Περιγραφή του βρογχικού άσθματος στις εικόνες

Η παρουσίαση δημοσιεύτηκε πριν από 5 χρόνια από το usernovmed.net

Σχετικές παρουσιάσεις

Παρουσίαση του θέματος: "Βρογχικό άσθμα Το βρογχικό άσθμα (ΒΑ) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος της αναπνευστικής οδού, που χαρακτηρίζεται από: την παρουσία αναστρέψιμης". - Μεταγραφή:

2 βρογχικό άσθμα (BA) - χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, η οποία χαρακτηρίζεται από: η παρουσία του αναστρέψιμη βρογχική απόφραξη, η παρουσία της φλεγμονής στο βρογχικό βλεννογόνο, βρογχική υπεραντιδραστικότητα σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. GINA (Γενική Πρωτοβουλία για το Άσθμα), αναθεώρηση του 2002.

3 Παράγοντες κινδύνου για το άσθμα

4 Εσωτερικοί παράγοντες: γενετική προδιάθεση. γενετική προδιάθεση · ατοπία (υπερπαραγωγή IgE σε απόκριση της λήψης αλλεργιογόνου). ατοπία (υπερπαραγωγή IgE σε απόκριση της λήψης αλλεργιογόνου). υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών? υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών? το φύλο (συχνότερα στις γυναίκες). το φύλο (συχνότερα στις γυναίκες). φυλής. φυλής.

5 Εξωτερικοί παράγοντες αλλεργιογόνα στο σπίτι: αλλεργιογόνα στο σπίτι: οικιακή σκόνη οικιακή σκόνη (τσιμπούρι στο σπίτι)? αλλεργιογόνα των ζώων · αλλεργιογόνα των ζώων · αλλεργιογόνοι κατσαρίδες · αλλεργιογόνοι κατσαρίδες · μανιτάρια (μούχλα)? μανιτάρια (μούχλα)? εξωτερικά αλλεργιογόνα: εξωτερικά αλλεργιογόνα: γύρη, γύρη · μανιτάρια · μανιτάρια · Επαγγελματίες (ευαισθητοποιητές). Επαγγελματίες (ευαισθητοποιητές). το κάπνισμα; το κάπνισμα; ατμοσφαιρικοί ρύποι; ατμοσφαιρικοί ρύποι; αναπνευστικές λοιμώξεις. αναπνευστικές λοιμώξεις. παρασιτικές μολύνσεις. παρασιτικές μολύνσεις. δίαιτα και φάρμακα. δίαιτα και φάρμακα. παχυσαρκία. παχυσαρκία.

6 Παράγοντες που προκαλούν επιδείνωση του άσθματος: το σπίτι και τα εξωτερικά αλλεργιογόνα. το σπίτι και τα εξωτερικά αλλεργιογόνα. ρύπων χώρων και εξωτερικών ρύπων · ρύπων χώρων και εξωτερικών ρύπων · αναπνευστικές λοιμώξεις. αναπνευστικές λοιμώξεις. σωματικό στρες και υπεραερισμό. σωματικό στρες και υπεραερισμό. αλλαγή των καιρικών συνθηκών · αλλαγή των καιρικών συνθηκών · διοξείδιο του θείου · διοξείδιο του θείου · τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, φάρμακα. τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, φάρμακα. υπερβολικό συναισθηματικό άγχος. υπερβολικό συναισθηματικό άγχος. το κάπνισμα (παθητικό και ενεργό) · το κάπνισμα (παθητικό και ενεργό) · Ερεθιστικά (αεροζόλ στο σπίτι, μυρωδιά βαφής). Ερεθιστικά (αεροζόλ στο σπίτι, μυρωδιά βαφής).

7 Κύτταρα που εμπλέκονται στο σχηματισμό της φλεγμονώδους διεργασίας σε AD: Πρωτεύοντα τελεστικά κύτταρα: ιστιοκύτταρα (ισταμίνη); μακροφάγα (κυτοκίνες); επιθηλιακά κύτταρα. Δευτερεύοντα κύτταρα τελεστές: ηωσινόφιλα. Τ-λεμφοκύτταρα. ουδετερόφιλα. θρομβοκύτταρα.

8 μορφές βρογχική απόφραξη, οξεία βρογχόσπασμου, οξεία βρογχόσπασμου, βρογχικού οιδήματος τοίχωμα (υποξεία), βρογχικό οίδημα τοίχωμα (υποξεία), η χρόνια απόφραξη από βλέννα, χρόνια απόφραξη από βλέννα, βρογχικό αναδιαμόρφωση τοίχο. βρογχική τοιχοποιία. Κανονικά, FEV1 (εξαναγκασμένος εκπνεόμενος όγκος σε ένα δευτερόλεπτο) - όχι λιγότερο από το 75% της ζωτικής χωρητικότητας. Κανονικά, FEV1 (εξαναγκασμένος εκπνεόμενος όγκος σε ένα δευτερόλεπτο) - όχι λιγότερο από το 75% της ζωτικής χωρητικότητας.

9 βαθμοί πνευμονικής απόφραξης: περισσότερο από 70% - ήπια. 69-50% - μέτρια; λιγότερο από 50% - βαριά.

