί όχι περισσότερο από 10 λεπτά, ο διορισμός είναι προφανής. Ωστόσο, ενόψει του μεγάλου φορτίου των ακτίνων Χ, η μέθοδος αυτή αντενδείκνυται τελείως:

 • κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης?
 • παιδιά κάτω των 14 ετών.

Πόσο κοστίζει μια μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων; Τα κρατικά ιδρύματα απέχουν πολύ από το να είναι πάντοτε εξοπλισμένα με μια μαγνητική συσκευή, επομένως είναι μάλλον δύσκολο να περάσει μια ελεύθερη έρευνα. Σε ιδιωτικές κλινικές στη Μόσχα, το κόστος της διαδικασίας είναι κατά μέσο όρο από 4.500 έως 9.000 ρούβλια. Οι τιμές για CT επίσης ξεκινούν από 4-4.500 ρούβλια.

Χαρακτηριστικά της εκτέλεσης και αποκρυπτογράφησης των αποτελεσμάτων της μαγνητικής τομογραφίας των βρόγχων και των πνευμόνων

Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους διάγνωσης της κατάστασης του αναπνευστικού συστήματος. Εκτελείται με τη σάρωση του οργάνου με μαγνητικές δέσμες, η οποία λαμβάνει χώρα σε ειδική συσκευή - τομογραφία. Όταν γίνεται η διαγνωστική διαδικασία, επιτυγχάνονται υψηλής ποιότητας περικοπές των τμημάτων των πνευμόνων και η 3D προβολή τους. Αυτό σας επιτρέπει να αξιολογήσετε πλήρως την κατάσταση του πνευμονικού ιστού και των βρόγχων, να ορίσετε τη σωστή θεραπεία σε περίπτωση παθολογίας.

Ενδείξεις για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού

Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού των οργάνων του θώρακα υποδεικνύεται παρουσία προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Αυτή η διαδικασία διαγνωστικής βοηθά στον προσδιορισμό των ακόλουθων:

 • η δομή του πνευμονικού ιστού, η παρουσία στη σύστασή του κοιλοτήτων, σφραγίδων και οποιωνδήποτε εξωτερικών εγκλεισμάτων.
 • το ακριβές μέγεθος και το σχήμα των πνευμόνων, των βρόγχων.
 • τον εντοπισμό όγκων, την παρουσία μεταστάσεων και την εξάπλωσή τους.
 • ανάπτυξη φλεγμονωδών διεργασιών στους πνεύμονες.
 • συσσώρευση υγρού ή αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα.
 • κατάσταση των βρόγχων.

Με τη σάρωση με μαγνητικές ακτίνες, είναι δυνατό να ανιχνευθούν τόσο καλοήθηι όσο και κακοήθεις όγκοι στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με άλλες μεθόδους. Αυτή είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη διάγνωση σκόνης βρογχίτιδας, φυματίωσης, πνευμονίας, βρογχικού άσθματος. Η μαγνητική τομογραφία βοηθά στην αναγνώριση των αγγειακών παθολογιών των αναπνευστικών οργάνων.

Η απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό πραγματοποιείται με υποψία:

 • υπερδραστικότητα των βρόγχων.
 • βρογχοπνευμονία;
 • οίδημα των βρόγχων.
 • διάχυτη, φρυγανιστική, αποφρακτική, ατροφική, ηωσινοφιλική βρογχίτιδα.

Αυτή η διαγνωστική μέθοδος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της θεραπείας παρουσία των παραπάνω ασθενειών και για την προσαρμογή των θεραπειών.

Αντενδείξεις στη μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων

Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού των πνευμόνων απαγορεύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • μεγάλο βάρος του ασθενούς. Για κλειστό τομογράφο - περισσότερο από 150-200 kg (ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής).
 • παρουσία βηματοδότη. Καταρρέει λόγω της δράσης του μαγνητικού πεδίου.
 • παρουσία στο σώμα μη ανακτώμενων μεταλλικών θραυσμάτων.
 • την παρουσία ηλεκτρονικής ή σιδηρομαγνητικής πρόσθεσης.
 • παρουσία της συσκευής του Ilizarov.
 • σοβαρή παθολογία των νεφρών. Ο περιορισμός αυτός αφορά τη διάγνωση που γίνεται με τη χρήση μέσου αντίθεσης.
 • εγκυμοσύνη (ανεπιθύμητη) ·
 • σοβαρή ψυχική κατάσταση. Είναι δυνατή η διεξαγωγή διαγνωστικής διαδικασίας, αλλά μόνο υπό αναισθησία.

Χαρακτηριστικά προετοιμασίας για μαγνητική τομογραφία

Πριν από τη σάρωση με μαγνητικές ακτίνες των πνευμόνων, ο ασθενής δεν χρειάζεται να διεξάγει συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Πρέπει όμως να ενημερώνει τον γιατρό σχετικά με τα εξής:

 • η παρουσία αλλεργίας ή προδιάθεσης για την ανάπτυξή της.
 • πιθανότητα εγκυμοσύνης.
 • κατάλογο ασθενειών που μεταφέρθηκαν πρόσφατα ·
 • παρουσία κλειστοφοβίας (φόβος κλειστών χώρων).
 • δυσανεξία σε οποιοδήποτε φάρμακο.

Εάν η μαγνητική τομογραφία πραγματοποιείται με τη χρήση μέσου αντίθεσης, ο ασθενής δεν επιτρέπεται να φάει για 5 ώρες πριν από τη διαδικασία. Όταν ένα άτομο αισθάνεται άγχος, συνιστάται να παίρνει ελαφριά ηρεμιστικά αμέσως πριν από την επέμβαση. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει να εκτελέσει αναισθησία, καθώς η μελέτη των μαγνητικών ακτίνων θα καταστεί ενημερωτική εάν ο ασθενής δεν κινηθεί.

