Η έννοια της προσωρινής ανικανότητας προς εργασία, σελίδα 5

Σοβαρός βαθμός - συχνά με ιική και βακτηριακή πνευμονία, η διαδικασία συλλαμβάνει περισσότερα από ένα λοβό, είναι συχνά ένα συνολικό χαρακτήρα, σημαντικές παραβιάσεις της αναπνευστικής λειτουργίας και την κυκλοφορία του αίματος, η διάρκεια της προσωρινής ανικανότητας των 40-48 ημερών, συμπεριλαμβανομένων 0,30 έως 35 ημέρες στο νοσοκομείο.

Όταν επιπλοκές (πνευμονικό απόστημα, σταφυλοκοκκική καταστροφή, πλευριτική συλλογή) προσωρινή ανικανότητα να ανακτήσει άτομο ή τον προσδιορισμό της αναπηρίας (για περιόδους πάνω από 4 μήνες). Μετά την ανάκαμψη, είναι απαραίτητη η ορθολογική απασχόληση μέσω του ΚΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση, οι ασθενείς απελευθερώνονται από βαριά σωματική εργασία, επαφή με τοξικές ουσίες, εργασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, μεγάλα ταξίδια, νυκτερινή εργασία. Όροι απασχόλησης από 1 έως 6 μήνες.

Ιατρική και εργασιακή εξέταση για βρογχικό άσθμα

Η εργασιακή ικανότητα των ασθενών με βρογχικό άσθμα εξαρτάται από:

1. Αιτιολογία και στάδιο της ασθένειας.

2. Η σοβαρότητα της ροής της διαδικασίας.

3. Βαθμός διαταραχής της αναπνοής και της κυκλοφορίας.

4. Συναρπαστικές ασθένειες.

5. Επαγγέλματα του ασθενούς.

Με μια ήπια μορφή βρογχικού άσθματος με επίθεση ασφυξίας, η διάρκεια της προσωρινής ανικανότητας προς εργασία είναι 3-6 ημέρες. Σε περίπτωση επιδείνωσης της βρογχοπνευμονικής λοίμωξης, ο ασθενής είναι ανίκανος πριν την εξάλειψη της επιδείνωσης. Απαιτεί ορθολογική απασχόληση: σωματική δραστηριότητα, εργασία σε σκόνη και μολυσμένες συνθήκες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επαφή με αλλεργιογόνα, ψύξη πρέπει να είναι περιορισμένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί αναπηρία της τρίτης ομάδας (συχνότερα σε σχέση με το επάγγελμα).

Σε μια μέση σοβαρότητα βρογχικού άσθματος με επίθεση ασφυξίας, η διάρκεια της προσωρινής ανικανότητας προς εργασία είναι μέχρι να σταθεροποιηθεί η διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της έξαρσης της βρογχικής λοίμωξης, πνευμονική καρδιακή ανεπάρκεια προσωρινή ανικανότητα να εξαλείψει, την διαδικασία σταθεροποίησης και τον εντοπισμό αναπηρία (για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των 4 μήνες). Είναι επίσης απαραίτητη η ορθολογική απασχόληση. Εκτός από τους παραπάνω περιορισμούς, η μέση σοβαρότητα του βρογχικού άσθματος περιορίζεται σε: εργασία σε καυτά καταστήματα, μακρύ περπάτημα, σημαντικό φορτίο ομιλίας. Μπορεί να εμφανιστεί αναπηρία ομάδων III και II.

Σε σοβαρή μορφή του βρογχικού άσθματος με άσθμα κατάσταση, η διάρκεια της προσωρινής ανικανότητας προς εργασία - μέχρι την εξάλειψη και τη σταθεροποίηση της κατάστασης. Με την επιδείνωση της βρογχοπνευμονικής λοίμωξης, πνευμονική καρδιακή νόσο, ο ασθενής δεν μπορεί να βελτιώσει, να σταθεροποιήσει την πάθηση ή να εντοπίσει σημάδια αναπηρίας. Ορθολογική απασχόληση. Εργαστείτε σε ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες (σε περιορισμένο αριθμό κληρικών, πνευματικών). Σχεδόν όλοι οι ασθενείς είναι ανάπηροι της ομάδας ΙΙ, λιγότερο συχνά από την ομάδα Ι.

Ιατρική εξέταση εργασίας για πεπτικό έλκος στομάχου και δωδεκαδακτύλου

Η ανικανότητα των ασθενών με πεπτικό έλκος εξαρτάται από:

1. ρεύματα (οξέα, χρόνια).

2. Εντοπισμός του έλκους.

3. Εξατμίσεις, ύφεση.

4. Συχνότητα και διάρκεια των παροξύνσεων.

5. Βαθμοί (παραβιάσεις λειτουργιών).

7. Αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Σε οξεία θεραπεία στο νοσοκομείο. Προσωρινή αναπηρία έως 3 εβδομάδες. Με επιδείνωση μιας χρόνιας ασθένειας έλκους σε ήπια μορφή: με παροξυσμό, προσωρινή αναπηρία για 2-4 εβδομάδες. Υποχρεωτική ορθολογική απασχόληση με περιορισμό σωματικής άσκησης, μακρά επαγγελματικά ταξίδια, νυχτερινές βάρδιες, έργα που παρεμποδίζουν τη διατήρηση της διαιτητικής διατροφής.

Σε μια μέση σοβαρότητα του πεπτικού έλκους του στομάχου και του δωδεκαδακτυλικού έλκους κατά την έξαρση, η προσωρινή αναπηρία είναι κατά μέσο όρο 4-6 εβδομάδες. Αυξάνεται με την ανάπτυξη επιπλοκών (αιμορραγία, κλπ.). Απασχόληση μέσω του ΚΕΚ. Η αναπηρία της ομάδας III συμβαίνει σπάνια.

Εάν η ασθένεια είναι σοβαρή, η διάρκεια της προσωρινής ανικανότητας προς εργασία επιδεινώνεται μέχρις ότου η διαδικασία εξαλειφθεί και σταθεροποιηθεί. Με την ανάπτυξη επιπλοκών (αιμορραγία, διάτρηση κ.λπ.), η διάρκεια της προσωρινής ανικανότητας για θεραπεία ή καθυστέρηση. Ορθολογική απασχόληση. Μπορεί να εμφανιστεί αναπηρία ομάδων 1J-III.

Ιατρο-εργασιακή εξέταση στο xσπονδυλική γαστρίτιδα

Η ανικανότητα των ασθενών εξαρτάται από:

 • AltSTU 419
 • AltSU 113
 • AMPU 296
 • ASTU 266
 • BITTU 794
 • BSTU "Voenmeh" 1191
 • BSMU 172
 • BSTU 602
 • BSU 153
 • BSUIR 391
 • BelGUT 4908
 • BSEU 962
 • BNTU 1070
 • BTEU PC 689
 • BrSU 179
 • VNTU 119
 • VGUES 426
 • VLGU 645
 • WEDD 611
 • VolgGTU 235
 • VNU τους. Dahl 166
 • VZFEI 245
 • VyatGSAA 101
 • VyatGGU 139
 • Το κρατικό πανεπιστήμιο Vyatka 559
 • GGDK 171
 • GomGMK 501
 • GGMU 1967
 • GSTU τους. Sukhoi 4467
 • GSU τους. Skoriny 1590
 • Κρατική Ιατρική Ακαδημία. Makarova 300
 • DGPU 159
 • DalGaU 279
 • FENU 134
 • MBGMU 409
 • FESTU 936
 • FENGS 305
 • FEFU 949
 • DonSTU 497
 • DITM MNTU 109
 • IvGMA 488
 • IGKTU 130
 • IzhSTU 143
 • KemppK 171
 • KemSU 507
 • KSMTU 269
 • Kirovat 147
 • KGKSEP 407
 • KGTA τους. Degtyareva 174
 • KnAGTU 2909
 • KrasAA 370
 • KrasGMU 630
 • KSPU τους. Astaf'eva 133
 • KSTU (SFU) 567
 • KHTEI (SFU) 112
 • PDA №2 177
 • Κρατικό Πολυτεχνείο Κούμπαν 139
 • KubSU 107
 • KuzGPA 182
 • KuzGTU 789
 • MSTU τους. Nosov 367
 • ISEU τους. 239
 • IPEC 249
 • MGPU 165
 • MAI 144
 • MADI 151
 • MGIU 1179
 • MGOU 121
 • MSSU 330
 • MSU 273
 • MGUKI 101
 • MGUPI 225
 • MGUPS (MIIT) 636
 • MGUTU 122
 • MTUCI 179
 • KhAI 656
 • TPU 454
 • NIU MPEI 641
 • NMSU "Βουνό" 1701
 • HPI 1534
 • NTUU "KPI" 212
 • NUS τους. Makarova 542
 • HB 777
 • NGAWT 362
 • NSAU 411
 • NGASU 817
 • NMGU 665
 • NGPU 214
 • NSTU 4610
 • NSU 1992
 • NSUEU 499
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο 201
 • OMGTU 301
 • OmGUPS 230
 • SPbPK №4 115
 • PGUPS 2489
 • PSPU τους. Korolenko 296
 • PSTU τους. Kondratyuk 119
 • RANHiGS 186
 • ROAT MIIT 608
 • PTA 243
 • RSHU 118
 • RGPU τους. Herzen 124
 • RGTPU 142
 • RSSU 162
 • "MATI" - RGTU 121
 • RGUNiG 260
 • RGU τους. Plekhanova 122
 • RGATU τους. Solovyov 219
 • RSaGMU 125
 • РГРТУ 666
 • SamSTU 130
 • SPbGASU 318
 • ENGECON 328
 • SPbSIPSR 136
 • SPbGLTU τους. Κιρόβα 227
 • SPbGTU 143
 • SPbSPU 147
 • SPbSPU 1598
 • SPbGTI (TU) 292
 • SPbGTURP 235
 • SPbSU 582
 • GUAP 524
 • SPbGUNIPT 291
 • SPbGUPTD 438
 • SPbGUES 226
 • SPbGUT 193
 • PGGUTD 151
 • SPbSUEF 145
 • SPbGETU «LETI» 380
 • PIMash 247
 • NIU ITMO 531
 • CSTU τους. Gagarin 114
 • Το κρατικό πανεπιστήμιο Sakha 278
 • SZTU 484
 • SibAAPS 249
 • Σιβηρικό κρατικό πανεπιστήμιο αρχιτεκτονικής και κατασκευών 462
 • SibGIU 1655
 • SibSTU 946
 • SSUEPS 1513
 • SibGUTI 2083
 • SibPUC 377
 • SFU 2423
 • SNAU 567
 • SSU 768
 • TRTU 149
 • PGU 551
 • TGUE 325
 • Κρατικό Πανεπιστήμιο Tomsk (Tomsk) 276
 • TGPU 181
 • TulGU 553
 • UkrGAGE 234
 • Ul'GTU 536
 • UIPKPRO 123
 • UrGPU 195
 • USTU-UPI 758
 • UGNTU 570
 • USTU 134
 • HGAEP 138
 • HGAFC 110
 • HNAGH 407
 • KHNVVD 512
 • ΧΩΝ τους. Karazin 305
 • KNURE 324
 • KhNEU 495
 • CPU 157
 • ChitUU 220
 • SUSU 306
Πλήρης κατάλογος πανεπιστημίων

Για να εκτυπώσετε το αρχείο, κάντε λήψη αυτού (σε μορφή Word).

