Μέθοδοι για τη διάγνωση ασθενειών των πνευμόνων

Για τον καθορισμό της τελικής διάγνωσης, καθώς και για τη σωστή επιλογή των μεθόδων θεραπείας, εκτός από την κλινική εξέταση του ασθενούς, είναι απαραίτητο να διενεργηθούν διάφορες μελετών οργάνου του αναπνευστικού συστήματος. Η προετοιμασία ενός διαγνωστικού σχεδίου βασίζεται στο ιστορικό και τις καταγγελίες του ασθενούς. Προκειμένου να μην προκληθεί ακόμη μεγαλύτερη βλάβη στον ασθενή, οι μέθοδοι διάγνωσης των ασθενειών των πνευμόνων επιλέγονται ξεχωριστά.

Ακτινογραφική εξέταση

Η ακτινογραφία δείχνεται σε όλους τους ασθενείς, καθώς επιτρέπει τη διεξαγωγή της εξέτασης των πνευμόνων σε δύο προβολές. Αυτό καθιστά δυνατό τον εντοπισμό παθολογικών αλλαγών στον υπεζωκότα και τους πνεύμονες, καθώς και τη διαφορική διάγνωση ασθενειών.

Τομογραφία

Η τομογραφία είναι μια διαστρωμένη διαμήκης εξέταση με ακτίνες Χ των πνευμόνων. Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε τη φύση των παθολογικών αλλαγών, να περιγράψετε τα περιγράμματα των διακοπών και να αποκαλύψετε και να μετρήσετε το βάθος των σχηματισμένων κοιλοτήτων.

Υπολογιστική Τομογραφία

Η τομογραφία υπολογιστών καθιστά δυνατή την απόκτηση μιας εικόνας εγκάρσιων τμημάτων των θωρακικών οργάνων με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και ικανότητα επίλυσης. Με αυτή η μελέτη μπορεί να δει κανείς στην παθολογία του ιστού του πνεύμονα, των βρόγχων, της τραχείας, και λεμφαδένες, καθώς και για τον προσδιορισμό του διαδικασία επιπολασμός βαθμό, την παρουσία όγκων και των αλληλεπιδράσεών τους με άλλα εσωτερικά όργανα.

MRI

Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού σάς επιτρέπει να διαφοροποιήσετε κύστεις από αγγειακά νεοπλάσματα και όγκους. Οι εικόνες που ελήφθησαν καθιστούν δυνατή την εμφάνιση αλλαγών στα δοχεία χωρίς τη χρήση παράγοντα αντίθεσης. Η μαγνητική τομογραφία είναι πιο αποτελεσματική στη διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς επιτρέπει τον προσδιορισμό της έκτασης του όγκου στο θώρακα, στο μέσο του μεσοθωράκιου και σε άλλες περιβάλλουσες δομές.

Βρογχογραφία

Τέτοιες διαγνωστικές μέθοδοι επιτρέπουν την εξέταση του βρογχικού δένδρου μετά την εισαγωγή ενός μέσου αντίθεσης στους βρόγχους. Είναι δυνατό να ανιχνευθούν τέτοιες μεταβολές όπως η βρογχιεκτασία, οι στειρωτικές κρίσεις, τα υπολείμματα μετά από πνευμονικό απόστημα και τα βρογχοπληρικά συρίγγια. Η σύγχρονη ιατρική σπάνια χρησιμοποιεί τη βρογχογραφία καθώς η τομογραφία και η βρογχοσκόπηση παρέχουν πιο ακριβείς πληροφορίες για την τελική διάγνωση.

Αγγειογραφία

Αυτή η διαδικασία συνίσταται στη μελέτη πνευμονικών αγγείων μετά τη χορήγηση μέσου αντίθεσης. Μια σειρά από ακτινογραφίες βοηθά να διευκρινιστεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας κατά τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα και επίσης να προσδιορίσει θρομβοεμβολή της πνευμονικής αρτηρίας και αρτηριοφλεβικής ανευρύσματος. Περισσότερες αξιόπιστες πληροφορίες παρέχονται από την αγγειογραφία σε συνδυασμό με λεπτομερή CT ανίχνευση.

Βρογχική αρτηριογραφία

Τέτοιες μέθοδοι διάγνωσης των παθήσεων των πνευμόνων μπορούν να ανιχνεύσουν την πηγή της εσωτερικής αιμορραγίας και να λάβουν έγκαιρα μέτρα για την εξάλειψή τους. Σήμερα, η αρτηριογραφία αντικαθιστά επιτυχώς την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού.

Μελέτη ραδιονουκλεϊδίων

διαγνωστικές μέθοδοι ραδιοϊσότοπο μπορεί να ανιχνεύσει παθολογική πνευμονική εστίες που προκαλούν ασθένειες όπως όγκου πνεύμονα, ατελεκτασία, εξασθενημένη αιμάτωση των ιστών και των πνευμόνων μετάσταση του καρκίνου του θυρεοειδούς.

Υπερηχογράφημα

Με τη βοήθεια υπερήχων μπορεί να ανιχνεύσει συσσώρευση υγρών στην υπεζωκοτική κοιλότητα, πνευμονικά νεοπλάσματα και να αποσαφηνίσει την κατάσταση των λεμφαδένων. Με τις κυστικές αλλαγές και τον καρκίνο του πνεύμονα, ο υπερηχογράφος είναι μια απαραίτητη διαγνωστική μέθοδος. Επί του παρόντος, η μελέτη αυτή εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στην παιδιατρική στην παρακολούθηση της πνευμονίας.

Βρογχοσκόπηση

Μία από τις σημαντικές μεθόδους διάγνωσης των παθήσεων των πνευμόνων είναι η εξέταση του αναπνευστικού συστήματος με τη βοήθεια ενός βρογχοσκοπίου. Μια παρόμοια διαδικασία χρησιμοποιείται για βλάβες των βρόγχων και της τραχείας. Βρογχοσκόπηση επιτρέπει να λάβει πτυέλων για κυτταρολογική και βακτηριολογική εξέταση, για να απομακρυνθεί ένα κομμάτι του ιστού ή ιστολογίας του όγκου, παράγει επιθηλιακά απόξεσης και επίχρισμα του βρογχικού βλεννογόνου.

Φθορίζουσα βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση λέιζερ χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της φύσης του νεοπλάσματος, γεγονός που καθιστά δυνατή τη διαφοροποίηση των καλοήθων βρογχικών όγκων από τους κακοήθεις όγκους. Για το σκοπό αυτό, εγχέεται μια ειδική ουσία στη διερευνητική περιοχή, στην οποία ο ιστός του κακοήθους σχηματισμού αντιδρά έντονα.

Θωρακοσκόπηση

Μια τέτοια ενδοσκοπική διάγνωση της υπεζωκοτικής κοιλότητας πραγματοποιείται με τη χρήση ενός θωρακοσκοπίου. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να εξετάσετε το σπλαγχνικό και βρεγματικό υπεζωκότα, να εντοπίσετε τις πιθανές παθολογίες και να κάνετε μια βιοψία. Επί του παρόντος, με θωρακοσκόπηση, πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση στον υπεζωκότα και στους πνεύμονες, όλα τα δεδομένα των οποίων μεταδίδονται σε ειδική οθόνη. Αυτό επιτρέπει την εκτέλεση λειτουργικών διαδικασιών χωρίς ευρύ άνοιγμα και τομές των πλευρικών κοιλοτήτων.

Βιντεοτορκοσκόπηση

Τέτοιες διαγνωστικές μέθοδοι επιτρέπουν τη διεξαγωγή βιοψίας του υπεζωκότα, των λεμφαδένων, του πνεύμονα και της ρίζας του. Η βιντεοτορκοσκόπηση χρησιμοποιείται για την εκτομή όγκων, τη διενέργεια λαβεκτομής, την εκτομή των πνευμόνων και τη συμπαθητομία. Αυτή η διαδικασία αποτρέπει τη συσσώρευση υγρού στον υπεζωκότα σε κακοήθεις σχηματισμούς, καθώς συνδυάζει όχι μόνο διαγνωστικές ικανότητες αλλά και λειτουργικές.

Εργαστηριακή έρευνα

Η μικροβιολογική, ιστολογικές και κυτταρολογικές εξέταση του υλικού βρογχικών εκκρίσεων, πτύελα, πλευριτικό υγρό και βιοψία αποτελεί ουσιώδες συστατικό στη διάγνωση του πνεύμονα και υπεζωκότα ασθένειες. Για να εκτιμηθεί η κατάσταση της εξωτερικής αναπνοής, μετράται ο όγκος των πνευμόνων χρησιμοποιώντας ένα σπιρόμετρο. Το δείγμα του Votchala-Tiffno επιτρέπει την εκτίμηση της τραχεοβρογχικής διαπερατότητας μετρώντας την ποσότητα του εκπνεόμενου αέρα. Επίσης, όταν γίνεται η διάγνωση, ο παράγοντας αξιοποίησης οξυγόνου είναι σημαντικός.

Ασθένειες του πνεύμονα: ταξινόμηση και πρώιμα σημεία

Οι ασθένειες των πνευμόνων, η ταξινόμησή τους, οι μέθοδοι θεραπείας μελετώνται από τον ιατρικό κλάδο, ο οποίος ονομάζεται πνευμονολογία.

Οι παθολογίες του πνεύμονα μπορούν να είναι ειδικές, μη ειδικές, επαγγελματικές. Επιπλέον, τα όργανα αναπτύσσουν επίσης διεργασίες όγκου. Τέτοιες ασθένειες είναι επικίνδυνες επειδή οδηγούν σε διάφορες σοβαρές επιπλοκές, ακόμα και θάνατο. Επομένως, είναι σημαντικό να δώσετε προσοχή στα πρώτα συμπτώματα της νόσου και να αρχίσετε έγκαιρη θεραπεία.

