Πού είναι οι πνεύμονες στους ανθρώπους

Στη δομή του ανθρώπινου σώματος, μια ενδιαφέρουσα είναι μια "ανατομική κατασκευή" όπως ο θώρακος, όπου οι βρόγχοι και οι πνεύμονες, η καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, καθώς και κάποια άλλα όργανα είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Αυτό το τμήμα του κορμού, που σχηματίζεται από τα πλευρά, το στέρνο, τη σπονδυλική στήλη και τους μυς, έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει αξιόπιστα τις δομές οργάνων που βρίσκονται μέσα του από εξωτερικές επιρροές. Επίσης, εις βάρος των αναπνευστικών μυών, ο θώρακος παρέχει αναπνοή, στον οποίο ένας από τους σημαντικότερους ρόλους παίζει οι πνεύμονες.

Οι ανθρώπινοι πνεύμονες, η ανατομία των οποίων θα εξεταστούν σε αυτό το άρθρο, είναι πολύ σημαντικά όργανα, επειδή μέσω αυτών διενεργείται η αναπνευστική διαδικασία. Γεμίζουν ολόκληρη τη θωρακική κοιλότητα, με εξαίρεση το μεσοθωράκιο, και είναι οι κυριότερες σε ολόκληρο το αναπνευστικό σύστημα.

Σε αυτά τα όργανα οξυγόνο που περιέχεται στον αέρα απορροφάται από ειδικά κύτταρα του αίματος (ερυθροκύτταρα), και απελευθερώνεται από το αίμα του διοξειδίου του άνθρακα, στη συνέχεια διασπαστεί σε δύο συστατικά - το διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Πού είναι οι πνεύμονες ενός ατόμου (με φωτογραφία)

Ερχόμενοι στο ερώτημα για το πού το φως, πρέπει κατ 'αρχάς να επιστήσω την προσοχή σε ένα πολύ περίεργο γεγονός που αφορά αυτά τα όργανα: η θέση των πνευμόνων στους ανθρώπους και τη δομή τους, παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι οργανικά ενωμένοι αεραγωγών, του αίματος και των λεμφικών αγγείων και των νεύρων.

Εξωτερικά οι ανατομικές δομές είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Στη μορφή, κάθε ένα από αυτά είναι παρόμοιο με έναν κατακόρυφο τομή, στον οποίο μπορεί να διακρίνεται μία κυρτή και δύο κοίλες επιφάνειες. Το κυρτό ονομάζεται το κοραλλιογενές, λόγω της άμεσης επαφής του με τις πλευρές. Μία από τις κοίλες επιφάνειες είναι διαφραγματική (λόγω του διαφράγματος), η άλλη είναι μεσαία, και με άλλα λόγια η διάμεση (δηλαδή βρίσκεται πιο κοντά στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σώματος). Επιπλέον, σε αυτά τα όργανα διατίθενται και οι μετωπικές επιφάνειες.

Χρησιμοποιώντας το διάφραγμα, η δεξιά πλευρά της ανατομικής δομής που θεωρούμε από εμάς χωρίζεται από το ήπαρ και το αριστερό μέρος από τον σπλήνα, το στομάχι, τον αριστερό νεφρό και το εγκάρσιο κόλον. Οι μέσες επιφάνειες των συνόρων οργάνων σε μεγάλα αγγεία και στην καρδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τόπος όπου οι πνεύμονες βρίσκονται στους ανθρώπους, επηρεάζει το σχήμα τους. Εάν ένα άτομο έχει στενό και μακρύ στήθος, τότε οι πνεύμονες είναι επιμήκεις αντίστοιχα και αντίστροφα, αυτά τα όργανα έχουν μια μικρή και ευρεία εμφάνιση με παρόμοιο σχήμα του θώρακα.

Επίσης, στη δομή που περιγράφηκε υπάρχει ένα βασικό σώμα, το οποίο βρίσκεται πάνω στο διάφραγμα θόλου (αυτή είναι η επιφάνεια του διαφράγματος) και η κορυφή που προεξέχει προς το λαιμό κατά περίπου 3-4 cm πάνω από την κλείδα.

Για σχηματίζοντας μια σαφέστερη εικόνα για το πώς η εμφάνιση αυτών των ανατομικών δομών, καθώς και να κατανοήσουν όπου το φως, φωτογραφία, βρίσκονται παρακάτω, είναι ίσως το καλύτερο οπτικό βοήθημα:

Ανατομία του δεξιού και του αριστερού πνεύμονα

Μην ξεχνάτε ότι η ανατομία του δεξιού πνεύμονα διαφέρει από την ανατομία του αριστερού πνεύμονα. Οι διαφορές αυτές είναι, πρώτον, ο αριθμός των μετοχών. Στη δεξιά είναι τρεις από αυτούς (η κατώτερη, η οποία είναι η μεγαλύτερη, κορυφή, λίγο μικρότερο, και το μικρότερο από τα τρία - ο μέσος όρος), ενώ στο αριστερό μόνο δύο (άνω και κάτω). Επιπλέον, ο αριστερός πνεύμονας έχει μια γλωττίδα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του, και αυτό το σώμα, λόγω της κάτω θέση του αριστερού θόλου του διαφράγματος προς το μήκος του λίγο πιο δεξιά.

Πριν από την είσοδο στους πνεύμονες, ο αέρας πρώτα περνάει από άλλα, εξίσου σημαντικά τμήματα της αναπνευστικής οδού, ιδιαίτερα από τους βρόγχους.

Η ανατομία των πνευμόνων και των βρόγχων επικαλύπτει και τόσο πολύ που είναι δύσκολο να φανταστούμε την ύπαρξη αυτών των οργάνων χωριστά το ένα από το άλλο. Συγκεκριμένα, κάθε μετοχή χωρίζεται σε τμήματα του βλεννοπνευμονίου, τα οποία αποτελούν τμήματα του οργάνου, που σε κάποιο βαθμό απομονώνονται από τις ίδιες γειτονικές. Κάθε τμήμα έχει ένα τμηματικό βρόγχο. Συνολικά υπάρχουν 18 τέτοια τμήματα: 10 στα δεξιά και 8 στο αριστερό μέρος του οργάνου.

Η δομή κάθε τμήματος αντιπροσωπεύεται από αρκετούς λοβούς - τα τμήματα μέσα στα οποία βρίσκονται οι κλάδοι του βρόγχου του λοβού. Πιστεύεται ότι το άτομο στο κύριο όργανο της αναπνοής έχει περίπου 1.600 λοβούς: περίπου 800 στα δεξιά και αριστερά.

Ωστόσο, η σύζευξη της θέσης των βρόγχων και των πνευμόνων δεν τελειώνει εκεί. Οι βρόγχοι συνεχίζουν να διακλαδίζονται έξω, σχηματίζοντας τα βρογχιόλια μερικές τάξεις μεγέθους, και ήδη αυτοί με τη σειρά αφήνουν τα κυψελιδικά χωρία διαιρώντας 1 έως 4 φορές και τελειώνει στο τέλος, φατνιακό σάκοι, που ανοίγουν μέσα στον αυλό των κυψελίδων.

Μια παρόμοια διακλάδωση των βρόγχων σχηματίζει ένα λεγόμενο βρογχικό δέντρο, διαφορετικά ονομάζεται μονοπάτι των αεραγωγών. Εκτός από αυτά υπάρχει και ένα κυψελιδικό δέντρο.

Ανατομία της παροχής αίματος στους πνεύμονες στον άνθρωπο

Η παροχή αίματος στην ανατομία των πνευμόνων συνδέεται με πνευμονικά και βρογχικά αγγεία. Η πρώτη, που εισέρχεται στον μικρό κύκλο ροής αίματος, είναι υπεύθυνη κυρίως για τη λειτουργία της ανταλλαγής αερίων. Το δεύτερο, που ανήκει σε έναν μεγάλο κύκλο, τροφοδοτείται από τους πνεύμονες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παροχή του σώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό στον οποίο αερίζονται διάφορες πνευμονικές θέσεις. Αυτό επηρεάζεται επίσης από τη σχέση μεταξύ του ρυθμού ροής αίματος και του εξαερισμού. Ένας σημαντικός ρόλος διαδραματίζει επίσης ο βαθμός κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στο αίμα, καθώς και ο ρυθμός διέλευσης των αερίων μέσω της μεμβράνης που βρίσκεται μεταξύ των κυψελίδων και των κυψελίδων και μερικοί άλλοι παράγοντες. Με μια αλλαγή ακόμη και σε ένα ευρετήριο, η φυσιολογία της αναπνοής διαταράσσεται, η οποία επηρεάζει ολόκληρο το σώμα.

