Σκουραίνει στην ακτινογραφία

Η ανατομική δομή των πνευμόνων, την ικανότητά τους να γεμίζουν με αέρα, ελεύθερα εκπέμπει ακτίνες Χ, σας επιτρέπει να πάρετε κατά τη διάρκεια ακτινοσκόπησης, πυροβόλησε με λεπτομέρεια αντανακλά τα όλα τα δομικά στοιχεία των πνευμόνων. Ωστόσο, η διακοπή ρεύματος σε πνεύμονα ακτίνες Χ δεν δείχνουν πάντοτε αλλαγές στους ιστούς του πνεύμονα, καθώς και άλλα όργανα του θώρακα είναι στο επίπεδο φωτός και, κατά συνέπεια, η δέσμη ακτινοβολίας περνά μέσα από το σώμα προβάλλεται επί της μεμβράνης είδωλο υπέρθεσης όλων των οργάνων και ιστών, που εμπίπτει στην εμβέλειά της.

Από την άποψη αυτή, όταν οποιαδήποτε σκοτεινό εκπαίδευσης στην εικόνα, πριν δοθεί απάντηση στο ερώτημα, μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει σαφής διαφοροποίηση του εντοπισμού των εστιών (στους ιστούς του στήθους, διάφραγμα, υπεζωκοτική κοιλότητα, ή απευθείας στους πνεύμονες).

Τα βασικά σύνδρομα στο ροδογένογραμμα

Στην ακτινογραφική εικόνα που έχει γίνει στην εμπρόσθια προβολή, τα περίγραμμα των πνευμόνων σχηματίζουν πνευμονικά πεδία, σε ολόκληρη την περιοχή, που διασταυρώνονται από συμμετρικές σκιάσεις των πλευρών. Μια μεγάλη σκιά ανάμεσα στα πνευμονικά πεδία σχηματίζεται από μια συνδυασμένη υπέρθεση της προβολής της καρδιάς και των κύριων αρτηριών. Εντός του βρόχου των πεδίων των πνευμόνων, μπορεί κανείς να δει τις ρίζες των πνευμόνων, που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα ηγούμενα άκρα 2 και 4 άκρες και ένα ελαφρύ θάμπωμα της περιοχής που προκαλείται από την πλούσια αγγείωση, που βρίσκεται στον πνευμονικό ιστό.

Όλες οι παθολογικές αλλαγές που αντικατοπτρίζονται στην ακτινογραφία μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες.

Dimmer

Εμφανίζονται στην εικόνα, στις περιπτώσεις που το υγιές τμήμα του πνεύμονα αντικαθίσταται από παθολογικό σχηματισμό ή ουσία, προκαλώντας την μετατόπιση του τμήματος του αέρα από πυκνότερες μάζες. Κατά κανόνα, παρατηρείται στις ακόλουθες ασθένειες:

 • βρογχική απόφραξη (ατελεκτάση).
 • συσσώρευση φλεγμονώδους υγρού (πνευμονία).
 • καλοήθεις ή κακοήθεις εκφυλισμούς ιστών (διαδικασία όγκου).

Αλλαγή του πνευμονικού μοτίβου

Αυτή η ομάδα αλλαγών μπορεί να θεωρηθεί ως η συνηθέστερη. Παρά την τεράστια λίστα των παθολογιών των πνευμόνων, όλες οι πιθανές αλλαγές στο ραδιογραφικό μοτίβο μπορούν να αποδοθούν σε ένα από τα 5 σύνδρομα:

 • Συνολική (συνολική) ή υποσύνολη (σχεδόν πλήρης) διακοπή ρεύματος.
 • περιορισμένη διακοπή ρεύματος.
 • Στρογγυλή (σφαιρική) σκιά.
 • μια δακτυλιοειδή σκιά?
 • εστιακή σκίαση.

Διαφωτισμός

Ο φωτισμός στην εικόνα αντανακλά τη μείωση της πυκνότητας και του όγκου των μαλακών ιστών. Κατά κανόνα, ένα παρόμοιο φαινόμενο συμβαίνει όταν σχηματίζεται μια ελαφριά κοιλότητα αέρα (pneumothorax). Σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αντανάκλασης ακτίνων Χ στο φωτογραφικό χαρτί, τα τμήματα ευκόλως διαπερατό ακτινοβολία αντανακλάται πιο σκούρο χρώμα οφείλεται σε μια πιο έντονη έκθεση σε ακτίνες Χ των ιόντων αργύρου που περιέχονται στο φωτογραφικό χαρτί, ένα πυκνότερο τμήματα δομή έχουν ένα ελαφρύ χρώμα. Η διατύπωση "σκουρόχρωμα" στην εικόνα αντικατοπτρίζεται πραγματικά με τη μορφή ενός φωτεινού τμήματος ή εστίασης.

Σύνδρομο ολικής διόγκωσης

Η ολική σκουρόχρωση του πνεύμονα σε μια ακτινογραφία είναι πλήρης ή μερική σκούρα (τουλάχιστον 2/3 του πνευμονικού πεδίου). Στην περίπτωση αυτή, οι αυλοί στο άνω ή στο κάτω μέρος του πνεύμονα είναι δυνατοί. Οι κύριες φυσιολογικές αιτίες αυτού του συνδρόμου είναι εκδηλώσεις της απουσίας του αέρα στην κοιλότητα του πνεύμονα, την αύξηση της πυκνότητας του φωτός σε όλη την επιφάνεια του υφάσματος, το περιεχόμενο του υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα ή οποιαδήποτε παθολογική περιεχόμενο.

Οι ακόλουθες ασθένειες μπορούν να αποδοθούν σε ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν ένα τέτοιο σύνδρομο:

 • ατελεκτασία.
 • κίρρωση;
 • εξιδρωματική πλευρίτιδα.
 • πνευμονία.

Για την εφαρμογή της διαφορικής διάγνωσης των ασθενειών, είναι απαραίτητο να βασίζονται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο σημάδι είναι να αξιολογηθεί η θέση των μέσων μαζών οργάνων. Μπορεί να είναι σωστή ή με μετατόπιση, συνήθως προς την αντίθετη κατεύθυνση προς τις εστίες σκουρόχρωσης. Η κύρια αναφορά για τον προσδιορισμό του offset άξονα είναι η σκιά της καρδιάς, που βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μέρος αριστερά της μεσαίας γραμμής του στήθους και στα δεξιά, και το στομάχι, το πιο κατατοπιστική μέρος της οποίας είναι μια φυσαλίδα αέρα, πάντοτε σαφώς ορατή στις εικόνες.

Το δεύτερο σημείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση μιας παθολογικής κατάστασης είναι μια εκτίμηση της ομοιογένειας του σκούρου. Έτσι, με ομοιόμορφο σκοτάδι, η ατελεκτάση μπορεί να διαγνωστεί με μεγάλη πιθανότητα, και η κίρρωση μπορεί να διαγνωστεί αν είναι μη ομοιόμορφη. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν με τη μέθοδο ακτινών Χ συνίσταται σε μια συνολική αξιολόγηση όλων των παθολογικών στοιχείων που ανιχνεύθηκαν οπτικά σε σύγκριση με τα ανατομικά χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου ασθενούς.

Σύνδρομο περιορισμένης απόσβεσης

Για να εντοπιστούν τα αίτια της εμφάνισης περιορισμένου σκούρου χρώματος του πνευμονικού πεδίου, είναι απαραίτητο να τραβήξετε μια εικόνα σε δύο κατευθύνσεις - σε μια άμεση προβολή και πλευρική. Με βάση τα αποτελέσματα των εικόνων που έχουν ληφθεί, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί ο εντοπισμός των εστιών του σκούρου. Εάν η σκιά σε όλες τις εικόνες βρίσκεται μέσα στο πνευμονικό πεδίο και συγκλίνει σε μέγεθος με τα περιγράμματα ή έχει μικρότερο όγκο, είναι λογικό να υποθέσουμε μια πνευμονική αλλοίωση.

Στην εξασθένηση, δίπλα σε μια ευρεία βάση στο διάφραγμα ή στα μέσα του μέσου του ματιού, μπορούν να διαγνωσθούν εξωπνευμονικές παθολογίες (υγρές εγκλείσεις στην υπεζωκοτική κοιλότητα). Ένα άλλο κριτήριο για την εκτίμηση της περιορισμένης απόσβεσης είναι το μέγεθος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξεταστούν δύο πιθανές επιλογές:

 • Το μέγεθος της συσκότισης ακολουθεί σαφώς τα περιγράμματα του προσβεβλημένου τμήματος του πνεύμονα, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει μια φλεγμονώδη διαδικασία.
 • Το μέγεθος της συσκότισης είναι μικρότερο από το κανονικό μέγεθος, το επηρεασμένο τμήμα του πνεύμονα, το οποίο υποδεικνύει κίρρωση του πνευμονικού ιστού ή βρογχική απόφραξη.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισημανθούν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει σκούρασμα των κανονικών μεγεθών, στη δομή των οποίων μπορούν να εντοπιστούν φωτεινές εστίες (κοιλότητες). Πρώτα απ 'όλα, στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί εάν το υγρό περιέχεται στην κοιλότητα. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε μια σειρά βολών σε διαφορετικές θέσεις του ασθενούς (στέκεται, ξαπλώνει ή κλίνει) και εκτιμήστε τις αλλαγές στο επίπεδο, το υποτιθέμενο ανώτερο όριο της περιεκτικότητας σε υγρό. Εάν υπάρχει το υγρό, διαγνωσθεί ένα απόστημα του πνεύμονα και αν δεν υπάρχει, η πιθανή διάγνωση είναι η φυματίωση.