Ταξινόμηση πνευμονικών ασθενειών

Οι παθήσεις του πνεύμονα είναι μια ομάδα ασθενειών που έχουν διαφορετικές αιτίες, συμπτώματα και συνέπειες

Οι ειδικοί καθορίζουν την ταξινόμηση αυτών των ασθενειών για διαφορετικά κριτήρια.

Ανάλογα με τον εντοπισμό της παθολογίας των πνευμόνων, υπάρχουν τα ακόλουθα:

 • Ασθένειες που σχετίζονται με την κυκλοφορία των πνευμόνων. Με αυτά, τα αγγεία του αναπνευστικού συστήματος επηρεάζονται.
 • Παθολογία ιστών οργάνων. Αυτές οι ασθένειες επηρεάζουν τον πνευμονικό ιστό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι δύσκολο να αναπνέετε μέσα και έξω. Τα πιο επικίνδυνα στην περίπτωση αυτή είναι η σαρκοείδωση και η ίνωση.
 • Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Παρουσιάζονται λόγω απόφραξης και συμπίεσης των οδών. Πρόκειται για χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα, βρογχιεκτασία και εμφύσημα.

Οι περισσότερες από τις παθολογίες συνδυάζονται, δηλαδή, επηρεάζουν την αναπνευστική οδό, τα αιμοφόρα αγγεία και τον πνευμονικό ιστό. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Πνευμονία.
 • Βρογχικό άσθμα.
 • Αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
 • Η βρογχίτιδα είναι χρόνια.
 • Πνευμοθώρακας.
 • Pleurisy.
 • Καλοήθης σχηματισμός στους πνεύμονες (λιπόμα, ινώδες, αδένωμα).
 • Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ογκολογικές διαδικασίες (σάρκωμα, λέμφωμα). Ο καρκίνος του πνεύμονα στην ιατρική ονομάζεται βρογχογενές καρκίνωμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πνευμονία μπορούν να βρεθούν στο βίντεο:

Επιπλέον, τα σημάδια διακρίνουν τέτοιες παθήσεις των πνευμόνων:

 1. Περιοριστική - εργατική αναπνοή.
 2. Αποφρακτική - δυσκολία στην εκπνοή.

Για τον βαθμό της παθολογίας η ήττα χωρίζεται σε:

Από τη φύση της πορείας των ασθενειών μπορεί να είναι χρόνια ή οξεία. Κάποιες οξείες παθολογικές καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο σε ορισμένες περιπτώσεις, και σε άλλες περιπτώσεις - να εξελιχθούν σε μια χρόνια ασθένεια.

Οι ασθένειες χωρίζονται επίσης σε αυτούς τους τύπους:

 1. Συγγενείς (κυστική ίνωση, δυσπλασία, σύνδρομο Bruton).
 2. Συγκεντρωμένα (βρογχίτιδα, γάγγραινα των πνευμόνων, απόστημα, πνευμονία, εμφύσημα, βρογχυματική ασθένεια και άλλα).

Στις ασθένειες των πνευμόνων περιλαμβάνονται επίσης η φυματίωση, το εμφύσημα, η κυψελίτιδα, το απόστημα των πνευμόνων. Μεταξύ των συχνών επαγγελματικών παθολογιών είναι η πυριτίαση, η πνευμονοκονίαση (ασθένειες των ανθρακωρύχων, οικοδόμοι και εργάτες που αναπνέουν σε σκόνη που περιέχει διοξείδιο του πυριτίου).

Οι κύριες αιτίες της παθολογίας

Ορισμένοι λόγοι μπορούν να προκαλέσουν την ανάπτυξη πνευμονικών ασθενειών

Οι συνηθέστεροι παράγοντες που προκαλούν πνευμονικές παθολογίες είναι διάφορα παθογόνα βακτηρίδια, μια ιογενής λοίμωξη και επίσης ένας μύκητας.

Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση τέτοιων ασθενειών:

 • Κληρονομικές ανωμαλίες.
 • Αλλεργική αντίδραση.
 • Υπόψυξη.
 • Ζώντας σε ένα οικολογικά δυσμενές έδαφος.
 • Κάπνισμα καπνού.
 • Κατάχρηση αλκοολούχων ποτών.
 • Καρδιαγγειακές παθήσεις.
 • Σακχαρώδης διαβήτης.
 • Αγχωτικές καταστάσεις.
 • Λοιμώξεις χρόνιων μορφών.
 • Εργασίες για την επιβλαβή παραγωγή.

Επιπλέον, οι αιτίες μπορεί να είναι παρασιτικές προσβολές, τραύματα οργάνων στη ζώνη του στέρνου. Χρόνιες παθολογίες συμβαίνουν λόγω της αναποτελεσματικής θεραπείας της οξείας ασθένειας.

Τα πρώτα σημάδια της νόσου

Διαφορετική διάγνωση - διαφορετικά συμπτώματα!

Τα κοινά ειδικά συμπτώματα αναπνευστικών παθήσεων είναι:

 1. Δύσπνοια. Εμφανίζεται ως αποτέλεσμα παραβιάσεων του βάθους και του ρυθμού της αναπνοής. Σε αυτή την περίπτωση, κάνει γνωστή όχι μόνο μετά από σωματική και ψυχο-συναισθηματική υπερβολική πίεση, αλλά και σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να υποδεικνύει καρδιακή νόσο. Ως εκ τούτου, διεξάγεται διεξοδική εξέταση για την καθιέρωση ακριβούς διάγνωσης.
 2. Βήχας. Μπορεί να είναι διαφορετικής έντασης και χαρακτήρα: ξηρό, με πτύελα, γαύγισμα, παροξυσμικό. Πρήξιμο όταν ο βήχας μπορεί να είναι πυώδης, βλεννώδης ή βλεννώδης.
 3. Πόνος στο στήθος και αίσθηση βαρύτητας σε αυτό.
 4. Αιμοπληγία. Ο ασθενής μπορεί να παρατηρήσει ραβδώσεις αίματος στα πτύελα. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να μην είναι φλέβες, αλλά θρόμβοι. Αυτό το σύμπτωμα είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί συχνά υποδεικνύει μια σοβαρή πορεία της νόσου.
 5. Σφυρίχτρα, θόρυβοι και συριγμός, οι οποίοι τραβιούνται στους πνεύμονες.
 6. Επιπροσθέτως, είναι πιθανές μη ειδικές ενδείξεις σε ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Αυτά περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ρίγη, διαταραχή ύπνου, απώλεια όρεξης, γενική αδυναμία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα είναι έντονα. Ωστόσο, σε ορισμένες παθολογίες (καρκίνος του πνεύμονα), αρχίζουν να εμφανίζονται πολύ αργά, έτσι μπορείτε να καθυστερήσετε με τη θεραπεία.

Εάν εμφανιστούν τα παραπάνω συμπτώματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με έναν ειδικό, ο οποίος, χρησιμοποιώντας διάφορες διαγνωστικές μεθόδους, θα διαγνώσει και θα συνταγογραφήσει την κατάλληλη θεραπεία.

Διαγνωστικές μέθοδοι

Η ακτινογραφία είναι μια αποτελεσματική και δημοφιλής μέθοδος για την εξέταση των πνευμόνων

Η σύγχρονη διάγνωση πνευμονικών παθήσεων χωρίζεται σε γενικές κλινικές, βιοχημικές και μικροβιολογικές, υπερηχογραφικές, λειτουργικές και βρογχολογικές.

Για τη διάγνωση ασθενειών των αναπνευστικών οργάνων, είναι απαραίτητη η φυσική εξέταση, η οποία είναι η ψηλάφηση (αίσθημα ότι προκύπτουν κατά τη μετακίνηση των δακτύλων στο στέρνο), ακρόαση (η μελέτη των αναπνευστικών ήχων) και κρουστά (πατώντας στην περιοχή του θώρακα).

Επίσης, συντάσσονται γενικές εργαστηριακές εξετάσεις, δηλαδή οι εξετάσεις αίματος και ούρων. Επιπλέον, είναι δυνατόν να εντοπιστεί ο αιτιολογικός παράγοντας της νόσου με τη βοήθεια της εξέτασης των πτυέλων. Κάνουν ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα για να καθορίσουν πώς η νόσος επηρεάζει την καρδιά.

Οι διαγνωστικές μέθοδοι περιλαμβάνουν επίσης:

Επιπροσθέτως, μπορεί να είναι απαραίτητη μια ανοσολογική μελέτη, η οποία διερευνά τη μελέτη της αναπνευστικής μηχανικής. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνταγογραφείται μια χειρουργική μέθοδος διάγνωσης (θωρακοτομή, θωρακοσκόπηση).

Ποιος είναι ο κίνδυνος παθολογιών;

Ξεκίνησε η ασθένεια των πνευμόνων αποτελεί απειλή για τη ζωή!

Οι πνευμονικές ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν διάφορες επιπλοκές. Σχεδόν όλες αυτές οι ασθένειες μπορούν να προχωρήσουν. Συχνά τείνουν να μεγαλώνουν σε μια χρόνια μορφή.

Πρέπει να αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε παθολογία του αναπνευστικού συστήματος, καθώς συχνά οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες, για παράδειγμα, ασφυξία.

Ως αποτέλεσμα, αποφρακτική πνευμονοπάθεια και των αεραγωγών άσθμα αυλού στενεύει, χρόνια υποξία συμβαίνει όταν ένας οργανισμός που στερείται οξυγόνου, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη σωστή λειτουργία του συνόλου του οργανισμού. Οι οξείες επιθέσεις του άσθματος μπορούν να απειλήσουν τη ζωή του ασθενούς.

Ο κίνδυνος είναι επίσης η εμφάνιση καρδιακών προβλημάτων.

Συχνά οι ασθενείς αγνοούν τα πρώτα σημάδια της νόσου. Με τον καρκίνο του πνεύμονα, τα συμπτώματα είναι ήσσονος σημασίας και ένα άτομο δεν μπορεί να τους δώσει προσοχή. Ως εκ τούτου, συνήθως εμφανίζεται μια κακοήθης διαδικασία σε μεταγενέστερα στάδια. Στην περίπτωση της μετάστασης, ο ασθενής μπορεί να πεθάνει.