Ανατομία, λειτουργία και θέση των πνευμόνων

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πνεύμονες, όπου είναι το άτομο, ποιες λειτουργίες εκτελούν. Το αναπνευστικό όργανο βρίσκεται στους ανθρώπους στο στήθος. Ο θώρακος είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ανατομικά συστήματα. Υπάρχουν επίσης βρόγχοι, καρδιά, μερικά άλλα όργανα και μεγάλα αγγεία. Το σύστημα αυτό σχηματίζεται από τις νευρώσεις, τη σπονδυλική στήλη, το στέρνο και τους μυς. Προστατεύει αξιόπιστα όλα τα σημαντικά εσωτερικά όργανα και σε βάρος των θωρακικών μυών εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος, το οποίο καταλαμβάνει σχεδόν ολοκληρωτικά τη θωρακική κοιλότητα. Το αναπνευστικό όργανο αναπτύσσεται και συστέλλεται πολλές χιλιάδες φορές την ημέρα.

Πού το άτομο έχει πνεύμονες;

Οι πνεύμονες είναι ένα ζευγαρωμένο όργανο. Ο δεξιός και ο αριστερός πνεύμονας παίζουν σημαντικό ρόλο στο αναπνευστικό σύστημα. Είναι αυτοί που εξαπλώνουν οξυγόνο σε όλο το κυκλοφορικό σύστημα, όπου λαμβάνει χώρα η απορρόφηση από ερυθροκύτταρα. Η εργασία του αναπνευστικού οργάνου οδηγεί στην απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα από το αίμα, το οποίο αποσυντίθεται σε νερό και διοξείδιο του άνθρακα.

Πού βρίσκονται οι πνεύμονες; Υπάρχουν πνεύμονες σε ένα άτομο στο στήθος και έχουν μια πολύ σύνθετη συνδετική δομή με αεραγωγούς, κυκλοφορικά συστήματα και λεμφικά αγγεία και νεύρα. Όλα αυτά τα συστήματα υφαίνονται σε μια περιοχή που ονομάζεται «πύλη». Εδώ είναι η πνευμονική αρτηρία, η κύρια βρόγχων, οι κλάδοι των νεύρων, βρογχικό αρτηρίας. Στη λεγόμενη "ρίζα" συγκεντρώνονται λεμφικά αγγεία και πνευμονικές φλέβες.

Οι πνεύμονες σε έναν κατακόρυφο διαχωρισμένο κώνο είναι παρόμοιοι. Έχουν:

 • μία κυρτή επιφάνεια (με ραβδώσεις, δίπλα στις νευρώσεις).
 • δύο κυρτές επιφάνειες (διαφραγματικές, μεσαίες ή μεσαίες, διαχωρισμός του αναπνευστικού οργάνου από την καρδιά).
 • επιφάνειες μεταξύ των κορμών.

Οι πνεύμονες διαχωρίζονται από το ήπαρ, τον σπλήνα, το κόλον, το στομάχι και τους νεφρούς. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός διαφράγματος. Αυτά τα εσωτερικά όργανα συνορεύουν με μεγάλα αγγεία και καρδιά. Πίσω από αυτά περιορίζει την πλάτη.

Η μορφή του αναπνευστικού συστήματος στον άνθρωπο εξαρτάται από τα ανατομικά χαρακτηριστικά του σώματος. Μπορούν να είναι στενά και επιμήκη ή μικρά και ευρεία. Το σχήμα και το μέγεθος του οργάνου εξαρτώνται επίσης από τη φάση της αναπνοής.

Για να καταλάβετε καλύτερα πού βρίσκεστε και πώς οι πνεύμονες που βρίσκεται στο στήθος, και συνορεύουν με άλλα όργανα και τα αιμοφόρα αγγεία, θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στην ιατρική βιβλιογραφία.

Το αναπνευστικό όργανο καλύπτεται με μια οροειδή μεμβράνη: λεία, γυαλιστερή, υγρή. Στην ιατρική ονομάζεται υπεζωκότα. Ο υπεζωκότας στην περιοχή της πνευμονικής ρίζας περνά στην επιφάνεια της θωρακικής κοιλότητας και σχηματίζει τον λεγόμενο πλευρικό σάκο.

Ανατομία των πνευμόνων

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο δεξιός και ο αριστερός πνεύμονας έχουν τα ανατομικά χαρακτηριστικά τους και διαφέρουν ο ένας από τον άλλο. Πρώτα απ 'όλα, έχουν διαφορετικό αριθμό μετοχών (ο διαχωρισμός οφείλεται στην παρουσία αποκαλούμενων κενών που βρίσκονται στην επιφάνεια του οργάνου).

Στο δεξί - υπάρχουν τρία μέρη: το χαμηλότερο? μέσος όρος. άνω (στο άνω λοβού είναι πλάγια σχισμή, οριζόντια σχισμή, ίδια κεφάλαια δεξιά βρόγχων: πάνω, κάτω, μέση).

Στο αριστερό - δύο μέρη: το κορυφαίο (υπάρχει καλάμι βρόγχων, τραχείας καρίνα, ενδιάμεσο βρόγχο, κύριο βρόγχο, το αριστερό Lobar βρόγχους - άνω και κάτω, πλάγια σχισμή καρδιακή εγκοπή, αριστερά σταφυλή πνεύμονα) και κάτω. Το αριστερό διαφέρει από το δεξί από το μεγαλύτερο μέγεθος και την παρουσία της γλώσσας. Αν και σε μια τέτοια παράμετρο όπως την ένταση του όγκου ο δεξιός πνεύμονας είναι περισσότερο αριστερά.
Από τη βάση του, οι πνεύμονες στηρίζονται στο διάφραγμα. Το άνω μέρος του αναπνευστικού οργάνου βρίσκεται στην κλείδα.

Οι πνεύμονες και οι βρόγχοι πρέπει να βρίσκονται σε στενή σχέση. Το έργο κάποιων είναι αδύνατο χωρίς τη δουλειά των άλλων. Σε κάθε πνεύμονα είναι τα λεγόμενα βρογχικά τμήματα. Στα δεξιά τους 10 και στα αριστερά 8. Σε κάθε τμήμα υπάρχουν αρκετές βρογχικές λοβούς. Πιστεύεται ότι υπάρχουν μόνο 1600 βρογχικές λοβούς στον ανθρώπινο πνεύμονα (800 δεξιά και αριστερά).

Η βρόγχοι υποκατάστημα (βρογχιόλια και στα κυψελιδικά αγωγοί σχηματίζουν μικρές κυψελίδες, οι οποίες σχηματίζουν αναπνεύσιμο ύφασμα) για να σχηματίσει ένα σύνθετο δίκτυο υφαντό ή βρογχικού δένδρου, το οποίο παρέχει συστήματα ισχύος και οξυγόνου στο αίμα. Κυψελίδες προωθήσει ότι κατά τη διάρκεια της εκπνοής ανθρώπινο σώμα εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα, και κατά την εισπνοή, επειδή το αίμα τους παίρνει σε οξυγόνο.

Είναι ενδιαφέρον ότι όταν εισπνέουμε οξυγόνο, δεν γεμίζουν όλες οι κοιλότητες, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος αυτών. Το άλλο μέρος είναι ένα είδος αποθεματικού που μπαίνει στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης ή καταστάσεων άγχους. Η μέγιστη ποσότητα αέρα που μπορεί να αναπνεύσει ένα άτομο χαρακτηρίζει τη ζωτική ικανότητα του αναπνευστικού οργάνου. Μπορεί να κυμαίνεται από 3,5 λίτρα έως 5 λίτρα. Για μια αναπνοή, ένα άτομο απορροφά περίπου 500 ml αέρα. Αυτό ονομάζεται παλιρροιακός όγκος. Η ζωτική ικανότητα των πνευμόνων και ο παλιρροϊκός όγκος σε γυναίκες και άνδρες είναι διαφορετικοί.