10 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑ (ICD X): BA: ατοπική (εξωγενής); ατοπικό (εξωγενές); μη αλλεργική (ενδογενής, ασπιρίνη); μη αλλεργική (ενδογενής, ασπιρίνη); μικτή (αλλεργική + μη αλλεργική); μικτή (αλλεργική + μη αλλεργική); μη καθορισμένο. μη καθορισμένο. Ασθματική κατάσταση (οξύ οξύ βαρύ άσθμα). Ασθματική κατάσταση (οξύ οξύ βαρύ άσθμα). Ασπιρίνη: με AD, υπάρχει έλλειμμα PG, και η ασπιρίνη (όπως και άλλα ΜΣΑΦ) μειώνει περαιτέρω το επίπεδό τους. Το σαλικυλικό οξύ βρίσκεται σε διάφορα τρόφιμα, οπότε είναι σημαντικό να μην συγχέεται αυτή η μορφή άσθματος με τροφική αλλεργία. Ασπιρίνη: με AD, υπάρχει έλλειμμα PG, και η ασπιρίνη (όπως και άλλα ΜΣΑΦ) μειώνει περαιτέρω το επίπεδό τους. Το σαλικυλικό οξύ βρίσκεται σε διάφορα τρόφιμα, οπότε είναι σημαντικό να μην συγχέεται αυτή η μορφή άσθματος με τροφική αλλεργία.

11 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΟΦΟΡΙΑΣ Στάδιο 1: Διαλείπουσα συμπτώματα άσθματος λιγότερο από 1 φορά την εβδομάδα. σύντομες παροξύνσεις. νυκτερινά συμπτώματα όχι περισσότερο από 2 φορές το μήνα. οι τιμές FEV1 ή PSV είναι 80% ή περισσότερο από τις σωστές τιμές. η μεταβλητότητα των δεικτών PSV ή FEV1 είναι μικρότερη από 20%.

12 Στάδιο 2: ήπια επίμονα συμπτώματα άσθματος πιο συχνά 1 φορά την εβδομάδα, αλλά λιγότερο συχνά 1 φορά την ημέρα. τα συμπτώματα πιο συχνά 1 φορά την εβδομάδα, αλλά λιγότερο συχνά 1 φορά την ημέρα. οι παροξύνσεις μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο. οι παροξύνσεις μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο. νυχτερινά συμπτώματα πιο συχνά 2 φορές το μήνα. νυχτερινά συμπτώματα πιο συχνά 2 φορές το μήνα. οι τιμές FEV1 ή PSV είναι 80% ή περισσότερο από τις σωστές τιμές. οι τιμές FEV1 ή PSV είναι 80% ή περισσότερο από τις σωστές τιμές. η διακύμανση των δεικτών PSV ή FEV1 είναι 20-30%. η διακύμανση των δεικτών PSV ή FEV1 είναι 20-30%.

13 Στάδιο 3: επίμονο άσθμα με μέτρια βαρύτητα καθημερινά συμπτώματα. καθημερινά συμπτώματα. οι παροξύνσεις μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο. οι παροξύνσεις μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο. νυκτερινά συμπτώματα περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα. νυκτερινά συμπτώματα περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα. ημερήσια λήψη εισπνεόμενων α2-αγωνιστών. ημερήσια λήψη εισπνεόμενων α2-αγωνιστών. οι δείκτες FEV1 ή PSV είναι 60-80% των σωστών τιμών. οι δείκτες FEV1 ή PSV είναι 60-80% των σωστών τιμών. η μεταβλητότητα των δεικτών PSV ή FEV1 είναι μεγαλύτερη από 30%. η μεταβλητότητα των δεικτών PSV ή FEV1 είναι μεγαλύτερη από 30%.

14 Στάδιο 4: σοβαρά επίμονα συμπτώματα καθημερινής άσθμα; καθημερινά συμπτώματα. συχνές παροξύνσεις. συχνές παροξύνσεις. συχνή νυκτερινά συμπτώματα. συχνή νυκτερινά συμπτώματα. Περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. Περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. οι τιμές FEV1 ή PSV είναι μικρότερες από το 60% των αναμενόμενων τιμών. οι τιμές FEV1 ή PSV είναι μικρότερες από το 60% των αναμενόμενων τιμών.

15 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΚ Σύνθετη θεραπεία ασθενών με άσθμα 1. Εκπαίδευση ασθενών. 2. Αξιολόγηση και παρακολούθηση της σοβαρότητας του άσθματος. 3. Εξάλειψη των σκανδάλων ή έλεγχος της επιρροής τους στην πορεία της νόσου. 4. Ανάπτυξη σχεδίου φαρμακευτικής θεραπείας για συνεχιζόμενη θεραπεία. 5. Ανάπτυξη ενός σχεδίου θεραπείας κατά τη διάρκεια της περιόδου παροξυσμού. 6. Να παρέχετε τακτική παρακολούθηση.

16 Εξάλειψη επιβλαβών παραγόντων από το περιβάλλον του άσθματος του ασθενούς: αφαιρέστε τα χαλιά από την κρεβατοκάμαρα. αφαιρέστε τα φτερά. να εφαρμόζουν τα καλύμματα κρεβατιών που δεν βλέπουνε. καθημερινά πλένετε το κρεβάτι σε ζεστό νερό. χρήση κεφαλαίων που εξαλείφουν τα σαπροφύλια. Μην κρατάτε τα ζώα και τα πουλιά στο διαμέρισμα. Μην καπνίζετε σε χώρους όπου είναι άρρωστοι. πρόληψη λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος.

17 Η φαρμακευτική αγωγή I. Οι προετοιμασίες για τον έλεγχο του άσθματος εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (διπροπιονική βεκλομεθαζόνη, βουδεσονίδη, flunizomid, φλουτικαζόνη, τριαμκινολόνη ακετονίδη)? συστηματικά κορτικοστεροειδή (πρεδνιζολόνη, μεθυλοπρεδνιζολόνη)? (!) P / e: καντιντίαση του στόματος, βραχνάδα, βήχας, ερεθισμός του βλεννογόνου μεμβράνης? χρωμογλυκικό νάτριο (intal); nedocromil sodium (καταγεγραμμένο); θεοφυλλίνης παρατεταμένης απελευθέρωσης (teopek, teodur)? εισπνεόμενα Β2-αγωνιστές μακράς δράσης (φορμοτερόλη, σαλμετερόλη)? αντιλευκοτριενίου φάρμακα: α) ανταγωνιστές υποδοχέα, κυστεϊνυλο λευκοτριενίου 1 (μοντελουκάστη, ζαφιρλουκάστη), β) ένας αναστολέας της 5-λιποξυγενάσης (zileuton).