Η φλεγμονή των πνευμόνων (πνευμονία) πίσω από τις στατιστικές είναι η δεύτερη ασθένεια του καταλόγου, η οποία τελειώνει με μοιραία έκβαση.

Θεραπεία ασθενειών και πρόγνωση

Η επιλογή των τακτικών θεραπείας εξαρτάται από τη διάγνωση. Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία πρέπει να είναι πλήρης:

 • Η αιτιοπαθολογική θεραπεία εξαλείφει την υποκείμενη αιτία. Εάν οι αιτιολογικοί παράγοντες είναι παθογόνα βακτήρια, συνταγογραφούνται αντιβιοτικά μιας ομάδας μακρολιδίων, πενικιλλίνης ή κεφαλοσπορίνης. Σε περίπτωση ιογενούς μόλυνσης, χρησιμοποιούνται αντιιικοί παράγοντες, με μυκητιασική λοίμωξη χρησιμοποιώντας αντιμυκητιακά φάρμακα. Για την εξάλειψη των αλλεργιών, συνταγογραφείτε αντιισταμινικά.
 • Η συμπτωματική θεραπεία συνίσταται στη λήψη αντιβηχικών, αποχρεμπτικών και βλεννολυτικών φαρμάκων που βοηθούν αποτελεσματικά στο βήχα. Είναι δυνατή η χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων σε υψηλή θερμοκρασία.
 • Η υποστηρικτική θεραπεία συχνά συνταγογραφείται. Για να αυξηθεί η ανοσία χρησιμοποιήστε ανοσοδιεγερτικά, σύμπλοκα βιταμινών-ανόργανων ουσιών.
 • Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συνταγογραφηθεί μια χειρουργική μέθοδος θεραπείας.
 • Βοηθητικά για διάφορα συμπτώματα πνευμονικών παθολογιών είναι λαϊκές θεραπείες. Αποτελεσματικές και ασφαλείς είναι οι εισπνοές με αλατόνερο, αιθέρια έλαια και αφεψήματα φαρμακευτικών βοτάνων.
 • Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μόνο εξειδικευμένοι ειδικοί μπορούν να συνταγογραφήσουν φάρμακα. Με τον πρέπει να συντονιστείτε και να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά φάρμακα.

Μόνο ένας γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει τη σωστή και αποτελεσματική θεραπεία!

Η πρόγνωση για διάφορους τύπους παθολογιών μπορεί να είναι η εξής:

 1. Με την έγκαιρη θεραπεία, η οξεία φλεγμονή στα αναπνευστικά όργανα συνήθως έχει πρόγνωση ευνοϊκή για τη ζωή και την υγεία ενός ατόμου.
 2. Οι χρόνιες μορφές ασθενειών μειώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής. Με τη σωστή τακτική της θεραπείας, η ζωή δεν απειλείται.
 3. Οι ογκολογικές παθήσεις συχνά διαγνωρίζονται σε μεταγενέστερα στάδια. Συνήθως δίνουν μεταστάσεις σε αυτά τα στάδια, οπότε η πρόγνωση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυσμενή ή αμφισβητήσιμη.
 4. Ο θανατηφόρος καρκίνος και η πνευμονία μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο.

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη της παθολογίας των αναπνευστικών οργάνων, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι ακόλουθοι κανόνες πρόληψης:

 • Να οδηγήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
 • Απορρίψτε τις κακές συνήθειες.
 • Βυθίστε το σώμα.
 • Αποφύγετε την υπερψύξη.
 • Περπατήστε πιο συχνά σε εξωτερικούς χώρους.
 • Κάθε χρόνο ξεκουραστείτε στην παραλία.
 • Μην επιτρέπετε την επαφή με ασθενείς σε περίπτωση σοβαρής επιδημιολογικής κατάστασης.
 • Σωστό και ισορροπημένο φαγητό.
 • Εξαερώστε το δωμάτιο και συχνά κάνετε υγρό καθαρισμό.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υποβάλλονται σε ετήσιες προγραμματισμένες επιθεωρήσεις στην πολυκλινική. Επίσης, θα πρέπει να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες του γιατρού για αναπνευστικά προβλήματα.

Βρήκατε λάθος; Επιλέξτε το και πατήστε Ctrl + Enter, για να μας ενημερώσετε.

Εξέταση των πνευμόνων και των βρόγχων: τύποι εξετάσεων, γενικά χαρακτηριστικά

Η εξέταση των πνευμόνων και των βρόγχων είναι ένα σημαντικό μέρος της διάγνωσης ασθενειών αυτών των οργάνων.

Το σύγχρονο συγκρότημα κλινικών μελετών επιτρέπει την υψηλή πιθανότητα ορθής ερμηνείας των ληφθέντων δεδομένων, τη σωστή διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης έγκαιρης θεραπείας.

Σε περίπτωση υποψίας για την ύπαρξη παθολογιών στους βρόγχους και στους πνεύμονες, μια σειρά ιατρικών μεθόδων έρευνας θα βοηθήσει στην ακριβή διάγνωση της πιθανής ασθένειας, καθώς και να συνταγογραφήσει τη σωστή θεραπεία. Εκτός από μια προσεκτική κλινική εξέταση του ασθενούς, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει ορισμένες ειδικές εξετάσεις των πνευμόνων και των βρόγχων.

Το σχέδιο για εργαστηριακές και μελετητικές μελέτες αποδίδεται λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες του ασθενούς και τα εντοπισμένα συμπτώματα. Ο προσεκτικός σχεδιασμός της ιατρικής έρευνας σας επιτρέπει να εντοπίσετε την πιθανή ασθένεια το συντομότερο δυνατόν, με ελάχιστη δυσφορία για τον ασθενή.

Ακτινογραφία

Η ακτινογραφία δείχνεται σε οποιονδήποτε ασθενή. Η ακτινολογική εξέταση των πνευμόνων και των βρόγχων πραγματοποιείται σε δύο προεξοχές (επίπεδα) - ευθεία και πλευρική. Μια τέτοια μελέτη μας επιτρέπει να εντοπίσουμε παθολογίες των πνευμόνων και να εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα στη διαφορική διάγνωση ασθενειών. Οι αντενδείξεις των ακτίνων Χ θεωρούνται πολύ σοβαρή κατάσταση του ασθενούς ή δυσανεξία του μέσου αντίθεσης (προβλήματα καρδιαγγειακού συστήματος, κακή κατάσταση των νεφρών και του ήπατος).

Τομογραφία

Η τομογραφία παρουσιάζει μια εικονογραφημένη εικόνα της εσωτερικής δομής του ανθρώπινου σώματος και των οργάνων του. Σε αντίθεση με την ακτινογραφία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια επίπεδη 2Δ εικόνα ολόκληρης της περιοχής μελέτης, η τομογραφία δείχνει μια σειρά τμημάτων του οργάνου, επιτρέποντάς της να παρουσιαστεί σε όγκο για πιο ακριβή διάγνωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανίχνευσης πιθανών τραυματισμών των πνευμόνων και των βρόγχων στην ακτινογραφία. Η τομογραφική εξέταση των πνευμόνων και των βρόγχων βοηθά στην αποσαφήνιση των χαρακτήρων των πιθανών παθολογιών, προσδιορίζει τα περιγράμματα των συσσωρευμάτων, εντοπίζει τις κοιλότητες στο σκοτεινός και επίσης το βάθος τέτοιων σκοτεινών περιοχών.

Υπολογιστική Τομογραφία (CT)

Η αξονική τομογραφία - ειδική ιατρική έρευνα, επιτρέποντας τη χρήση ακτίνων Χ και σοφιστικέ διαφορά ηλεκτρονική επεξεργασία αποδυναμώσει λάμψη τους μετά το πέρασμα μέσα από το ανθρώπινο σώμα - για τη λήψη εικόνων διατομής του θώρακα και όλα τα όργανά του. Η μελέτη αυτή έχει υψηλή ποιότητα εικόνας, τη σαφήνεια και την ανάλυση της.

Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν με υψηλή πιθανότητα εντοπίσει παθολογικές αλλαγές στους πνεύμονες και τους βρόγχους, ενόψει της συγκεκριμένης ασθένειας. Ο γιατρός, σε αξονική τομογραφία μπορεί επίσης να ρυθμίσετε το πώς εξαπλώθηκε επώδυνη διαδικασία για την ανίχνευση της επιρροής της παθολογικής διαδικασίας και σε άλλα όργανα του θώρακα, και να καθορίσει την παρουσία άλλων παθογόνων διεργασιών που συμβαίνουν στα όργανα ελέγχου.

Η μαγνητική τομογραφία (MRI)

Η μαγνητική τομογραφία (απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού) βασίζεται στη μέτρηση της απόκρισης των ατομικών πυρήνων όταν διεγείρεται από έναν ειδικό κατευθυνόμενο συνδυασμό ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο. Η μέθοδος συνήθως αντενδείκνυται σε ασθενείς με μεταλλικά εμφυτεύματα ή συσκευές στο σώμα.

Μεταξύ των απόλυτων αντενδείξεων είναι:

 1. βηματοδότες,
 2. σιδηρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά εμφυτεύματα και εμφυτεύματα μεσαίου ωτός.
 3. μεταλλικά θραύσματα και μεγάλα εμφυτεύματα, τη συσκευή του Ilizarov στο σώμα.

Επιπλέον, η MRI δεν είναι επιθυμητή στην αρχή της εγκυμοσύνης, με την παρουσία του κλειστοφοβία του ασθενούς, λόγω της ανάγκης για συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του ανθρώπινου σώματος, παραφροσύνη ή πολύ σοβαρή κατάσταση του ασθενούς. Ένας πλήρης κατάλογος αντενδείξεων είναι γνωστός στους ειδικούς που ορίζουν και διεξάγουν έρευνες.