Αν υπάρχει αναπηρία για βρογχικό άσθμα και ποια έγγραφα χρειάζονται για να το αποκτήσετε

Το βρογχικό άσθμα είναι μία από τις δέκα πιο συχνές ασθένειες. Αυτή η ασθένεια επηρεάζει περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεδομένου ότι η ασθένεια είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, το ζήτημα αν μια αναπηρία δίνεται με βρογχικό άσθμα παραμένει σχετική εδώ και πολλά χρόνια.

Όταν χρειάζεστε να δείτε έναν γιατρό με μια ερώτηση σχετικά με την παραπομπή σε μια προμήθεια

Το βρογχικό άσθμα είναι μια ασθένεια ικανή να περιορίσει την κανονική ζωή όχι μόνο των ενηλίκων αλλά και των παιδιών. Αυτή η ασθένεια είναι αρκετά μεγάλη και σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να μεταβεί από ένα ευκολότερο στάδιο σε ένα μέσο όρο, και μερικές φορές σε μια σοβαρή μορφή. Η ασθένεια είναι επικίνδυνη επειδή η θεραπευτική αγωγή πολύ συχνά δεν έχει το σωστό αποτέλεσμα και μερικές φορές μπορεί να δώσει επιπλοκές. Τις περισσότερες φορές, τα παιδιά επηρεάζονται. Ωστόσο, μπορούν να "ξεπεράσουν", και με την πάροδο του χρόνου η ασθένεια μπορεί να υποχωρήσει, ή θα προχωρήσει σε μια ελαφρύτερη μορφή.

Κατά τη διάγνωση μιας ασθένειας, ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην κλινική. Ο γιατρός παρατηρεί τον ασθενή σημειώνοντας την πορεία της νόσου, υποβάθμιση ή βελτίωση της κατάστασής του. Όλα αυτά καταγράφονται σε ιατρικά αρχεία και αποτελούν ένδειξη για το πώς προχωρά η ασθένεια.

Με συχνές δύσπνοια, επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, συστηματική εξωτερικά ιατρεία ή ενδονοσοκομειακή θεραπεία και απλά σε μια σταθερή επιδείνωση των συμπτωμάτων της νόσου, θα πρέπει να σκεφτείτε τι θα περάσει μέσα από το ITU και να λαμβάνετε ομάδα αναπηρίας στο άσθμα.

Με συχνές επιθέσεις άσθματος, θα πρέπει να σκεφτείτε πώς να περάσετε από την ITU για καταχώριση αναπηρίας

Έγγραφα για καταχώριση αναπηρίας για άσθμα

Ζητώντας το πρόβλημα του πώς να πάρετε μια αναπηρία με άσθμα, πρέπει να λάβετε αντικειμενικά υπόψη την υγεία σας. Πριν από την καταχώριση αναπηρίας, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Να αναλύσει την κατάσταση της υγείας και πώς αναπτύσσεται η ασθένεια. Εάν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ότι η πάθηση δεν επιτρέπει την πλήρη διαβίωσή της, τότε σύμφωνα με το νόμο, όταν ο ασθενής επιμένει στην εγγραφή αναπηρίας, ο γιατρός πρέπει να εκδώσει παραπομπή για το πέρασμα της ITU.

Πριν από την εγγραφή σε άτομα με αναπηρία πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό

Προκειμένου να υποβληθείτε σε ιατρική και κοινωνική εμπειρογνωμοσύνη και να καταγράψετε την αναπηρία με το άσθμα, πρέπει να προετοιμάσετε μια σειρά εγγράφων:

 • εφαρμογή ·
 • το διαβατήριο ·
 • τη συγκατάθεση του ασθενούς για την επεξεργασία των δεδομένων του.
 • ιατρικό μητρώο ασθενούς ή κάρτα εξωτερικών ασθενών.
 • παραπομπή στην ITU ·
 • ασφαλιστήριο συμβόλαιο ·
 • ένα απόσπασμα επιρίσκεψης από νοσοκομεία ή πολυκλινικά.
 • ακτινογραφία.
 • αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων.

Εάν ένα παιδί αποσταλεί στην ITU και δεν είναι 14 ετών, αντί του διαβατηρίου επισυνάπτεται πιστοποιητικό γέννησης.

Τα αποτελέσματα των μελετών που πρέπει να υποβληθούν στην ITU

Πριν περάσετε από ιατρική επιτροπή, πρέπει να περάσετε τις απαραίτητες εξετάσεις. Για το σκοπό αυτό, ο θεράπων ιατρός εκδίδει μια κατεύθυνση για τη διεξαγωγή σειράς εργαστηριακών μελετών. Συνήθως ο κατάλογος περιλαμβάνει:

 • γενική, βιοχημική ανάλυση και ανάλυση σακχάρου στο αίμα.
 • σπορά και γενική ανάλυση πτυέλων.
 • ανάλυση ούρων.
 • σπιρογραφία ·
 • Ακτίνες Χ των πνευμόνων.
 • καρδιακό ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Πώς λειτουργεί η επιτροπή

Η βάση για τη φιλοξενία της ITU είναι η εφαρμογή του ασθενούς. Μετά την εγγραφή του στην κατάλληλη δέσμη εγγράφων, λαμβάνεται απόφαση σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη (ημερομηνία, ώρα). Αυτό αναφέρεται στον ασθενή γραπτώς. Αν χρειάζεται να προσθέσετε οποιαδήποτε έγγραφα, αυτά εμφανίζονται στην ίδια πρόσκληση.

Με βάση την εξέταση των υποβληθέντων εγγράφων, είναι επίσης δυνατό να αρνηθεί κανείς ιατρική και κοινωνική εξέταση. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του είναι υποχρεωτικός, σε τριήμερο, να το γνωστοποιήσει γραπτώς.

Ένα σημαντικό σημείο είναι η αυτοέλεγχος. Μετά από πλήρη μελέτη όλων των εγγράφων και προσωπική εξέταση του ασθενούς, η Επιτροπή λαμβάνει τελική απόφαση και καταγράφει το αποτέλεσμά της σε γνώμη εμπειρογνώμονα.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις, επαναλαμβάνεται η εργασία της επιτροπής. Αναλύοντας τις πληροφορίες που λαμβάνει, η επιτροπή αποφασίζει αν ο ασθενής αναγνωρίζεται ή δεν αναγνωρίζεται ως άτομο με αναπηρία.

Η απόφαση που λαμβάνεται ανακοινώνεται στον ασθενή με όλα τα μέλη της επιτροπής. Εάν είναι απαραίτητο, ο ασθενής εξηγεί λεπτομερώς τον λόγο αυτής της απόφασης.

Ο ασθενής λαμβάνει το τέλος μιας προμήθειας

Ομάδες αναπηρίας για άσθμα

Ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου και με διάφορους δείκτες, με βάση το συμπέρασμα της Επιτροπής, η αναπηρία στο βρογχικό άσθμα δίνεται ως τρίτη, δεύτερη και πρώτη ομάδα. Για κάθε κατάσταση και έκταση της νόσου υπάρχει μια αντίστοιχη ομάδα αναπηρίας, ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία του ασθενούς. Μετά από όλα, με τα ίδια συμπτώματα, τόσο σε ενήλικα όσο και σε παιδί, η ομάδα αναπηρίας είναι η ίδια.

Ομάδες αναπηρίας με βρογχικό άσθμα

Πρώτη ομάδα αναπηρίας

Αυτή η ομάδα συνταγογραφείται για σοβαρό άσθμα. Όταν ούτε το φάρμακο ούτε η ορμονική θεραπεία αποφέρουν αποτελέσματα και η ασθένεια εξελίσσεται. Μια τέτοια πορεία της νόσου είναι ένας καλός λόγος για να γίνει μια αναπηρία.

 1. Η νόσος συνεχίζει να επιδεινώνεται, παρά τη θεραπεία.
 2. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με την αναπνοή, τόσο κατά την κίνηση όσο και κατά την ηρεμία. Υπάρχει διαρκής δύσπνοια.
 3. Υπάρχουν δυσκολίες με την εργασία της καρδιάς.
 4. Υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές στο έργο των εσωτερικών οργάνων.
 5. Απόλυτη αναπηρία.
 6. Μέσω της αδυναμίας να κινηθεί ανεξάρτητα, ο ασθενής χρειάζεται συνεχή φροντίδα.

Αναπηρία της δεύτερης ομάδας

Η παρασκευή αυτής της ομάδας είναι δυνατή με το δεύτερο και τρίτο βαθμό βρογχικού άσθματος. Εμφανίζεται με τον εξής τρόπο:

 1. Σημαντική διαταραχή του αναπνευστικού συστήματος ακόμη και με ελάχιστη σωματική δραστηριότητα.
 2. Υπάρχουν προβλήματα με την καρδιά.
 3. Υπάρχουν ορισμένες παραβιάσεις στην περιφερειακή κυκλοφορία.
 4. Υπάρχει απειλή της επίδρασης των ορμονικών φαρμάκων στην ανάπτυξη του διαβήτη.
 5. Αυστηρός περιορισμός στην αυτοεξυπηρέτηση.
 6. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιακών καθηκόντων.
 7. Δυνατότητα εργασίας μόνο σε ειδικές συνθήκες.