Στροβιλικό σύνδρομο σκίασης

κυκλική σκιά εξακριβώσει σύνδρομο όταν η κηλίδα στο φως έχει ένα κυκλικό ή ωοειδές σχήμα σχηματίζονται σε δύο κάθετες μεταξύ τους εικόνες, δηλαδή, εμπρόσθια και πλευρική όψη. Για την αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων της ακτινογραφίας όταν ανιχνεύεται μια κυκλική σκιά, βασίζονται σε 4 χαρακτηριστικά:

 • μορφή εξασθένισης;
 • εντοπισμός του σκοταδιού σε σχέση με τα κοντινά όργανα.
 • τη σαφήνεια και το πάχος των περιγραμμάτων του.
 • δομή του εσωτερικού πεδίου σκιάς.

Δεδομένου ότι η σκιά που αντανακλάται στην εικόνα, εντός του πνευμονικού πεδίου, μπορεί πραγματικά να είναι έξω από αυτήν, η αξιολόγηση της μορφής σκουρόχρωσης μπορεί να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διάγνωση. Έτσι, το στρογγυλεμένο σχήμα είναι χαρακτηριστικό για ενδοπνευμονικούς σχηματισμούς (όγκος, κύστη, διήθηση γεμάτο με φλεγμονώδη περιεχόμενα). Οβάλ σκιά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το αποτέλεσμα της συμπίεσης του στρογγυλού σχηματισμού, των τοίχων του πνεύμονα.

Το υψηλό περιεχόμενο πληροφορίας έχει και η δομή του εσωτερικού πεδίου σκιάς. Αν τα αποτελέσματα της ανάλυσης, φαινόμενη ετερογένεια σκιά, π.χ., ελαφρύτερα τσέπες, τότε με υψηλή πιθανότητα, είναι δυνατή η διάγνωση αποσύνθεση nekrozirovannoy ιστού (καρκίνο με μια διάσπαση ή αποσύνθεση φυματιώδη διήθηση) ή τον σχηματισμό κοιλοτήτων. Οι πιο σκοτεινές περιοχές μπορούν να μιλούν για μερική ασβεστοποίηση του φυματιού.

Ένα σαφές και πυκνό περίγραμμα υποδεικνύει την παρουσία ινώδους κάψουλας, χαρακτηριστικής της χιονοειδούς κύστεως. Για το σύνδρομο της στρογγυλής σκιάς αναφέρονται μόνο εκείνες οι σκιές με διάμετρο μεγαλύτερη από 1 cm, οι σκιές μικρότερης διαμέτρου θεωρούνται εστίες.

Σύνδρομο σκίασης δακτύλου

Το δακτυλιοειδές σημείο στον πνεύμονα της ακτινογραφίας είναι το πιο απλό για την εκτέλεση της ανάλυσης του συνδρόμου. Κατά κανόνα, η σκιά σχήματος δακτυλίου εμφανίζεται στην ακτινογραφία ως αποτέλεσμα του σχηματισμού μιας κοιλότητας γεμάτης με αέρα. Μια προϋπόθεση κατά την οποία η παρατηρούμενη συσκότιση αποδίδεται στο σύνδρομο της σκιώδους σκιάς είναι η διατήρηση του κλειστού δακτυλίου όταν φωτογραφίζονται σε όλες τις προεξοχές και σε διαφορετικές θέσεις του σώματος του ασθενούς. Εάν, τουλάχιστον σε μία από τις σειρές εικόνων, ο δακτύλιος δεν έχει κλειστή δομή, η σκιά μπορεί να θεωρηθεί οπτική ψευδαίσθηση.

Όταν ανιχνεύεται κοιλότητα στους πνεύμονες, πρέπει να αξιολογείται η ομοιομορφία και το πάχος των τοιχωμάτων. Έτσι, με ένα μεγάλο και ομοιόμορφο πάχος του περιγράμματος, μπορούμε να αναλάβουμε την φλεγμονώδη προέλευση της κοιλότητας, για παράδειγμα, το σπήλαιο του φυματιδίου. Παρόμοιο πρότυπο παρατηρείται με ένα απόστημα, όταν εμφανίζεται τήξη πυώδους ιστού με την αφαίρεση του περιεχομένου μέσω των βρόγχων. Ωστόσο, όταν ένα απόστημα, τα απομεινάρια της πύον, συχνά, είναι ακόμα στην κοιλότητα και την πλήρη απομάκρυνσή τους είναι αρκετά σπάνιο, γι 'αυτό είναι συνήθως μια τέτοια κοιλότητα - φυματική κοιλότητα.

Τα μη ομοιόμορφα ευρύχωρα τοιχώματα του δακτυλίου υποδεικνύουν τη διαδικασία αποσύνθεσης του καρκίνου του πνεύμονα. Νεκρωτικών διαδικασιών στον ιστό του όγκου, μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό μιας κοιλότητας, αλλά δεδομένου ότι νέκρωση αναπτύσσεται ανομοιόμορφα μάζες όγκου παραμένουν στα εσωτερικά τοιχώματα της κοιλότητας, δημιουργώντας την επίδραση των δακτυλίων «ανομοιομορφία».

Σύνδρομο εστιακής απόσβεσης

Οι εστίες στους πνεύμονες μεγαλύτερες από 1 mm και κάτω από 1 cm θεωρούνται εστίες. Σε μια ακτινογραφία, μπορεί κανείς να δει από 1 έως αρκετές εστίες που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους ή σε μια ομάδα. Εάν η περιοχή κατανομής των εστών δεν υπερβαίνει τον μεσοπλεύριο χώρο στην περιοχή 2, η βλάβη (διάδοση) θεωρείται περιορισμένη και όταν οι εστίες διανέμονται σε μεγαλύτερη περιοχή, διαχέονται.

Τα κύρια κριτήρια για την εκτίμηση των εστιακών παλμών είναι:

 • την περιοχή διανομής και τον τόπο εγκατάστασης ·
 • περιγράμματα των διακοπών ρεύματος.
 • ένταση των συσσωρευτών.

Όταν ένας ή περισσότεροι συσσωρευτές βρίσκονται στα ανώτερα τμήματα του πνεύμονα - ένα σαφές σημάδι της φυματίωσης. Πολλές εστίες με περιορισμένη εξάπλωση είναι ένα σημάδι εστιακής πνευμονίας ή το αποτέλεσμα της αποσύνθεσης του σπέρματος του φυματιδίου, το οποίο είναι συνήθως κάπως υψηλότερο από τις εστίες που ανιχνεύονται. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να δει κανείς μια κυκλική ή δακτυλιοειδής σκιά στην εικόνα.

Ως λόγος εμφάνισης ενός μόνο σκούρου σε οποιοδήποτε μέρος του πνεύμονα, πρώτα απ 'όλα, εξετάστε την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου ή μεταστάσεων όγκου. Αυτό αποδεικνύεται επίσης από τα ακριβή περιγράμματα της σκιάς. Οι ασαφείς περιγραφές υποδεικνύουν τη φλεγμονώδη προέλευση των συσσωρευτών.

Για να εκτιμηθεί η ένταση των διακοπών, συγκρίνονται με την εικόνα των αγγείων που απεικονίζονται στην εικόνα. Εάν η ένταση της εστίασης είναι κατώτερη από τη σκιά του αγγείου - αυτό είναι ένα σκούρο χρώμα χαμηλής έντασης, χαρακτηριστικό της εστιακής πνευμονίας ή της διεισδυμένης φυματίωσης. Με ένα μέσο και δυνατό σκούρο στίγμα της εστίασης, όταν η έκφραση είναι ίση ή πιο σκούρα από το αγγειακό πρότυπο, μπορεί κανείς να κρίνει την εξασθένιση της διαδικασίας της φυματίωσης.

Δεδομένου ότι η εκτεταμένη διάδοση των εστιών μπορεί να υποδεικνύει περισσότερες από 100 ασθένειες, για να διαφοροποιηθούν τα αίτια, είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί το μέγεθος των διαστάσεων. Έτσι, οι μικρότερες εστίες που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή του πνεύμονα μπορεί να σημαίνουν πνευμονοκονίαση, στρατιωτική φυματίωση ή εστιακή πνευμονία.

Σημαντικό! Ανεξάρτητα από τις αλλαγές που παρατηρούνται στην ακτινογραφία των πνευμόνων, η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την παρουσία ενός φυσιολογικού πνευμονικού μοτίβου, το οποίο χαρακτηρίζεται από την παρουσία σκιών του αγγειακού συστήματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, με βάση το φως ακτίνων Χ δεν μπορεί να είναι μια οριστική διάγνωση, καθώς η ανάλυση του ληφθέντος εικόνα αποκαλύπτει μόνο σύνδρομο, χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης ασθένειας. Εάν οι ακτίνες Χ έδειξε επισκιάζεται οποιαδήποτε γη, τότε η τελειοποίηση της διάγνωσης και αξιολόγησης της δυναμικής της νόσου, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή πολύπλοκες εργαστηριακές δοκιμές και επιπλέον διαγνωστικά χρησιμοποιώντας MSCT, bronhografii, βιοψία, κλπ D.

Μέσα του λαού

Blackout

Μόλις έπρεπε να θεραπεύσω τον σύζυγό μου από την εξασθένιση του πνεύμονα. Τότε ήταν 40 ετών και τώρα είναι 65 ετών.

Πήρα σε ίσες αναλογίες αλόη - 1 kg, μέλι - 1 κιλά και 1 λίτρο της βότκας.

Η αλόη διέσχισα ένα μύλο κρέατος, αλλά μπορείτε απλά να το αλέσετε, στη συνέχεια να αναμίξετε όλα τα συστατικά σε ένα βάζο τριών λίτρων και να τα βγάλετε σε σκοτεινό μέρος για 9 ημέρες.

Η θεραπεία είναι μεγάλη, ο σύζυγος πήρε το προετοιμασμένο φάρμακο για 10 μήνες και μετά από λίγο αφαιρέθηκε από το λογαριασμό στο φαρμακείο της φυματίωσης. Αλλά μου την προετοιμάζω περιοδικά για προφύλαξη, και τον πίνω και εγώ.