Τομογραφία μαγνητικού συντονισμού διακρίνουν όγκου από μια κύστη, για την ανίχνευση ανωμαλιών στα αιμοφόρα αγγεία χωρίς έγχυση αντίθεσης, καθώς και τη διείσδυση των όγκων σε όργανα του θώρακα, μεσοθωράκιο.

Μάθετε πώς να εξετάσετε τα μάτια που μπορείτε από αυτό το άρθρο. Και πιο λεπτομερώς για να μελετήσετε είδη γενετικών αναλύσεων - εδώ.

Αγγειογραφία

Ακτινογραφική εξέταση του αγγειακού συστήματος των πνευμόνων με την εισαγωγή ενός παράγοντα αντίθεσης στην αγγειογραφία του αίματος. Αυτή η μέθοδος ιατρικής έρευνας ανατίθεται στους ασθενείς, εάν είναι απαραίτητο, για να διευκρινισθεί περαιτέρω η δυνατότητα χειρουργικής θεραπείας του καρκίνου. Η μέθοδος επιτρέπει την ανίχνευση θρομβοεμβολισμού της πνευμονικής αρτηρίας, την παρουσία ανευρύσματος στα αγγεία. Οι αντενδείξεις είναι οι ίδιες όπως και στη συνηθισμένη μελέτη ακτίνων Χ, καθώς και η προσωπική δυσανεξία στον οργανισμό ενός συγκεκριμένου παράγοντα αντίθεσης.

Βρογχογραφία

Η βρογχογραφία αντιπροσωπεύει επίσης μια παραλλαγή της μελέτης με ακτίνες Χ που στοχεύει στον εντοπισμό των παθολογιών στην περιοχή του βρογχικού δένδρου. Η μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρουσίας μεταβολών στους βρόγχους, κοιλότητες που σχηματίζονται μετά από απόστημα των πνευμόνων, διεύρυνση των τοιχωμάτων των βρόγχων λόγω βλάβης του βρογχικού τοιχώματος. Η μετεγχειρητική χρήση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μερικές φορές, ωστόσο είναι λιγότερο ενημερωτική και ποιοτική από τη βρογχοσκόπηση και την υπολογιστική τομογραφία.

Βρογχική αρτηριογραφία

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πηγή της πηγής πνευμονικής αιμορραγίας, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει βρογχική αρτηριογραφία. Μπορεί να αντικατασταθεί από απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού.

Tracheobronchoscopy

Μια άμεση εξέταση του βλεννογόνου τραχειοβρογχικού δέντρου για να εκτιμηθεί η κατάστασή τους ονομάζεται τραχειοβρογχοσκόπηση ή βρογχοσκόπηση. Η μελέτη εκτελείται από μια συσκευή που αποτελείται από μια εύκαμπτη ράβδο και ένα ελαφρύ καλώδιο. Συχνά η συσκευή διαθέτει λειτουργίες φωτογραφιών και βίντεο.

Στο τέλος της εύκαμπτης ράβδου μπορούν να τοποθετηθούν ειδικοί χειριστές για βιοψία ή αφαίρεση ξένων σωμάτων, αν είναι απαραίτητο. Η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει μερικές αρνητικές συνέπειες: ρινική συμφόρηση, μούδιασμα, αίσθηση "αιχμηρό" στο λαιμό, δυσκολία στην κατάποση. Εμφανίζονται λόγω της χρήσης της αναισθησίας και, κατά κανόνα, εξαφανίζονται μέσα σε μία ώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία σχετίζεται με ορισμένες επιπλοκές: τραύμα στα τοιχώματα των βρόγχων, αιμορραγία, σπασμοί, αλλεργικές αντιδράσεις, εμφάνιση πνευμονίας, πνευμοθώρακα.

Η διαδικασία αντενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. προσωπική δυσανεξία του παράγοντα τοπικής αναισθησίας.
 2. υπέστη κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών καρδιακή προσβολή?
 3. εγκεφαλικό επεισόδιο
 4. υπέρταση;
 5. Διαταραχή του καρδιακού ρυθμού.
 6. πνευμονική, καρδιακή και αγγειακή ανεπάρκεια.
 7. επιδείνωση του βρογχικού άσθματος.
 8. ψυχικές διαταραχές.
 9. σοβαρή κατάσταση του ασθενούς.

Ένας πλήρης κατάλογος αντενδείξεων είναι πάντα γνωστός στον γιατρό που συνταγογραφεί ή διεξάγει τη μελέτη. Η παρουσία αντενδείξεων στον ασθενή καθορίζεται από τη συνέντευξη του ασθενούς, καθώς και τη μελέτη του ιατρικού ιστορικού.

Μία ποικιλία βρογχοσκόπησης είναι η φθορίζουσα βρογχοσκόπηση με λέιζερ, με βάση την ικανότητα κακοήθων καρκινικών ιστών να απορροφούν φωτογραφική ύλη. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς με υποψία καρκίνου.

Μελέτη ραδιοϊσοτόπων

Ραδιοϊσότοπο (ραδιονουκλίδιο) η μέθοδος επιτρέπει τις μελέτες για τη διάγνωση ασθενειών των πνευμόνων στον πνεύμονα, είναι σε θέση να καθυστερήσει ή να συσσωρεύονται ισότοπα, π.χ., όγκων ή μεταστάσεων του καρκίνου του θυρεοειδούς). Η μελέτη είναι επίσης ενημερωτική στη μελέτη του αερισμού και της διέλευσης του υγρού στους πνεύμονες.

Έρευνα μικροοργανισμών

Ανάλυση της ιστολογίας, της κυτταρολογίας και της μικροβιολογίας των πτυέλων, των βρογχικών εκκρίσεων και της βιοψίας.

Λειτουργική έρευνα

Οι λειτουργικές μέθοδοι εξέτασης των πνευμόνων και των βρόγχων επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα των αναπνευστικών και κυκλοφορικών οργάνων. Διεξάγονται για να προσδιοριστεί η συνολική αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, για παράδειγμα, κατά την επιλογή της μεθόδου της χειρουργικής θεραπείας ή για τον προσδιορισμό της πιθανότητας μιας τέτοιας θεραπείας εν γένει.

Εκτός από τα παρουσιαζόμενα, υπάρχουν επίσης κάποιες άλλες ειδικές μέθοδοι για τη μελέτη των πνευμόνων και των βρογχικών συνθηκών, οι οποίες μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ορισμένες παθολογίες με σκοπό την έγκαιρη χορήγηση της θεραπείας στον ασθενή.

Διάγνωση των πνευμόνων

Προς το παρόν, προκειμένου να μελετηθεί ο πνεύμονας και να διαγνωστούν οι ασθένειές τους, χρησιμοποιείται αρκετά ευρύ φάσμα διαφορετικών μεθόδων. Εξετάστε το κύριο και συνηθέστερο από αυτά. Πρώτον, σύμφωνα με την εφαρμογή, υπάρχουν μέθοδοι διαγνωστικής ακτινοβολίας, δηλ. έρευνα οργάνων με τη βοήθεια ακτίνων Χ. Μεταξύ αυτών, χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, ακτίνες Χ, τομογραφία ακτίνων Χ και φθοριογραφία.

Rengenoscopy, ή η ακτινογραφία είναι μια έρευνα στην οποία παρατηρείται μια εικόνα ενός συγκεκριμένου οργάνου σε μια οθόνη σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ. Ταυτόχρονα, διάφορα είδη σφραγίδων φαίνονται ελαφρύτερα σε αυτή την οθόνη από τις περιοχές με χαμηλότερη πυκνότητα, γεγονός που καθιστά δυνατή την ανίχνευση της παρουσίας όγκων, συσσώρευση υγρών και αέριων κλπ. Και τον εντοπισμό τους. Η μέθοδος είναι πολύ κατατοπιστική, και τώρα, χάρη στη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και να την εμφανίσετε στην οθόνη για τη μελέτη, χρησιμοποιείται ευρύτατα. Ως ελάττωμα μπορεί να σημειωθεί ότι είναι αδύνατον να ανιχνευθούν πολύ μικρές εστίες αρχικών παθολογικών διεργασιών.

Ακτινογραφία των πνευμόνων - σε αντίθεση με ακτινοσκόπηση περιλαμβάνει στερέωση της εικόνας και όλες τις παθολογίες που προσδιορίζονται σε ένα στερεό υπόστρωμα (π.χ., φιλμ), δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αναλύθηκαν με ακτίνες Χ (Χ-Χ της εικόνας) των πνευμόνων. Μπορεί με μεγαλύτερη ακρίβεια την ανίχνευση και διάγνωση ασθενειών όπως η ανάπτυξη των πνευμόνων ανωμαλίες, αλλαγές που οφείλονται σε οποιοδήποτε τραυματισμό, πνευμονικής φλεγμονής διαφόρων προελεύσεων, καρκινικών εξεργασιών, παρασιτικών ασθενειών, φυματίωσης.

Τομογραφία ακτίνων Χ - μια μέθοδος για την εξέταση του στρώματος κατάστασης των πνευμόνων από το στρώμα χρησιμοποιώντας μια ειδική συσκευή - ένα τομογράφημα συνδεδεμένο σε ένα ψυγείο και έναν υπολογιστή. Έτσι κάθε φως στοιβάδα εικόνα καταγράφεται και αναλύεται, με αποτέλεσμα ένα ομοιόμορφο μοτίβο που συμβαίνουν παθολογικές διαδικασίες, το ποσό και τον εντοπισμό τους ακριβώς προσδιορίζεται (τοποθεσία).