Η παροχή αίματος αυτού του οργάνου γίνεται μέσω των πνευμονικών και βρογχικών αγγείων. Μερικοί εκτελούν τη λειτουργία της αφαίρεσης αερίων και ανταλλαγής αερίων, ενώ άλλοι τροφοδοτούν το σώμα, είναι μικρά και μεγάλα σκάφη. Η φυσιολογία της αναπνοής διαταράσσεται αναγκαστικά εάν μειωθεί ο αερισμός του αναπνευστικού συστήματος ή αυξάνεται η ταχύτητα ροής του αίματος.

Λειτουργία του πνεύμονα

Η κύρια λειτουργία του αναπνευστικού οργάνου μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργία ανταλλαγής αερίων. Αλλά αυτό το σώμα είναι απαραίτητο όχι μόνο για αυτό. Είναι επίσης απαραίτητο:

 • ομαλοποίηση του ρΗ του αίματος.
 • προστασία της καρδιάς, για παράδειγμα από μηχανικά αποτελέσματα (όταν χτυπάει το στήθος, είναι οι πνεύμονες που υποφέρουν).
 • Προστασία του σώματος από διάφορες αναπνευστικές λοιμώξεις (μέρη του πνεύμονα εκκρίνουν ανοσοσφαιρίνες και αντιμικροβιακές ενώσεις).
 • αποθήκευση του αίματος (αυτό είναι ένα είδος δεξαμενής αίματος του ανθρώπινου σώματος, εδώ περίπου 9% του συνολικού όγκου αίματος βρίσκεται)?
 • δημιουργία ήχων φωνής.
 • θερμορύθμιση.

Οι πνεύμονες είναι πολύ ευαίσθητο όργανο. Οι ασθένειές του είναι πολύ συχνές σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν πολλές από αυτές:

 • ΧΑΠ ·
 • άσθμα.
 • βρογχίτιδα διαφορετικών τύπων και τύπων.
 • εμφύσημα.
 • κυστική ίνωση;
 • φυματίωση;
 • πνευμονία.
 • σαρκοείδωση;
 • πνευμονική υπέρταση;
 • πνευμονική εμβολή κ.λπ.

Μπορούν να προκληθούν από διάφορες παθολογίες, γονιδιακές παθήσεις, λανθασμένο τρόπο ζωής. Οι πνεύμονες σχετίζονται πολύ στενά με άλλα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Συχνά συμβαίνει ότι υποφέρουν ακόμη και αν το κύριο πρόβλημα σχετίζεται με την ασθένεια άλλου οργάνου.

Πού είναι οι πνεύμονες στους ανθρώπους

Δομή των πνευμόνων

Οι πνεύμονες είναι ένα ζευγαρωμένο όργανο του αναπνευστικού συστήματος. που καταλαμβάνει ένα μεγάλο ήμισυ του όγκου του θώρακα. Ο δεξιός πνεύμονας έχει μεγαλύτερο όγκο από το αριστερό (περίπου 10%), επειδή η αριστερή πλευρά της θωρακικής κοιλότητας είναι η καρδιά, η οποία επίσης καταλαμβάνει σημαντικό χώρο. Κάθε πνεύμονας έχει κάποια διαίρεση. Με τη βοήθεια των αυλακώσεων των συνδετικών ιστών, ο δεξιός πνεύμονας χωρίζεται σε τρία μέρη (άνω, μεσαία και κάτω) και ο αριστερός, σε δύο (πάνω και κάτω).

Μέσα στους πνεύμονες σχηματίζεται ένα αρκετά πυκνό πλέγμα σωλήνων. Οι δύο μεγαλύτερες από αυτές βρίσκονται στην ανώτερη περιοχή των πνευμόνων που χωρίζει την τραχεία από τις δύο πλευρές και διεισδύουν στη δομή του ίδιου του πνευμονικού ιστού. Αυτό είναι μείζονες βρόγχοι. Έχουν ένα σχήμα δέντρου, που διακλαδίζεται σε δευτερεύοντες βρόγχους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν τρεις σωστές (παρόμοιες με τους πνεύμονες - ένα κλάδο ανά μετοχή) και το αριστερό, αντίστοιχα, δύο. Περαιτέρω δευτερογενείς βρόγχοι διαιρούνται σε τριτογενή, οι οποίες χωρίζονται σε μικρότερους σωλήνες από τα τελικά βρογχίλια. Ο τελευταίος, με τη σειρά του, διαφέρει από τους υπόλοιπους βρόγχους στο ότι καταλήγουν στα κυψελιδικά μαθήματα, τα οποία μετατρέπονται σε σάκους αέρα, που ονομάζονται κυψελίδες.

Ένα άλλο σύστημα αιμοφόρων αγγείων σχηματίζεται από τις πνευμονικές αρτηρίες, οι οποίες, όπως και οι βρόγχοι, διακλαδίζονται στα μικρότερα αγγεία που διέρχονται μέσω των βρόγχων και σχηματίζουν ένα τριχοειδές δίκτυο στις κυψελίδες.

Πώς λειτουργούν οι πνεύμονες

Εάν αφαιρέσετε τους πνεύμονες από τη θωρακική κοιλότητα, θα συρρικνωθούν σαν μπαλόνι με αέρα. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό με την κανονική λειτουργία των πνευμόνων στο σώμα; Είναι όλα σχετικά με την επιφανειακή τάση που δημιουργείται από το υγρό που λεπτό υπεζωκοτική μεμβράνη που καλύπτουν τους πνεύμονες και τους τοίχους του στήθους. Οπτικά, αυτό μπορεί να αναπαρασταθεί ως δύο γυάλινες πλάκες. Εάν βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους σε ξηρή κατάσταση, τότε δεν θα είναι δύσκολο να τα διαχωρίσετε, αλλά θα είναι βρεγμένα, τότε η επιφανειακή τάση που δημιουργείται από το υγρό θα τα κολλήσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πνεύμονες. Όταν ένα στρώμα υγρού διαχωρίζει τους πνεύμονες και τα τοιχώματα της θωρακικής κοιλότητας, οι πνεύμονες δεν συστέλλονται. Στην περίπτωση της διεύρυνσης του θώρακα, όταν εισπνέονται, απλώνουν τον αέρα και όταν εκπνέουν και η κατάσταση της πλήρους χαλάρωσης, οι πνεύμονες αποκτούν γρήγορα την πρώην κατάσταση μόνο αν ο ίδιος ο ίδιος σκόπιμα δεν τις κρατά κενές.

Πλευρά των πνευμόνων

Στους πνεύμονες υπάρχουν δύο τύποι υπεζωκοτικής μεμβράνης: ο εσωτερικός υπεζωκότας, ή ο σπλαγχνικός και ο εξωτερικός υπεζωκοί όγκοι ή οι βρεγματικές. Ο εσωτερικός υπεζωκότας καλύπτει τον πνεύμονα και τα αυλάκια του και το βρεγματικό κάλυμμα καλύπτει τα τοιχώματα της θωρακικής κοιλότητας από το εσωτερικό. Και τα δύο αυτά όστρακα ενώνονται μόνο στις πύλες του πνεύμονα (η περιοχή σύνδεσης με την καρδιά, την τραχεία, τα βρογχοκύτταρα και τα πνευμονικά αιμοφόρα αγγεία), σε άλλες περιπτώσεις κατανέμονται μεταξύ τους.

Σε υγιή κατάσταση, οι μεμβράνες της κοιλιακής και της σπλαγχνικής κοιλότητας βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Στη διαδικασία της αναπνοής, με την κίνηση των πνευμόνων, εμφανίζεται ολίσθηση τριβής μεταξύ των κελυφών. Σε υγιείς ανθρώπους, ανάμεσα στις υπεζωκοτικές μεμβράνες, υπάρχει ένας μικρός χώρος, ο οποίος αρκεί μόνο για να περιέχει τον απαραίτητο όγκο υγρού που παρέχει μια μαλακή τριβή μεταξύ τους. Ωστόσο, με την εκδήλωση μιας τέτοιας ασθένειας όπως η πλευρίτιδα (φλεγμονή του υπεζωκότα), αυτός ο χώρος μπορεί να γεμίσει μια μεγάλη ποσότητα υγρού. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται υπεζωκοτική συλλογή.

Ο υπεζωκότας, σε αντίθεση με τον πνεύμονα, έχει οδυνηρά άκρα και επομένως οδυνηρές εκδηλώσεις χαρακτηρίζουν την εκδήλωση πλευρίτιδας. Οποιαδήποτε φλεγμονώδης διαδικασία στους πνεύμονες αυξάνει την κατανομή του υπεζωκοτικού υγρού. και κατά τη διάρκεια της αναπνοής, ο πόνος αυξάνεται κατά το τρίψιμο των υπεζωκοτικών μεμβρανών.