Τρίτη ομάδα αναπηρίας

Αυτή η ομάδα αναπηριών συνταγογραφείται εάν το άσθμα ρέει σε ήπια και μέτρια μορφή. Μπορείτε να το πάρετε με τέτοια συμπτώματα:

 1. Αν μια μικρή σωματική άσκηση αισθάνεται αναπνευστική ανεπάρκεια.
 2. Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η συνήθης εργασία.
 3. Υπάρχουν περιορισμοί στην αυτοκίνηση ή την αυτοεξυπηρέτηση.
 4. Υπάρχει ανάγκη να γίνουν αλλαγές στην εργασιακή δραστηριότητα ή την πλήρη αλλαγή της.

Μετά το τέλος της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε η αναπηρία, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική και κοινωνική εξέταση και να επιβεβαιώσει την ομάδα του.

Μόνο εάν ένας ασθενής με βρογχικό άσθμα αισθάνεται πολύ καλύτερα και η ασθένεια έχει μετακινηθεί σε ευκολότερο βαθμό, η ομάδα αναπηρίας μπορεί να αναθεωρηθεί ή να ακυρωθεί.

Εξέταση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία

Η εξέταση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία με βρογχικό άσθμα διεξάγεται από υγειονομικές αρχές σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το φυλλάδιο της ανικανότητας προς εργασία εκδίδεται σε σχέση με την επιδείνωση της νόσου, τη φροντίδα ενός άρρωστου μέλους της οικογένειας (παιδιού) και κατά τη διάρκεια θεραπείας σε σανατόριο και spa.

Κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης του βρογχικού άσθματος, άρρωστοι μαθητές απαλλάσσονται από τις σχολικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξέταση περιπτώσεων βρογχικού άσθματος στη βιομηχανική παραγωγή και τη γεωργία (εφήβους εργασίας). Εργασίες που συνδέονται με την έκθεση σε αλλεργιογόνα σε διάφορες βιομηχανίες (χημικών, φαρμακευτικών και χημικών, των κατασκευών, της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου, μεταλλουργίας, της μηχανολογίας, ψάθες, Brush, επιχείρηση γούνας, παραγωγή ζωοτροφών, πρωτεΐνη-βιταμίνη συμπυκνώματα et αϊ.)? στη γεωργία (εκμεταλλεύσεις πουλερικών, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εργασίες με φυτοφάρμακα κ.λπ.) · μεταφορές · τις επιχειρήσεις καταναλωτικών υπηρεσιών (στεγνοκαθαριστές, κομμωτήρια, πλυντήρια, κ.λπ.) · ιατρικά και φαρμακευτικά ιδρύματα. Τα εργαστήρια (βιομηχανικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, και άλλοι.) αντιμετωπίζονται ως αλλεργική παραγωγής ιχθυοτροφείο, στις συνθήκες που μπορούν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές ασθένειες.

Το κύριο έγγραφο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διάγνωση των επαγγελματικών ασθενειών, τη σύνδεσή του με την εργασία που εκτελείται ή επάγγελμα σε θέματα τεχνογνωσίας αναπηρία, ιατρικές και εργασίας αποκατάστασης, καθώς και στην αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από βλάβη της υγείας του εργαζομένου είναι η «Λίστα των επαγγελματικών ασθένειες ". Δεξιά η πρώτη φορά να δημιουργήσει η διάγνωση της επαγγελματικής ασθένειας έχουν μόνο εξειδικευμένα ιατρικά ιδρύματα και τις υποδιαιρέσεις τους (κέντρα επαγγελματικής παθολογίας, κλινικές και τμήματα των επαγγελματικών ασθενειών, πραγματοποιούν τη λειτουργία τους) με τις κατάλληλες άδειες και πιστοποιητικά.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της προσωρινής ανικανότητας καθορίζονται από την ανάγκη και το χρονοδιάγραμμα της προσωρινής ή οριστικής μεταφοράς του εργαζομένου για την υγεία σε άλλες εργασίες, καθώς και την απόφαση σχετικά με την κατεύθυνση του πολίτη έχει για τις προμήθειες ιατρικών-κοινωνικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του πολίτη στα συμπτώματα της αναπηρίας. Για ιατρικές και κοινωνικές εξέταση διαβιβάζονται επίσης τα παιδιά κάτω των 18 ετών, ασθενείς με άσθμα, οι οποίοι έχουν ιατρικές ενδείξεις για την ίδρυση της αναπηρίας.

Εξέταση της ανικανότητας προς εργασία με βρογχικό άσθμα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥ: +7 (499) 653-60-72 ext. 360

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΝΓΚΡΑΤΖ: +7 (812) 426-14-07 ext. 306

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: +8 (800) 500-27-29 ext. 126

Ομάδα αναπηρίας για βρογχικό άσθμα

Το άσθμα είναι μια ασθένεια με χρόνια φύση. Η διάγνωση μπορεί να γίνει στην παιδική ηλικία ή να εκδηλωθεί ήδη στην ενηλικίωση. Συνοδεύει την ασθένεια με συγκεκριμένο βήχα, επιθέσεις ασφυξίας και δύσπνοια με σωματική άσκηση. Οι ασθματικοί αναγκάζονται να λαμβάνουν σοβαρά φάρμακα για τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων των ορμονών. Εάν μια αναπηρία συνταγογραφείται για το άσθμα, ας το εξετάσουμε παρακάτω.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι μια αναπηρία με άσθμα.

Παρά το γεγονός ότι το άσθμα είναι μια σοβαρή ασθένεια, οι ειδικοί στην ιατρική και την κοινωνική εμπειρογνωμοσύνη πιστεύουν ότι είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει μια πλήρη ζωή μαζί του. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να λάβετε αναπηρία σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει κατάλληλη διάγνωση. Αυτό οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες:

 1. Η ανάπτυξη της νόσου είναι αργή. Κατά τη στιγμή της διάγνωσης, η κατάσταση του ασθενούς μπορεί να είναι αρκετά ικανοποιητική. Οι επιθέσεις ασφυξίας συμβαίνουν σπάνια και σταματούν γρήγορα.
 2. Δεν υπάρχει αναπνευστική και καρδιαγγειακή ανεπάρκεια. Η φλεγμονή των βρόγχων εμφανίζεται σπάνια και ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει να ασκεί ενεργό τρόπο ζωής, πλήρως για μελέτη και εργασία.
 3. Η ασθένεια μπορεί να συγκρατηθεί από μια ιατρική πορεία θεραπείας, την υγειονομική περίθαλψη σε σανατόριο-θέρετρο και σωστά επιλεγμένο φαγητό.

Συνεπώς, για να διασφαλιστεί ότι το άσθμα έχει μια αναπηρία, θα είναι απαραίτητο όχι μόνο να επιβεβαιωθεί η διάγνωση αλλά και να καθοριστεί η σοβαρότητα της ασθένειας. Για παράδειγμα, τα παιδιά στέλνονται στην ITU μόνο έξι μήνες μετά τη διάγνωση του άσθματος.

Ομάδες αναπηρίας για άσθμα.

Ο βαθμός σοβαρότητας της ασθένειας καθορίζει ποια ομάδα αναπηριών στο βρογχικό άσθμα θα ανατεθεί.

Η τρίτη ομάδα αναπηριών αναλαμβάνει τη διάγνωση του «άσθματος» και την πορεία της νόσου με μέσο βαθμό σοβαρότητας. Επιθέσεις που διαρκούν, αλλά σταματούν γρήγορα. Προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα έξαρση, η νοσηλεία είναι δυνατή. Η τρίτη ομάδα με άσθμα στην παιδική ηλικία μαρτυρεί την περιορισμένη ικανότητα να εργάζεται και την ικανότητα να μαθαίνει. Το σωματικό στρες στα παιδιά αυτής της ομάδας αναπηριών αντενδείκνυται.

Οι ενήλικες μπορούν να μεταφερθούν σε ελαφριά εργασία ή μειωμένο ωράριο εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της νόσου: έναν καλά αεριζόμενο χώρο, την απουσία σκόνης και χημικών ατμών.

Η δεύτερη ομάδα. Στην περίπτωση αυτή, το άσθμα περιπλέκεται από προβλήματα από τους πνεύμονες, το ενδοκρινικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, τα πεπτικά όργανα. Ενόψει της επιδείνωσης της υγείας, της σωματικής δραστηριότητας και της ελάττωσης του επιπέδου αυτοεξυπηρέτησης. Αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται ειδικές συνθήκες εργασίας και τακτική θεραπεία σε σανατόριο. Τα παιδιά με μια δεύτερη ομάδα αναπηριών για το άσθμα σπάνια επισκέπτονται το νηπιαγωγείο, και στην ηλικία των σχολείων μεταφέρονται στην κατ 'οίκον εκπαίδευση.

Η πρώτη ομάδα χορηγείται σε ασθενείς που έχουν άσθμα που προκάλεσαν μη αναστρέψιμες διεργασίες στο σώμα. Συχνά το άσθμα της πρώτης ομάδας συνοδεύεται από ισχαιμική καρδιακή νόσο και εμφύσημα των πνευμόνων. Ο ασθενής δεν μπορεί πρακτικά να υπηρετεί ανεξάρτητα τον εαυτό του και να μετακινηθεί, η δύσπνοια είναι παρούσα ακόμη και σε ηρεμία. Αυτοί οι ασθενείς δεν μπορούν να εργαστούν και να σπουδάσουν.

Διαδικασία καταχώρισης αναπηρίας.

Η απόφαση για την αναπηρία λαμβάνεται από την ιατρική και κοινωνική επιτροπή. Πραγματοποιείται προς την κατεύθυνση του θεραπευτή, του πνευμονολόγου ή του παιδίατρος (αν πρόκειται για παιδιά).

Ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει επίσης ένα απόσπασμα από το ιατρικό ιστορικό, το οποίο δείχνει τη σοβαρότητα της νόσου και τη συχνότητα των κρίσεων, την εξάρτηση από τα ορμονικά φάρμακα και την παρουσία επιπλοκών. Επιπλέον, ο ασθενής υποβάλλεται στις απαραίτητες διαγνωστικές διαδικασίες (φθοριογραφία, ΗΚΓ, σπιρογράφημα) και επίσης διενεργεί εξετάσεις (συνηθισμένο αίμα και ούρα, αίμα σε ορμόνες).

Οι ειδικοί αξιολογούν όχι μόνο τη σοβαρότητα της νόσου αλλά και την ποιότητα ζωής του ασθενούς (ειδικότητα, λειτουργίες εργασίας, συνθήκες εργασίας). Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες του συνόλου και της αναπηρίας.