Φθοριογραφία των πνευμόνων - για διαγνωστικές δυνατότητες, κατ 'αρχήν πολύ παρόμοια με το Χ-Χ, αλλά είναι μια φωτογραφία των ακτίνων Χ εικόνα που προβάλλεται σε μία φθορίζουσα (λαμπερό) οθόνη. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως για μαζική εξέταση για να αποκαλυφθεί η παρουσία κρυφών ασθενειών (όγκοι, φυματίωση). Υπάρχει φωτογραφία μικρού πλαισίου, μεγάλης κλίμακας και ψηφιακή. Φυσικά, η τελευταία είναι προτιμότερη λόγω της ελαχιστοποιημένης έκθεσης του ασθενούς, αλλά τώρα πιο συχνές είναι οι φθορογραφίες μεμβράνης.

Βρογχογραφία - Ακτινογραφία των βρόγχων μετά την εισαγωγή σε αυτά ειδικού αδιαφανές υλικό ακτίνων Χ που περιέχει ιώδιο. Επιτρέπει την αποκάλυψη της παρουσίας όγκων και άλλων παθολογικών διεργασιών στους βρόγχους και την τραχεία. Σε αυτή την περίπτωση, η ουσία αντίθεσης ενίεται με μια ειδική συσκευή - ένα βρογχοσκόπιο. Λόγω του γεγονότος ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι εντελώς ανώδυνη και, κατά κανόνα, απαιτεί αναισθησία, τώρα σπάνια χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, δίνοντας τη θέση της στη τομογραφία.

Εκτός από την ακτινοθεραπεία, χρησιμοποιούνται ενδοσκοπικές μέθοδοι για την εξέταση του αναπνευστικού συστήματος, με βάση την εισαγωγή στην κοιλιακή χώρα ειδικών οργάνων - ενδοσκοπίων. Μεταξύ των μεθόδων αυτών, απομονώνεται η θωρακοσκόπηση και η βρογχοσκόπηση.

Τοωροσκοπία - Με αυτή τη μέθοδο διάγνωσης, μια ειδική συσκευή, το θώρακο, εισάγεται με γενική αναισθησία μέσω της διάτρησης του θώρακα. Χρησιμοποιείται για την εξέταση της υπεζωκοτικής κοιλότητας των πνευμόνων. Επιτρέπει επίσης τη λήψη δειγμάτων ιστών για περαιτέρω μικροσκοπική ανάλυση.

Βρογχοσκόπηση - εξέταση της κατάστασης των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος με τη βοήθεια ενός βρογχοσκοπίου, το οποίο είναι ένας σωλήνας εξοπλισμένος με οπτικές και φωτιστικές διατάξεις. Το βρογχοσκόπιο μετά από προκαταρκτική χορήγηση αναισθητικών μέσω του λάρυγγα εισάγεται στην τραχεία και στους βρόγχους.

Αυτή η μέθοδος έρευνας είναι πολύ αποτελεσματική και έχει εκχωρηθεί, για παράδειγμα, πνευμονική αιμορραγία, παρουσία ελκών και διαβρώσεων, αν μπει στο βρογχικό ξένα σώματα, εάν η λειτουργία στους πνεύμονες, και όταν άλλες διαγνωστικές μέθοδοι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία της ασθένειας.

Εκτός αυτών, υπάρχουν μέθοδοι λειτουργικής διάγνωσης των πνευμόνων, δηλαδή η μελέτη αλλαγών στις λειτουργίες τους. Τέτοιες μέθοδοι είναι η σπιρομετρία και η υπεζωκοτική παρακέντηση.

Σπιρομέτρηση - μελέτη του όγκου και του ρυθμού έμπνευσης και λήξης με τη χρήση ειδικής συσκευής - του σπειρογράφου. Με την λανθάνουσα ανάπτυξη ορισμένων ασθενειών (για παράδειγμα, αποφρακτικής πνευμονικής νόσου), ο αυλός της τραχείας και των βρόγχων γίνεται στενότερος, ο όγκος του εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα μειώνεται και η αναπνοή γίνεται πιο δύσκολη. Όλα αυτά τα συμπτώματα ανιχνεύονται με σπιρομετρία.

Υπέρυθρη παρακέντηση - μια μέθοδος στην οποία η διάτρηση της πλευρικής κοιλότητας των πνευμόνων λαμβάνεται για ανάλυση. Εκτελείται υπό τοπική αναισθησία και έχει εκχωρηθεί με πλευρίτιδα, υπό την παρουσία ενός σχηματισμού όγκου πνεύμονα (σε εκ των υστέρων ληφθέν υλικό βιοψίας) όταν σχηματίζονται σε αναπνευστικών οργάνων των παθολογικών συσσωρεύσεις υγρού και αέρα.

Λοιπόν και επιτέλους μια πιο σημαντική μέθοδος διάγνωσης - την εκτέλεση εξέταση των πτυέλων, αποβάλλεται κατά τη διάρκεια του βήχα. Η συλλογή των πτυέλων για την ανάλυση γίνεται καλύτερα το πρωί και με άδειο στομάχι, πριν από την έκπλυση του λαιμού με διάλυμα σόδα. Το πτύελο συλλέγεται σε αποστειρωμένο διαφανές δοχείο μιας χρήσης, επαρκούν μόνο 2-3 ml. Μια τέτοια ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία φλεγμονωδών και αλλεργικών διεργασιών στο αναπνευστικό σύστημα, βακτήρια, μικροοργανισμούς, νόσους όγκων, αιμορραγία, πυώδη διεργασίες, άσθμα κλπ.

Έτσι, η σύγχρονη διάγνωση, με επαρκή σειρά μεθόδων, επιτρέπει την διεξοδική εξέταση των πνευμόνων και την ανίχνευση των αναπνευστικών ασθενειών ακόμη και στα πρώτα στάδια, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την επιτυχή θεραπεία.

Διάγνωση παθήσεων των πνευμόνων

Για να διαπιστωθεί η σωστή διάγνωση και να συνταγογραφηθεί η κατάλληλη θεραπεία, είναι απαραίτητη η διάγνωση πνευμονικών ασθενειών. Η διάγνωση των παθήσεων των πνευμόνων περιλαμβάνει μια σειρά ειδικών εργαλειολογικών μεθόδων για την εξέταση των αναπνευστικών οργάνων. Το σχέδιο διάγνωσης των παθήσεων των πνευμόνων βασίζεται σε αναμνηστικά δεδομένα και καταγγελίες από τον ίδιο τον ασθενή. Κατά την κατασκευή ενός διαγνωστικού σχεδίου για πνευμονικές παθήσεις, οι γιατροί πρέπει να καθοδηγούνται από τις αρχές του περιορισμού της ασφάλειας των επιλεγμένων μεθόδων έρευνας για την υγεία του ασθενούς.

Η διάγνωση των παθήσεων των πνευμόνων διεξάγεται με πολλούς τρόπους. Αξίζει να σημειωθούν οι βασικές διαγνωστικές διαδικασίες.

Διάγνωση ασθενειών των πνευμόνων - περιγεννητική

Οι ακτίνες Χ χορηγούνται συνήθως σε όλους τους ασθενείς. Η έρευνα διεξάγεται σε δύο προβολές - απευθείας και από την πλευρά. Οι ακτινογραφίες του θώρακα και των αναπνευστικών οργάνων καθιστούν συχνά δυνατή την πρόβλεψη σωστών προκαταρκτικών συμπερασμάτων σχετικά με την ασθένεια. Επιπλέον, η ακτινογραφία επιτρέπει τη διαφορική διάγνωση.

Διάγνωση παθήσεων των πνευμόνων - τομογραφία

Η τομογραφία είναι μια πολυεπίπεδη εξέταση των πνευμόνων, η οποία σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη φύση της νόσου, να δείτε την εξασθένιση και να ανιχνεύσετε το σχηματισμό κοιλοτήτων. Η τομογραφία μπορεί να είναι απεικόνιση υπολογιστή ή μαγνητικού συντονισμού.

Διάγνωση ασθενειών των πνευμόνων - βρογχογραφία

Η βρογχογραφία είναι ένας τύπος ακτινογραφικής εξέτασης των πνευμόνων με την πλήρωση των κοιλοτήτων των βρόγχων με διάλυμα αντίθεσης. Με αποτελέσματα μιας βρογχογραφίας είναι δυνατόν να διαπιστωθούν παθολογικές μεταβολές σε βρογχικό ιστό. Ωστόσο, η σύγχρονη πνευμονία σπάνια καταφεύγει στη βρογχογραφία, καθώς πιο σύγχρονες μέθοδοι έρευνας - βρογχοσκόπηση και τομογραφία - δίνουν μια σαφέστερη εικόνα της νόσου.

Διάγνωση πνευμονικών παθήσεων - αγγειογραφία

Η αγγειογραφία είναι επίσης μια μορφή ακτινογραφίας όταν χρησιμοποιείται διάλυμα αντίθεσης. Η λύση λαμβάνεται στο κυκλοφορικό σύστημα και οι εικόνες λαμβάνονται με ένα ορισμένο ρυθμό. Η αγγειογραφία είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του βαθμού καταλληλότητας της παθολογίας για την ανάλυση με λειτουργικό τρόπο, για παράδειγμα, στον καρκίνο του πνεύμονα ή στον πνευμονικό θρομβοεμβολισμό. Το πιο ενημερωτικό είναι αυτή η διαδικασία σε συνδυασμό με μια τομογραφία.

Διάγνωση παθήσεων των πνευμόνων - υπερηχογράφημα

Ο υπερηχογράφημα επιτρέπει να δημιουργηθεί μια κατάσταση του υπεζωκότα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Με τη βοήθεια υπερήχων, μπορεί να γίνει βιοψία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην περιοχή της υπεζωκοτικής κοιλότητας, μερικές φορές διεξάγονται διαγνωστικές δραστηριότητες με στόχο την καθιέρωση παθολογιών άλλων εσωτερικών οργάνων, για παράδειγμα του ήπατος. Ο υπερηχογράφημα σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη διεξαγωγή της παρακέντησης της υπεζωκοτικής κοιλότητας, την αφαίρεση υλικού για έρευνα και την εισαγωγή θεραπευτικών φαρμάκων.