Ελαφρύ

Κάθε κύτταρο στο σώμα χρειάζεται οξυγόνο. Μεταφέρεται σε όλο το σώμα με τη βοήθεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων - ερυθροκύτταρα.

Δεδομένου ότι το οξυγόνο δεν μπορεί να εισέλθει στο αίμα κατευθείαν μέσω του δέρματος, η λειτουργία της παροχής αυτού του αερίου στο σώμα εκτελείται από τους πνεύμονες. Απορροφούν οξυγόνο από τον αέρα και το μεταδίδουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Πού βρίσκονται οι πνεύμονες;

Οι πνεύμονες βρίσκονται σε κάθε πλευρά της καρδιάς και γεμίζουν το στήθος. Κάθε εύκολος ενήλικος ζυγίζει λίγο περισσότερα από 400 g. Ο δεξιός πνεύμονας είναι ελαφρώς βαρύτερος από τον αριστερό, καθώς ο τελευταίος πρέπει να μοιραστεί μια θέση στο στήθος με την καρδιά.

Οι πνεύμονες προστατεύονται θώρακα. Μεταξύ των πλευρών της είναι οι μικροί μύες που εμπλέκονται στη διαδικασία της αναπνοής.

Δοκιμάστε τους πνεύμονές σας

Εάν καπνίζετε, φροντίστε να ελέγξετε τους πνεύμονές σας με μια απλή δοκιμή. Προσπαθήστε να σβήσετε το κερί ένα μέτρο μακριά.

Κάτω από τους πνεύμονες βρίσκεται διάφραγμα - ένας θωρακισμένος μυϊκός σχηματισμός που χωρίζει τον θώρακα από την κοιλιακή κοιλότητα και επίσης συμμετέχει στην αναπνοή.

Από τι συνιστούν οι πνεύμονες;

Και οι δύο πνεύμονες αποτελούνται από μέρη: τρία δεξιά και δύο αριστερά. Ο ιστός αυτού του οργάνου είναι μάζα λεπτών σωλήνων βρογχίλια. που τελειώνει με μικροσκοπικούς αερόσακους - κυψελίδες.

Στους πνεύμονες του ανθρώπου, οι κυψελίδες είναι περίπου 300 εκατομμύρια, και η συνολική τους επιφάνεια είναι συγκρίσιμη με το μέγεθος του γηπέδου τένις. Οι κυψελίδες έχουν πολύ λεπτά τοιχώματα που πλέκουν τα μικρότερα αιμοφόρα αγγεία στο σώμα - τριχοειδή.

Πώς γίνεται η αναπνοή;

Πριν από τη γέννηση, ένα παιδί λαμβάνει οξυγόνο απευθείας από το αίμα της μητέρας του, έτσι οι πνεύμονές του γεμίζουν με υγρό και δεν δουλεύουν. Τη στιγμή της γέννησης, το μωρό παίρνει την πρώτη αναπνοή και από εκείνη τη στιγμή οι πνεύμονες δουλεύουν χωρίς ανάπαυση.

Το αναπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου λαμβάνει συνεχώς σήματα σχετικά με το πόση ποσότητα οξυγόνου απαιτείται σε κάθε δεδομένη στιγμή από το σώμα.

Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο κοιμάται, χρειάζεται πολύ λιγότερο οξυγόνο από ό, τι όταν τρέχει μετά από ένα λεωφορείο.

Ο εγκέφαλος στέλνει μηνύματα κατά μήκος των νεύρων στους αναπνευστικούς μύες, οι οποίοι βοηθούν στη ρύθμιση του όγκου του αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες.

Μόλις φτάσει αυτό το σήμα, το διάφραγμα ισιωθεί και οι μύες τεντώσουν τον θώρακα προς τα έξω και προς τα πάνω. Αυτό σας επιτρέπει να μεγιστοποιήσετε το ποσό που μπορεί να πάρει τους πνεύμονες στο στήθος.

Όταν αναπνέει, το διάφραγμα και οι μεσοπλεύριοι μύες χαλαρώνουν, μειώνοντας την ένταση του στήθους. Λόγω αυτού, ο αέρας ωθείται έξω από τους πνεύμονες.

Τι συμβαίνει κατά την έμπνευση;

Κατά τη διάρκεια κάθε αναπνοής, ο αέρας εισέρχεται στη μύτη ή στο στόμα και περνάει μέσα από τον λάρυγγα τραχεία. Αυτός ο "αναπνευστικός λαιμός" είναι ένας σωλήνας μήκους 10-15 cm, ο οποίος χωρίζεται σε δύο σωλήνες - βρόγχοι. Μέσα από αυτά, ο αέρας εισέρχεται στο δεξί και αριστερό πνεύμονα.

Bronchi υποκατάστημα σε 15-25 χιλιάδες από τα μικρότερα βρογχιόλια, τα οποία καταλήγουν με τις κυψελίδες.

Πώς εισέρχεται το οξυγόνο στο αίμα;

Μέσω των λεπτών τοιχωμάτων των κυψελίδων, το οξυγόνο εισέρχεται στα αιμοφόρα αγγεία. Εδώ το παίρνει με τη μεταφορά - αιμοσφαιρίνη. που περιέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Την ίδια στιγμή προς την αντίθετη κατεύθυνση - στις κυψελίδες - από το αίμα εισέρχεται διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο αφαιρείται από το σώμα κατά την εκπνοή.

Το οξυγονωμένο αίμα αποστέλλεται από τους πνεύμονες προς την αριστερή πλευρά της καρδιάς, από όπου εξαπλώνεται μέσω των αρτηριών μέσω του σώματος. Μόλις το οξυγόνο από το αίμα καταναλώνεται, το αίμα ρέει μέσα από τις φλέβες στη δεξιά πλευρά της καρδιάς και από εκεί - πίσω στους πνεύμονες.

Τι άλλο κάνουν οι πνεύμονες;

Κάθε μέρα οι πνεύμονες ενός ενήλικου ανθρώπου αντλούνται γύρω δέκα χιλιάδες λίτρα αέρα.

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD) ορθώς θεωρείται η πιο προφανής συνέπεια του καπνίσματος. Επιπλέον, ανίατη. Μάθετε πώς να αποτρέψετε την ασθένεια.

Με κάθε αναπνοή δεν εισέρχεται μόνο οξυγόνο, αλλά και σκόνη, μικρόβια και άλλα ξένα αντικείμενα. Ως εκ τούτου, οι πνεύμονες εκτελούν επίσης τη λειτουργία της φυσικής και χημικής άμυνας έναντι ανεπιθύμητων αντικειμένων από τον αέρα.

Στα τοιχώματα των βρόγχων υπάρχουν μικροσκοπικά ελάσματα, τα οποία κρατήστε τη σκόνη και τα μικρόβια. Στα τοιχώματα της αναπνευστικής οδού, ειδικά κύτταρα παράγουν βλέννα, η οποία βοηθά να καθαρίσετε και να λιπάνετε αυτά τα σπίτια. Η μολυσμένη βλέννα απεκκρίνεται μέσω των βρόγχων προς τα έξω και καθαρίζει το λαιμό.

Τι εμποδίζει την εύκολη δουλειά;

Η κανονική λειτουργία των πνευμόνων συχνά παρεμποδίζεται από τον ιδιοκτήτη τους. Εάν καπνίζει, κινείται λίγο, έχει υπερβολικό βάρος και σπάνια συμβαίνει στη φύση - η λειτουργία των πνευμόνων παραβιάζεται. Μάθετε. Πώς να κρατήσετε τους πνεύμονές σας υγιείς για τα επόμενα χρόνια.

Το πιο σημαντικό

Οι πνεύμονες είναι τέλεια προσαρμοσμένοι ώστε να εκτελούν σύνθετες αναπνευστικές λειτουργίες και να προστατεύουν το σώμα από επιβλαβείς ουσίες και μικροοργανισμούς.

Παρ 'όλα αυτά, αυτός ο μηχανισμός αποσφαλμάτωσης μπορεί εύκολα να υποστεί βλάβη εάν ένα άτομο καπνίζει ή δεν μεταχειρίζεται μια λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.