18 II. Συμπτωματικά μέσα (για επείγουσα περίθαλψη) εισπνεόμενα ταχείας δράσης αγωνιστές (σαλβουταμόλη, φαινοτερόλη, τερβουταλίνη, ρετροτερόνη). σύστημα GCS. αντιχολινεργικά φάρμακα (βρωμιούχο ιπρατρόπιο (atrovent), βρωμιούχο οξυτρόπιο). μεθυλοξανθίνες (θεοφυλλίνη IV, ευφιλίνη).

19 III. Μη παραδοσιακές μέθοδοι βελονισμού. ομοιοπαθητική; γιόγκα; ιονιστές. σπεκτροθεραπεία; Η μέθοδος του Buteyko. και άλλοι.

20 Σοβαρότητα Καθημερινή χορήγηση φαρμάκων για τον έλεγχο των ασθενειών Άλλες επιλογές θεραπείας Στάδιο 1 δεν είναι ανάγκη εισπνευστεί αγωνιστή Β2 σε πρώτη ζήτηση Βήμα 2 εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (μσ βουδεσονίδη) + εισπνεόμενου B2-αγωνιστές μακράς δράσης Θεοφυλλίνη παρατεταμένης δράσης ή χρωμόνες ή αντιλευκοτριενίου Βήμα 3 Παρασκευή Εισπνεόμενα γλυκοκορτικοστεροειδή (μσ βουδεσονίδη) + Β2 αγωνιστές εισπνεόμενα μακράς δράσης εισπνεόμενου κορτικοστεροειδών + θεοφυλλίνη παρατεταμένης δράσης, ή εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή> 800 ug, ή εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών g + a tileykotrienovy στάδιο παρασκεύασμα 4 εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (> 800 g βουδεσονίδης) + Β2-αγωνιστές, εισπνεόμενα μακράς δράσης + 1 ή περισσότερα φάρμακα, εάν είναι απαραίτητο: θεοφυλλίνη? αντιλευκοτριενικό φάρμακο. από του στόματος αγωνιστής μακράς δράσης. από το στόμα GCS. 800 mcg, ή εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή 400-800 mcg + αντιλευκοτριενίου φαρμάκου Στάδιο 4 Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (> 800 g βουδεσονίδης) + Β2-αγωνιστές, εισπνεόμενα μακράς δράσης + 1 ή περισσότερα φάρμακα, εάν είναι απαραίτητο: θεοφυλλίνη? αντιλευκοτριενικό φάρμακο. από του στόματος αγωνιστής μακράς δράσης. προφορική GCS. ">

Βρογχικό άσθμα

Περιγραφή

Με το βρογχικό άσθμα εννοείται μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος, σε σχέση με την αναπνευστική οδό. Η ασθένεια εκδηλώνεται με επιθέσεις δύσπνοιας, οι οποίες συνοδεύονται από βήχα και συχνά τελειώνουν με επιθέσεις ασφυξίας.

Αυτό οφείλεται στην αντίδραση σε διάφορα ερεθιστικά της αναπνευστικής οδού. Αυτές στενεύουν και αρχίζουν να παράγουν υπερβολικές ποσότητες βλέννας, γεγονός που οδηγεί σε διακοπή της κανονικής ροής του αέρα κατά την αναπνοή.

Υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση για την ασθένεια αυτή, η οποία εκδηλώνεται ιδιαίτερα σε σχέση με μολυσματικές ασθένειες της ανώτερης και κατώτερης αναπνευστικής οδού.

Η ασθένεια εμφανίζεται σε ανθρώπους κυριολεκτικά όλων των ηλικιών, αλλά πάνω απ 'όλα, τα παιδιά εκτίθενται σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι οι μισοί από αυτούς "ξεπερνούν" την ασθένεια. Επί του παρόντος, αυτή η ασθένεια επηρεάζει πάνω από 300 εκατομμύρια ανθρώπους και οι τάξεις τους αναπληρώνονται συνεχώς.

Η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί ιδιαίτερα για την πρόοδο της νόσου και αναπτύσσει συνεχώς διάφορα προγράμματα για την καταπολέμηση της νόσου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, διατίθενται ετησίως σε τέτοια προγράμματα - δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες.

Σε ασθενείς με χρόνιο βρογχικό άσθμα παρατηρείται ειδική ευαισθησία της αναπνευστικής οδού σε αλλεργιογόνα, καπνός, χημικά ερεθιστικά. Πραγματοποιείται υπό την επήρεια σπασμό και βρογχικό οίδημα, παράγεται σε μεγάλες ποσότητες βρογχικού βλεννογόνου, γεγονός που καθιστά δύσκολο να αναπνεύσει κατά την κανονική λειτουργία του αέρα στους αεραγωγούς.

Απομονώνεται ανάλογα με την αιτία της επίθεσης του άσθματος - το μη αλλεργικό άσθμα και την επικρατούσα επικράτηση του αλλεργικού συστατικού.

Το γεγονός ότι το άσθμα αλλεργικής φύσης, ένδειξη έξαρσης συμβαίνουν σε επαφή με αλλεργιογόνα όπως η οργή, γύρη, ορισμένα τρόφιμα, και της οικιακής σκόνης. Συχνά φέρει εποχιακό χαρακτήρα. Η επίθεση συνήθως συνοδεύεται από ερεθισμό του ρινικού βλεννογόνου, κνίδωση, τα συμπτώματα του αυτόνομου δυστονία.