Διάγνωση ασθενειών των πνευμόνων - βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση περιλαμβάνει τη μελέτη των αναπνευστικών οργάνων, ιδιαίτερα των βρόγχων, χρησιμοποιώντας ένα βρογχοσκόπιο. Με την παθολογία της τραχείας και του βρογχικού ιστού, αυτή η μέθοδος διάγνωσης είναι η κύρια. Κατά τη διάρκεια της βρογχοσκόπησης, τα πτύελα συλλέγονται για περαιτέρω μελέτη. Ένα επίχρισμα πτυέλων λαμβάνεται με υγρό βαμβάκι και αποστέλλεται στην κυτταρολογία, την ιστολογία και τη μικροβιολογία.

Διάγνωση παθήσεων των πνευμόνων - κυτταρολογία, ιστολογία, μικροβιολογία

Αυτές οι εργαστηριακές μελέτες συλλέγονται βλέννας έκκριση του βρογχικού ιστού, υγρό από τον υπεζωκότα και το υλικό που λαμβάνονται με βιοψία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διάγνωση παθολογιών των πνευμόνων και άλλων αναπνευστικών οργάνων. Υλικό για κυτταρολογία, ιστολογία και μικροβιολογία λαμβάνεται με διάφορους τρόπους - παρακέντηση, βιοψία και ούτω καθεξής.

Ασθένειες των πνευμόνων

ασθένειες των πνευμόνων αναπτύσσουν στο φόντο της διείσδυσης στο σώμα των παθογόνων μικροβίων, συχνά η αιτία είναι το κάπνισμα και ο αλκοολισμός, η κακή περιβάλλον, επιβλαβείς συνθήκες παραγωγής. Οι περισσότερες ασθένειες έχουν έντονη κλινική εικόνα, απαιτούν άμεση θεραπεία, διαφορετικά αρχίζουν να εμφανίζονται μη αναστρέψιμες διεργασίες στους ιστούς, οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρές επιπλοκές, θανατηφόρα έκβαση.

Οι ασθένειες των πνευμόνων απαιτούν άμεση θεραπεία

Ταξινόμηση και κατάλογος των ασθενειών των πνευμόνων

ασθένεια των πνευμόνων έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τον εντοπισμό του φλεγμονώδους, καταστροφική διαδικασία - παθολόγοι μπορεί να επηρεάσει τα αιμοφόρα αγγεία, ιστό, εξαπλωθεί σε όλα τα όργανα της αναπνοής. Περιοριστικό αναφέρεται σε ασθένειες στις οποίες ένα άτομο είναι δύσκολο να κάνει μια πλήρη αναπνοή, αποφρακτική - μια πλήρη εκπνοή.

Με τον βαθμό της βλάβης, οι πνευμονικές ασθένειες είναι τοπικές και διάχυτες, όλες οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος είναι οξείες και χρόνιες, οι πνευμονικές παθολογίες χωρίζονται σε συγγενείς και αποκτώμενες.

Συχνές ενδείξεις βρογχοπνευμονικών νόσων:

 1. Η δυσκολία στην αναπνοή δεν συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, αλλά και σε κατάσταση ηρεμίας, σε φόντο άγχους, παρόμοιο σύμπτωμα συμβαίνει στις καρδιακές παθήσεις.
 2. Βήχας - κύρια παθολογίες σύμπτωμα αεραγωγού μπορεί να είναι ξηρή ή υγρή, αποφλοίωση, παροξυσμική, πτύελα παρουσιάζουν συχνά πολλά βλέννας, πύον, κηλίδες αίματος πάει.
 3. Αίσθημα βαρύτητας στο στήθος, πόνος κατά την εισπνοή ή την εκπνοή.
 4. Σφυρίζει, συριγμό όταν αναπνέει.
 5. Αυξημένη θερμοκρασία, αδυναμία, γενική κακουχία, μειωμένη όρεξη.

Ένα αίσθημα βαρύτητας στο στήθος μιλά για ασθένεια των πνευμόνων

Παθήσεις που επηρεάζουν τους αεραγωγούς

Αυτές οι ασθένειες έχουν έντονη κλινική εικόνα, σκληρή για θεραπεία.

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια προοδευτική ασθένεια στην οποία παρατηρούνται δομικές αλλαγές στα αγγεία και τους ιστούς του οργάνου. Οι πιο συχνά διαγνωσθείσες στους άνδρες μετά από 40 χρόνια, οι παρωχημένοι καπνιστές, η παθολογία μπορεί να προκαλέσει αναπηρία ή θάνατο. Ο κωδικός ICD-10 είναι J44.

Υγιείς πνεύμονες και πνεύμονες με ΧΑΠ

Συμπτώματα:

 • χρόνιο υγρό βήχα με πολύ φλέγμα?
 • έντονη δύσπνοια
 • όταν εκπνέει, ο όγκος του αέρα μειώνεται.
 • στα τελικά στάδια ανάπτυξης της πνευμονικής καρδιάς, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.
Τα αίτια της ανάπτυξης της ΧΑΠ είναι το κάπνισμα, η ARVI, η βρογχική παθολογία, οι επιβλαβείς συνθήκες παραγωγής, ο μολυσμένος αέρας, ο γενετικός παράγοντας.

Εμφύσημα

Αναφέρεται σε ποικιλίες ΧΑΠ, συχνά αναπτύσσεται στις γυναίκες σε φόντο ορμονικής ανισορροπίας. Ο κωδικός ICD-10 είναι J43.9.

Το εμφύσημα αναπτύσσεται συχνότερα στις γυναίκες

Συμπτώματα:

 • κυάνωση - οι πλάκες των νυχιών, η άκρη της μύτης και των λοβών του αυτιού αποκτούν μια μπλε απόχρωση.
 • δυσκολία στην αναπνοή με δυσκολία στην εκπνοή.
 • αισθητή τάση των μυών στο διάφραγμα κατά τη διάρκεια της έμπνευσης.
 • πρήξιμο των φλεβών στο λαιμό.
 • απώλεια βάρους?
 • πόνος στο δεξιό υποχονδρίδιο, το οποίο συμβαίνει όταν το ήπαρ έχει διευρυνθεί.

Χαρακτηριστικό - κατά τη διάρκεια ενός προσώπου βήχας πρόσωπο γίνεται ροζ, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης, μια μικρή ποσότητα βλέννης απελευθερώνεται. Καθώς η ασθένεια αλλάζει την εμφάνιση του ασθενούς - ο λαιμός είναι μικρότερη, διογκώνοντας έντονα υπερκλείδιους βόθρου, θώρακα στρογγυλεμένη κοιλιά γέρνει.

Ασφυξία

Η παθολογία συμβαίνει σε σχέση με τη βλάβη του αναπνευστικού συστήματος, με θωρακικούς τραυματισμούς, που συνοδεύονται από αυξανόμενη πνιγμού. Ο κωδικός ICD-10 είναι T71.

Συμπτώματα:

 • στο αρχικό στάδιο - αυξημένη αναπνοή επιφανείας, αυξημένοι δείκτες αρτηριών, αίσθημα παλμών, πανικός, ζάλη,
 • τότε ο ρυθμός αναπνοής μειώνεται, η εκπνοή γίνεται βαθιά, η πίεση μειώνεται.
 • αρτηριακή πέφτει σταδιακά σε κρίσιμα επίπεδα, αδύναμη αναπνοή, συχνά χάνεται, το άτομο χάνει τις αισθήσεις του και μπορεί να πέσει σε κώμα, αναπτύχθηκε πνευμονικό οίδημα και τον εγκέφαλο.

Προκαλέσει μια επίθεση της δύσπνοιας μπορούσε συσσώρευσης στους αεραγωγούς του αίματος, πτύελα, εμετό, ασφυξία, αλλεργία επίθεση ή άσθματος, κάψιμο στο λαιμό.

Η μέση διάρκεια μιας επίθεσης ασφυξίας είναι 3-7 λεπτά, μετά την οποία συμβαίνει μια θανατηφόρα έκβαση.

Οξεία βρογχίτιδα

Η ιογενής, μυκητιακή, βακτηριακή ασθένεια συχνά αλλάζει σε μια χρόνια μορφή, ειδικά σε παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένους. Ο κωδικός ICD-10 είναι J20.

Συμπτώματα:

 • μη παραγωγικός βήχας - εμφανίζεται στο αρχικό στάδιο της νόσου.
 • υγρός βήχας - ένα σημάδι του δεύτερου σταδίου της νόσου, η βλέννα είναι διαφανής ή κίτρινο-πράσινη.
 • αύξηση της θερμοκρασίας σε 38 και περισσότερους βαθμούς.
 • αυξημένη εφίδρωση, αδυναμία.
 • δύσπνοια, συριγμός.

Η βρογχίτιδα συχνά αλλάζει σε μια χρόνια μορφή

Για να προκαλέσει την ανάπτυξη της νόσου είναι σε θέση:

 • εισπνοή βρώμικου, κρύου, υγρού αέρα.
 • γρίπη;
 • cocci;
 • το κάπνισμα;
 • beriberi;
 • υπερψύξης.

Σαρκοείδωση

Μια σπάνια συστηματική ασθένεια που επηρεάζει διάφορα όργανα, επηρεάζει συχνά τους πνεύμονες και τους βρόγχους, εντοπίζει άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών, πιο συχνά στις γυναίκες. Χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων, τα οποία ονομάζονται κοκκιώματα. Ο κωδικός ICD-10 είναι D86.

Με τη σαρκοείδωση υπάρχει συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων

Συμπτώματα:

 • σοβαρή κόπωση αμέσως μετά το ξύπνημα, λήθαργος?
 • μείωση της όρεξης, απότομη απώλεια βάρους.
 • αύξηση της θερμοκρασίας έως σήμανση του υποβρύχιου.
 • μη παραγωγικός βήχας.
 • πόνος στους μύες και τους αρθρώσεις.
 • δύσπνοια.