Πάρτε έγχυση 1 κουταλιά της σούπας. κουτάλι πριν από τα γεύματα για 30 λεπτά 3 φορές την ημέρα. Και αγόρασα επίσης τον σύζυγό μου ασβέστιο ή αρκούδες, λένε, αυτό το φάρμακο βοηθά επίσης.

Τώρα ο άντρας αισθάνεται καλά, όλα γίνονται γύρω από το σπίτι, οπότε ίσως κάποιος θα έρθει σε πρακτικό της αποδεδειγμένης συνταγής μου.

Βαλεντίνα Γκριγκόρεεβνα Πυατιγίν. 624691, Περιφέρεια Σβερντλόφσκ, Επαρχία Alapaevsky, Verkhnyaya Sinyachikha Str. Κ. Marx, 109, Kv.Z.

"Σκουρόχρωση στον πνεύμονα", "ρευστότητα στον πνεύμονα" - τι είναι αυτό;

Πολλές παθολογικές διεργασίες στους πνεύμονες προκαλούν μια αλλαγή στη διαφάνειά τους στο ροδογονικόγραμμα. Σύμπτωμα σκουρόχρωση - αυτό δεν είναι μια διάγνωση, αλλά μόνο μια ακτινογραφία εκδήλωση μιας ασθένειας. Τι ακριβώς και πώς να τα μεταχειριστεί, απαντά το Prostodoctor.com.ua

"Σκούρα στον πνεύμονα" στο ροδοντογράφημα

Ακτινογραφία - το κύριο εργαλείο για τη διάγνωση ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος και της κοιλιακής κοιλότητας γενικά. Αυτή η μέθοδος είναι a

την απόκτηση εικόνας σε μια μεμβράνη μέσω ακτίνων Χ. Ανάλογα με το μέσο που περνά μέσα από τις ακτίνες, η φωτογραφία ακτίνων Χ δείχνει περιοχές σκοτεινότητας ή φώτισης στον πνευμονικό ιστό. Υποθέτοντας μια κλινική διάγνωση, ένας γιατρός-ακτινολόγος βοηθά πολλές διαφορετικές αποχρώσεις: το μέγεθος της διακοπής ρεύματος, τον εντοπισμό της, το σχήμα και άλλα.

Τι σημαίνει «σκούρο πνεύμονα»;

Σύμπτωμα εξασθένιση μπορεί να είναι πνευμονική, όταν η αιτία είναι απευθείας στον πνευμονικό ιστό, και εξωπνευμονική όταν η αιτία κάπου στο εξωτερικό.

Ενδο-πνευμονική διακοπή ρεύματος διαφέρει σε μέγεθος, σε ποσότητα, σε ένταση, σε σαφήνεια των περιγραμμάτων. Εντοπίστηκε στην περίπτωση:

 • Σφράγιση υφασμάτων πνεύμονα, που προκαλείται από τη φλεγμονώδη διαδικασία
 • διαδικασία όγκου (ανάπτυξη όγκου κόμβου)
 • ύφεση του πνεύμονα (παρουσία μιας περιοχής χωρίς αέρα στον πνεύμονα)
 • φυματίωσης στους πνεύμονες

Εξωπνευμονική εξασθένιση Είναι ένα σύμπτωμα που προκαλείται από προβλήματα που δεν σχετίζονται με τους πνεύμονες. Δεδομένου ότι δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά στο ροδογονικόγραμμα των πνευμόνων, πολλά άλλα όργανα προβάλλονται. Αυτή η σκίαση μπορεί να ανιχνευθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • διαθεσιμότητα υγρά (αίμα, εξίδρωμα, κ.λπ.) στην υπεζωκοτική κοιλότητα
 • φλεγμονή του υπεζωκότα (για παράδειγμα, ένα απόστημα)
 • διαθεσιμότητα πυώδη διαδικασία στην υπεζωκοτική κοιλότητα
 • διαθεσιμότητα σχηματισμούς που σχετίζονται με τα νεύρα και τη σπονδυλική στήλη
 • διαθεσιμότητα σχηματισμούς στο μέσο του μεσοθωράκιου (η περιοχή μεταξύ των δύο πνευμόνων), για παράδειγμα, οι διευρυμένοι λεμφαδένες
 • η παρουσία ασθενειών του οισοφάγου (για παράδειγμα, η σημαντική επέκτασή του)

"Σκούρο πνεύμονα": αιτίες

Τώρα τι γίνεται με τις άμεσες αιτίες της "διακοπής ρεύματος".

Ανάλογα με την εξάπλωση της παθολογικής διαδικασίας στον πνεύμονα, η σκιά μπορεί να είναι εκτεταμένη και περιορισμένη.

Μια μεγάλη σκιά στον πνεύμονα μπορεί να παρέχει, για παράδειγμα, πνευμονία ολόκληρο πνεύμονα ή μαζική συλλογή υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα (συνολικά πλευριτική συλλογή).

Αυτό μπορεί να υποψιαστεί όταν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία σώματος, βήχας, δύσπνοια. Επίσης, αυτό μπορεί να παρατηρηθεί στους ηλικιωμένους, με κακή απόδοση της καρδιάς. Όταν το υγρό στους πνεύμονες δεν είναι συνέπεια φλεγμονής.

Περιορισμένη διακοπή ρεύματος στον πνεύμονα -. Σκιά διάμετρος είναι από 0,2 έως 1,5 εκατοστά Αυτές οι αλλοιώσεις αντιστοιχούν σε θολερότητα ένα ή περισσότερα τμήματα του πνεύμονα, μια μικρή ποσότητα του υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα (πλευριτική συλλογή), οι όγκοι των διαφορετικών τοπικές προσαρμογές. Αν υπάρχουν πολλές εξασθένιση, ενδέχεται να υποδεικνύει πνευμονία, φυματίωση στους πνεύμονες του, μετάσταση των κακοηθών όγκων σε άλλες περιοχές στον ιστό των πνευμόνων.

"Σκούρο πνεύμονα": πώς να μάθετε την αιτία

Μέθοδοι για την εκτίμηση της φύσης των βλαβών των πνευμόνων στο σετ ροδογένης. Ως εκ τούτου, η σωστή διάγνωση εξαρτάται από τις δεξιότητες και τις γνώσεις-ακτινολόγος, ο οποίος περιγράφει την εικόνα ακτίνων Χ, και την ποιότητα της συσκευής. Μην ξεχνάτε ότι στη σύγχρονη ιατρική, οι γιατροί αρχίζουν να δίνουν προτίμηση όχι μόνο σε μια εικόνα ακτίνων Χ, αλλά στην σπειροειδή υπολογιστική τομογραφία. Συνεπώς, αν, ως αποτέλεσμα της συνήθους φθορογραφίας στο συμπέρασμα, ακούγεται η φράση "σκούρο πνεύμονα", η συμβουλή μου προς εσάς είναι: αναζητήστε έναν καλό θεραπευτή-διαγνωστικό και έναν τόπο όπου θα κάνετε μια σπειροειδή αξονική τομογραφία των θωρακικών οργάνων!

Πώς να αντιμετωπίσετε το "Παρεμπόδιση στον πνεύμονα"

Προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες συστάσεις για τη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας που οδηγεί σε «συσκότιση» των πνευμόνων, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η πραγματική του αιτία!

Από pleurisy, για παράδειγμα, πιο συχνά επιπλοκές άλλο, υποκείμενη ασθένεια. Μπορεί να προκληθεί από προβλήματα άμεσα με τους πνεύμονες και ίσως από τα προβλήματα της καρδιάς (μείωση της λειτουργίας άντλησης της καρδιάς), δηλ. παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συσπάσεις στους πνεύμονες μπορεί να είναι μεταστάσεις ενός όγκου που βρίσκεται σε άλλο όργανο. Για να εκτιμήσουμε την πραγματικότητα αυτής της κατάστασης, μπορεί να γίνει ένας «γιατρός-ιατρός» - ένας θεραπευτής ή ένας οικογενειακός ιατρός, ένας πνευμονολόγος.

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα: 08/09/2013

Συντάκτης: Julia Brikulskaya, θεραπευτής, αρχισυντάκτης της ιατρικής πύλης "Prostodoctor"

Αιτίες και μέθοδοι διάγνωσης της συσκότισης στους πνεύμονες

Ο όρος «σκοτάδι στους πνεύμονες» χρησιμοποιείται όταν ανιχνεύεται οποιαδήποτε πνευμονική παθολογία. Τι είναι η φθοριογραφία είναι γνωστή σε κάθε ενήλικα. Αυτή η μελέτη διαλογής μπορεί να αποκαλύψει παθολογία στους πνεύμονες, τον μεσοθωράκιο και τον θωρακικό τοίχο. Το τακτικό πέρασμα των προληπτικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής της εξέτασης, σας επιτρέπει να εντοπίσετε ασθένειες σε πρώιμο στάδιο. Προς το παρόν, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ, η φθοριογραφία πρέπει να εκτελείται μία φορά κάθε δύο χρόνια από τους απλούς ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι σε νηπιαγωγεία, δασκάλους, γιατρούς και εργαζομένους στη βιομηχανία τροφίμων συνιστώνται να κάνουν αυτή τη μελέτη μια φορά το χρόνο.

Τι μπορεί να σημαίνει η συσκότιση και πώς αποκαλύπτεται;

Η παθολογία του θώρακα, που ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια της φθοριογραφίας, διατυπώνεται από τους γιατρούς ως "σκοτεινιάζοντας στους πνεύμονες". Ταυτόχρονα, αυτή η διατύπωση αποκρύπτει κάθε λόγο, ο οποίος δεν είναι απαραιτήτως κακοήθης. Η σκιά στον πνεύμονα μπορεί να εκδηλώσει έναν μεγάλο αριθμό ασθενειών, που κυμαίνονται από την τραγική πνευμονία και τελειώνουν με τον καρκίνο. Για να αποκλειστούν τα ψευδή δεδομένα κατά την ανίχνευση παθολογικών αλλαγών, συνιστάται η εκτέλεση ακτινογραφίας στο στήθος.