Οι φλεγμονώδεις αεραγωγοί με μη αλλεργικό άσθμα είναι πολύ ευαίσθητοι. Ο βρογχικός σπασμός προκαλείται από οποιονδήποτε ερεθισμό, περιορίζοντας παράλληλα τη ροή του αέρα, οδηγώντας σε επιθέσεις πνιγμού και βήχα.

Οι λόγοι για την εμφάνιση των κατασχέσεων είναι πολλές. Σε αυτόν τον κατάλογο: αρώματα, οικιακές χημικές ουσίες, σαπούνι, καπνός καπνού, καυσαέρια. Οι ερευνητές της ασθένειας κατέληξαν σε απογοητευτικό συμπέρασμα: το επάγγελμα έχει τις καταστροφικές συνέπειες για κάθε πέμπτο ασθματικό.

Η ασθένεια ανά είδος υποδιαιρείται:

 • για τον λόγο που προκαλεί επιδείνωση - ατοπικό βρογχικό άσθμα, επιπλέον και διαγνωσμένο βρογχικό άσθμα εξαρτώμενο από τη λοιμώδη νόσο.
 • σύμφωνα με τη σοβαρότητα της πορείας - υπάρχει φως, μέτριο, βαρύ.
 • εξαρτάται από την ορμόνη, όταν απαιτείται μακρά, μερικές φορές και τακτική χρήση γλυκοκορτικοστεροειδών ορμονών.
 • βρογχικό άσθμα ασπιρίνης, το οποίο συνδέεται με μια ιδιαίτερη δυσανεξία στην ασπιρίνη και πολλά άλλα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Συνήθως συνοδεύεται από πολυποδίαση της μύτης.

Συμπτώματα

Λίγα λεπτά, μετά από οποιαδήποτε σωματική άσκηση, για εκδηλώσεις βρογχικού άσθματος. Για παράδειγμα, τέτοιες σωματικές ασκήσεις όπως το τζόκινγκ κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, κατά την οποία λαμβάνει χώρα η εισπνοή ξηρού κρύου αέρα.

Πώς εκδηλώνεται;

Ο βήχας είναι το πιο κοινό σύμπτωμα του βρογχικού άσθματος. Μπορεί να είναι συχνή, σταθερή και μάλλον επώδυνη.

Ένα πρόσωπο, με οξύ ή σοβαρό βρογχικό άσθμα, αναπνέει κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης με το στόμα του. Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την αναπνοή μέσα από το στενό αναπνευστικό σύστημα του μυός του λαιμού, των ώμων και του κορμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο στενό αναπνευστικό σύστημα, είναι πολύ πιο εύκολο να εισπνεύσετε παρά να εκπνέετε. Και όλοι, επειδή αυτό το φυσιολογικό χαρακτηριστικό του σώματος είναι φυσικότερο για το σώμα μας, επιπλέον, οι μύες του μαστού εκπαιδεύονται σε αυτό το κίνημα.

Η εκπνοή γίνεται χωρίς μεγάλη προσπάθεια και αρκετά παθητικά. Για την απομάκρυνση των μυών του αέρα δεν αναπτύσσονται αρκετά, σε σχέση με τα οποία, ο αέρας διατηρείται στους πνεύμονες και γίνονται πρησμένα. Αυτή είναι η αιτία της ανάπτυξης του "περιστεριού των στήθων" σε νέους ανθρώπους που πάσχουν από άσθμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με οξύ βρογχικό άσθμα, το οποίο είναι σοβαρό, το στήθος "σφύριγμα" γίνεται "σιωπηλό". Ο λόγος είναι ότι η ποσότητα εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα είναι τόσο μικρή που δεν ακούγεται καθόλου ήχος.

Διαγνωστικά

Η διάγνωση του βρογχικού άσθματος ονομάζεται απλή, καθόλου. Στη ρεσεψιόν του γιατρού θα πρέπει να δώσετε λεπτομέρειες, να μην λείψετε τίποτα, να πείτε για τα συμπτώματα.

Διαγνωστική λειτουργία της αναπνοής με τη χρήση φαρμάκων γίνεται συχνά για διάγνωση. Το πιο δημοφιλές τα τελευταία χρόνια είναι ο έλεγχος του δείκτη - "μέγιστη ροή", ο μέγιστος ρυθμός εκπνοής.

Η μαρτυρία μετράται από τον ίδιο τον ασθενή, κάθε πρωί και βράδυ, με ένα απλό όργανο μέτρησης. Τα λαμβανόμενα στοιχεία καθορίζονται σε ειδικό ημερολόγιο. Ο γιατρός, έχοντας αναλύσει προσεκτικά όλα τα αποτελέσματα, θα επιλέξει μια αποτελεσματική θεραπεία για τον ασθενή. Γενικά, ο καθορισμός του αποτελέσματος παίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση του βρογχικού άσθματος.

Πρόληψη

Σε οικογένειες στις οποίες υπάρχει προδιάθεση για αλλεργικές ασθένειες, η πρόληψη του βρογχικού άσθματος πρέπει να είναι κατά πρώτο λόγο και από την ίδια την παιδική ηλικία.

Η θεραπεία όλων των ασθενειών της χρόνιας φύσης της ανώτερης και κατώτερης αναπνευστικής οδού πρέπει να είναι υποχρεωτική και έγκαιρη. Επίσης, πρέπει να σταματήσετε το κάπνισμα, να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη διατροφή και να αποφύγετε τις διαδικασίες σβέσης.

Επίσης, η πρόληψη είναι η αποφυγή της επαφής με ερεθιστικά, για παράδειγμα, σε καπνιστές και ανεπαρκώς αεριζόμενες αίθουσες. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη της νόσου.