Ασθένειες στις οποίες επηρεάζονται οι κυψελίδες

Alveoli - μικρές φυσαλίδες στους πνεύμονες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανταλλαγή αερίων στο σώμα.

Πνευμονία

Η φλεγμονή των πνευμόνων - μία από τις πιο κοινές παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, συχνά αναπτύσσεται ως επιπλοκή της γρίπης, της βρογχίτιδας. Ο κωδικός ICD-10 είναι J12-J18.

Η πνευμονία είναι η πιο κοινή ασθένεια των πνευμόνων

Τα συμπτώματα της παθολογίας εξαρτώνται από τον τύπο της, αλλά υπάρχουν κοινά σημεία που εμφανίζονται στο αρχικό στάδιο της νόσου:

 • πυρετός, ρίγη, εμπύρετες καταστάσεις, ρινική καταρροή.
 • Ένας ισχυρός βήχας - στο αρχικό στάδιο στεγνό και ενοχλητικό, τότε γίνεται υγρό, πτύελα πράσινο-κίτρινο με ακαθαρσίες πύου?
 • δυσκολία στην αναπνοή.
 • αδυναμία;
 • πόνος στο στήθος με βαθιά αναπνοή.
 • κεφαλαλγία.

Φυματίωση

Lethal νόσου στην οποία καταστρέφονται εντελώς πνευμονικού ιστού, ανοικτή μορφή μεταδίδεται από αερομεταφερόμενα σταγονίδια, μπορεί να μολυνθεί και στη χρήση του νωπού γάλακτος, ο αιτιολογικός παράγοντας - TB βάκιλο. Ο κωδικός ICD-10 είναι A15-A19.

Η φυματίωση είναι μια πολύ επικίνδυνη ασθένεια

Συμπτώματα:

 • βήχα με φλέγμα, που διαρκεί περισσότερο από τρεις εβδομάδες.
 • η παρουσία αίματος στην βλέννα.
 • παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας σε δείκτες υποφλέβιου.
 • πόνος στο στήθος.
 • εφίδρωση τη νύχτα?
 • αδυναμία, απώλεια βάρους.

Η φυματίωση συχνά διαγιγνώσκεται σε άτομα με εξασθενημένη ανοσία, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της ανεπάρκειας πρωτεΐνης της νόσου, του διαβήτη, της εγκυμοσύνης, της κατάχρησης οινοπνεύματος.

Οίδημα των πνευμόνων

Η ασθένεια αναπτύσσεται όταν διεισδύει στους πνεύμονες του ενδιάμεσου υγρού από τα αιμοφόρα αγγεία, συνοδευόμενη από φλεγμονή και πρήξιμο του λάρυγγα. Ο κωδικός ICD-10 είναι J81.

Όταν το πρήξιμο στους πνεύμονες συσσωρεύει υγρό

Αιτίες συσσώρευσης υγρών στους πνεύμονες:

 • οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.
 • την εγκυμοσύνη;
 • κίρρωση;
 • λιμοκτονία.
 • μολυσματικές ασθένειες ·
 • εντατική σωματική δραστηριότητα, ανυψώνοντας σε μεγαλύτερο ύψος.
 • αλλεργία;
 • τραύμα του στέρνου, παρουσία ξένου σώματος στους πνεύμονες,
 • Για να προκαλέσει οίδημα μπορεί να εισαγάγει γρήγορα μια μεγάλη ποσότητα φυσιολογικού ορού, υποκατάστατα αίματος.

Στο αρχικό στάδιο, δύσπνοια, ξηρό βήχα, αυξημένη εφίδρωση, καρδιακός ρυθμός αυξάνεται. Με την εξέλιξη της νόσου με το βήχα αρχίζει να διαχωρίσετε πτύελα αφρώδες ροζ, η αναπνοή γίνεται συριγμό, διογκώνονται φλέβα στο λαιμό, τα άκρα είναι κρύα, ένα άτομο που πάσχει από δύσπνοια, χάνει τις αισθήσεις του.

Καρκίνος πνεύμονα

Το καρκίνωμα είναι μια σύνθετη ασθένεια, στα τελευταία στάδια ανάπτυξης θεωρείται ανίατη. Ο κύριος κίνδυνος της νόσου - στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης είναι ασυμπτωματικοί, έτσι ώστε οι άνθρωποι πηγαίνουν στο γιατρό ήδη με προηγμένες μορφές καρκίνου, όπου υπάρχει μια πλήρης ή μερική συρρίκνωση του φωτός, η επέκταση των ιστών. Ο κωδικός ICD-10 είναι C33-C34.

Ο καρκίνος του πνεύμονα συμβαίνει συχνά χωρίς συμπτώματα

Συμπτώματα:

 • βήχας - υπάρχουν θρόμβοι στο πτύελο αίματος, πύου, βλέννας?
 • δυσκολία στην αναπνοή.
 • πόνος στο στήθος.
 • η επέκταση των φλεβών στο άνω μέρος του θώρακα, η σφαγιτιδική φλέβα.
 • πρήξιμο του προσώπου, του λαιμού, των ποδιών.
 • κυάνωση;
 • συχνές επιθέσεις αρρυθμίας.
 • απότομη απώλεια βάρους?
 • κόπωση;
 • μια ανεξήγητη αύξηση της θερμοκρασίας.
Η κύρια αιτία της ανάπτυξης καρκίνου είναι το ενεργό και παθητικό κάπνισμα, η εργασία σε επιβλαβείς βιομηχανίες.

Ασθένειες που επηρεάζουν τον υπεζωκότα και τον θώρακα

Ο υπεζωκότας είναι το εξωτερικό κέλυφος των πνευμόνων, μοιάζει με ένα μικρό σάκο, μερικές σοβαρές ασθένειες αναπτύσσονται όταν είναι κατεστραμμένες, συχνά το όργανο απλά διπλώνει, ένα άτομο δεν μπορεί να αναπνεύσει.

Pleurisy

Η φλεγμονώδης διαδικασία συμβαίνει ενάντια στο περιβάλλον των τραυματισμών ή της διείσδυσης στο αναπνευστικό σύστημα των παθογόνων μικροοργανισμών. Η ασθένεια συνοδεύεται από δύσπνοια, πόνο στην περιοχή του θώρακα, ξηρό βήχα μέτριας έντασης. Ο κωδικός ICD-10 είναι R09.1, J90.

Στην πλευρίτιδα οι πνεύμονες επηρεάζονται από επιβλαβείς μικροοργανισμούς

Αιτίες της νόσου:

 • λοίμωξη με διάφορους κοκκους.
 • μυκητιασικές λοιμώξεις.
 • ιούς και παράσιτα ·
 • φυματίωση;
 • χειρουργικές επεμβάσεις στα θωρακικά όργανα.
 • σύφιλη;
 • τραύμα του στέρνου ·
 • παθήσεις του παγκρέατος.

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη πλευρίτιδας είναι ο διαβήτης, ο αλκοολισμός, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οι χρόνιες παθήσεις του πεπτικού συστήματος, και ειδικότερα η κάμψη του παχέος εντέρου.

Πνευμοθώρακας

Το υπεζωκότα εισχωρεί στον αέρα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση, απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. Ο κωδικός ICD-10 είναι J93.

Ο πνευμοθώρακας απαιτεί ταχεία επέμβαση

Συμπτώματα:

 • συχνή ρηχή αναπνοή.
 • κρύος κολλώδης ιδρώτας.
 • επιθέσεις μη παραγωγικού βήχα.
 • το δέρμα αποκτά μπλε απόχρωση.
 • ο ρυθμός της καρδιάς γίνεται πιο συχνός, η πίεση μειώνεται.
 • ο φόβος του θανάτου.

Ο αυθόρμητος πνευμοθώρακας διαγιγνώσκεται σε ψηλά άτομα, καπνιστές, με απότομη πτώση πίεσης. Η δευτερογενής μορφή της νόσου αναπτύσσεται με παρατεταμένες αναπνευστικές νόσους, καρκίνο, στο πλαίσιο τραυματισμών του συνδετικού ιστού των πνευμόνων, ρευματοειδούς αρθρίτιδας, σκληροδερμίας.

Πνευμονική υπέρταση - ένα συγκεκριμένο σύνδρομο αποφρακτικής βρογχίτιδας, ίνωσης, αναπτύσσεται πιο συχνά σε άτομα προχωρημένης ηλικίας, χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση στα αγγεία που τρέφουν το αναπνευστικό σύστημα.

Ασθενείς ασθένειες

Οι λοιμώξεις επηρεάζουν σημαντικό μέρος των πνευμόνων, γεγονός που προκαλεί την ανάπτυξη σοβαρών επιπλοκών.

Απουσία των πνευμόνων

Η φλεγμονώδης διαδικασία, στην οποία σχηματίζεται κοιλότητα με πυώδη περιεχόμενα στους πνεύμονες, χαρακτηρίζεται από έντονη διάγνωση της νόσου. Ο κωδικός ICD-10 είναι J85.

Απουσία - πυώδης σχηματισμός στους πνεύμονες

Αιτίες:

 • ανεπαρκής υγιεινή της στοματικής κοιλότητας.
 • το αλκοόλ, την τοξικομανία.
 • επιληψία;
 • πνευμονία, χρόνια βρογχίτιδα, ιγμορίτιδα, αμυγδαλίτιδα, καρκίνωμα,
 • παλινδρόμηση;
 • τη μακροχρόνια χρήση ορμονικών και αντικαρκινικών φαρμάκων.
 • διαβήτη, καρδιαγγειακές παθολογίες,
 • τραυματισμένο στήθος.

Στην οξεία μορφή του αποστήματος, η κλινική εικόνα εκδηλώνεται σαφώς - έντονος πόνος στο στήθος, πιο συχνά από τη μία πλευρά, παρατεταμένες προσβολές υγρού βήχα, στο πτύελο υπάρχει αίμα και βλέννα. Με τη μετάβαση της νόσου στο χρόνιο στάδιο, υπάρχει εξάντληση, αδυναμία, χρόνια κόπωση.