Ωστόσο, δεν είναι θεμελιώδης στη διάγνωση. Όμως, εξαλείφει τα λάθη στα δεδομένα ερμηνεία φθορισμογραφίας, εκτός από την παρουσία διαφόρων αντικειμένων, τα ελαττώματα του ίδιου του κινηματογράφου και της τεχνικής της έρευνας.

Η πιο λεπτομερής εξέταση των θωρακικών οργάνων είναι η υπολογισμένη τομογραφία. Επιτρέπει την υψηλή πιθανότητα διάγνωσης και καθορισμού της τακτικής περαιτέρω θεραπείας.

Αξίζει να γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε πνευμονική νόσος εκδηλώνεται με μεταβολή στον πνευμονικό ιστό, που χαρακτηρίζεται από την πυκνότητα και στη συνέχεια την παραβίαση της ευελιξίας. Αυτές είναι οι περιοχές που αποτελούν την παθολογική εστίαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να καλύψουν μια πιο σοβαρή παθολογία και να προκαλέσουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Και ο όρος ακτινογραφίας "blackout" εκδηλώνεται στην πραγματικότητα από την εμφάνιση φωτεινών περιοχών στο ροδογένογραμμα.

Τι προκαλεί το σκοτάδι στους πνεύμονες;

Όταν η ακτινογραφία θώρακος θα πρέπει να καθορίσει τη θέση του ταυτοποιημένου παθολογίας (στον πνεύμονα ή γειτονικές δομές). Βελτίωση εντοπισμού έχει μεγάλη σημασία για τον καθορισμό τακτική περαιτέρω εξέταση και την κατεύθυνση της θεραπείας.

Συχνά οι γιατροί εντοπίζουν τις ακόλουθες αιτίες συσκότισης στους πνεύμονες:

 • ένας όγκος (κακοήθης, καλοήθης).
 • φυματίωση;
 • πνευμονία.
 • φυσαλιδώδεις μεταβολές στον πνευμονικό ιστό.
 • ασθένειες που συνοδεύονται από το σχηματισμό κοιλότητας αποστήματος.
 • παράσιτα κύστεις, συγγενή?
 • συνέπειες τραύματος (αιμάτωμα, τραυματική κύστη)
 • ξένα σώματα.
 • λεμφαδενοπάθεια του πνεύμονα.
 • ατελεκτασία του πνεύμονα οποιασδήποτε φύσης.

Αιτίες των εξωπνευμονικών σκιών:

 • υπεζωκοτικό εξίδρωμα.
 • φλεγμονή του υπεζωκότα, συνοδευόμενη από την πάχυνση (συμπεριλαμβανομένων των όγκων) ·
 • το νεόπλασμα των νευρώσεων, της σπονδυλικής στήλης, του σωστού μεσοθωρακίου και των οργάνων του.
 • ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής.
 • λεμφαδενοπάθεια διαφορετικού εντοπισμού;
 • παθολογία του διαφράγματος, συμπεριλαμβανομένης της τραυματικής φύσης.
 • μεταφορά των οργάνων της κοιλιακής κοιλότητας στην κοιλιακή κοιλότητα.
 • Λύμωμα του μεσοθωρακίου (η πηγή είναι το κενό του Morgagni ή της Lorraine).

Τα εντοπισμένα ρεύματα συσσώρευσης ταξινομούνται σε περιορισμένα και κοινά.

Οι περιορισμοί είναι σκιές που δεν υπερβαίνουν το ενάμιση εκατοστό, συχνά ονομάζονται κομβικοί πνευμονικοί σχηματισμοί. Σε αυτή την περίπτωση, περιγράφονται στο σχήμα: στρογγυλεμένες ή οβάλ. Τα περιγράμματα μπορούν να είναι ομοιόμορφα, κάτι που είναι πιο χαρακτηριστικό για την καλοήθη παθολογία, ή ανώμαλο. Οι διευρυμένοι λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο έχουν πολυκυκλικά περιγράμματα, τα οποία είναι επίσης σημαντικά στη διάγνωση.

Τα πιο συνηθισμένα είναι αλλαγές στον πνευμονικό ιστό με πνευμονία ή μαζική υπεζωκοτική συλλογή. Οι σπασμοί της πνευμονίας μπορεί να είναι τόσο τεράστιοι ώστε να καταλαμβάνουν ολόκληρο τον πνεύμονα. Συμπλήρωμα σε αυτό μπορεί να υπάρχει και ρευστό στην υπεζωκοτική κοιλότητα, η οποία περιπλέκει μόνο τη θεραπεία και τη διάγνωση.

Ως εκ τούτου, αξίζει να σημειωθούν οι ακόλουθοι παράγοντες μαζικής διακοπής:

 • υδροθώρακα (pleurisy, hemothorax, chylothorax);
 • πολυκεταριακή πνευμονία.
 • φυματίωση;
 • πρήξιμο του πνευμονικού ιστού.
 • καρκίνο του πνεύμονα με ατελεκτάση.

Ταυτόχρονα, πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα τα προηγούμενα μεταφερθεί πνευμονικές παθήσεις: πνευμονία, εμπύημα, τραύμα με κατάγματα των πλευρών και την παρουσία του υπεζωκότα επιπλοκές - αφήνουν πάντα τις χαρακτηριστικές αλλαγές που παραμένουν για τη ζωή. Τα δεδομένα αυτών των ασθενών θα πρέπει να διατηρηθούν και να μην συγχέονται με αυτά που βρέθηκαν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι σημαντικότερο εάν το πρόβλημα αφορά ένα παιδί.

Μέθοδοι αντιμετώπισης των διακοπών

Η φύση της θεραπείας εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την προκαθορισμένη διάγνωση.

Εξετάστε τα πιο κοινά είδη παθολογιών.

Όταν τραυματισμό χωρίς να καταστραφεί το ατελεκτασία πλαισίου άκρη ή αιμάτωμα μπορεί να σχηματιστεί στον πνευμονικό ιστό, η οποία μπορεί να προκαλέσει τόσο βρογχική αιμάτωμα ενσφήνωση και ρήξη τους. Η θεραπεία ποικίλει ανάλογα με την παρουσία ή την απουσία τέτοιων. Η φαρμακευτική θεραπεία είναι κατάλληλη παρουσία αιμάτωματος ή κάκωσης των πνευμόνων. Εάν υπάρχει ένα βρόγχο κενό που μπορεί να τελειοποιηθεί με την περαιτέρω μέθοδο της έρευνας, όπως βρογχοσκόπηση, οι εργασίες δεν μπορεί να κάνει χωρίς.

Όταν συνδυάζεται με τραύμα του πνεύμονα με κάταγμα των νευρώσεων, η θεραπεία θα περιλαμβάνει επιπλέον αναισθησία. Είναι επίσης απαραίτητο να εξαιρεθεί επειγόντως η παρουσία αιμορραγίας. Εάν υπάρχει ένα, τότε χρειάζεται μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

Κατά την ανίχνευση καρκίνου του πνεύμονα, ενδείκνυται χειρουργική θεραπεία. Αλλά η προσέγγιση στη θεραπεία πρέπει να είναι καθαρά ατομική. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις στις οποίες εξαρτάται η τακτική των ενεργειών. Η επέμβαση μπορεί να συνοδεύεται από χημειοθεραπευτική υποστήριξη, η οποία διεξάγεται τόσο στο προπαρασκευαστικό στάδιο όσο και στη διάρκεια της επέμβασης. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια σοβαρή παθολογία που απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της θεραπείας και εδώ δεν μπορεί να υπάρξει τυποποίηση.

Μια τέτοια διάγνωση, όπως η πνευμονία, δεν βασίζεται μόνο στην ακτινολογική έρευνα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα κλινικά δεδομένα. Η έκταση της βλάβης εξαρτάται από την αιτία της εμφάνισης της νόσου, από τον παθογόνο παράγοντα και από την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας. Ανάλογα με τη φύση της νόσου, αντιβιοτικά ευρέος φάσματος ή αντιμυκητιασικά, πενικιλίνη και μακρολίδες, συνταγογραφούνται αντιιικά φάρμακα. Από μόνη της, η πνευμονία αποτελεί μεγάλη απειλή για την ανθρώπινη ζωή. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές επιπλοκές που δυσκολεύουν ή μπορεί να εμφανιστούν μετά τη θεραπεία.

Από τις κύριες επιπλοκές, μπορεί να παρατηρηθεί πλευρίτιδα. Εκδηλώνεται στη συσσώρευση υγρού στην πλευρική κοιλότητα από την πλευρά της βλάβης. Μια μεγάλη ποσότητα εξιδρώματος δεν λειτουργεί πλήρως τον πνευμονικό ιστό και προκαλεί πολλές άλλες παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες.

Μια πιο τρομερή επιπλοκή της πνευμονίας είναι η πυώδης διαδικασία του υπεζωκότα. Έχει το όνομα empyema. Εκδηλώνεται με τη συσσώρευση πύου στην υπεζωκοτική κοιλότητα, η οποία οδηγεί όχι μόνο στην αύξηση της αναπνευστικής ανεπάρκειας αλλά και στη δηλητηρίαση του σώματος με τα προϊόντα της αποσύνθεσης. Και η υπεζωκοτική, όπως είναι γνωστό, έχει μια τεράστια επιφάνεια που χτυπά σε όλες αυτές τις ουσίες. Οι οδυνηρές διεργασίες στους πνεύμονες και στην υπεζωκοτική κοιλότητα έχουν πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Επομένως, η εμφάνισή τους θα πρέπει να αποφεύγεται με όλες τις γνωστές μεθόδους.