Θεραπεία

Η θεραπεία, συνεπάγεται, είναι η ακόλουθη:

 • Αποφύγετε, στο μέτρο του δυνατού, άμεση επαφή με τους παράγοντες που προκαλούν την επίθεση. Μαζί με τον γιατρό, ο ασθενής πρέπει προσεκτικά, χωρίς να ξεχνά τίποτα, να δημιουργήσει μια λίστα με αυτούς τους παράγοντες.
 • έγκαιρη και υποχρεωτική θεραπεία των αναπνευστικών ασθενειών. Εκτός από αυτά, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ασθένειες του πεπτικού συστήματος. Είναι επίσης απαραίτητο να χρησιμοποιείτε φάρμακα που σαφώς συνταγογραφούνται από το γιατρό.

Με βρογχικό άσθμα, όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται διαιρούνται σε:

 • μέσα ταχείας δράσης, τα οποία έχουν άμεση επίδραση στην παύση μιας ασθματικής επίθεσης. Αυτές περιλαμβάνουν τις μορφές εισπνοής, όπως η βενζίνη, η σαλβουταμόλη, η berodual, η berotek κ.λπ.
 • προληπτικά μέτρα που μειώνουν τα σημάδια φλεγμονής στους βρόγχους.

Οι απαραίτητες δοσολογίες και η ακολουθία λήψης φαρμάκων καθορίζονται αποκλειστικά από το γιατρό. Η ανεξάρτητη ρύθμιση της δοσολογίας είναι απαράδεκτη. Οι ασθενείς με βρογχικό άσθμα απαιτείται να έχουν φάρμακο ταχείας αντίδρασης.

Κάθε ασθενής δεν πρέπει να ξεχνά ότι η χρήση εισπνευστήρων υψηλής ταχύτητας περισσότερο από 4 φορές την ημέρα - απλώς απαράδεκτη. Το αντίθετο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή επίθεση ασφυξίας - ασθματική κατάσταση.

Εάν ο ασθενής έχει παρατηρήσει μείωση της επίδρασης φαρμάκων που έχει συνταγογραφηθεί από γιατρό, είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε επειγόντως το νοσοκομείο.

Οι μέθοδοι θεραπείας βελτιώνονται καθημερινά. Σήμερα, αναπνευστικές ασκήσεις, θεραπευτική πείνα, βελονισμός χρησιμοποιούνται. Αλλά η αίτησή τους πρέπει κατ 'ανάγκη να συμφωνηθεί με τον θεράποντα ιατρό.

Βρογχικό άσθμα

Το βρογχικό άσθμα συνδέεται στενά με την αλλεργία και την εξασθένιση της ρύθμισης της ανοσολογικής απόκρισης του ανθρώπινου σώματος. Με αυτή την ασθένεια, οι βλεννογόνοι μεμβράνες των βρόγχων γίνονται φλεγμονώδεις και αυτή η φλεγμονή είναι αλλεργική. Βρογχικό άσθμα εμποδίζει την κανονική αναπνοή, διότι λόγω της φλεγμονής, ο σχηματισμός πτυέλων και το πρήξιμο περιορίζουν τους αεραγωγούς που οδηγούν στους πνεύμονες. Αυτή η ασθένεια είναι ευαίσθητη, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική αύξηση της νόσου σε πολλές χώρες του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι 'αυτό, τώρα τις μελετούν ενεργά. Είναι πλέον σαφές ότι οι αιτίες του βρογχικού άσθματος προκαλούν τις αιτίες, όπως οι δυσμενείς οικολογικές συνθήκες, οι διαταραχές της ανθρώπινης ανοσίας, κάποιες αλλαγές στο γενετικό υλικό του πληθυσμού. Το βρογχικό άσθμα είναι μη αλλεργικής φύσης, για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί μετά από εγκεφαλικό τραύμα ή λόγω ενδοκρινικών διαταραχών. Ωστόσο, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το βρογχικό άσθμα είναι μια αλλεργική ασθένεια.

Σημάδια βρογχικού άσθματος

Τα κύρια συμπτώματα του άσθματος - επιτίθεται από δύσπνοια και συριγμό, στην οποία το άτομο να εκπνέετε πιο δύσκολο από ό, τι την αναπνοή. Στην περίπτωση αυτή συχνά παρατηρείται συριγμός, που ακούγεται από απόσταση. Αν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επίθεσης ή να κάνει το στηθοσκόπιο αυτί στο στήθος του ασθενούς, εκπνέετε μπορείτε να ακούσετε το διακριτικό «φύσημα» που καταγράφεται σε όλη την επιφάνεια του στήθους. Η εκπνοή του ασθενούς είναι 2-4 φορές μεγαλύτερη από τη διάρκεια της εισπνοής. Στην αρχή και στο τέλος μιας επίθεσης βρογχικού άσθματος, συχνά παρατηρείται βήχας. Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης, ένα άτομο είναι φοβισμένο, ανήσυχο και προσπαθεί να πιάσει αέρα με το στόμα του. Και η αρχή και το τέλος της επίθεσης μπορεί να είναι τόσο αιφνίδια όσο και σταδιακή. Εάν η αρχή μιας σταδιακής επίθεσης, υπάρχουν οι προάγγελοι αυτής της κατάστασης, όπως η σκλήρυνση κατά φτάρνισμα, πονοκέφαλο, καταρροή, χωρίς κίνητρα καταθλιπτική διάθεση, φαγούρα μάτια.