Ανατομία των πνευμόνων

Ελαφρύ - ζωτικά όργανα υπεύθυνα για την ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο ανθρώπινο σώμα και την εκτέλεση αναπνευστικής λειτουργίας. Οι πνεύμονες ενός ατόμου είναι ένα ζευγαρωμένο όργανο, αλλά η δομή του αριστερού και δεξιού πνεύμονα δεν είναι πανομοιότυπη μεταξύ τους. Ο αριστερός πνεύμονας διαφέρει πάντοτε σε μικρότερα μεγέθη και χωρίζεται σε δύο μέρη, ενώ ο δεξιός πνεύμονας χωρίζεται σε τρία μέρη και έχει μεγαλύτερο μέγεθος. Ο λόγος για το μειωμένο μέγεθος του αριστερού πνεύμονα είναι απλός - η καρδιά βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του στήθους, έτσι το αναπνευστικό όργανο "χάνει" τη θέση του στην κοιλότητα του στήθους.

Ανθρώπινο πνεύμονα και αναπνευστικό σύστημα

Τοποθεσία:

Η ανατομία των πνευμόνων είναι τέτοια που προσκολλώνται στενά στην καρδιά αριστερά και δεξιά. Κάθε πνεύμονας έχει το σχήμα ενός κόλουρου κώνου. Οι άκρες των κώνων προεξέχουν ελαφρώς πέρα ​​από τις κλείδες και οι βάσεις γειτνιάζουν με το διάφραγμα που διαχωρίζει την κοιλότητα του θώρακα από την κοιλιακή κοιλότητα. Έξω, κάθε πνεύμονας καλύπτεται με ειδική μεμβράνη διπλής στρώσης (υπεζωκότα). Ένα από τα στρώματά του είναι δίπλα στον πνευμονικό ιστό, και το άλλο είναι δίπλα στο στήθος. Ειδικοί αδένες εκκρίνουν ένα υγρό που γεμίζει την υπεζωκοτική κοιλότητα (το κενό μεταξύ των στρωμάτων του προστατευτικού κελύφους). Οι υπεζωκοτικοί σάκοι, απομονωμένοι μεταξύ τους, στους οποίους οι πνεύμονες είναι κλειστοί, έχουν κυρίως προστατευτική λειτουργία. Η φλεγμονή των προστατευτικών περιβλημάτων του πνευμονικού ιστού ονομάζεται πλευρίτιδα.

Από τι συνιστούν οι πνεύμονες;

Το σχήμα των πνευμόνων περιλαμβάνει τρία σημαντικά δομικά στοιχεία:

Το πλαίσιο των πνευμόνων είναι ένα διακλαδισμένο σύστημα βρόγχων. Κάθε πνεύμονας αποτελείται από έναν αριθμό δομικών μονάδων (λοβούς). Κάθε λοβός έχει πυραμιδικό σχήμα και το μέσο μέγεθος του είναι 15x25 mm. Στην κορυφή του λοβού του πνεύμονα μπαίνει στον βρόγχο, των οποίων τα κλαδιά ονομάζονται μικρά βρογχιόλια. Συνολικά, κάθε βρόγχος χωρίζεται σε 15-20 βρογχίλια. Στα άκρα των βρόγχων υπάρχουν ειδικοί σχηματισμοί - ακίνη, αποτελούμενοι από αρκετές δωδεκάδες κυψελιδωτούς κλάδους, καλυμμένους με πλήθος κυψελίδων. Οι πνευμονικές κυψελίδες είναι μικρές φυσαλίδες με πολύ λεπτούς τοίχους, πλεγμένες από ένα πυκνό δίκτυο τριχοειδών αγγείων.

Οι κυψελίδες είναι τα πιο σημαντικά δομικά στοιχεία των πνευμόνων, από τα οποία εξαρτάται η φυσιολογική ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο σώμα. Παρέχουν μια μεγάλη περιοχή ανταλλαγής αερίων και παρέχουν συνεχώς τα αιμοφόρα αγγεία με οξυγόνο. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής αερίων, το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα διεισδύουν μέσα από τα λεπτά τοιχώματα των κυψελίδων στο αίμα, όπου "συναντώνται" με ερυθρά αιμοσφαίρια.

Χάρη στις μικροσκοπικές κυψελίδες, των οποίων η μέση διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 0,3 mm, η επιφάνεια της αναπνευστικής επιφάνειας των πνευμόνων αυξάνεται στα 80 τετραγωνικά μέτρα.

Φέτα του πνεύμονα:
1 - βρογχιώλα; 2 - κυψελοειδή μαθήματα. 3 - αναπνευστικά (αναπνευστικά) βρογχιόλια. 4 - αίθριο.
5 - τριχοειδές δίκτυο κυψελίδων. 6 - πνευμονικές κυψελίδες. 7 - κυψελίδες σε ένα τμήμα. 8 - υπεζωκότα

Ποιο είναι το σύστημα των βρόγχων;

Πριν εισέλθει στις κυψελίδες, ο αέρας εισέρχεται στο βρογχικό σύστημα. Η "πύλη" για τον αέρα είναι η τραχεία (ο σωλήνας αναπνοής, η είσοδος του οποίου βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον λάρυγγα). Η τραχεία αποτελείται από δακτυλίους χόνδρου που εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του αναπνευστικού σωλήνα και διατηρούν έναν αυλό για αναπνοή, ακόμη και υπό συνθήκες σπάνιου αέρα ή μηχανικής συμπίεσης της τραχείας.

Τραχεία και βρόγχοι:
1 - λαρυγγική προβολή (μήλα του Αδάμ). 2 - χόνδρο θυρεοειδούς. 3 - Κρικτοειδής σύνδεσμος. 4 - υπερηχητικός σύνδεσμος.
5 - τοξωτό τραχειακό χόνδρο. 6 - δακτυλιοειδείς συνδέσμοι της τραχείας. 7 - οισοφάγος. 8 - διακλάδωση της τραχείας.
9 - ο κύριος δεξιός βρόγχος. 10 - ο κύριος αριστερός βρόγχος. 11 - αορτή

Η εσωτερική επιφάνεια της τραχείας είναι η βλεννογόνος μεμβράνη που καλύπτεται με μικροσκοπικά πτερύγια (το αποκαλούμενο ερυθροειδές επιθήλιο). Το έργο αυτών των νυχιών είναι να φιλτράρουν τη ροή του αέρα, εμποδίζοντας την εισχώρηση σκόνης, ξένων σωμάτων και συντριμμιών στους βρόγχους. Το πηλό ή το τρυπημένο επιθήλιο είναι ένα φυσικό φίλτρο που προστατεύει τους πνεύμονες ενός ατόμου από βλαβερές ουσίες. Οι καπνιστές έχουν παράλυση του πτερυγίου επιθηλίου, όταν τα βλεφαρίδες στη βλεννογόνο μεμβράνη της τραχείας παύουν να εκτελούν τις λειτουργίες τους και να παγώσουν. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι όλες οι βλαβερές ουσίες εισέρχονται απευθείας στους πνεύμονες και εγκαθίστανται προκαλώντας σοβαρές ασθένειες (εμφύσημα, καρκίνο του πνεύμονα, χρόνιες βρογχικές ασθένειες).

Πίσω από το στέρνο, η τραχεία διακλαδίζεται σε δύο βρόγχους, καθεμία από τις οποίες εισέρχεται στον αριστερό και δεξιό πνεύμονα. Το Bronchi εισέρχεται στους πνεύμονες μέσω των λεγόμενων # 8220 · πύλες # 8221 · βρίσκεται στις οδοντώσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό κάθε πνεύμονα. Οι μεγάλοι βρόγχοι εκτείνονται σε μικρότερα τμήματα. Οι μικρότεροι βρόγχοι καλούνται βρογχίλια, στα άκρα των οποίων βρίσκονται οι προαναφερθείσες κυστίδια-κυψελίδες.

Το βρογχικό σύστημα μοιάζει με ένα δέντρο διακλάδωσης που διεισδύει στον πνευμονικό ιστό και εξασφαλίζει αδιάκοπη ανταλλαγή αερίων στο ανθρώπινο σώμα. Αν οι μεγάλοι βρόγχοι και η τραχεία ενισχύονται από δακτυλίους χόνδρου, τότε οι μικρότεροι βρόγχοι δεν χρειάζονται ενίσχυση. Στα τμήματα των βρόγχων και των βρόγχων υπάρχουν μόνο χόνδρινες πλάκες και στα τερματικά βρογχίλια δεν υπάρχει χονδροειδής ιστός.