Οι αιτίες της εμφάνισης των συσσωρευτών στον πνεύμονα είναι πολλές. Ως εκ τούτου, με την παραμικρή υποψία της παρουσίας παθολογικών αλλαγών, πρέπει να συμβουλευτείτε επειγόντως έναν γιατρό.

Σκουραίνει στους πνεύμονες: τι μπορεί να είναι, πώς να θεραπεύσει

Μια ιατρική εξέταση με προληπτικό σκοπό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Υποχρεωτική διαδικασία για εξέταση είναι η φθορογραφία, η οποία επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση της πνευμονικής παθολογίας. Ένα σίγουρο σημάδι παθολογικών μετασχηματισμών στον πνευμονικό ιστό είναι μια διακοπή σε μια φθορογραφική φωτογραφία.

Οι αιτίες της διακοπής ρεύματος μπορεί να είναι μια ποικιλία παραγόντων, οπότε ο γιατρός στέλνει τον ασθενή για πρόσθετες εξετάσεις. Το φθορογράφημα δεν καθιστά αξιόπιστη τη διάγνωση, αλλά αποκαλύπτει μόνο την παρουσία της νόσου.

Αιτίες σκοταδιού στην πνευμονική εικόνα

Η φθοριογραφία πρέπει να γίνεται σε κάθε άτομο κάθε χρόνο. Αυτό το προληπτικό μέτρο επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση ορισμένων παθολογικών καταστάσεων του πνευμονικού συστήματος.

Σκουραίνει στους πνεύμονες - τι μπορεί να είναι; Ένα παθολογικό φαινόμενο συνήθως σηματοδοτεί την ανάπτυξη των ακόλουθων νόσων:

 • φυματίωση;
 • πνευμονία.
 • βρογχίτιδα.
 • όγκων σχηματισμών?
 • απόστημα ·
 • γεμίζοντας τους πνεύμονες με υγρό.
 • βλάβη στον ιστό του πνεύμονα.
 • διείσδυση ενός αλλοδαπού σώματος στον πνεύμονα.
 • συνέπειες του καπνίσματος.

Οι προαναφερθείσες παθολογίες είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες ελαφρύνσεως των πνευμόνων σε ένα φθορογράφημα. Ορισμένες από αυτές τις ασθένειες θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Επομένως, μετά την ανίχνευση της συσκότισης σε μια φθορογραφική φωτογραφία, είναι απαραίτητο να περάσετε από όλες τις εξετάσεις που έχουν συνταγογραφηθεί από το γιατρό και να ξεκινήσετε τη θεραπεία εγκαίρως.

Τύποι διακοπών στο φθόριο

Η μορφή, το μέγεθος και ο πλούτος των διακοπών καθορίζονται από τη σοβαρότητα της ανάπτυξης και την ένταση της παθολογικής διαδικασίας στους πνεύμονες. Οι παρακάτω τύποι θωράκισης του αναπνευστικού οργάνου διακρίνονται:

 • εστιακή;
 • κατακερματισμένη.
 • μετοχή ·
 • εστιακή;
 • undefined;
 • με την παρουσία υγρού.

Εστιακό τύπο σάρωσης

Η εστιακή σκιά στους πνεύμονες είναι μικρές κηλίδες, που δεν υπερβαίνουν το ένα εκατοστό σε διάμετρο. Αυτά τα σημάδια εμφανίζονται σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις, ανάπτυξη όγκων, διαταραχή της κατάστασης των αιμοφόρων αγγείων. Είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί με ακρίβεια ένα φθορογράφημα, οπότε ο γιατρός στέλνει τον ασθενή για πρόσθετες μελέτες:

 • ακτινογραφία ·
 • υπολογισμένη τομογραφία.
 • εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων, πτύων.

Όταν η εστιακή σκίαση στους πνεύμονες συμπληρώνεται με πονοκεφάλους, πίεση στο στήθος, αδυναμία, πυρετό, έντονο βήχα, μπορεί κανείς να υποψιάζεται βρογχοπνευμονία.

Εάν ένας ασθενής έχει πόνους στο στήθος, κακή όρεξη, λήθαργο, αποφλοίωση, αλλά δεν υπάρχουν παθολογικές αλλαγές στη δοκιμασία αίματος, τότε μπορεί κανείς να μιλήσει για την εξέλιξη της φυματίωσης.

Εάν οι εστιακές σκιές στους πνεύμονες είναι ένα σύμπτωμα της πνευμονικό έμφραγμα, η άρρωστο άτομο έντονο πόνο στην πλευρά του σώματος, διαταραχές της καρδιάς, αίμα στα πτύελα, θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων.

Επίσης, η εστιακή σκίαση είναι ένα σημάδι περιφερειακού καρκίνου του πνεύμονα, αλλά ο γιατρός αναγνωρίζει εύκολα την ασθένεια από την εικόνα χωρίς πρόσθετη έρευνα.

Τμηματικός τύπος σμίκρυνσης

Σε αυτήν την περίπτωση, η διακοπή στην εικόνα μοιάζει με ένα τμήμα συγκεκριμένου σχήματος, συνήθως τριγωνικό. Αυτά τα τμήματα είναι απλά και πολλαπλά. Εάν η φθορογραφία έδειξε ένα ενιαίο σκιαστικό τμήμα, τότε μπορεί κανείς να υποψιάζεται:

 • καλοήθους ή ογκολογικού ενδοβρογχικού όγκου.
 • ένα ξένο σώμα στον πνεύμονα.
 • μηχανική βλάβη στον πνευμονικό ιστό.

Εάν η εικόνα έχει αρκετές τμηματικές σκιές, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τις ακόλουθες παθολογίες:

 • πνευμονία.
 • φυματίωση;
 • στένωση μεγάλων βρόγχων.
 • βρογχική ογκολογία.
 • υπεζωκοτική συλλογή.

Τύπος σκιάς

Αυτο-εξασθένιση διαφορετικές κορεσμού έχει μια σαφή πορεία, οπότε φαίνεται καθαρά στο φθορογραφήματος. Αυτή είναι μια ανώμαλη σχηματισμό των διαφόρων σχημάτων, μπορεί να υποδεικνύουν καμία πνευμονική νόσος, πέρασε στο χρόνιο στάδιο. Στην πιο κοινή σκιά εκδηλώνεται σχηματισμό πύου στον πνεύμονα, βρογχιεκτασία, πνευμονική κίρρωση.

Για να γίνει ακριβής διάγνωση, ο γιατρός στέλνει τον ασθενή στη τομογραφία. Συνήθως οι παραπάνω ασθένειες στις τομογραφικές εικόνες διακρίνονται εύκολα από τους ογκολογικούς σχηματισμούς. Ο καρκίνος μπορεί να υποψιαστεί αν εντοπιστεί βρογχική παρεμπόδιση.

Οι κακοήθεις σχηματισμοί σχηματίζονται κυρίως στους ιστούς του ενδιάμεσου βρόγχου. Σε μια φωτογραφική φωτογραφία μοιάζει με σκίαση του κεντρικού ή του κάτω λοβού του πνεύμονα.

Εστιακός τύπος σάρωσης

Αυτός ο τύπος συσκότισης είναι στρογγυλά σημεία, που δεν υπερβαίνουν το εκατοστό σε διάμετρο. Τέτοιες σκιές σε ένα φθοριογράφημα είναι σημάδια μιας ποικιλίας ασθενειών, οπότε ο γιατρός στέλνει τον ασθενή σε πολλές επιπλέον εξετάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα εστιακά σήματα αποκρύπτουν την εμφάνιση φλεγμονωδών νόσων:

 • πνευμονία.
 • απόστημα ·
 • caseim;
 • ηωσινοφιλικό πνευμονικό διήθημα.
 • υπεζωκοτική συλλογή.

Επίσης, η στρογγυλοποίηση μπορεί να αποδειχθεί κληρονομικός ή αποκτημένος. Σε αυτές τις καλοήθεις αναπτύξεις υπάρχει είτε αέρας είτε υγρό.

Μερικές φορές εστιακές κηλίδες φαίνεται να είναι καλοήθεις ή ογκολογικοί όγκοι:

Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι εάν το νεύρο είναι κατεστραμμένο, μπορεί να σχηματιστεί τύλος. Αυτή η έξοδος σε μια φθορογραφική φωτογραφία μοιάζει επίσης με στρογγυλή διακοπή ρεύματος.

Τύπος απροσδιόριστου φωτισμού

Dim darkening - τι είναι αυτό; Σε αυτή την περίπτωση, ένα διάχυτο σκοτεινό σημείο στην φθορογραφική φωτογραφία δεν είναι ορατό, στο οποίο είναι αδύνατο να προσδιοριστεί είτε το σχήμα είτε το μέγεθος. Στους πνεύμονες, οι οποίοι έχουν θολή σκίαση, συχνά πολλαπλασιάζονται σταφυλόκοκκοι, προκαλώντας πνευμονία.

Η σταφυλοκοκκική πνευμονία είναι πλέον πολύ συχνή. Είναι πρωτογενής και δευτεροβάθμια. Η αιτία της πρωτοπαθούς νόσου είναι μια φλεγμονώδης αντίδραση στους βρογχικούς ή πνευμονικούς ιστούς.

Οι αιτίες της δευτερογενούς πνευμονίας είναι salpingoophoritis, οστεομυελίτιδα και άλλες πυώδεις ασθένειες, στις οποίες η μόλυνση εξαπλώνεται μέσω του σώματος.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μια θολή σκίαση είναι ένα σημάδι:

 • έμφραγμα του πνεύμονα.
 • σχηματισμός όγκου;
 • υπεζωκοτική συλλογή.
 • πνευμονικό οίδημα.
 • αιμορραγία.

Με πνευμονία και υπεζωκοτική συλλογή σε άρρωστο άτομο, παρατηρούνται πονοκέφαλοι, βήχας, πυρετός, αδυναμία.

Τύπος διακοπής ρεύματος με την παρουσία υγρού

Εάν το φθόριο δείχνει ότι η συσκότιση είναι μια συσσώρευση υγρών, τότε πρέπει να πούμε για το οίδημα του πνεύμονα.