Αιτίες βρογχικού άσθματος

Η κληρονομικότητα στην εμφάνιση της ασθένειας παίζει σημαντικό ρόλο. Αν οι συγγενείς ενός ατόμου που υποφέρει από άσθμα ή είχατε αλλεργικές αντιδράσεις, για παράδειγμα, κνίδωση, έκζεμα, ατοπική δερματίτιδα, ρινίτιδα γύρη και επιπεφυκίτιδα ή δυσανεξία σε ορισμένα φάρμακα ή τρόφιμα, ο κίνδυνος ανάπτυξης ουσιαστικά αυξάνει το άσθμα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συγγενείς δεν είχαν τίποτα τέτοιο που παρατηρήθηκε, και το πρόσωπο της νόσου βρογχικό άσθμα. Αιτίες ασθένειες - πιθανώς, δυσμενείς συνθήκες της ζωής ενός ατόμου, οι οποίες αργά ή γρήγορα αποτελούν μια ασθένεια. Αυτές περιλαμβάνουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους, η κακή ποιότητα του πόσιμου νερού, ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, κακή διατροφή ή παρατεταμένη συναισθηματική πίεση. Οι συχνές ιογενείς λοιμώξεις, η χρόνια βρογχίτιδα, η πνευμονία σε άτομα με προδιάθεση μπορεί επίσης να προκαλέσουν βρογχικό άσθμα. Ωστόσο, ακόμη και σε ένα πρακτικά υγιές άτομο, τα κρυολογήματα δεν πρέπει να είναι συχνές. Συχνά κρυολογήματα δείχνουν ένα ελάττωμα στο λεγόμενο ανοσοποιητικό άμυνες «έμφυτη» ή επίκτητη φύση. Αν ένα άτομο έχει μια αλλεργική κληρονομικότητα, και ο ίδιος υποσιτίζονται - καταναλώνει πολλή καπνιστό κρέας, ψητό κρέας, εσπεριδοειδή, σοκολάτα, και πολύ χρόνο βρίσκεται σε περιβάλλον με σκόνη, αλλά στο σπίτι είναι ένα πραγματικό ζωολογικό κήπο, η πιθανότητα γέννησης του αλλεργικού άσθματος μεγάλο.

Θεραπεία του βρογχικού άσθματος

Εάν προηγουμένως έχετε μια διάγνωση θεραπεία βρογχικού άσθματος περιορίστηκε μόνο στην απομάκρυνση των συμπτωμάτων της νόσου, αλλά τώρα σε αυτό το ζήτημα πέτυχε μεγάλη επιτυχία. Οι μηχανισμοί προόδου αυτής της νόσου με τη βοήθεια της σωστής και επαρκούς θεραπείας μπορούν να αποκλειστούν. Ο κύριος στόχος στη θεραπεία των ασθενειών του βρογχικού άσθματος - δεν είναι μόνο η εξάλειψη της επίθεσης, αλλά επίσης και τον εντοπισμό των αιτίων της νόσου και τους παράγοντες που προκάλεσαν την επίθεση. Αν ανιχνευθεί αλλεργιογόνο μη μολυσματικής φύσης, είναι απαραίτητο να αποκλείεται η επαφή με αυτό ή τουλάχιστον να μειώνεται η ευαισθησία σε αυτό. φαρμακευτική αγωγή Self-άσθματος χωρίς ιατρική παρακολούθηση αντενδείκνυται, καθώς μπορεί να αποδειχθεί όχι μόνο αναποτελεσματική, αλλά και να προκαλέσει επιπλοκές. Αυτό ισχύει για τα φάρμακα και τις φυτοπροστασίες. Όταν η διάγνωση της θεραπείας του άσθματος λαϊκές θεραπείες περιλαμβάνουν κυρίως αφεψήματα και αφεψήματα δεντρολίβανο, χαμομήλι, Plantain, το χρώμα elderberry. Μεγάλη δημοτικότητα γογγύλι κήπο. Με το σκοπό της ρίζας θεραπείας χρησιμοποιώντας, η οποία περιέχει ασκορβικό οξύ, καροτίνη, βιταμίνη Β1, λίπη, πρωτεΐνες, μεταλλικά άλατα και άλλες ουσίες. Όταν διαγνωσθεί ως βρογχικό άσθμα, η λαϊκή θεραπεία συνιστά αφέψημα της ρίζας ριζοπριδίου. 2 κουταλιές της σούπας ρίγανη ρίζα χύνεται ένα ποτήρι βραστό νερό, μαγειρεύετε για 15 λεπτά και φιλτράρετε. Πάρτε ένα τέταρτο φλιτζάνι 4 φορές την ημέρα ή ένα ποτήρι ζωμό για τη νύχτα.

Βρογχικό άσθμα και το ανοσοποιητικό σύστημα

Σε όλο αυτό το άρθρο, το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα και η στενή του σχέση με μια ασθένεια όπως το βρογχικό άσθμα έχουν αναφερθεί επανειλημμένα. Ασθένεια του βρογχικού άσθματος συνδέεται άμεσα με μια παραβίαση του ανοσοποιητικού συστήματος ενός ατόμου. Επομένως, για να «εξημερώσετε» αυτή την ασθένεια, πρέπει να αρχίσετε να διορθώνετε την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο παράγοντας μεταφοράς φαρμάκων μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Το φάρμακο διορθώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος και δεν έχει καμία απλή αντένδειξη, εκτός από την ατομική δυσανεξία. Δεν υπάρχουν επίσης περιορισμοί λόγω ηλικίας. Αρκετές δεκαετίες χρήσης του Παράγοντα μεταφοράς φαρμάκου έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση μιας τόσο μεγάλης ασθένειας όπως η ασθένεια του βρογχικού άσθματος. Παραγγείλετε το παράγοντα μεταφοράς φαρμάκων για να πολεμήσετε αποτελεσματικά και, τελικά, να νικήσετε το βρογχικό άσθμα.