Η δομή των πνευμόνων παρέχει μια ενιαία δομή, χάρη στην οποία όλα τα συστήματα ανθρώπινων οργάνων παρέχονται αδιάλειπτα με οξυγόνο μέσω των αιμοφόρων αγγείων.

Ανθρώπινοι πνεύμονες: σχέδιο, πού είναι αυτοί που ελέγχουν;

Ελαφρύ - το κύριο μέρος του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος, το οποίο παίζει τη βασική λειτουργία στη διαδικασία της αναπνοής και της παροχής αίματος με οξυγόνο.

Πού βρίσκονται στο ανθρώπινο σώμα; Τι είδους γιατρός πρέπει να πάω αν υπάρχουν προβλήματα με τους πνεύμονές μου;

Θέση του πνεύμονα στο ανθρώπινο σώμα

Οι πνεύμονες βρίσκονται στο στήθος ενός ατόμου, το οποίο λόγω του σχήματος του επηρεάζει την εμφάνιση του αναπνευστικού οργάνου. Μπορούν να είναι στενές ή ευρείες, επιμήκεις.

Αυτό το σώμα βρίσκεται, ξεκινώντας από την κλειδαριά έως τις θηλές, στο επίπεδο της θωρακικής και αυχενικής σπονδυλικής στήλης. Είναι καλυμμένα με νευρώσεις, αφού είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους.

Διαχωρίζονται οι πνεύμονες από τα υπόλοιπα εσωτερικά όργανα που δεν σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα (σπλήνα, στομάχι, ήπαρ και άλλα) από το διάφραγμα. Στο στήθος, στη μέση των πνευμόνων είναι η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.

Ανατομία των ανθρώπινων πνευμόνων

Ο δεξιός πνεύμονας είναι μεγαλύτερος σε όγκο από τον αριστερό με ένα δέκατο, όμως είναι μικρότερος. Ο αριστερός πνεύμονας είναι ήδη, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η καρδιά, που βρίσκεται στη μέση του θώρακα, μετατοπίζεται προς τα αριστερά περισσότερο, αφαιρώντας κάποιο χώρο από τον πνεύμονα.

Κάθε τμήμα του οργάνου έχει τη μορφή ενός ακανόνιστου κώνου, η βάση του κατευθύνεται προς τα κάτω και η κορυφή στρογγυλεύεται, ελαφρώς βγαίνει πάνω από τη νεύρωση.

Οι πνεύμονες χωρίζονται σε τρία μέρη:

 1. Κάτω. Βρίσκεται στο διάφραγμα και παραπέμπει σε αυτό.
 2. Το παραλιακό. Κυρτό τμήμα που αγγίζει τις πλευρές.
 3. Το μέσο. Κοίλο μέρος, αγγίζοντας τη σπονδυλική στήλη.

Οι πνεύμονες αποτελούνται από:

Προμήθεια αίματος στους πνεύμονες

Μία από τις λειτουργίες των πνευμόνων - ανταλλαγή αερίων στο αίμα. Για το λόγο αυτό, το αίμα έρχεται τόσο στο αρτηριακό όσο και στο φλεβικό αίμα.

Το τελευταίο ρέει στα πνευμονικά τριχοειδή, απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα, παίρνει οξυγόνο σε αντάλλαγμα.

Πνευμονικές κυψελίδες είναι μικρές φυσαλίδες με ένα παχύ δίκτυο τριχοειδών αγγείων. Από αυτές τις "μπάλες" εξαρτάται άμεσα από την ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, και παρέχουν το αίμα με οξυγόνο.

Ειδικός στους πνεύμονες

Αν κάποιος έχει καταγγελίες σχετικές με τους πνεύμονες, μπορεί να κλείσει ραντεβού πνευμονολόγος - ένας ειδικός που εξετάζει και θεραπεύει το αναπνευστικό σύστημα.

Σε αυτόν μπορεί να στείλει και θεραπευτής θεραπείας, ωτορινολαρυγγολόγος, ειδικό για λοιμώδη νοσήματα, εάν υπάρχουν επιπλοκές μετά από κρυολογήματα, γρίπη, αμυγδαλίτιδα, βρογχίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα, όταν επιβλαβή βακτήρια βυθίζονται κάτω από τους βρόγχους - στους πνεύμονες.

Σε πνεύμονες φυματίωσης δεν εμπλέκεται στον ειδικό πνεύμονα και fthisiatrician. Και ο χειρουργός, ο οποίος χειρίζεται τα αναπνευστικά όργανα, ονομάζεται θωρακικός.

Τύποι και μέθοδοι εξέτασης των πνευμόνων

Για να καταλάβουμε τι είδους ασθένεια έχει προκαλέσει το αναπνευστικό όργανο, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν διαγνωστικές μελέτες. Τι τους αρέσει;

 1. X-ray σε πραγματικό χρόνο, όταν εμφανιστεί η εικόνα. Η πιο κοινή, εντελώς ανώδυνη μέθοδος εξέτασης.
  Δίνει μια σαφή εικόνα του πνευμονικού μοτίβου, όπου όλες οι εστίες φλεγμονής και υγρού είναι ορατές. Υπάρχουν επίσης μειονεκτήματα: μόνο οι μεγάλες εστίες παθολογίας είναι ορατές.
 2. Ακτίνες Χ. Η διαφορά μεταξύ αυτής της μεθόδου διάγνωσης είναι ότι η εικόνα δεν εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής, αλλά σε μια ειδική ταινία.
  Έτσι, είναι εύκολο να εντοπιστεί η φυματίωση, η πνευμονία, οι συνέπειες μετά το τραύμα, οι αναπτυξιακές ανωμαλίες, η παρουσία όγκων, τα παράσιτα.
 3. Φθοριογραφία. Με την αρχή της έρευνας είναι παρόμοια με την ακτινογραφία. Η διαδικασία αυτή πρέπει να διεξάγεται ετησίως από άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών.
  Συχνά στις πολυκλινικές, σε ορισμένες περιπτώσεις όταν υποβάλλουν αίτηση για εργασία, απαιτείται η παρουσία φρέσκων αποτελεσμάτων φθοριογραφίας.
 4. MRI. Η διάγνωση με τη μέθοδο υπολογιστή δίνει μια σαφή εικόνα του θώρακα σε εγκάρσια τομή. Με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να δείτε όλες τις αλλαγές στους βρόγχους και την τραχεία, τον ιστό των πνευμόνων.
 5. Βρογχογραφία. Εκτελείται με τοπική αναισθησία για τη διάγνωση της κατάστασης των βρόγχων.
  Μια ειδική ουσία εγχέεται στον αυλό των οργάνων αυτών, η οποία δεν περνάει ακτίνες Χ, μετά την οποία γίνεται μια συνηθισμένη εικόνα, στην οποία μπορεί κανείς να δει μια λεπτομερή και ξεκάθαρη εικόνα του βρογχικού συστήματος.
  Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε την επέκταση, τα αποστήματα, τα ξένα σώματα, τους σχηματισμούς.
 6. Βρογχοσκόπηση. Η διαδικασία πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο. Ότι ο ασθενής δεν αισθάνεται δυσφορία, περνά κάτω από την αναισθησία.
  Η συσκευή εισάγεται μέσω του στόματος, εκτελείται βιοψία και λαμβάνεται ένα στιγμιότυπο των ιστών. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εύκολο να εξαγάγετε ξένα αντικείμενα από τον ασθενή από τον ασθενή, αφαιρέστε τους πολύποδες. Διαβρώσεις και έλκη, νεοπλάσματα ανιχνεύονται.
 7. Θωρακοσκόπηση. Επίσης, πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ειδικού αντικειμένου, μόνο που εισάγεται όχι μέσω του στόματος, αλλά μια παρακέντηση στο στήθος.
 8. Υπερηχογράφημα. Οι γιατροί δεν προσφεύγουν συχνά σε αυτή τη μέθοδο εξέτασης. Μετά από όλα, ο υπέρηχος δεν διεισδύει μέσω των κυψελίδων. Έτσι ουσιαστικά ελέγχεται η διαδικασία της παρακέντησης.
 9. Πνευμονικός εξαερισμός. Προσδιορίζει την ένταση των πνευμόνων.
 10. Υπέρυθρη παρακέντηση. Μέσω της διάτρησης, λαμβάνονται τα περιεχόμενα της υπεζωκοτικής κοιλότητας, έτσι ώστε αυτό το βιοϋλικό να μπορεί αργότερα να σταλεί για μελέτη. Διεξάγεται για να ελεγχθεί η παθολογική συσσώρευση υγρού και αέρα.
 11. Εξέταση των πτυέλων.