Αυτή η παθολογική κατάσταση συμβαίνει όταν η πίεση στα πνευμονικά αγγεία αυξάνεται ή μειώνεται η συγκέντρωση των πρωτεϊνικών κυττάρων στο αίμα. Λόγω του υγρού, οι πνεύμονες δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως.

Το πνευμονικό οίδημα είναι δύο τύπων. Ο διαχωρισμός οφείλεται στις αιτίες της παθολογικής κατάστασης.

 1. Υδροστατικό οίδημα Αναπτύσσεται όταν η πίεση στα αιμοφόρα αγγεία διεισδύει στον πνεύμονα αυξάνεται. Το υγρό που συμπιέζεται από τα αγγεία συσσωρεύεται στις κυψελίδες, προκαλώντας οίδημα των ιστών. Συνήθως, αυτό το παθολογικό φαινόμενο παρατηρείται στην ισχαιμία και άλλες παθήσεις της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος.
 2. Οίδημα μεμβράνης αναπτύσσεται λόγω της βλάβης των τοιχωμάτων των τοιχωμάτων των κυψελίδων. Οι επιβλαβείς ουσίες εισέρχονται στους πνεύμονες μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, καταστρέφοντας τις κυψελιδικές μεμβράνες, με αποτέλεσμα το πρήξιμο των πνευμονικών ιστών.

Θεραπεία πνευμονικών παθολογιών

Τι πρέπει να κάνω εάν παρατηρήσω σφάλμα στο φθόριο; Η μέθοδος θεραπείας επιλέγεται με βάση την αιτία του παθολογικού φαινομένου.

Με το μηχανικό τραύμα του οργάνου, το οποίο δεν συνοδεύεται από την καταστροφή των νευρώσεων, σχηματίζονται αιματώματα, σε σπάνιες περιπτώσεις ατελεκτάση - που εκτοξεύουν τους πνευμονικούς λοβούς. Εμφανίζεται ατελεκτασία, εάν οι βρόγχοι έχουν διαρραγεί. Με τα αιματώματα, επαρκεί η φαρμακοθεραπεία. Εάν ο βρόγχος έχει διαρραγεί, τότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Με το μηχανικό τραύμα του πνεύμονα, συνοδευόμενο από κάταγμα των νευρώσεων, η φαρμακευτική θεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση φαρμάκων για τον πόνο. Εάν υπάρχει αιμορραγία λόγω κάταγμα, απαιτείται αμέσως χειρουργική επέμβαση.

Με την ογκολογία των πνευμόνων, εκτελείται μόνο χειρουργική θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Η θεραπεία συμπληρώνεται με χημειοθεραπεία. Επιπλέον, οι χημειοθεραπευτικές διαδικασίες μπορούν να διεξαχθούν τόσο κατά την προετοιμασία για μια χειρουργική επέμβαση όσο και κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Όλα εξαρτώνται από την κατάσταση του ασθενούς. Η ογκολογία των πνευμόνων είναι μια σοβαρή και επικίνδυνη νόσο που απαιτεί σύνθετα θεραπευτικά μέτρα.

 • Η πνευμονία διαγιγνώσκεται όχι μόνο με βάση τη φθοριογραφία αλλά και με τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών.
 • Ο βαθμός της ήττας των πνευμόνων καθορίζεται από τον παράγοντα που προκάλεσε τη νόσο και την επικαιρότητα των μέτρων θεραπείας. Η επιλογή των φαρμάκων εξαρτάται από το παθογόνο της φλεγμονώδους αντίδρασης.
 • Με πνευμονία, αντιβιοτικά της ομάδας μακρολιδίου και πενικιλλίνης, μπορούν να συνταγογραφηθούν αντιιικά και αντιμυκητιακά φάρμακα.
 • Η πνευμονία είναι μια παθολογία που φέρνει τεράστιο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Αλλά το χειρότερο είναι ότι συχνά προκαλεί σοβαρές επιπλοκές.

Η πιο συχνή επιπλοκή της πνευμονίας είναι η πλευρίτιδα. Σε αυτή την περίπτωση, η υπεζωκοτική κοιλότητα του πνεύμονα είναι γεμάτη με υγρό. Αυτό το υγρό παρεμποδίζει την πλήρη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος, με αποτέλεσμα η φυσική κατάσταση του ασθενούς να επιδεινώνεται σημαντικά.

Μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιπλοκή της πνευμονίας είναι το υπεζωκοτικό ύπαιθρο. Με αυτό το παθολογικό φαινόμενο, το πύο συσσωρεύεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Οι τοξίνες απορροφώνται στους ιστούς του υπεζωκότος, με αποτέλεσμα ο άρρωστος να αυξάνει όχι μόνο τη διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας, αλλά και τη δηλητηρίαση του οργανισμού. Το έμυημα στις περισσότερες περιπτώσεις τελειώνει με το θάνατο του ασθενούς. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να καθυστερήσει η θεραπεία της πνευμονίας.

Τι σημαίνει σκούρο χρώμα στη φθογραφία;

Μερικοί ασθενείς πανικοβάλλονται όταν μετά από μια κανονική ακτινογραφία, που γίνεται στο πλαίσιο μιας συνήθους εξέτασης, εντοπίζεται μια διακοπή ρεύματος.

Ειδικοί λόγοι ανησυχίας δεν είναι ακόμη - δεν είναι απαραίτητα το σκοτάδι στους πνεύμονες της φθοριογραφίας συνεπάγεται μια ορισμένη "θανατική ποινή". Είναι πιθανό ότι αυτό είναι απλώς ένα ελάττωμα της ταινίας ή ίχνη συνεχούς καπνίσματος.

Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει πράγματι λόγος ανησυχίας. Τα τελικά συμπεράσματα μπορούν να γίνουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής εξέτασης. Ο γιατρός σίγουρα θα τον διορίσει σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, τι είναι κρυμμένο κάτω από το σκοτάδι στους πνεύμονες στη φθογραφία;

Λόγοι για συσκότιση

Σε κάθε περίπτωση, το σβήσιμο δείχνει οποιαδήποτε προβλήματα, οπότε δεν πρέπει να το αφήνετε χωρίς προσοχή. Αυτό το αποτέλεσμα της φθοριογραφίας δείχνει ότι κάποιο μέρος του πνεύμονα συμπιέζεται ή έχει αλλαγές στους ιστούς.

Αυτό οδηγεί σε:

 • Το κάπνισμα (και το μακρύ και συχνό, εάν ένα πρόσωπο "απολαύσει", τότε η μελέτη είναι απίθανο να δείξει τίποτα)?
 • Φλεγμονή των πνευμόνων ή της βρογχίτιδας.
 • Υγρό στους πνεύμονες.
 • Ξένα αντικείμενα σε βρόχους;
 • Φυματίωση;
 • ένα απόστημα, όπως και κάθε άλλη σοβαρή φλεγμονώδη διαδικασία.

Ιδιαίτερα αξίζει να σημειώνουμε τους όγκους. Αυτό είναι το πιο σοβαρό πράγμα που μπορεί να συμβεί στους πνεύμονες εκτός από σοβαρούς τραυματισμούς. Ακόμη και αν σε αυτό το στάδιο το νεόπλασμα δεν έχει σημάδια καρκίνου, η μετάβασή του σε κακοήθη μορφή είναι θέμα χρόνου και μερικές εξωτερικές επιδράσεις στο σώμα.

Σημαντικό! Μερικές φορές σκουρόχρωμα στην εικόνα δείχνει το πρόβλημα όχι με τους πνεύμονες, αλλά με άλλα όργανα που βρίσκονται "στη γειτονιά" με το αναπνευστικό σύστημα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η εκπαίδευση στα οστά, η επέκταση του οισοφάγου ή η φλεγμονή ενός μεγάλου λεμφαδένου.

Ταξινόμηση των διακοπών

Κάθε πρόβλημα έχει τη δική του μορφή σκίασης στην εικόνα. Αυτή η κατάσταση δίνει στους γιατρούς τη δυνατότητα να υποβάλλουν προκαταρκτικές διαγνώσεις πριν από την προσεχή εξέταση και επίσης να δίνουν τις ακριβέστερες οδηγίες σε εξειδικευμένους ειδικούς.

Αυτό εξοικονομεί χρόνο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την ίδρυση και θεραπεία ορισμένων ασθενειών, ειδικά φλεγμονών και όγκων.

 • Πολλαπλές διακοπές στη κορυφή του πνεύμονα. Αυτή η τοποθεσία συχνά υποδηλώνει φυματίωση.
 • Θολή όρια. Μιλάει για πνευμονία. Πρόσθετα σημάδια είναι η υψηλή θερμοκρασία και η γενική αδυναμία.
 • Πολλαπλές διακοπές. Το φάσμα είναι πολύ ευρύ - φυματίωση, φλεγμονώδεις διεργασίες, όγκοι σε άλλα όργανα και συστήματα. Εάν εντοπιστούν τέτοια σημεία, τότε η εξέταση είναι μακρά και μάλλον πολύπλοκη.
 • Ένα σαφές σημείο. Αυτή είναι η πιο δυσάρεστη επιλογή, όπως λέει για τον όγκο. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, παρόμοια αποτελέσματα λαμβάνονται με την προχωρημένη πνευμονία, τα ξένα αντικείμενα στα προβλήματα των βρόγχων και της καρδιάς, για παράδειγμα, μια καρδιακή προσβολή.

Κατά την αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων της φθοριογραφίας, ο γιατρός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο γεωμετρικό σχήμα των κηλίδων. Αυτή είναι αυτή που μιλά για τα πιθανά προβλήματα και επιτρέπει να διορθώσει τα διαγνωστικά μέτρα.