Βρογχικό άσθμα

Συντάκτης: Χρήστης17. Για να εξοικειωθείτε με την εικόνα πλήρους μεγέθους, κάντε κλικ στη μικρογραφία της. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις εικόνες για το μάθημα της ιατρικής, κάντε λήψη της παρουσίασης δωρεάν «Βρογχικό άσθμα.ppt» με όλες τις εικόνες στο αρχείο zip-αρχείο με μέγεθος 5899 KB.

Βρογχικό άσθμα

Ασθένειες της αναπνοής

"Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια" - Γλυκοκορτικοειδή. Αιτιολογία των παροξύνσεων. Αρχές θεραπείας. Παρακολούθηση του ασθενούς. Σχέδιο θεραπείας. Δοκιμάστε. Βρογχικό άσθμα. Τύποι παροξυσμών. Χρήση του tablet GCS. Η προοπτική της ΧΑΠ. Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Βρογχοδιασταλτικά. Αντιβιοτικά. Διάγνωση της ΧΑΠ. Σπάνιες παροξύνσεις. Παθομορφικές αλλαγές.

"Οξεία και χρόνια βρογχίτιδα" - Ένα παράδειγμα της διατύπωσης της διάγνωσης. Έλεγχος. Η παράλειψη των κατώτερων σύνορα των πνευμόνων. Οξεία βρογχίτιδα. Διήθηση του πνευμονικού ιστού. Εμφύσημα των πνευμόνων. Οξεία και χρόνια βρογχίτιδα. Bronchoectatic ασθένεια. Ξηρός βήχας. Εκτεταμένο στήθος βαρελιού. Ταξινόμηση του εμφυσήματος. Οι κύριοι παθογενετικοί μηχανισμοί.

«Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος» - Τα στάδια της αναπνοής. 9/10 της ευτυχίας μας βασίζεται στην υγεία. Παρακολουθήστε τη διαδρομή του μορίου οξυγόνου. Ενώ αναπνέω, ελπίζω. ARVI. Στατιστικά στοιχεία. Τοποθετήστε τα όργανα διαδοχικά. Νικοτίνη. Ο μηχανισμός ανταλλαγής αερίων. ARI. Ομοιοστασία. Sinkwein. Βρείτε τον αγώνα. Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος.

"Peakflowmetry" - Παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη μακροχρόνια θεραπεία. Τα συμπτώματα του άσθματος είναι παρόντα σε ηρεμία και κατά τη διάρκεια της κίνησης. Τα σκάφη αιχμής είναι για ενήλικες και για παιδιά. Η δοκιμή πρέπει να γίνει τρεις φορές. Κίτρινο χρώμα - σήμα "ΠΡΟΣΟΧΗ". Το πράσινο είναι ο κανόνας. Pikfluometriya. Κατά κανόνα, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή από 4-6 χρόνια.

"Επαγγελματική βρογχίτιδα" - Βαρύ μάθημα. Παραδείγματα κλινικών διαγνώσεων. Πρόσθετες ιατρικές αντενδείξεις. Fenoterol. Θεραπεία σύνθετης πνευμονοκονίας. Ταξινόμηση της επαγγελματικής βρογχίτιδας ανά σοβαρότητα. Εναλλακτικά φάρμακα. Θεραπεία. Ανάπτυξη της ασθένειας. Θεραπεία της απλής πνευμονοκονίας.

"Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια" - Συσσώρευση υγρού στον διάμεσο χώρο. Κορτικοστεροειδή, πλασμαφαίρεση. Ασφυξία στρέβλωσης. Μείωση της παραγωγής και της δραστηριότητας της επιφανειοδραστικής ουσίας. RDSV στο παρασκήνιο της παχυσαρκίας. Θεραπεία του ΕΝΟΣ. Πνευμονίτιδα αναρρόφησης. Εξάλειψη των παραγόντων βλάβης που συμβαίνουν εκτός των πνευμόνων. Bronchiolospasm. Παραβίαση της εκτατότητας, της ελαστικότητας.

Botkin.pro - υπηρεσία συμβουλευτικών βίντεο
γιατρό στο διαδίκτυο

Ο γιατρός σας είναι πάντα σε ετοιμότητα

Ξεκινήστε αναζητώντας γιατρό

Botkin

 • Εγγραφείτε
 • Βρείτε το γιατρό σας
 • Επιλέξτε μια ώρα
 • Πάρτε μια διαβούλευση με βίντεο και συμπέρασμα

Βίντεο διαβουλεύσεις
στο Botkin.pro - είναι βολικό

Για να βρείτε το γιατρό σας και να κάνετε μια ηλεκτρονική συνάντηση με έναν γιατρό, δεν διαρκεί περισσότερο από δύο λεπτά. Και μπορείτε να πάρετε τη διαβούλευση μέσω βίντεο από οπουδήποτε

Online διαβούλευση
γιατρός στο Botkin.pro -
γρήγορη, βολική,
διαθέσιμες

 • Λάβετε ιατρική βοήθεια χωρίς να αφήσετε το σπίτι σας
 • Μειώστε την προσδοκία επικοινωνίας με το γιατρό σας
 • Ξεχάστε τα εκχυλίσματα χαρτιού
 • Πάρτε μια δεύτερη γνώμη δωρεάν

Συνιστούμε σε απευθείας σύνδεση γιατρούς για διαβουλεύσεις με βίντεο

Gnilorybov Andrei Mikhailovich

Zaplotnaya Άννα Alexeevna

Golembovskaya Tatyana Olegovna

Simonyan Vazgen Ashotovich

Gnilorybov Andrei Mikhailovich

Zaplotnaya Άννα Alexeevna

Golembovskaya Tatyana Olegovna

Simonyan Vazgen Ashotovich

Ιατροί σε απευθείας σύνδεση κατά ειδικότητα

Συμβουλευτείτε οποιαδήποτε συσκευή

Με τη βοήθεια εφαρμογών για κινητά, συμβουλευτείτε όπου κι αν βρίσκεστε: σε διακοπές, σε επαγγελματικό ταξίδι ή στη νάχα.