Κοινές παθήσεις των πνευμόνων

 1. Πνευμονία. Φλεγμονώδης διαδικασία στους πνεύμονες, που προκαλείται από μικρόβια και ιούς.
  Το κύριο σύμπτωμα είναι ο βαρύς βήχας, ο υψηλός πυρετός, η διαταραχή των σμηγματογόνων αδένων, η αναπνοή (ακόμη και σε ηρεμία), ο θωρακικός πόνος, τα πτύελα με αιμοπετάλια.
 2. Καρκίνος. Προκαλεί κακή συνήθεια (κάπνισμα), ένας κληρονομικός παράγοντας. Η εμφάνιση καρκινικών κυττάρων στο αναπνευστικό όργανο οδηγεί στον ταχύ πολλαπλασιασμό τους και στην εμφάνιση κακοήθων όγκων.
  Κάνουν την αναπνοή δύσκολη, εξαπλώνεται σε άλλα εσωτερικά όργανα. Τελειώνει με ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα, αν αρχίσετε να θεραπεύετε στα τελευταία στάδια, μην θεραπεύετε καθόλου.
 3. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
  Περιορισμός της ροής του αέρα στους πνεύμονες.
  Ξεκινά με ένα συνηθισμένο βήχα και έκκριση βλέννας.
  Αν δεν αρχίσετε να θεραπεύετε έγκαιρα, θα είναι πολύ αργά, η ασθένεια θα γίνει μη αναστρέψιμη.
 4. Φυματίωση. Πολύ μεταδοτική ασθένεια. Ονομάζεται από το ραβδί του Koch. Επηρεάζει όχι μόνο τους πνεύμονες, αλλά και άλλα εσωτερικά όργανα, για παράδειγμα, τα έντερα, τον ιστό των οστών, τις αρθρώσεις.
 5. Εμφύσημα. Το κύριο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια. Οι πνευμονικές κυψελίδες εκρήγνυνται, συγχωνεύονται σε μεγάλους αερόσακους, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν τη λειτουργία τους. Αυτό κάνει δύσκολη την αναπνοή.
 6. Βρογχίτιδα. Η βλεννογόνος μεμβράνη αυτών των οργάνων γίνεται φλεγμονή, διογκώνεται. Ξεκινάει μια άφθονη έκκριση βλέννας, από την οποία το ανθρώπινο σώμα προσπαθεί να ξεφορτωθεί. Αυτό προκαλεί επιθέσεις βήχα.
 7. Άσθμα. Μείωση της δέσμης και των ραβδωτών μυών. Οι αεροδιαδρομές στενές, υπάρχουν κρίσεις, όταν ο ασθενής αρχίζει να στερείται οξυγόνου στο σώμα. Το άσθμα εμφανίζεται συχνά στο παρασκήνιο μιας αλλεργίας.

Οι πνεύμονες βρίσκονται στο στήθος πάνω από το διάφραγμα, αλλά κάτω από την κλεψύδρα. Είναι προστατευμένα, ως ένα σημαντικό όργανο ζωτικής δραστηριότητας από τις πλευρές. Οι ασθένειες που σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα είναι πολύ συχνές.

Αυτά περιλαμβάνουν βρογχίτιδα, άσθμα, πνευμονία, καρκίνο και άλλα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την έρευνα των πνευμόνων, οι πιο δημοφιλείς είναι η διαδικασία όταν λαμβάνεται μια ακτινογραφία.

Ένας ειδικός που μελετά και θεραπεύει τους πνεύμονες ονομάζεται πνευμονολόγος.

Οι πνεύμονες και οι βρόγχοι ενός ατόμου: από πού βρίσκονται, από τι αποτελούνται και ποιες λειτουργίες εκτελούν

Η μελέτη της δομής του ανθρώπινου σώματος είναι μια δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, διότι η μελέτη του ίδιου του οργανισμού βοηθά να αναγνωριστεί και να κατανοηθεί ο ίδιος και οι άλλοι.

Ένας άνθρωπος δεν μπορεί παρά να αναπνεύσει. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η αναπνοή του επαναλαμβάνει, έπειτα μερικά ακόμα, περισσότερα, περισσότερα, και έτσι όλη τη ζωή του. Τα αναπνευστικά όργανα είναι σημαντικά για την ανθρώπινη ζωή. Πού βρίσκονται οι βρόγχοι και οι πνεύμονες, όλοι πρέπει να γνωρίζουν για να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια των ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος.

Πνεύμονες: ανατομικά χαρακτηριστικά

Η δομή των πνευμόνων είναι αρκετά απλή, για κάθε άτομο είναι περίπου το ίδιο στο πρότυπο, μόνο το μέγεθος και το σχήμα μπορεί να διαφέρουν. Εάν ένα άτομο έχει επιμήκη θώρακα, οι πνεύμονες θα είναι επιμήκεις και αντίστροφα.

Αυτό το όργανο του αναπνευστικού συστήματος είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι είναι υπεύθυνο για την παροχή ολόκληρου του σώματος με οξυγόνο και την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα. Οι πνεύμονες είναι ένα ζευγάρι όργανο, αλλά δεν είναι συμμετρικές. Κάθε άτομο έχει έναν πνεύμονα περισσότερο από το δεύτερο. Το σωστό είναι μεγάλο σε μέγεθος και 3 μετοχές, ενώ το αριστερό έχει μόνο 2 μετοχές και μικρότερο σε μέγεθος. Αυτό οφείλεται στη θέση της καρδιάς στην αριστερή πλευρά του στήθους.

Πού βρίσκονται οι πνεύμονες;

Η θέση των πνευμόνων βρίσκεται στη μέση του στήθους, ταιριάζουν σφιχτά στον καρδιακό μυ. Με τη μορφή τους μοιάζουν με ένα κολοβωμένο κώνο που δείχνει προς τα πάνω. Βρίσκονται δίπλα στις κλεψύδρες στην κορυφή, λίγο μιλώντας γι 'αυτούς. Η βάση του ζευγαρωμένου οργάνου πέφτει στο διάφραγμα, που οριοθετεί τον θώρακα και την κοιλότητα της κοιλιάς. Είναι καλύτερα να μάθετε ακριβώς πού βρίσκονται οι πνεύμονες σε ένα άτομο, μπορείτε όταν βλέπετε φωτογραφίες με την εικόνα τους.

Δομικά στοιχεία των πνευμόνων

Σε αυτό το σώμα υπάρχουν μόνο 3 σημαντικά στοιχεία, χωρίς τα οποία ο οργανισμός δεν θα μπορέσει να εκτελέσει τις λειτουργίες του.

Για να μάθουμε πού βρίσκονται οι βρόχοι στο σώμα, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πνευμόνων, επομένως υπάρχει ένα βρογχικό δέντρο στον ίδιο χώρο με τους πνεύμονες στο μέσο αυτού του οργάνου.

Bronchi

Η δομή των βρόγχων θα επιτρέψει να μιλάμε για αυτά, σαν ένα δέντρο με διακλαδώσεις. Μοιάζουν με ένα κατάφυτο δέντρο με μικρά κλαδιά στο τέλος της στεφάνης. Συνεχίζουν την τραχεία, διαιρώντας σε δύο κύριους σωλήνες, σε διάμετρο είναι αυτές οι ευρύτερες κινήσεις του βρογχικού δέντρου για τον αέρα.

Όταν ο κλάδος των βρόγχων, πού είναι οι μικροί αεραγωγοί; Σταδιακά, με την είσοδο στους πνεύμονες, οι βρόγχοι χωρίζονται σε 5 κλάδους. Το δεξί μέρος του οργάνου χωρίζεται σε 3 κλάδους, το αριστερό έως το 2. Αυτό αντιστοιχεί στους πνεύμονες. Έπειτα, εξακολουθούν να υπάρχουν διακλαδώσεις, στις οποίες υπάρχει μείωση στη διάμετρο των βρόγχων, οι βρόγχοι χωρίζονται σε τμήματα, και έπειτα ακόμη λιγότερες. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί στη φωτογραφία με βρόγχους. Συνολικά, αυτά τα τμήματα είναι 18, στο αριστερό μέρος 8, δεξιά 10.