Σημαντικό! Η πιο ακίνδυνη αιτία διακοπής ρεύματος είναι μια ελαττωματική ταινία ή ξένο αντικείμενο ανάμεσα στο στήθος και το ψυγείο. Η λεπτότητα είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρετε ένα δεύτερο στιγμιότυπο για να διορθώσετε το αποτέλεσμα σε λιγότερο από έξι μήνες. Η εξέταση πρέπει ακόμα να περάσει.

Οι πνεύμονες του καπνιστή

Το κάπνισμα εξ ορισμού διατρέχει κίνδυνο πνευμονικής νόσου και αρκετά σοβαρό. Αυτοί οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν φθορογραφία όσο το δυνατόν συχνότερα, αλλά δεν παραβιάζουν τα πρότυπα ασφαλείας. Μια φορά σε έξι μήνες - η πλέον κατάλληλη στιγμή.

Το ίδιο το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει σκοτάδι στους πνεύμονες - ένας μεγάλος αριθμός ξένων ουσιών με τη μορφή πίσσας επηρεάζει (μέσο ετήσιο "φράξιμο" των βρόγχων - περίπου ένα ποτήρι). Επιπλέον, υπάρχει υποκατάσταση φυσικού ιστού των πνευμόνων για ουλές. Η κατάσταση αυτή περιπλέκει σε μεγάλο βαθμό την πλήρη διαγνωστική, καθώς οι κηλίδες που προκαλούνται από τη νόσο μπορούν να επικαλυφθούν από τη διακοπή του καπνιστή.

Περισσότερα για τους τύπους διακοπών

Πάνω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του γεωμετρικού σχήματος της εξασθένισης των πνευμόνων στην φθορογραφία, τώρα θα μιλήσουμε για αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ιατρικοί τύποι κηλίδων στην ταινία:

 • Εστίαση. Στρογγυλές κηλίδες, το μέγεθος των οποίων υπερβαίνει το 1 cm. Μιλούν για πνευμονία, άσθμα, απόστημα, υγρό στους πνεύμονες. Αυτές είναι οι πιο ιδιαίτερες παθολογίες που συνοδεύονται από αυτό το είδος διακοπής ρεύματος. Απαιτείται μια πολύ εμπεριστατωμένη εξέταση.
 • Εστίαση. Πρόκειται για κηλίδες-οζίδια, το μέγεθος τους δεν ξεπερνά το 1 cm. Μιλούν για φλεγμονή, όγκους και προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος. Εάν τα σημεία συνοδεύονται από πυρετό, τότε, πιθανότατα, μιλάμε για πνευμονία. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος, ούρα και πτύελα.
 • Κατακερματισμένη. Τέτοιες διακοπές ρεύματος μπορεί να είναι απλές ή πολλαπλές, επηρεάζοντας ολόκληρους τομείς των πνευμόνων. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για τραύμα ή ξένο αντικείμενο στους βρόγχους, καθώς και για όγκο στο αρχικό στάδιο. Εάν η βλάβη είναι πολλαπλή, ο γιατρός θα συνταγογραφήσει κεντρικό καρκίνο, υγρό στον υπεζωκότα, οξεία πνευμονία, χρόνια φυματίωση. Επίσης, παρόμοια συσκότιση μπορεί να μιλήσει για μεταστάσεις καρκίνου από άλλα όργανα.
 • Ίδια κεφάλαια. Αυτά τα σημεία είναι σαφή, καλά ορατά και έχουν το σωστό γεωμετρικό σχήμα. Οι κύριες αιτίες είναι οι πυώδεις διεργασίες και οι βρογχικοί τραυματισμοί. Εάν οι κηλίδες βρίσκονται στο μέσο και κάτω λοβούς του πνεύμονα, τότε μπορεί να είναι θέμα νεοπλάσματος.

Εάν καμία από τις παραπάνω διαγνώσεις δεν επιβεβαιωθεί μετά από διεξοδική εξέταση μετά από φθοριογραφία, η εικόνα θα πρέπει να ληφθεί ξανά. Και πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια πιο σύγχρονη συσκευή.

Σημαντικό! Μερικές φορές σφάλματα κατά την αποκωδικοποίηση εικόνων προκύπτουν εξαιτίας της απειρίας του γιατρού. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με μια εξειδικευμένη κλινική με έμπειρους ειδικούς για επανάληψη. Οι βλάβες από την ακτινοβολία δεν είναι συγκρίσιμες με τις συνέπειες τέτοιων σφαλμάτων, οπότε δεν χρειάζεται να φοβάστε.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο σκούρος στους πνεύμονες στη φθογραφία δείχνει μια παθολογία, συχνά πολύ σοβαρή. Αν υπάρχουν στιγμιότυπα στην εικόνα, τότε πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση η πλήρης εξέταση.

Τα σφάλματα στην αποκωδικοποίηση είναι συχνές, που οφείλονται σε ταινίες κακής ποιότητας και σε απειρία του γιατρού. Σε αυτή την περίπτωση, η φθοριογραφία πρέπει να γίνεται επανειλημμένα. Για να φοβάσαι την περιττή ακτινοβόληση δεν είναι απαραίτητο, αφού όλες οι συνέπειες των λανθασμένων διαγνωστικών ως αποτέλεσμα θα φαίνονται πολύ πιο τρομερές!

Σκουραίνει στους πνεύμονες με φθοριογραφία - αποσυναρμολογούμε με μεγάλη λεπτομέρεια

Η φθοριογραφία - η μέθοδος της έρευνας ακτίνων Χ, η οποία περιλαμβάνει τη φωτογράφηση της εικόνας του αντικειμένου από την οθόνη. Σκουραίνει στους πνεύμονες στη φθογραφία - τι είναι αυτό; Αυτή η ερώτηση τίθεται από πολλούς ανθρώπους των οποίων οι φθορογραφικές εικόνες είναι διφορούμενες.

Μια έκλειψη μπορεί να μιλήσει ταυτόχρονα για πολλά ή τίποτα καθόλου, έτσι εάν ο ακτινολόγος έχει δώσει ένα τέτοιο συμπέρασμα, δεν είναι απαραίτητο να είσαι νευρικός - γιατί τέτοιοι ασθενείς έχουν συνταγογραφηθεί πριν από την εξέταση. Η σκουρόχρωση στη φθορογραφία μπορεί να είναι ένα σημάδι παθολογίας ή ένα απλό ελάττωμα στην εικόνα.

Οι λόγοι για την εμφάνιση των εκλείψεων

Η φθοριογραφία συνιστάται να γίνεται μία φορά το χρόνο (βλέπε Πόσο συχνά μπορείτε να κάνετε φθορίωση: τα χαρακτηριστικά της έρευνας). Η ανίχνευση μιας μαύρης κηλίδας στη φθορογραφία καθιστά δυνατό τον εντοπισμό επικίνδυνων ασθενειών και την έγκαιρη συνταγογράφηση της θεραπείας.

Σκουραίνει στον πνεύμονα μπορεί να οφείλεται σε: πνευμονία, βρογχίτιδα, φυματίωση, όγκους, καρκίνο, τραύματα, ξένα αντικείμενα, αποστήματα, συσσώρευσης υγρού και της μακροχρόνιας καπνίσματος. Στην ιατρική, αυτοί είναι οι συχνότεροι λόγοι για την εμφάνιση εκλείψεων.

Ψηφιακοί κωδικοί που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση του φθορογράμματος

Σκουραίνει στην εικόνα - όχι απαραίτητα παθολογία

Η σκουρόχρωση στην εικόνα δεν είναι απαραιτήτως ογκολογία ή φυματίωση, αν και σίγουρα μπορεί επίσης να μιλήσει για μια σοβαρή παθολογία. Επιπλέον, μπορεί να εμφανιστεί μια έκλειψη στην εικόνα κατά το μακροχρόνιο κάπνισμα των τσιγάρων (βλ. Τι δείχνει η φθοριογραφία των πνευμόνων του καπνιστή: είναι οι αλλαγές ορατές;).

Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αμέσως ποιο κόψιμο στο δεξί ή αριστερό πνεύμονα μπορεί να σημαίνει στη φθογραφία. Ίσως να έχει ένα ξένο αντικείμενο εκεί;

Αυτό συμβαίνει συχνά με περίεργα παιδιά. Σημειώστε ότι οι τύποι εκλείψεων δεν σχετίζονται άμεσα με τις παθολογικές καταστάσεις και το σχήμα του σημείου δεν μπορεί να καθοριστεί αμέσως.

Ένα σκοτεινό σημείο στον πνεύμονα σε μια φθοριογραφία χωρίζεται σε έναν αριθμό και σε μέγεθος. Οι μεμονωμένες κηλίδες υποδηλώνουν όγκο, μπορούν να είναι κακοήθεις και καλοήθεις.

Εάν δεν υπάρχει κάποιος για σκούρο πνεύμονα στον φθορισμό, τότε αυτό δείχνει την ύπαρξη αρκετών παθολογιών. Επίσης, η θέση των κηλίδων είναι σημαντική.

Έτσι, αν υπό το φως εξασθένιση στην ακτινοσκόπηση μπορούν να δουν τις κορυφές του προσβεβλημένου οργάνου, μπορεί να μιλήσει για τη φυματίωση, αλλά ο γιατρός θα πρέπει να διορίσει, εκτός από την ανάλυση, την εικόνα και πάλι.

Αποκωδικοποίηση μιας εικόνας φθοριογραφίας

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο γιατρός συνταγογραφεί την αναμενόμενη διάγνωση.

Ενίσχυση του αγγειακού σχεδίου

Συνήθως, η ενίσχυση του αγγειακού μοτίβου προκαλείται από τη σκιά των πνευμονικών αρτηριών ή φλεβών. Η αυξημένη εμφάνισή του είναι ένα σημάδι βρογχίτιδας, το αρχικό στάδιο του καρκίνου ή της πνευμονίας. Επίσης, μπορεί να μιλήσει για ελλείψεις στην εργασία στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Συμπίεση και επέκταση των ριζών

Η συμπύκνωση και η επέκταση των ριζών είναι χαρακτηριστικές για: πνευμονία, βρογχίτιδα και άλλες χρόνιες και φλεγμονώδεις παθολογίες.