Η προμήθεια πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού. Πρέπει να έχετε: διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης για ένα παιδί, ιατρική πολιτική, παραπομπή και ιατρικά έγγραφα.

Ιατρική και κοινωνική εμπειρογνωμοσύνη

Σύνδεση με uID

Κατάλογος άρθρων

Αιτιολογία και παθογένεια. Στην αιτιολογία της νόσου διακρίνονται 5 ομάδες παραγόντων, οι οποίες υπό ορισμένες συνθήκες οδηγούν στην πρόοδο συγγενούς και / ή αποκτώμενων βιολογικών ελαττωμάτων των βρόγχων, των πνευμόνων, του ανοσοποιητικού συστήματος,
ενδοκρινικά και νευρικά συστήματα. Σε αυτούς τους παράγοντες μεταφέρονται μολυσματικά
αλλεργιογόνα (γύρη, σκόνη, βιομηχανικά, φαρμακευτικά, αλλεργιογόνα
κρότωνες, έντομα, ζώα κ.λπ.) · μολυσματικούς παράγοντες (ιοί, βακτηρίδια,
μανιτάρια κ.λπ.) · μηχανικά και χημικά ερεθιστικά (μέταλλο,
ξύλο, πυριτικό άλας, σκόνη βαμβακιού, ατμοί οξέων, αλκάλια, καπνοί κ.λπ.) ·
φυσικούς και μετεωρολογικούς παράγοντες (μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας
αέρα, διακυμάνσεις της βαρομετρικής πίεσης κ.λπ.) · νευροψυχολογικό
αγχωτικά αποτελέσματα.
Ο κύριος ρόλος στην παθογένεση του AD παίζεται από χρόνιες φλεγμονώδεις διεργασίες.
Υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των φλεγμονωδών μεταβολών του βλεννογόνου
αναπνευστική οδός με βρογχική δυσλειτουργία και βαθμό παρεμπόδισης
βρόγχοι. Η πραγματοποίηση της υπερευαισθησίας του τραχεοβρογχικού δέντρου
εκδηλώνεται από ένα χαρακτηριστικό τριάδα-βρογχόσπασμο, οίδημα του βλεννογόνου και
υπερέκκριση και μπορεί να προκληθεί τόσο από ανοσολογική όσο και από ανοσολογική
μη ανοσολογικούς μηχανισμούς.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη της νόσου:

1. Κληρονομικότητα (εάν ένας από τους γονείς είναι άρρωστος, η πιθανότητα
η εμφάνιση της νόσου στα παιδιά είναι 20-30%, εάν η ΒΑ είναι αμφότερα άρρωστοι
γονέας - 75%).
2. Παρατεταμένη επαφή με οικιακά και επαγγελματικά αλλεργιογόνα
(σκόνη οικιακής χρήσης, αλλεργιογόνα φυτών εσωτερικών χώρων, ζώα, μανιτάρια, τρόφιμα
προϊόντα) · για επαγγελματικό άσθμα
από τη διάρκεια και την ένταση της έκθεσης στον αιτιολογικό παράγοντα
(απουσία προηγούμενου αναπνευστικού συμπτώματος, ανάπτυξη συμπτωμάτων όχι
αργότερα από 24 ώρες μετά την επαφή με τον αιτιολογικό παράγοντα στο χώρο εργασίας,
αποτέλεσμα αποβολής; επικράτηση στην κλινική εικόνα του βήχα, συριγμό
αναπνοή και δύσπνοια).
3. Χρόνια μόλυνση των πνευμόνων.
4. Η παρουσία παρατεταμένου ή έντονου ψυχο-συναισθηματικού στρες.
5. Αυξήστε τον τόνο του παρασυμπαθητικού τμήματος του αυτόνομου νευρικού συστήματος
συστήματος.
6. Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος (υπερθυρεοειδισμός, ινομυώματα, επινεφρίδια
ανεπάρκεια).
7. Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των παιδιών: υψηλό επίπεδο ανοσοσφαιρινών E,
πρόωρη τεχνητή σίτιση, δυσλειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα,
αλλεργία στα τρόφιμα και τα ναρκωτικά, συχνή ARI, παθητικό κάπνισμα.

Εργαστηριακά δεδομένα: ηωσινοφιλία στο αίμα, μεταβολές στα πτυέια (σπειροειδές Kurshman, ηωσινόφιλα, κρύσταλλοι Charcot-Leiden). θετικά αποτελέσματα αλλεργιολογικών δοκιμών και αυξημένη περιεκτικότητα ανοσοσφαιρίνης Ε (σε ανοσολογική μορφή). προσδιορισμός δεικτών δραστικότητας φλεγμονώδους
(με μη ανοσολογικό άσθμα).


Εξέταση της λειτουργίας της εξωτερικής αναπνοής: 1) σπιρογραφία με αξιολόγηση FEV1, FVC,
καθώς και μέγιστη εκπνευστική ροή (PSV). Ένα σημαντικό διαγνωστικό κριτήριο
είναι μια αύξηση του FEV1 (περισσότερο από 12%) και του PSV (περισσότερο από 15%) μετά την εισπνοή
(3-αγωνιστές βραχείας δράσης) 2) αιχμή fluke - ημερήσια μεταβλητότητα
ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου είναι περισσότερο από 15%.

Το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό των ερευνών που αποστέλλονται στο γραφείο της ITU: κλινικές εξετάσεις αίματος και ούρων. βιοχημική εξέταση αίματος - η περιεκτικότητα σε σιαλικά οξέα, πρωτεΐνη C-αντιδρώσα, ολική πρωτεΐνη και κλάσματα, ζάχαρη, ηλεκτρολύτες, γενική ανάλυση πτυέλων (με μη ανοσιολογική ΒΑ - φύτευση στη χλωρίδα και ευαισθησία στα αντιβιοτικά, σε VC). CBS και αέρια αίματος. ΗΚΓ.
Ακτινογραφία θώρακος. σπιρογραφία (εάν είναι απαραίτητο - διεξαγωγή
δείγματα με αντιχολινεργικά, αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων). peakflowmetry;
η ρεογραφία της υπερηχοκαρδιογραφίας της πνευμονικής αρτηρίας ή του Doppler (για ανίχνευση
πνευμονική υπέρταση).

Αναπηρία για άσθμα

Βρογχικό άσθμα - σοβαρές παθολογικές κλινικές του αναπνευστικού βρόγχων και των πνευμόνων, η οποία επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ένα υγιές άτομο δεν προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις από την πλευρά του αναπνευστικού συστήματος, άτομα με άσθμα μπορεί να περιπλέξει την ασθένεια ανά πάσα στιγμή, να οδηγήσει σε μια επίθεση της σοβαρής βήχα και πνιγμού. Ασθματικούς ευαίσθητους σε αλλεργιογόνα και ουσίες με έντονη οσμή, ακόμη και ένα μικρό άγχος και τη σωματική δραστηριότητα. Είναι λόγω των σοβαρών συμπτωμάτων ότι πολλοί άνθρωποι με βρογχικό άσθμα έχουν αναπηρία. Παράδειγμα βοήθειας

Σε απλές μορφές άσθματος με ήπια πορεία, η κοινωνική κατάσταση για μερική ή ολική αναπηρία δεν είναι κατάλληλη. Η δυνατότητα διορισμού ομάδας αναπηρίας μπορεί να εξεταστεί από ιατρική επιτροπή αν το άτομο έχει μια μέση ή σοβαρή μορφή της ασθένειας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να περάσετε μια ειδική εξέταση και θεραπεία σε ένα νοσοκομείο. Επιπλέον, βάσει των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και των ιατρικών συμπερασμάτων, καθώς και των ερωτήσεων του ασθενούς για την ευημερία του, η MCEC (επιτροπή ιατρικών και κοινωνικών εμπειρογνωμόνων) λαμβάνει την τελική απόφαση.

Απαιτούμενη τεκμηρίωση για παρουσίαση στο MECC

Πριν από άτομα με άσθμα θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την MSEK υποδοχής, θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχική επιτροπή εμπειρογνωμόνων ιατρική-εργασίας, το οποίο αποστέλλεται στον ασθενή υπό τη διεύθυνση του θεράποντος ιατρού, πνευμονολόγο. Η κατεύθυνση προς το VTEK παρέχεται μόνο μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο. Περαιτέρω, με τη σύναψη VTEK, ένα άτομο περνά μέσα από την κύρια ιατρική εξέταση. Έτσι, ο κύριος κατάλογος των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στο ίδρυμα MCEC έχει ως εξής:

 • έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα ενός πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας ·
 • ένα απόσπασμα από το ιατρικό ιστορικό που ελήφθη στο νοσοκομείο στο τέλος της θεραπείας.
 • υπογεγραμμένο έγγραφο από την VTEK, που κατευθύνει τον ασθενή στο πέρασμα του Υπουργείου Υγείας, με ένα συνημμένο φύλλο μιας πλήρους περιήγησης των κύριων ιατρών.
 • εξωτερική κάρτα ασθενούς από πολυκλινική ·
 • ασφαλιστήριο συμβόλαιο υποχρεωτικής ιατρικής ασφάλισης (υποχρεωτική ιατρική ασφάλιση).

Συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση των αναπηριών

 1. Αν μια ασθματική πιστεύει ότι είναι με την παρουσία της σοβαρής ασθένειας είναι κάθε λόγος για την ομάδα για να συζητήσει το θέμα με τον πνευμονολόγο, ο οποίος βρίσκεται στο λογαριασμό του ασθενούς. Το πιο σημαντικό είναι η ασθένεια, η συχνότητα και η σοβαρότητα των οξείες υποτροπές, η παρουσία στο σώμα των επιπλοκών από άσθμα, για παράδειγμα, καρδιά, πνεύμονας, εγκέφαλος, ή γαστρεντερικών διαταραχών.
 2. Η επιθυμία του ασθενούς να επισημοποιήσει την ομάδα, ακόμη και αν δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την παροχή του στον ασθενή, ο πνευμονολόγος υποχρεούται να ικανοποιήσει κατευθύνοντάς τον στις κύριες δραστηριότητες για να εξετάσει τη δυνατότητα απόκτησης αναπηρίας.
 3. Κατ 'αρχάς, ο ασθενής πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο στο διαμέρισμα πνευμονολογία, όπου η θεραπεία, εξέταση, παίρνει δοκιμασίες. Η κατάσταση του ασθενούς και τα αποτελέσματα των δοκιμών θα καταγράφονται σαφώς στο εκχύλισμα. Βασικά έρευνα περιλαμβάνουν εργαστηριακές εξετάσεις πτυέλων καλλιέργειας, σπιρομέτρηση αερισμού των πνευμόνων και μια ακτινογραφία, γενική ούρων και δειγμάτων αίματος, η χημεία του αίματος, και η έρευνα επί της γλυκόζης του αίματος.
 4. Στο τέλος της θεραπείας στο νοσοκομείο, ο ασθενής, μαζί με την απόρριψη, πηγαίνει στην κλινική στον γιατρό του. Ο γιατρός εισάγει στην κάρτα εξωτερικών ασθενών τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων που διεξήχθησαν στο νοσοκομείο. Η κάρτα με ένα εκχύλισμα δίνεται στα χέρια του ασθενούς μαζί με το φύλλο αποστολής για τη διέλευση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για θέματα υγείας και εργασίας. Εάν ο πνευμονολόγος δεν εντοπίσει σοβαρά κίνητρα για περαιτέρω εξέταση, αλλά ο ασθενής τον επιμένει, ο γιατρός στο δελτίο αποδίδει ένα σημείωμα - "κατόπιν αιτήματος του ασθενούς".
 5. Στο ιατρείο του VTEK, ο ασθενής εξετάζεται από τους κύριους γιατρούς που επισημαίνουν την κατάσταση υγείας στο φύλλο αγροτεμαχίων σύμφωνα με το προφίλ τους, μετά την οποία η επιτροπή υπογράφει το έγγραφο. Μαζί με το συμπέρασμα του αρμόδιου φορέα, ο ασθενής πρέπει να εμφανιστεί στην υποδοχή του Υπουργείου Υγείας.
 6. Η ιατρική εξέταση δέχεται πελάτες κατόπιν συνεννόησης, οπότε πρώτα πρέπει να πάρετε ένα εισιτήριο με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης στον οργανισμό. Την εποχή του MCEC, οι ειδικοί θα μελετήσουν την ιστορία ενός ατόμου που πάσχει από βρογχικό άσθμα και θα έχουν μια εξέταση του ασθενούς.
 7. Τα μέλη της ιατρικής επιτροπής θα θέτουν ερωτήσεις ειδικά στον ασθενή σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Με βάση τις παραπάνω δραστηριότητες, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης εκφέρει γνώμη σχετικά με το διορισμό μιας από τις τρεις ομάδες αναπηρίας ή αρνείται να αναθέσει στον ασθενή το κατάλληλο κοινωνικό καθεστώς.

Συντάκτης: ο γιατρός-πνευμονολόγος Dronova Margarita Evgenevna

Αναπηρία για άσθμα

Αναπηρία για άσθμα

Όλα για την υγεία των πνευμόνων

και το αναπνευστικό σύστημα

Online δοκιμές

Βρείτε έναν γιατρό

πνευμονολόγος στην πόλη σας

Το βρογχικό άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές ασθένειες στον πλανήτη. Παρουσιάζεται συχνά και δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία, οπότε το ζήτημα εάν χορηγείται αναπηρία με βρογχικό άσθμα δεν χάνει την συνάφεια.

Γενικές πληροφορίες

Η ασθένεια απαιτεί από τον ασθενή ειδικές συνθήκες ζωής και εργασίας. Πρέπει να διατηρήσει μια ασθένεια στο στάδιο της ύφεσης, έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει στις δραστηριότητες ζωής και δεν προχωράει. Τα παιδιά που έχουν υποστεί άσθμα σε νεαρή ηλικία πρέπει να οργανώσουν τη ζωή τους έτσι ώστε να μην υποφέρουν από ασθένεια κατά την ενηλικίωση.

Ακόμη και με απουσία παροξύνσεων, η ασθένεια παρεμβαίνει στην πλήρη επαγγελματική ικανότητα και επηρεάζει την ευημερία. Ως εκ τούτου, ο νόμος προβλέπει ότι οι ασθματικοί δικαιούνται αναπηρία.

Τρίτη ομάδα

Προβλέπεται για ήπια και μέτρια μορφή της νόσου. Η λήψη ορμονικών φαρμάκων δεν παρεμβαίνει στην καταχώριση κατάστασης. Δώστε το στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν εμφανιστεί αναπνευστική ανεπάρκεια. Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν με φυσιολογική φυσική δραστηριότητα.
 • Η απασχόληση με τη συνήθη εργασιακή δραστηριότητα καθίσταται αδύνατη.
 • Υπάρχουν μερικοί περιορισμοί στην αυτοεξυπηρέτηση και την αυτομετακίνηση.
 • Υπάρχει ανάγκη για διόρθωση της εργασίας, πλήρης αλλαγή ή μείωση της ποσότητας.

Η δεύτερη ομάδα

Αυτή η ομάδα μπορεί να ληφθεί με βρογχικό άσθμα του δεύτερου και τρίτου βαθμού. Συμπληρωματικά στάδια εκδηλώνονται ως εξής:

 • Οι διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος εκφράζονται αισθητά. Προβλήματα με την αναπνοή παρατηρούνται ακόμη και με λίγη σωματική άσκηση.
 • Υπάρχουν προβλήματα με την καρδιά.
 • Οι παραβιάσεις σημειώνονται στην περιφερειακή κυκλοφορία.
 • Τα ορμονικά φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του σακχαρώδους διαβήτη και τη διαταραχή του ενδοκρινικού συστήματος.
 • Η αυτοεξυπηρέτηση και η αυτομετακίνηση είναι αυστηρά περιορισμένες.
 • Η εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων καθίσταται αδύνατη.
 • Η εργασιακή δραστηριότητα είναι δυνατή μόνο σε ειδικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων.

Πρώτη ομάδα

Παρά τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται και την ορμονική θεραπεία, η πάθηση δεν σταματά να εξελίσσεται. Μια τέτοια αναπηρία δίνεται με σοβαρό βρογχικό άσθμα. Σημαντικές επιπλοκές στην ευημερία των ασθματικών είναι ένας έγκυρος λόγος

 • Η πορεία της νόσου δεν υπόκειται σε θεραπευτικές επιδράσεις και συνεχίζει να επιδεινώνεται.
 • Προβλήματα με την αναπνοή παρατηρούνται ακόμη και σε ηρεμία. Υπάρχει μια σταθερή δύσπνοια και εμφύσημα των πνευμόνων.
 • Διάγνωση καρδιακών προβλημάτων.
 • Τα εσωτερικά όργανα υφίστανται σοβαρές επιπλοκές.
 • Ο ασθενής δεν μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα και να υπηρετήσει τον εαυτό του, χρειάζεται συνεχή φροντίδα.
 • Πλήρης αναπηρία.

Αυτός ο βαθμός σοβαρότητας είναι σπάνιος, ειδικά στα παιδιά. Αναπτύσσεται εάν δεν παρατηρούνται οι θεραπευτικές συνθήκες για το άσθμα.

Τι χρειάζεστε για να αποκτήσετε την κατάστασή σας

Για να πάρετε μια αναπηρία και να λάβετε παροχές, χρειάζεστε μια σειρά εγγράφων:

 • το διαβατήριο ·
 • την πολιτική της υποχρεωτικής ιατρικής ασφάλισης ·
 • έγγραφο για ιατρική εξέταση.
 • μια κάρτα νοσοκομείου ή άλλα έγγραφα που περιγράφουν την κατάσταση της υγείας και των φαρμάκων που ο ασθενής έλαβε.

Πριν καταγράψετε μια αναπηρία, θα πρέπει να αναλύσετε την υγεία σας και την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση της νόσου και οι δυσκολίες στη ζωή θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό.

Ο γιατρός μπορεί να αποθαρρύνει τον σχηματισμό της ομάδας, προσφέροντας άλλες επιλογές θεραπείας, αλλά από το νόμο είναι υποχρεωμένος να σας παραπέμψει για ιατρική εξέταση.

Ακόμη και αν η νόσος διαγνωστεί σε παιδιά, οι ασθενείς είναι καταχωρημένοι σε πολυκλινική. Με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει μια βελτίωση ή επιδείνωση των ασθματικών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καταγράφονται σε έγγραφα που υποδεικνύουν την πορεία του βρογχικού άσθματος.

Η κλινική υποβλήθηκε σε ιατρική επιτροπή. Ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να εκδώσει ένα έντυπο με κατάλογο ιατρών και εργαστηριακών εξετάσεων που πρέπει να διαβιβαστούν και να παραδοθούν.

Για να λάβετε παροχές, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες μελέτες:

 • γενική, βιοχημική ανάλυση και ανάλυση σακχάρου στο αίμα.
 • σπορά και γενική ανάλυση πτυέλων.
 • ανάλυση ούρων.
 • περάσει σπειρογραφία ·
 • να κάνετε μια ακτινογραφία πνεύμονα και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα της καρδιάς.

Πώς πηγαίνει η ITU;

Αφού περάσει όλες τις εξετάσεις, ο θεράπων ιατρός στέλνει τον ασθενή με βρογχικό άσθμα στην ιατρική και κοινωνική εξέταση. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να υποδείξει τις δικές του συστάσεις για να περάσει την επιτροπή ή να αναφερθεί στις επιθυμίες του ασθενούς.

Μετά την παραλαβή όλων των εγγράφων από την πολυκλινική, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τις παροχές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον τόπο κατοικίας στο Γραφείο Ιατρικής και Κοινωνικής Εμπειρογνωμοσύνης. Θα σας δοθεί μια ημέρα κατά την οποία μπορείτε να κάνετε ιατρική εξέταση. Θα πρέπει να λάβετε τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω.

Οι ειδικοί της επιτροπής θα αναλύσουν την ιστορία της νόσου, θα ρωτήσουν για την κατάσταση της υγείας σε περίπτωση βρογχικού άσθματος, τις ιδιαιτερότητες της εργασίας και της ζωής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ITU, ο ασθενής θα ανατεθεί σε μια ομάδα ή θα αρνηθεί αυτό. Μπορείτε να αμφισβητήσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης στο Κύριο Περιφερειακό Γραφείο. Εάν δεν υπάρχει τρόπος να επισημοποιηθούν τα οφέλη, πάνε στο δικαστήριο.

Χαρακτηριστικά

Με το ήπιο και μέτριο βρογχικό άσθμα στα παιδιά, η αναπηρία δεν συνταγογραφείται. Σε μικρή ηλικία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η πάθηση να περάσει από μόνη της. Ως εκ τούτου, τα προνόμια συνταγογραφούνται εάν η ασθένεια έχει σοβαρή μορφή.