Ο πνεύμονας γάγγραινας

Θανάσιμη ασθένεια - σε σχέση με τη σπονδυλωτική διαδικασία, εμφανίζεται η αποσύνθεση του πνευμονικού ιστού, η διαδικασία εξαπλώνεται γρήγορα σε όλο το σώμα, η παθολογία εντοπίζεται συχνότερα στους άντρες. Ο κωδικός ICD-10 είναι J85.

Ο πνεύμονας γάγγραινας - αποσύνθεση του πνευμονικού ιστού

Συμπτώματα:

 • η νόσος εξελίσσεται ταχέως, παρατηρείται ταχεία επιδείνωση της ευημερίας,
 • πόνος στο στέρνο με βαθιά ανάσα.
 • απότομη αύξηση της θερμοκρασίας σε κρίσιμα επίπεδα.
 • ένας ισχυρός βήχας με πολλά αφρώδη πτύελα - η απόρριψη έχει κακή οσμή, υπάρχουν καφέ φλέβες αίματος και πύου?
 • ασφυξία;
 • αυξημένη εφίδρωση.
 • αυξημένος καρδιακός ρυθμός.
 • το δέρμα γίνεται χλωμό.
Ο μόνος λόγος για την ανάπτυξη γάγγραινας είναι η καταστροφή του πνευμονικού ιστού από διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Κληρονομικές ασθένειες

Οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος συχνά κληρονομούνται, διαγιγνώσκονται στα παιδιά αμέσως μετά τη γέννηση ή κατά τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής.

Κατάλογος κληρονομικών νόσων:

 1. Βρογχικό άσθμα - αναπτύσσεται στο πλαίσιο νευρολογικών παθολογιών, αλλεργιών. Συνοδεύεται από συχνές ισχυρές επιθέσεις, στις οποίες είναι αδύνατο να αναπνεύσει πλήρως, δύσπνοια.
 2. Κυστική ίνωση - η ασθένεια συνοδεύεται από υπερβολική συσσώρευση βλέννης στους πνεύμονες, επηρεάζει τους ενδοκρινείς αδένες, επηρεάζει αρνητικά το έργο πολλών εσωτερικών οργάνων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται βρογχοεκτομή, η οποία χαρακτηρίζεται από επίμονο βήχα με την εκκένωση πυκνών πυώδους πτύελου, δύσπνοιας και συριγμού.
 3. Η πρωτογενής δυσκινησία είναι μια συγγενής πυώδης βρογχίτιδα.

Πολλές δυσπλασίες των πνευμόνων μπορούν να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια υπερηχογράφων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ώστε να πραγματοποιηθεί ενδομήτρια θεραπεία.

Το βρογχικό άσθμα κληρονομείται

Σε ποιον γιατρό θα απευθυνθεί;

Όταν εμφανιστούν συμπτώματα πνευμονικής νόσου, επισκεφθείτε έναν θεραπευτή ή παιδίατρο. Μετά την ακρόαση, η προκαταρκτική διάγνωση του γιατρού θα δώσει μια κατεύθυνση στον ειδικό του πνεύμονα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συμβουλευτείτε έναν ογκολόγο, έναν χειρούργο.

Η αιτία της ανάπτυξης προβλημάτων με τα αναπνευστικά όργανα μπορεί να είναι σκουλήκια και πρωτόζωα, επομένως είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε και τον παρασιτολόγο.

Διάγνωση πνευμονικών ασθενειών

Πρωτοβάθμια διάγνωση ο γιατρός μπορεί να παραδώσει μετά από οπτική επιθεώρηση, κατά την οποία η ψηλάφηση συμπεριφορά, κρουστά, ακούστε το αναπνευστικό ήχους με ένα στηθοσκόπιο. Για να αναγνωριστεί η πραγματική αιτία της νόσου, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν εργαστηριακές και οργανικές μελέτες.

Βασικές μέθοδοι διάγνωσης:

 • γενική ανάλυση του αίματος και των ούρων.
 • εξετάσεις πτυέλων για την ανίχνευση κρυφών ακαθαρσιών, παθογόνων μικροοργανισμών.
 • ανοσολογική μελέτη.
 • ΗΚΓ - σας επιτρέπει να καθορίσετε πώς μια πνευμονική νόσο επηρεάζει το έργο της καρδιάς?
 • βρογχοσκόπηση;
 • ακτινογραφία θώρακος ·
 • φθοριογραφία ·
 • CT, MRI - σας επιτρέπει να δείτε αλλαγές στη δομή των ιστών.
 • σπιρομέτρηση - με τη βοήθεια ειδικής συσκευής μετράνε τον όγκο του εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, τον ρυθμό της έμπνευσης.
 • η μέθοδος είναι απαραίτητη για τη μελέτη της μηχανικής αναπνοής.
 • χειρουργικές μέθοδοι - θωρακοτομία, θωρακοσκόπηση.

Η ακτινογραφία θώρακα βοηθά να δείτε την κατάσταση των πνευμόνων

Θεραπεία πνευμονικών παθήσεων

Με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης, ο ειδικός κάνει ένα θεραπευτικό σχήμα, αλλά σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που αποσκοπεί στην εξάλειψη των αιτιών και των συμπτωμάτων της νόσου. Τις περισσότερες φορές, οι γιατροί συνταγογραφούν φάρμακα με τη μορφή δισκίων, εναιωρημάτων και σιροπιών, βαριά φάρμακα εγχύονται με φάρμακα.

Ομάδες φαρμάκων:

 • αντιβιοτικά πενικιλλίνη, μακρολίδη, ομάδα κεφαλοσπορίνης - Κεφοταξίμη, Αζιθρομυκίνη, Αμπικιλλίνη,
 • αντιιικά φάρμακα - ρεμανταδίνη, ισοπρινοσίνη,
 • αντιμυκητιασικούς παράγοντες - Nizoral, Amfoglucamine;
 • αντιφλεγμονώδη φάρμακα - Ινδομεθακίνη, Ketorolac.
 • φάρμακα για την εξάλειψη του ξηρού βήχα - Glavent?
 • βλεννολυτικά - Glytsiram, Bronholitin, για τη θεραπεία των παιδικών νόσων πιο αποτελεσματική είναι η καρβοκυστεΐνη?
 • παρασκευάσματα βρογχοδιασταλτικών για την εξάλειψη του σπασμού των βρόγχων - Eufillin, Salbutamol;
 • αντι-ασθματικά φάρμακα - Atma, Solutan;
 • αντιπυρετικά - ιβουπροφαίνη, παρακεταμόλη.

Atma - ένα φάρμακο για το άσθμα

Επιπλέον, συνταγογραφούν σύμπλοκα βιταμινών, ανοσοδιεγέρτες, φυσιοθεραπεία, παραδοσιακή ιατρική. Με σύνθετες και παραμελημένες μορφές της νόσου, απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Πιθανές επιπλοκές

Χωρίς σωστή θεραπεία, η παθολογία των αναπνευστικών οργάνων μετατρέπεται σε μια χρόνια μορφή, η οποία είναι γεμάτη με επίμονες υποτροπές στην παραμικρή υπερψύξη.

Οι ασθένειες των πνευμόνων είναι επικίνδυνες:

 • ασφυξία;
 • η υποξία αναπτύσσεται στο υπόβαθρο της στένωσης του αυλού των αεραγωγών, όλα τα εσωτερικά όργανα υποφέρουν από έλλειψη οξυγόνου, η οποία επηρεάζει αρνητικά το έργο τους.
 • μια οξεία επίθεση άσθματος μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρο έκβαση.
 • Οι σοβαρές καρδιακές παθήσεις αναπτύσσονται.

Η οξεία επίθεση άσθματος είναι θανατηφόρα

Η πνευμονία παίρνει τη δεύτερη θέση μεταξύ ασθενειών που καταλήγουν σε ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα - αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τα συμπτώματα της νόσου. Στο αρχικό στάδιο η ασθένεια μπορεί εύκολα να θεραπευτεί σε 2-3 εβδομάδες.

Πρόληψη πνευμονικών παθήσεων

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος και των επιπλοκών τους, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό σύστημα, έναν υγιεινό τρόπο ζωής, τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια πρέπει να δείτε έναν ειδικό.

Πώς να αποφύγετε προβλήματα με τους πνεύμονες και τους βρόγχους:

 • να εγκαταλείψουν τους εθισμούς ·
 • αποφυγή υποθερμίας.
 • περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους.
 • να διατηρούν τη βέλτιστη θερμοκρασία και την υγρασία στο δωμάτιο, να κάνουν τακτικά τον υγρό καθαρισμό.
 • άσκηση, πάρτε ένα ντους αντίθεση, ύπνο, αποφύγετε το άγχος?
 • να τρώτε υγιεινά και υγιεινά τρόφιμα, να παρακολουθείτε το καθεστώς κατανάλωσης οινοπνεύματος,
 • κάθε χρόνο να υποβληθεί σε εξέταση, να κάνει ακτινογραφία των πνευμόνων ή φθοριογραφία.

Το περπάτημα στην ύπαιθρο είναι καλό για την υγεία

Ευεργετικά αποτελέσματα στα αναπνευστικά όργανα της θάλασσας και του κωνοφόρου αέρα, επομένως κάθε χρόνο πρέπει να ξεκουραστείτε στο δάσος ή στην ακτή της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας των κρυολογημάτων, πάρτε αντιιικά φάρμακα για την πρόληψη, αποφύγετε τους πολυσύχναστους χώρους, περιορίστε την επαφή με τους ασθενείς.

Ασθένειες των πνευμόνων μπορεί να προκαλέσουν θάνατο, έγκαιρη διάγνωση, τακτική προληπτική εξέταση θα βοηθήσει στην αποφυγή ασθένειας ή θα ξεκινήσει θεραπεία στο αρχικό στάδιο της παθολογίας.