Υπόμνημα του υπεζωκότα

Το πλευρικό ημίτονο είναι μια κοιλότητα που σχηματίζεται από πλευρικές πτυχές. Ο κόλπος είναι ελεύθερος με φυσιολογικούς πνεύμονες και, αντίθετα, σφραγίζεται με πνευμονική παθολογία.

Ίνος ιστός

Η παρουσία ινώδους ιστού - δείχνει ότι ο ασθενής είχε ήδη πνευμονία.

Spikes

Η παρουσία συγκολλήσεων υποδηλώνει ότι στο παρελθόν ένα άτομο είχε φλεγμονή του υπεζωκότα.

Καλλιεργούνται

Ασφαλείς στρογγυλές σκιές. Λέγεται ότι ένα άτομο είχε επαφή με ένα άτομο που αρρώστησε: φυματίωση ή πνευμονία.

Με άλλα λόγια, η λοίμωξη έπεσε στους πνεύμονες, αλλά εντοπίστηκε και δεν αναπτύχθηκε και απομονώθηκε με αποθέσεις αλάτων ασβεστίου.

Αλλαγές στο διάφραγμα

Οι αλλαγές στο διάφραγμα δείχνουν μια ανωμαλία των φύλλων της. Συνήθως αυτή η παθολογία αναπτύσσεται λόγω κακής γενετικής, παραμόρφωσης με αιχμές, υπερβολικού βάρους, παρελθουσών ασθενειών.

Εστιακές σκιές

Οι εστιακές σκιές είναι σκούρα σημεία περίπου 1 εκατοστό σε μέγεθος. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό είναι το πρώτο σημάδι της πνευμονίας ή της φυματίωσης.

Μετατόπιση της σκιάς του μέσου μαζικής επικοινωνίας

Το Mediastinum είναι η θέση μεταξύ των πνευμόνων και άλλων οργάνων. Η επέκταση αναφέρεται σε αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένο μέγεθος καρδιάς, μυοκαρδίτιδα ή CHF.

Τύποι διακοπών

Μείωση της πνευμονίας

Πνευμονία που προκαλείται από Pseudomonas aeruginosa χαρακτηρίζεται από μια οξεία έναρξη, σοβαρή γενική κατάσταση, υψηλό πυρετό, δύσπνοια, κυάνωση, ταχυκαρδία, σημάδια τοξικότητας, εστιακή νωθρότητα, κριγμό, συριγμός. Η πνευμονία μπορεί να περιπλέκεται από την πλευρίτιδα.

Στις φθοριογραφία του θώρακα ανιχνεύεται εστιακών βλαβών (φλεγμονώδη διήθηση εστίες) στην περίπτωση του σχηματισμού αποστήματος - είναι επίπεδο με τις οριζόντιες κοιλότητες, και υπό την παρουσία εξιδρωματική πλευρίτιδα - έντονο ομογενές σκούρεμα. Από πτύελα, πλευριτικό περιεχόμενα κοιλότητα, εκκρίσεις από τα τραύματα εμβολιάζονται Pseudomonas aeruginosa.

Σμίκρυνση με παραγωνίμωση

Το αρχικό στάδιο της παραγινόμισής προχωρά ως οξεία αλλεργική ασθένεια. Υπάρχουν αλλαγές στους πνεύμονες ("ιπτάμενα" διηθήματα, πνευμονία, πλευρίτιδα).

Πολύ συχνά υπάρχει αλλεργική μυοκαρδίτιδα, μηνιγγειοεγκεφαλίτιδα. Βασικά, το αρχικό στάδιο της ασθένειας είναι ασυμπτωματικό. Με τη μετάβαση σε υποξεία και χρόνια φάση, στη συνέχεια, κυριαρχούν οι αλλαγές στους πνεύμονες: πόνος στο στήθος, βήχας, πτύελα, υπεζωκοτική συλλογή, πυρετό.

Αργότερα αναπτύσσουν ινωτικές μεταβολές στον πνεύμονα, για τον εντοπισμό εστιών φθορογραφήματος με χαρακτηριστική σκιάσεις radiarnymi και το φως χυμοτόπια στα κεντρικά τμήματα της διείσδυσης στον πνεύμονα ασβεστοποίηση ιστού, μερικές φορές - διάχυτη ίνωση.

Σκουραίνει στην καντιντίαση

Με μια ήπια πορεία της νόσου, η καντιντίαση μοιάζει με μια κλινική εικόνα της βρογχίτιδας. Στο ροδογένογραμμα, διαπιστώνεται αύξηση του βρογχοσουδιακού μοτίβου. Με αργούς ρυθμούς και σε σοβαρές περιπτώσεις, η καντιντίαση των πνευμόνων εκδηλώνεται με εστιακή ή λοβιακή πνευμονία, είναι αδύνατες οι "ιπτάμενες" διηθήσεις.

Στη φθογραφία θα υπάρξει μια σκιά, που σημαίνει μικρές πνευμονικές εστίες, ατελεκτάση. Μερικές φορές υπάρχουν στρατιωτικές σκιές ("νιφάδες χιονιού"). Η καντιντίαση μπορεί να περιπλέκεται από την πλευρίτιδα.

Τάση για διάχυτη πνευμο-σκλήρυνση

Χαρακτηριστικά της κλινικής πορείας της διάχυτης πνευμονικής σκλήρυνσης. Παράπονα ασθενών βήχα με παραγωγή πτυέλων (ως αποτέλεσμα της ταυτόχρονης βρογχίτιδας), δύσπνοια, η οποία εμφανίζεται αρχικά κατά τη διάρκεια της φυσικής άσκησης, σε κατάσταση ηρεμίας αργότερα και τελικά γίνεται ένα σταθερό, γενική αδυναμία, πυρετό εμφανίζεται μερικές φορές στην περίπτωση της ενεργοποίησης της φλεγμονώδους διεργασίας. Κατά την εξέταση αποκαλύπτει κυάνωση (λόγω υποαερισμού των κυψελίδων), σφαγίτιδα φλεβική διάταση, δυσκολία στην αναπνοή (πνευμονική συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας).

Ο θώρακος μπορεί να πυκνοποιηθεί, αλλά συχνότερα η παρουσία παθολογικής ευελιξίας καθορίζεται από τους διευρυμένους διακλαδικούς χώρους - την εμφυσματική μορφή του ΗΑ. Η αναπνευστική απόκλιση των πνευμόνων και η κινητικότητα του κατώτερου πνευμονικού περιθωρίου είναι περιορισμένες. Με τα κρουστά, ως αποτέλεσμα του ταυτόχρονου εμφυσήματος των πνευμόνων, ανιχνεύεται ένας κουφωτός ήχος.

Με ακρόαση των πνευμόνων, σκληρή, μερικές φορές εξασθενημένη, κυψελιδική αναπνοή (με εμφύσημα), ακούγεται ξηρό και υγρό συριγμό. Με τη βοήθεια μιας μελέτης ακτίνων Χ, η αυξημένη διαφάνεια των περιφερειακών πνευμονικών πεδίων συνδυάζεται με τη σοβαρότητα, το εστιακό σκοτάδι και την ενίσχυση του αγγειακού σχεδίου, μερικές φορές τα σημάδια της βρογχιεκτασίας.

Χαρακτηριστικά της κλινικής πορείας της διάχυτης πνευμονικής σκλήρυνσης

Στη βιοχημική μελέτη του αίματος, αύξηση της περιεκτικότητας των α-2 και γ-γλοβουλίνης, ινωδογόνου. στα ούρα υπάρχει μέτρια πρωτεϊνουρία. Η ακτινογραφία των αναπνευστικών οργάνων επιτρέπει την αναγνώριση της έκλειψης του αντίστοιχου τμήματος / λοβού του πνεύμονα, θέσεις διήθησης. Με τη γάγγραινα του πνεύμονα, υπάρχουν έντονα σημάδια αναπνευστικής ανεπάρκειας και δηλητηρίασης.

Τονωτικό με πυρετό

Παράπονα (διαλείπουσα τύπου πυρετός, πόνος στο στήθος, δύσπνοια, βήχας με πυώδη πτύελα με οσμές σε μία ποσότητα από 200 ml έως 1,2 λίτρα ανά ημέρα, εφίδρωση). Ακτινογραφία θώρακος (μεγάλο έκλειψη οδοντωτές και ασαφής κυκλώματα - μια φάση της διείσδυσης και η παρουσία του συνδρόμου κοιλότητας οριζόντιο επίπεδο υγρού στην άλλη περίοδο).

Παρέλαση με καρκίνο

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι πιο συχνός σε άνδρες ηλικίας άνω των 40 ετών και καπνιστές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο της έκλειψης των πνευμόνων, κυρίως υπάρχει φωτισμός, που υποδηλώνει την αποσύνθεση του πνευμονικού ιστού, καθώς και τις βρογχογενείς εστιακές μεταστάσεις σε γειτονικές περιοχές.

Παχυσαρκία εξιδρωματική πλευρίτιδα

Πολύ συχνά εξιδρωτικό pleurisy στα αρχικά στάδια της ανίχνευσης θεωρείται πνευμονία, δεδομένου ότι έχουν πολλά ίδια συμπτώματα. Μια μικρή ποσότητα υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα είναι συχνά πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί από μια φθορογραφική φωτογραφία.

Σε αυτή την περίπτωση οι επιπλοκές λύνουν πολύ απλά με υπερηχητική εξέταση των πνευμόνων, η οποία καθορίζει 150-200 ml έκχυσης στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Επιπλέον, για εξιδρωματική πλευρίτιδα, είναι χαρακτηριστικός ένας συγκεκριμένος βήχας με την εκκένωση βλεννώδους και πυώδους πτύελου.