Κατά την προετοιμασία μιας παραπομπής για ιατρική και κοινωνική εμπειρογνωμοσύνη, ένας ασθενής μπορεί να αντιμετωπίσει αδικία και ορισμένες επαγγελματικές παγίδες. Συχνά οι γιατροί στη διάγνωση υποδεικνύουν - αλλεργικό βρογχικό άσθμα, το οποίο είναι ένας καλός λόγος άρνησης της αναπηρίας. Αν γίνει μια τέτοια διάγνωση, αξίζει να επισκεφθείτε επιπλέον έναν αλλεργιογόνο και να παραδώσετε τα αλλεργιογόνα για να αποκλείσετε την πιθανότητα αλλεργιών.

Εάν οι επιληπτικές κρίσεις συμβαίνουν συχνά και πρέπει να καλέσετε ένα ασθενοφόρο, πρέπει να λάβετε ιατρικό πιστοποιητικό από τους υγειονομικούς υπαλλήλους σχετικά με την κλήση - αυτό θα βοηθήσει στην εγγραφή κατάστασης.

Εάν θέλετε να λάβετε οφέλη για την υγεία σας, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι ένας μακρύς και εξαντλητικός αγώνας βρίσκεται στο δρόμο προς την εγγραφή. Σύμφωνα με τους Κανόνες για την Αναγνώριση Άτομου με Άκυρο (που έχει επιλυθεί από την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 7 Απριλίου 2008 αρ. 257), δεν έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την αναπηρία εάν υπάρχουν προβλήματα υγείας που περιορίζουν τη ζωή σας.

Συνιστώμενη ανάγνωση

Σπιρογραφία με βρογχικό άσθμα

Ανάλυση πτυέλων για βρογχικό άσθμα

Στο σπίτι και στο πολυκλινικό, καρδιακό άσθμα

Σχόλια

Χρήσιμες συμβουλές

Τα εσπεριδοειδή βοηθούν στην ενίσχυση της ανοσίας, αλλά δεν επιτρέπεται πάντοτε να χρησιμοποιούνται για ασθένειες των πνευμόνων. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για διευκρινίσεις.

Online εξετάσεις για την υγεία των πνευμόνων

Δεν βρήκα την απάντηση

Ρωτήστε την ερώτησή σας στον ειδικό μας.

Όλα για την υγεία των πνευμόνων και των αναπνευστικών

Οι πληροφορίες στον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς. Κατά τα πρώτα σημάδια της νόσου, συμβουλευτείτε έναν γιατρό!

Αναπηρία για άσθμα

Σύνδεση με uID

Αυτά τα συμπτώματα συνοδεύονται από ένα κοινό αλλά μεταβλητό εμπόδιο

Το βρογχικό δέντρο, το οποίο, τουλάχιστον μερικώς, είναι αναστρέψιμο, αυθόρμητα

ή υπό την επίδραση της θεραπείας. Η φλεγμονή προκαλεί επίσης μια φιλική

αυξάνουν την ανταπόκριση του αναπνευστικού συστήματος σε διάφορα ερεθίσματα.

Αιτιολογία και παθογένεια. Στην αιτιολογία της νόσου διακρίνονται 5 ομάδες παραγόντων, οι οποίες υπό ορισμένες συνθήκες οδηγούν στην πρόοδο συγγενούς και / ή αποκτώμενων βιολογικών ελαττωμάτων των βρόγχων, των πνευμόνων, του ανοσοποιητικού συστήματος,

ενδοκρινικά και νευρικά συστήματα. Σε αυτούς τους παράγοντες μεταφέρονται μολυσματικά

αλλεργιογόνα (γύρη, σκόνη, βιομηχανικά, φαρμακευτικά, αλλεργιογόνα

κρότωνες, έντομα, ζώα κ.λπ.) · μολυσματικούς παράγοντες (ιοί, βακτηρίδια,

μανιτάρια κ.λπ.) · μηχανικά και χημικά ερεθιστικά (μέταλλο,

ξύλο, πυριτικό άλας, σκόνη βαμβακιού, ατμοί οξέων, αλκάλια, καπνοί κ.λπ.) ·

φυσικούς και μετεωρολογικούς παράγοντες (μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας

αέρα, διακυμάνσεις της βαρομετρικής πίεσης κ.λπ.) · νευροψυχολογικό

Ο κύριος ρόλος στην παθογένεση του AD παίζεται από χρόνιες φλεγμονώδεις διεργασίες.

Υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των φλεγμονωδών μεταβολών του βλεννογόνου

αναπνευστική οδός με βρογχική δυσλειτουργία και βαθμό παρεμπόδισης

βρόγχοι. Η πραγματοποίηση της υπερευαισθησίας του τραχεοβρογχικού δέντρου

εκδηλώνεται από ένα χαρακτηριστικό τριάδα-βρογχόσπασμο, οίδημα του βλεννογόνου και

υπερέκκριση και μπορεί να προκληθεί τόσο από ανοσολογική όσο και από ανοσολογική

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη της νόσου:

1. Κληρονομικότητα (εάν ένας από τους γονείς είναι άρρωστος, η πιθανότητα

η εμφάνιση της νόσου στα παιδιά είναι 20-30%, εάν η ΒΑ είναι αμφότερα άρρωστοι

2. Παρατεταμένη επαφή με οικιακά και επαγγελματικά αλλεργιογόνα

(σκόνη οικιακής χρήσης, αλλεργιογόνα φυτών εσωτερικών χώρων, ζώα, μανιτάρια, τρόφιμα

προϊόντα) · για επαγγελματικό άσθμα

από τη διάρκεια και την ένταση της έκθεσης στον αιτιολογικό παράγοντα

(απουσία προηγούμενου αναπνευστικού συμπτώματος, ανάπτυξη συμπτωμάτων όχι

αργότερα από 24 ώρες μετά την επαφή με τον αιτιολογικό παράγοντα στο χώρο εργασίας,

αποτέλεσμα αποβολής; επικράτηση στην κλινική εικόνα του βήχα, συριγμό

αναπνοή και δύσπνοια).

3. Χρόνια μόλυνση των πνευμόνων.

4. Η παρουσία παρατεταμένου ή έντονου ψυχο-συναισθηματικού στρες.

5. Αυξήστε τον τόνο του παρασυμπαθητικού τμήματος του αυτόνομου νευρικού συστήματος

6. Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος (υπερθυρεοειδισμός, ινομυώματα, επινεφρίδια

7. Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των παιδιών: υψηλό επίπεδο ανοσοσφαιρινών E,

πρόωρη τεχνητή σίτιση, δυσλειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα,

αλλεργία στα τρόφιμα και τα ναρκωτικά, συχνή ARI, παθητικό κάπνισμα.

ελαφρύ, μέτριο και βαρύ.

αίσθημα ασφυξίας ή δύσπνοια. σκληρή αναπνοή. συριγμός και

κουδουνίστρες, το τέλος της επίθεσης από τον διαχωρισμό των ιξωδών πτυέλων, μετά το οποίο

η αναπνοή γίνεται πιο ελεύθερη και οι ξηρές σκάλες εξαφανίζονται σταδιακά.

Εργαστηριακά δεδομένα: ηωσινοφιλία στο αίμα, μεταβολές στα πτυέια (σπειροειδές Kurshman, ηωσινόφιλα, κρύσταλλοι Charcot-Leiden). θετικά αποτελέσματα αλλεργιολογικών δοκιμών και αυξημένη περιεκτικότητα ανοσοσφαιρίνης Ε (σε ανοσολογική μορφή). προσδιορισμός δεικτών δραστικότητας φλεγμονώδους

(με μη ανοσολογικό άσθμα).

Εξέταση της λειτουργίας της εξωτερικής αναπνοής: 1) σπιρογραφία με αξιολόγηση FEV1, FVC,

καθώς και μέγιστη εκπνευστική ροή (PSV). Ένα σημαντικό διαγνωστικό κριτήριο

είναι μια αύξηση του FEV1 (περισσότερο από 12%) και του PSV (περισσότερο από 15%) μετά την εισπνοή

(3-αγωνιστές βραχείας δράσης) 2) αιχμή fluke - ημερήσια μεταβλητότητα

ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου είναι περισσότερο από 15%.

η έξαρση της νόσου εμφανίζεται 1-2 φορές το χρόνο. οι επιθέσεις της ασφυξίας είναι απλές,

βραχυπρόθεσμα, λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα, νύχτα - λιγότερο από 2 φορές το μήνα,

σταματήσουν οι ίδιοι ή χρησιμοποιούν συσκευές εισπνοής. Στην παρενθετική

δεν υπάρχει περίοδος βρογχόσπασμου, η λειτουργία της εξωτερικής αναπνοής εντός

Πρότυπα: FEV1, PSV> 80%, ημερήσια μεταβλητότητα (καθημερινές διακυμάνσεις PSV) -

15-20%. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι το ατοπικό άσθμα.

Με το άσθμα του επίμονου ρεύματος, εμφανίζονται επιθέσεις ασφυξίας 1 φορά μέσα

μια εβδομάδα ή περισσότερο, αλλά λιγότερο συχνά 1 φορά την ημέρα, νυχτερινές επιθέσεις - περισσότερες από 2 φορές μέσα

μήνα · οι παροξύνσεις της νόσου μπορεί να διαταράξουν τη δραστηριότητα και τον ύπνο. PSV περισσότερο

80%, ημερήσια μεταβλητότητα 20-30%.

Με άσθμα μέτριας σοβαρότητας, οι επιθέσεις άσθματος μπορεί να είναι καθημερινά, νύχτα

επιληπτικές κρίσεις - συχνότερα 1 φορά την εβδομάδα. τα συμπτώματα διαταράσσουν τη δραστηριότητα και τον ύπνο

είναι απαραίτητη η καθημερινή λήψη β2-αγωνιστών βραχείας δράσης. FEV1 και PSV στο

όρια 80-60%, ημερήσιες διακυμάνσεις PSV άνω του 30%.

Η σοβαρή πορεία του άσθματος χαρακτηρίζεται από επίμονα συμπτώματα καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας,

συχνές εξάρσεις με σοβαρές επιθέσεις ασφυξίας, συχνή νύχτα

επιληπτικές κρίσεις. η σωματική δραστηριότητα και η ποιότητα ζωής μειώνονται σημαντικά · FEV1

και PSV λιγότερο από 60%, καθημερινές διακυμάνσεις PSV περισσότερο από 30%.