Πριν από τη μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων, ο ασθενής πρέπει να αφαιρέσει όλα τα κοσμήματα και τα μεταλλικά αξεσουάρ. Έχουν τη δυνατότητα να θερμαίνονται κάτω από την επίδραση ενός μαγνητικού πεδίου, το οποίο θα παραμορφώσει το αποτέλεσμα της μελέτης. Για να αποφευχθεί η σύγχυση, στις περισσότερες κλινικές παρέχεται στους ασθενείς ειδική ενδυμασία.

Οι κανόνες της μαγνητικής τομογραφίας

Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Ο ασθενής βρίσκεται σε ειδική τομογραφία καναπέ, όπου πρέπει να βρίσκεται σε ακινητοποιημένη θέση. Για πρόσθετη στερέωση του σώματος χρησιμοποιούνται ειδικοί κύλινδροι και ιμάντες. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας, ο ασθενής δεν πρέπει να αισθάνεται πόνο. Όταν πραγματοποιείται μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων εντός των κανονικών ορίων, μόνο μια ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας.

Για να μελετήσετε με τη βοήθεια μαγνητικών ακτίνων ήταν μεγίστη πληροφόρηση, πρέπει να διεξαχθεί λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους κανόνες:

 • υπό την καθοδήγηση ενός γιατρού, ένα άτομο πρέπει να κρατήσει την αναπνοή του. Σε αυτό το σημείο, η συσκευή λαμβάνει φωτογραφίες.
 • Η μαγνητική τομογραφία λειτουργεί σε σειρά, οπότε ο ασθενής έχει χρόνο να ξεκουραστεί, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία τόσο περίπλοκη.
 • όταν το μαγνητικό πεδίο εκπέμπεται, το τομογράφημα εκπέμπει έναν χαρακτηριστικό ήχο. Επομένως, εάν είναι επιθυμητό, ​​ο ασθενής λαμβάνει ακουστικά.
 • η επικοινωνία μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς του πραγματοποιείται με αμφίδρομο σύστημα επικοινωνίας.
 • αν κατά τη διάρκεια της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού ο ασθενής έχει υποστεί έντονο πόνο, είναι απαραίτητο να ενημερώσετε αμέσως τον γιατρό.
 • η άνεση ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της διάγνωσης αυξάνεται λόγω της παρουσίας ενσωματωμένου συστήματος φωτισμού και κλιματισμού.
 • η αίσθηση της γεύσης του μετάλλου στο στόμα είναι απόλυτα φυσιολογική. Αυτό οφείλεται στη δράση του μέσου αντίθεσης στο σώμα.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μαγνητικής τομογραφίας

Η αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού του πνεύμονα μπορεί μόνο να ειδικευτεί. Η απουσία παθολογιών στο πρωτόκολλο μελέτης υποδεικνύεται από τα ακόλουθα:

 • οι πνεύμονες είναι φυσιολογικοί, έχουν τα συνήθη μεγέθη, τα σύνορα και τη δομή.
 • στα αιμοφόρα αγγεία δεν υπάρχει εμπόδιο.
 • δεν βρέθηκαν νεοπλάσματα.
 • δεν υπάρχουν διακοπές στους πνεύμονες.
 • δεν βρέθηκε συσσώρευση υγρού.

Η απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό είναι ικανή να ανιχνεύει μια ποικιλία παθολογικών καταστάσεων στους πνεύμονες, όπως υποδεικνύεται από τα ακόλουθα διαγνωστικά αποτελέσματα:

 • οι λεμφαδένες είναι μεγεθυσμένοι.
 • εντοπίστηκε μια απόφραξη της πνευμονικής αρτηρίας.
 • συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες.
 • Φλεγμονώδης διήθηση ή απόστημα.
 • ανιχνευθέντες όγκοι, μεταστάσεις, διάφορα ξένα αντικείμενα.
 • οι πνεύμονες έχουν μη φυσιολογικές διαστάσεις.
 • αποκάλυψε βλάβη στο αναπνευστικό σύστημα.

Κατά την αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι γιατροί χρησιμοποιούν ειδικές συντομογραφίες. Για παράδειγμα, για τον εντοπισμό αναπνευστικών ασθενειών δηλώνεται η συντομογραφία της AML, αναπνευστική ανεπάρκεια - ND, συγγενείς δυσμορφίες - VL.

Πλεονεκτήματα της μαγνητικής τομογραφίας πριν από άλλες διαγνωστικές διαδικασίες

Η μαγνητική τομογραφία των πνευμόνων και των βρόγχων αναφέρεται σε σύγχρονες διαδικασίες με υψηλή πληροφόρηση. Σε αντίθεση με τις ακτίνες Χ, το μαγνητικό πεδίο του τομογράφου δεν παράγει μια τέτοια αρνητική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Επομένως, μια τέτοια διαγνωστική διαδικασία όπως η μαγνητική τομογραφία μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό είναι σχετικό με την παρουσία χρόνιων ή σοβαρών ασθενειών. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο γιατρός μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του ασθενούς και να προσαρμόζει τις μεθόδους θεραπείας που χρησιμοποιείται.

Η μαγνητική τομογραφία δίνει στον ειδικό μια σαφή εικόνα των πνευμόνων και των βρόγχων σε διάφορες προβολές, οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν με άλλους τρόπους. Επομένως, ο γιατρός χωρίς πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την παρουσία ή την απουσία παθολογιών, τη θέση του εντοπισμού τους και πολλά άλλα.