Τα τοιχώματα του βρογχικού δέντρου αποτελούνται από κλειστούς δακτυλίους στη βάση του. Μέσα στα τοιχώματα των βρόγχων ενός ατόμου καλύπτονται με βλεννογόνο. Με τη διείσδυση της μόλυνσης στους βρόγχους, ο βλεννογόνος πυκνώνει και στενεύει σε διάμετρο. Μια τέτοια φλεγμονώδης διαδικασία μπορεί να φτάσει στους πνεύμονες.

Bronchioli

Αυτοί οι αεραγωγοί σχηματίζονται στα άκρα των διακλαδισμένων βρόγχων. Οι μικρότεροι βρόγχοι, που βρίσκονται χωριστά στους λοβούς του πνευμονικού ιστού, έχουν διάμετρο μόλις 1 mm. Τα Bronchioles είναι:

Η διαίρεση αυτή εξαρτάται από το πού εντοπίζεται ο κλάδος με τα βρογχιόλια, σε σχέση με τα άκρα του δέντρου. Στα άκρα των βρόγχων είναι επίσης η συνέχιση τους - η ακμή.

Η ακμή μπορεί να μοιάζει με κλαδιά, αλλά αυτοί οι κλάδοι είναι ήδη ανεξάρτητοι, έχουν τις κυψελίδες - τα μικρότερα στοιχεία του βρογχικού δέντρου.

Alveoli

Αυτά τα στοιχεία θεωρούνται μικροσκοπικά πνευμονικά κυστίδια, τα οποία εκτελούν άμεσα τη βασική λειτουργία των πνευμόνων - ανταλλαγή αερίων. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς στον πνευμονικό ιστό, τόσο πολύ συλλαμβάνουν μια μεγάλη περιοχή για την παροχή οξυγόνου σε ένα άτομο.

Οι κυψελίδες στους πνεύμονες και στους βρόγχους έχουν πολύ λεπτά τοιχώματα. Με απλή αναπνοή, το οξυγόνο μέσω αυτών των τοιχωμάτων εισχωρεί στα αιμοφόρα αγγεία. Στη ροή του αίματος, βρίσκει ερυθρά αιμοσφαίρια και έρχεται σε όλα τα όργανα με ερυθρά αιμοσφαίρια.

Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται καν ότι αν αυτές οι κυψελίδες ήταν λιγότερες, δεν θα υπήρχε αρκετό οξυγόνο για το έργο όλων των οργάνων. Λόγω των μικρών διαστάσεων (διαμέτρου 0,3 mm), οι κυψελίδες καλύπτουν έκταση 80 τετραγωνικών μέτρων. Πολλοί δεν έχουν καν σπίτι με μια τέτοια περιοχή και οι πνεύμονες το περιέχουν.

Πνεύμονες των πνευμόνων

Κάθε πνεύμονας προστατεύεται προσεκτικά από παθολογικούς παράγοντες. Έξω, προστατεύονται από τον υπεζωκότα - αυτό είναι ένα ειδικό κέλυφος δύο επιπέδων. Βρίσκεται ανάμεσα στον πνευμονικό ιστό και τον θώρακα. Στη μέση μεταξύ αυτών των δύο στρωμάτων σχηματίζεται μια κοιλότητα, η οποία είναι γεμάτη με ένα ειδικό υγρό. Αυτοί οι πλευρικοί σάκοι προστατεύουν τους πνεύμονες από τη φλεγμονή και άλλους παθολογικούς παράγοντες. Εάν αυτοαναφλεγούν, αυτή η ασθένεια ονομάζεται πλευρίτιδα.

Όγκος του κύριου οργάνου του αναπνευστικού συστήματος

Όντας στη μέση του ανθρώπινου σώματος, κοντά στην καρδιά, οι πνεύμονες εκτελούν διάφορες σημαντικές λειτουργίες. Γνωρίζουμε ήδη ότι παρέχουν οξυγόνο σε όλα τα όργανα και τους ιστούς. Σε πλήρη κατάσταση αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα, αλλά και αυτό το όργανο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει οξυγόνο, λόγω των κυψελίδων σε αυτό.

Η χωρητικότητα των πνευμόνων είναι 5000 ml - γι 'αυτό έχουν σχεδιαστεί. Όταν ένα άτομο εισπνέει, δεν χρησιμοποιεί την πλήρη ένταση των πνευμόνων. Συνήθως, για την εισπνοή και την εκπνοή απαιτούνται 400-500 ml. Αν κάποιος θέλει να πάρει μια βαθιά αναπνοή, χρησιμοποιεί περίπου 2000 ml αέρα. Μετά από μια τέτοια έμπνευση και εκπνοή υπάρχει ένα αποθεματικό όγκου, το οποίο ονομάζεται λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα. Είναι χάρη σε αυτήν στις κυψελίδες ότι διατηρείται σταθερά το απαραίτητο επίπεδο οξυγόνου.

Πηγή αίματος

Στους πνεύμονες κυκλοφορούν 2 είδη αίματος: φλεβική και αρτηριακή. Αυτό το αναπνευστικό όργανο περιβάλλεται πολύ στενά από διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία. Η πιο σημαντική είναι η πνευμονική αρτηρία, η οποία στη συνέχεια χωρίζεται σταδιακά σε μικρά αγγεία. Στο τέλος της διακλάδωσης, σχηματίζονται τριχοειδή, τα οποία διασπείρουν τις κυψελίδες. Πολύ στενή επαφή και επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες. Το αρτηριακό αίμα τροφοδοτεί όχι μόνο τους πνεύμονες, αλλά και τους βρόγχους.

Σε αυτό το κύριο όργανο της αναπνοής δεν υπάρχουν μόνο αιμοφόρα αγγεία, αλλά και λεμφικά. Εκτός από τις διάφορες διακλαδώσεις, τα νευρικά κύτταρα διακλαδίζονται επίσης σε αυτό το όργανο. Είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με τα αιμοφόρα αγγεία και τους βρόγχους. Τα νεύρα μπορούν να δημιουργήσουν αγγειακές-βρογχικές δέσμες στους βρόγχους και στους πνεύμονες. Λόγω αυτής της στενής σχέσης, μερικές φορές οι γιατροί διαγιγνώσκουν βρογχόσπασμο ή πνευμονία λόγω στρες ή άλλης δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος.

Πρόσθετη αναπνευστική λειτουργία

Εκτός από τη γνωστή λειτουργία ανταλλαγής διοξειδίου του άνθρακα για το οξυγόνο στους πνεύμονες, υπάρχουν επιπλέον λειτουργίες λόγω της δομής και της δομής τους.

 • Επηρεάστε το όξινο περιβάλλον στο σώμα.
 • Η καρδιά αποσβένεται - με τραύμα την προστατεύει από τις επιπτώσεις και τις διάφορες επιρροές.
 • Η απομονωμένη ουσία είναι η ανοσοσφαιρίνη Α, ενώσεις εναντίον βακτηρίων που προστατεύουν το ανθρώπινο σώμα από μολύνσεις ιϊκής αιτιολογίας.
 • Διαθέτει φαγοκυτταρική λειτουργία - προστατεύει το σώμα από τη διείσδυση μεγάλου αριθμού παθογόνων κυττάρων.
 • Παρέχουν αέρα για τη συζήτηση.
 • Συμμετέχουν στη διατήρηση μικρής ποσότητας αίματος για το σώμα.

Δημιουργία του αναπνευστικού συστήματος

Οι πνεύμονες σχηματίζονται στο στήθος του εμβρύου ήδη από τις 3 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Λιγότερο από 4 εβδομάδες, σταδιακά αρχίζουν να σχηματίζονται βρογχοπνευμονικοί νεφροί, από τους οποίους λαμβάνονται δύο διαφορετικά όργανα. Πιο κοντά σε 5 μήνες σχηματίζονται βρογχίλια και κυψελίδες. Μέχρι τη στιγμή της γέννησης, οι πνεύμονες, οι βρόγχοι έχουν ήδη σχηματιστεί, έχουν τον απαραίτητο αριθμό τμημάτων.

Μετά τη γέννηση, αυτά τα όργανα συνεχίζουν να αναπτύσσονται και μόνο μέχρι την ηλικία των 25 ετών τελειώνει η διαδικασία εμφάνισης νέων κυψελίδων. Αυτό οφείλεται στην συνεχή ανάγκη οξυγόνου για το αναπτυσσόμενο σώμα.