επιπλοκές: 1) πνευμονικές επιπλοκές: ασθματική κατάσταση, εμφύσημα,

αναπνευστική ανεπάρκεια, ατελεκτάση, πνευμοθώρακα, πνευμονική θρομβοεμβολή

τις αρτηρίες και τους κλάδους. 2) εξωπνευμονικές επιπλοκές: μια χρόνια πνευμονική καρδιά,

καρδιακή ανεπάρκεια, υποξικά έλκη κ.λπ. 3) επιπλοκές της θεραπείας

ΒΑ: διαβήτης στεροειδών, στεροειδή έλκη, οστεοπόρωση, παχυσαρκία στεροειδών,

δευτερογενής ανεπάρκεια των επινεφριδίων, κλπ.

προσέγγιση, στην οποία η ένταση της θεραπείας αυξάνεται (αυξάνεται),

εάν η πορεία του άσθματος επιδεινώνεται και μειώνεται (ένα βήμα προς τα κάτω), εάν το ρεύμα

το άσθμα ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία. Η μικρότερη σοβαρότητα του άσθματος

αντιπροσωπεύεται στο βήμα 1, το υψηλότερο στο βήμα 4.

Προφυλακτικά φάρμακα για μακροχρόνια χρήση - βασική θεραπεία:

Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (διπροπιονική μπεκλομεθαζόνη, βουδεσονίδη,

προπιονική φλουτικαζόνη, αλδεκίνη, beclocort, κλπ.). μη στεροειδή

αντιφλεγμονώδη φάρμακα (νατριούχο χρωμογλυκικό και νεδοκρομύλιο -

Αποτελεσματική στην πρόληψη του βρογχόσπασμου, που προκαλείται από τα αλλεργιογόνα,

φυσική δραστηριότητα και ψυχρός αέρας). β2-αγωνιστές αδρενεργικών υποδοχέων

μακράς δράσης (σαλμετερόλη, φορμοτερόλη); θεοφυλλίνες

παρατεταμένη δράση. ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίου

(zafirlukast, montelukast - βελτίωση της λειτουργίας της εξωτερικής αναπνοής, μείωση

η ανάγκη για β2-αγωνιστές σύντομης δράσης είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη

βρογχόσπασμο, που προκαλείται από αλλεργιογόνα, σωματική δραστηριότητα).

συστηματικά κορτικοστεροειδή. Προετοιμασίες για επείγουσα περίθαλψη:

αγωνιστές (β2-αδρενεργικοί υποδοχείς βραχείας δράσης (σαλβουταμόλη, φαινοτερόλη,

τερβουταλίνη, κλπ.). αντιχολινεργικά φάρμακα (βρωμιούχο ιπρατρόπιο,

beringual); συστηματικά κορτικοστεροειδή (πρεδνιζολόνη, κλπ.) · θεοφυλλίνες

βραχείας δράσης (ευφιλλίνη, αμινοφυλλίνη).

μη-ανοσολογικές, μικτές μορφές άσθματος, προσδιορίζεται ο χρόνος θεραπείας

η φύση και η σοβαρότητα της λοιμώδους παροξυσμού, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας,

σοβαρότητα επιπλοκών (DV, αποσυμπίεση της χρόνιας πνευμονικής καρδιάς):

εύκολη ροή - έως 3 εβδομάδες. μέση σοβαρότητα - 4-6 εβδομάδες. έντονο ρεύμα -

Με ανοσολογικό άσθμα ήπιας πορείας, το χρονοδιάγραμμα

ανικανότητα προς εργασία 5-7 ημέρες, μεσαία βαρύτητα - 10-18 ημέρες, βαρύ ρεύμα -

περισσότερες από 35 ημέρες. (ανάλογα με τις επιπλοκές, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας).

που σχετίζεται με σοβαρό νευροψυχικό στρες, έκθεση

αλλεργιογόνα που προκαλούν βρογχόσπασμο, δυσμενείς μικροκλίμακες

παράγοντες (θερμοκρασία, πίεση, υψηλή υγρασία κ.λπ.), σε

συνθήκες σκόνης, ρύπανσης αερίων, τύπους εργασίας, ξαφνικά

η λήξη της οποίας σε σχέση με την επίθεση ασφυξίας μπορεί να βλάψει τον ασθενή και

περιβάλλον (ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οδηγοί οχημάτων, εργασίες που σχετίζονται με

Διατηρώντας το υψόμετρο, εξυπηρετώντας τους κινούμενους μηχανισμούς, πάνω στον μεταφορικό ιμάντα και

κ.λπ.) · μακρά επαγγελματικά ταξίδια. Με την ανάπτυξη του II st. αντενδείκνυται

εργασία που σχετίζεται με φυσικό στρες μέτριας σοβαρότητας, σημαντική

φορτίο ομιλίας κατά την εργάσιμη ημέρα.

Χωρίς μείωση των προσόντων ή σημαντική μείωση του όγκου

παραγωγικές δραστηριότητες · ανεπιθύμητη κλινική και εργασιακή πρόγνωση

(σοβαρή, περίπλοκη πορεία, αναποτελεσματική θεραπεία κ.λπ.).

Το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό των ερευνών που αποστέλλονται στο γραφείο της ITU: κλινικές εξετάσεις αίματος και ούρων. βιοχημική εξέταση αίματος - η περιεκτικότητα σε σιαλικά οξέα, πρωτεΐνη C-αντιδρώσα, ολική πρωτεΐνη και κλάσματα, ζάχαρη, ηλεκτρολύτες, γενική ανάλυση πτυέλων (με μη ανοσιολογική ΒΑ - φύτευση στη χλωρίδα και ευαισθησία στα αντιβιοτικά, σε VC). CBS και αέρια αίματος. ΗΚΓ.

Ακτινογραφία θώρακος. σπιρογραφία (εάν είναι απαραίτητο - διεξαγωγή

δείγματα με αντιχολινεργικά, αγωνιστές των β2-αδρενεργικών υποδοχέων). peakflowmetry;

η ρεογραφία της υπερηχοκαρδιογραφίας της πνευμονικής αρτηρίας ή του Doppler (για ανίχνευση

επινεφριδίων, τον αποκλεισμό των στεροειδών ελκών και του διαβήτη, την οστεοπόρωση (εάν υπάρχει

σχετικές καταγγελίες και αντικειμενικά δεδομένα) και ούτω καθεξής.

τη μορφή και τη σοβαρότητα του άσθματος, τη σοβαρότητα των επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της υπό όρους

της θεραπείας, της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, της σοβαρότητας του συνοδού

ασθένειες · την εκπαίδευση, το επάγγελμα, τα προσόντα, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας,

Τρέχουσα, συμπεριλαμβανομένης της εξαρτώμενης από ορμόνες, DN 1 και II st. με περιορισμό

ικανότητα εργασίας, αυτοεξυπηρέτηση, κίνηση - I st.,

εργάζονται σε αντίθετα είδη και συνθήκες εργασίας και χρειάζονται

ορθολογική τοποθέτηση θέσεων εργασίας (μειωμένα προσόντα ή μείωση

- ροή με επίμονη σοβαρή εξασθένιση της αναπνευστικής λειτουργίας και -

κυκλοφορία (Nam ΙΙ-ΙΙΙ τέχνης. ΙΙΑ και CH st.), καθώς και οι διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος (σακχαρώδης διαβήτης, επινεφριδιακή ανεπάρκεια) που προκαλείται από θεραπεία με στεροειδή, περιορισμένη ικανότητα να αυτο-εξυπηρέτηση, την κινητικότητα, την εκπαίδευση II τέχνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορούν να εργαστούν σε ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες, ιδιαίτερα - στο σπίτι, λαμβάνοντας υπόψη τις επαγγελματικές δεξιότητες.

ανθεκτική στη θεραπεία, την ανάπτυξη του DN III st., CH IIB-III st., άλλα

μη αναστρέψιμες επιπλοκές, με περιορισμένη ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης,

κίνηση, εργασιακή δραστηριότητα III Άρθ.

σε πρακτικά υγιείς ανθρώπους με παρουσία σε αυτά βιολογικά ελαττώματα,

απειλώντας την ανάπτυξη του άσθματος: εξάλειψη όλων των μηχανισμών ενεργοποίησης

(αλλεργιογόνα, λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού, συμπεριλαμβανομένων των ιογενών,

ιδιαίτερα στα παιδιά. προκαλώντας τα ναρκωτικά. ψυχοτραυματικούς παράγοντες ·

φυσική υπερφόρτωση. γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση), καθώς και πρώιμο και

μακροχρόνια αντιφλεγμονώδη θεραπεία.

(αλλεργιογόνα, ερεθιστικά, κλπ.), την οργάνωση του καθεστώτος

τη ζωή, τη φυσική αγωγή, την ορθολογική οργάνωση της εργασίας,

έγκαιρη κατάρτιση και επανεκπαίδευση, οργάνωση των εργασιών των σχολών άσθματος και

άσθμα-κλαμπ? προετοιμασία εντύπων, βίντεο, ηχητικών εκπαιδευτικών προϊόντων,

τη δημιουργία μιας ομάδας ασθενών. Ατομική εργασία με

ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους ψυχολόγους.

Η βάση της δευτερογενούς πρόληψης είναι έγκαιρη και επαρκής θεραπεία

σε όλα τα στάδια (εξωτερική, ενδονοσοκομειακή, σανατόριο).

τη σύνταξη και τον έλεγχο της πληρότητας και της ποιότητας, την επικαιρότητα

εφαρμογή ενός ατομικού προγράμματος αποκατάστασης για ένα άτομο με αναπηρία.

Οι επιθέσεις όχι συχνότερα από 1 φορά το μήνα, οι πνεύμονες, σταματούν γρήγορα (με βρογχοδιασταλτικά ή ανεξάρτητα). δεν υπάρχουν επιληπτικές κρίσεις τη νύχτα ή είναι σπάνιες, δεν επηρεάζουν τον ύπνο και τη σωματική δραστηριότητα του μωρού. δεν υπάρχουν σημάδια βρογχικής απόφραξης έξω από την επίθεση, η ύφεση διαρκεί έως και 3 μήνες ή περισσότερο, η σωματική ανάπτυξη του παιδιού δεν υποφέρει, ο όγκος της καταναγκαστικής εκπνοής και η μέση ημερήσια βρογχική βατότητα είναι 80% ή υψηλότερη, η μέση ημερήσια αστάθεια των βρόγχων είναι μικρότερη από 20%. Η βασική θεραπεία είτε δεν εκτελείται, είτε γίνεται με τα παρασκευάσματα της ομάδας intala.

επιθέσεις ασφυξίας μέτριας βαρύτητας, με παραβίαση της λειτουργίας της εξωτερικής αναπνοής, 3-4 φορές το μήνα. νυκτερινές επιθέσεις μέχρι 2-3 φορές την εβδομάδα. η σωματική δραστηριότητα του παιδιού μειώνεται, ο ύπνος διαταράσσεται, η σωματική ανάπτυξη δεν υποφέρει, επίθεση είναι λειτουργική κλινική ύφεση είναι ελλιπής, το μήκος του λιγότερο από 3 μήνες, βεντούζες δυνατή χρησιμοποιώντας εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά ή παρεντερική κορτικοστεροειδή μέσος βατότητας βρόγχους - 60-80%, μέσος όρος αστάθεια βρόγχους - 20-30%? Η βασική θεραπεία γίνεται με τα παρασκευάσματα της ομάδας του τάλλα και αν είναι αναποτελεσματικά

εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή σε μεσαίες δόσεις.

Όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες ιστότοπου, απαιτείται σύνδεση με την πηγή.

Αναπηρία για άσθμα

Είναι η αναπηρία να έχει βρογχικό άσθμα; Το βρογχικό άσθμα αναφέρεται σε ασθένειες που δεν θεραπεύονται πλήρως και μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες επιπλοκές.

Αναπηρία σε ήπιο άσθμα

Με την πορεία της νόσου σε ήπια μορφή είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Οι επιθέσεις σε τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνουν σπάνια. Μετά από λίγο, τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα, το άτομο χειροτερεύει. Η ασθένεια σε ενήλικες και παιδιά είναι σχεδόν ίδια. Όταν υπάρχει μια αξιοσημείωτη αδυναμία, μια αίσθηση έλλειψης αέρα και μια επιδείνωση της κατάστασης της υγείας, είναι επείγον να πάμε στον γιατρό.

Η αναπηρία στο άσθμα δεν δίνεται πάντοτε. Συχνά μιλάμε για πολύ περίπλοκες περιπτώσεις, διότι αντιμετωπίζεται η ασθένεια. Η χρήση ορμονικών φαρμάκων έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Μόνο ο ειδικός μπορεί να επιλέξει σωστά τα φάρμακα και τη μέθοδο θεραπείας. Βάζει τον ασθενή στο μητρώο και παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου.

3 ομάδες αναπηριών με βρογχικό άσθμα.

Εάν μετά από αρκετά χρόνια η κατάσταση ενός ατόμου επιδεινωθεί και δεν μπορεί να εκτελέσει τις συνηθισμένες φυσικές δραστηριότητες, τότε αξίζει να υποβάλετε αίτηση σε ένα ιατρικό ίδρυμα για καταχώρηση μιας αναπηρίας. Ανάλογα με τον βαθμό της νόσου και το επίπεδο εκδήλωσης των συμπτωμάτων, μπορείτε να πάρετε μία από τις τρεις ομάδες αναπηριών. Η παρουσία και η έκταση της ασθένειας τεκμηριώνεται από ιατρικό ίδρυμα.

Αν μια ασθματική όταν επισκέπτονται το γιατρό παραπονούνταν για πόνους στο στήθος, αδυναμία να εκτελέσει την άσκηση ρουτίνας χωρίς πολλή προσπάθεια, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για την επιδείνωση της υγείας του ασθενούς. Αυτά τα σημάδια δίνουν λόγο στο γιατρό για να διαγνώσει και να παραπέμψει τον ασθενή στην επιτροπή, η οποία θα εκδώσει ένα έγγραφο που να πιστοποιεί την αναπηρία του βρογχικού άσθματος 3 ομάδες. Τα βασικά κριτήρια για την επιβεβαίωση της τρίτης ομάδας είναι τα εξής:

 • εμφάνιση αναπνευστικής ανεπάρκειας.
 • την έλλειψη ευκαιρίας να συμμετάσχουν σε κανονικές δραστηριότητες ·
 • μείωση της συνήθους εργασίας.

Αναπηρία με μέση μορφή άσθματος

Όλα τα συμπτώματα του βρογχικού άσθματος είναι σαφώς έντονα. Οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα είναι δύσκολη. Οι εργασίες απαιτούν τη δημιουργία ειδικών όρων ή πραγματοποιούνται στο σπίτι. Ένας άνδρας παραπονιέται για πόνο στην καρδιά. Υπάρχουν προβλήματα με την κίνηση. Σε αυτό το στάδιο, δεν συνιστάται η λήψη ορμονικών φαρμάκων, καθώς αυτό θα προκαλέσει επιπλοκές και μπορεί να γίνει η αρχή της ανάπτυξης σακχαρώδους διαβήτη. Αυτά τα συμπτώματα επιτρέπουν στον ασθενή να αποκτήσει 2 ομαδικές αναπηρίες με βρογχικό άσθμα. Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής:

 • αναπνευστική ανεπάρκεια.
 • πιθανή καρδιακή ανεπάρκεια.
 • παραβίαση της περιφερειακής κυκλοφορίας.

Αναπηρία σε σύνθετη μορφή άσθματος

Τα φαρμακευτικά προϊόντα διευκολύνουν την κατάσταση του ασθενούς, αλλά δεν εγγυώνται ότι η ασθένεια δεν θα προχωρήσει. Συχνά αυτή η ασθένεια επηρεάζει τα παιδιά, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις - ενήλικες. Στα παιδιά, αναπτύσσεται μια πολύπλοκη μορφή σε περιπτώσεις που δεν ακολουθούνται οι οδηγίες του γιατρού. Οι οδυνηρές αισθήσεις, η δύσπνοια αναπνέουν τον ασθενή και κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης (πλήρης αδράνεια). Τέτοια συμπτώματα δεν αμφισβητούνται και πιστεύεται ότι 1 ομάδα δίνεται σωστά. Η αναπηρία της ομάδας 1 καθορίζεται με τους ακόλουθους δείκτες της κατάστασης της υγείας του ασθενούς:

Τα στάδια του βρογχικού άσθματος με τη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων.

 • η ασθένεια δεν μπορεί πλέον να υποβληθεί σε συνταγογραφούμενη θεραπεία.
 • δύσπνοια σε πλήρη ανάπαυση και εμφύσημα.
 • έντονη καρδιακή ανεπάρκεια.
 • επιπλοκές των εσωτερικών οργάνων.
 • την έλλειψη αυτοεξυπηρέτησης, την πλήρη αδράνεια.

Καταχώριση της κατάστασης της αναπηρίας με το άσθμα

Με συμπτώματα της νόσου, μπορείτε να κάνετε μια αναπηρία για βρογχικό άσθμα. Για την εγγραφή θα πρέπει να παρέχεται ένας αριθμός εγγράφων που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση. Πρώτον, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί διαβατήριο ενός πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί την ταυτότητα του ασθενούς, καθώς και μια πολιτική υποχρεωτικής ιατρικής ασφάλισης. Αφού ο ενδοκρινολόγος κάνει μια εξέταση, πρέπει να δώσει ένα φύλλο παράκαμψης. Για να υποβάλετε στη VTEK είναι υποχρεωτική η παροχή ιατρικής αναφοράς για τους ιατρούς άλλων προφίλ.

Βίντεο για το βρογχικό άσθμα:

Εάν ένας ασθματικός ασθενής έχει ταυτόχρονα ασθένειες, είναι απαραίτητο να παρουσιάσει το συμπέρασμα των ιατρών αυτού του προφίλ.

Υποχρεωτική για την παροχή είναι μια προσωπική κάρτα εξωτερικών ασθενών του ασθενούς και ένα απόσπασμα του συνταγογραφούμενου φαρμάκου για τη στήριξη της ζωής. Με τέτοια έγγραφα είναι απαραίτητο να έλθετε στον γραμματέα της WTEC και να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης. Στη συνέχεια, τα έγγραφα παραδίδονται και περιμένουν μια κλήση στην επιτροπή, η οποία θα αποσταλεί ταχυδρομικώς.

Όταν πρόκειται για τεκμηρίωση, ο ασθενής πρέπει να εντοπίσει τα συμπτώματα από μόνα τους και να βεβαιωθεί ότι η ασθένεια έχει αρχίσει να προοδεύει και η ομάδα έχει τεθεί. Πολύ συχνά, η θεραπεία των γιατρών αντί να στέλνουν στην επιτροπή προσφέρει μια σειρά εντατικής θεραπείας. Τέτοιες επιλογές απαγορεύονται από το νόμο. Ένας ειδικός μπορεί να τιμωρηθεί από κρατικούς φορείς. Ένας ασθενής μπορεί με ασφάλεια να ζητήσει από τον ιατρό για παραπομπή σε ιατρική επιτροπή.

Αναφορά βίντεο σχετικά με την αναπηρία του βρογχικού άσθματος:

Η απόκτηση μιας ομάδας ενηλίκων ασθενών είναι ευκολότερη από ένα παιδί. Για τις ήπιες μορφές της νόσου, τα παιδιά δεν αποδίδονται στην ομάδα. Οι γιατροί εξηγούν αυτό το γεγονός από το γεγονός ότι το παιδί μπορεί να μεγαλώσει και το βρογχικό άσθμα θα υποχωρήσει. Όταν λαμβάνετε το συμπέρασμα ενός θεραπευτή, είναι σημαντικό να δώσετε προσοχή σε αυτό το είδος διάγνωσης που έδειξε. Μπορεί να είναι αλλεργικό βρογχικό άσθμα, στο οποίο η ομάδα είναι δύσκολο να πάρει. Σε περίπτωση συχνών κρίσιμων καταστάσεων, συνιστάται να λαμβάνονται τα συμπεράσματα των ειδικών ασθενοφόρων σχετικά με την προσέλκυση στην κλήση με ένδειξη της αιτίας. Αυτή η τεκμηρίωση θα σας βοηθήσει να καταχωρήσετε την κατάσταση του ατόμου με αναπηρία. Αν αρνηθείτε την αναπηρία, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο με απαίτηση, βάσει των Κανόνων αναγνώρισης ενός ατόμου με αναπηρία, οι οποίοι εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 7 Απριλίου 2008.