Απλά κατεβάστε την εφαρμογή:

Είμαστε έμπιστοι

Σχόλια του ασθενούς

Βίντεο διαβούλευση - σούπερ. Θα το χρησιμοποιήσω και θα το συστήσω! Γράψτε και πληρώστε για μερικά κλικ! Τραγούδι !! Μην πηγαίνετε οπουδήποτε.

Η νεολαία έμεινε με τα παιδιά στην κλινική! Πόσες λοιμώξεις έχουν ληφθεί! Είναι απαραίτητο να μαμά φόρουμ, έτσι ώστε όλοι θα ξέρουν!

Ο εχθρός δεν θα θέλει να αποφύγει τα νοσοκομεία με κίρρωση του ήπατος. Καλά!

Όταν ο γιατρός ανησυχούσε για το κινητό τηλέφωνο, υπέφεραν από τύψεις. Τώρα είμαι άνετα για τα χρήματά μου!

Εγγραφείτε δωρεάν

Αφού εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας θα σας δοθεί πρόσβαση στο λογαριασμό σας και θα μπορείτε να απολαύσετε όλα τα οφέλη της υπηρεσίας Botkin.pro

Ολοκλήρωση της εγγραφής

Έχει αποσταλεί ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρείχατε με ένα σύνδεσμο για ενεργοποίηση. Μεταβείτε σε αυτό το μήνυμα και ενεργοποιήστε το λογαριασμό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιδιωτικό σας γραφείο.

Θα θέλατε να μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας από την υπηρεσία μας;

Παρουσίαση: Βρογχικό άσθμα

Βρογχικό άσθμα Ολοκληρώθηκε: 2ετής φοιτητής 202 g Wagner Yu.I.Prepodavatel: Durchenkova IG.

Η έννοια του βρογχικού άσθματος άσθμα, μια νόσος που χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών, οδηγώντας σε υπερκινητικότητα σε απόκριση σε διάφορα ερεθίσματα, και υποτροπιάζουσες προσβολές των βρογχική απόφραξη.

Κλινική Τα κύρια σημεία του βρογχικού άσθματος είναι επιθέσεις ασφυξίας. Οι προσβολές της ασφυξίας χωρίζονται στις ακόλουθες περιόδους: Ασθενείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά τη σύλληψη Μεταφορά

Η περίοδος των προφητών - έρχεται μέσα σε λίγα λεπτά ή μια ημέρα πριν από την επίθεση. Η περίοδος χαρακτηρίζεται από: Άγχος Συρρίκνωση του οφθαλμού του ματιού ΛυξίαΠερίδα του πόνουΠαραγωγή του ύπνου Βήξιμο ύπνου

Pristupnaya περιόδου- χαρακτηρίζεται από :. OdyshkoySvistyaschim dyhaniemHripami το δέρμα απαλό μικρό tsianozTahikardiya κ.λπ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένα άτομο παίρνει μια καθιστή θέση και στηρίζεται χέρια του στην άκρη του κρεβατιού ή της καρέκλας. χρόνος επίθεσης είναι 10-20 min., με την παρατεταμένη για έως και αρκετές ώρες.

Εσωτερικοί παράγοντες κινδύνου, γενετική προδιάθεση, ατοπία (υπερπαραγωγή IgE σε απόκριση της λήψης αλλεργιογόνου). υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών? το φύλο (συχνότερα στις γυναίκες). φυλής.

Οι εξωτερικοί παράγοντες κινδύνου είναι τα εγχώρια αλλεργιογόνα: η οικιακή σκόνη αλλεργιογόνα των ζώων · αλλεργιογόνοι κατσαρίδες · μανιτάρια (μούχλα)? εξωτερικά αλλεργιογόνα: γύρη · μανιτάρια · Επαγγελματίες (ευαισθητοποιητές). το κάπνισμα; ατμοσφαιρικοί ρύποι; αναπνευστικές λοιμώξεις. παρασιτικές μολύνσεις. δίαιτα και φάρμακα. παχυσαρκία.

Παράγοντες που προκαλούν επιδείνωση του άσθματος: το σπίτι και τα εξωτερικά αλλεργιογόνα. ρύπων χώρων και εξωτερικών ρύπων · αναπνευστικές λοιμώξεις. σωματικό στρες και υπεραερισμό. αλλαγή των καιρικών συνθηκών · διοξείδιο του θείου · τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, φάρμακα. υπερβολικό συναισθηματικό άγχος. το κάπνισμα (παθητικό και ενεργό) · Ερεθιστικά (αεροζόλ στο σπίτι, μυρωδιά βαφής).

Κύτταρα που εμπλέκονται στο σχηματισμό της φλεγμονώδους διεργασίας σε AD: Πρωτογενή κύτταρα τελεστές: μαστοκύτταρα (ισταμίνη); μακροφάγα (κυτοκίνες); Επιθηλιακά κύτταρα Δευτερεύοντα κύτταρα τελεστές: ηωσινόφιλα. Τ-λεμφοκύτταρα. ουδετερόφιλα. θρομβοκύτταρα.

Μορφές βρογχική απόφραξη, οξεία βρογχόσπασμου, βρογχικού τοιχώματος οίδημα (υποξεία), η χρόνια απόφραξη από βλέννα, βρογχικό αναδιαμόρφωση τοίχο. Κανονικά, FEV1 (εξαναγκασμένος εκπνεόμενος όγκος σε ένα δευτερόλεπτο) - όχι λιγότερο από το 75% της ζωτικής χωρητικότητας

Βαθμοί πνευμονικής απόφραξης: περισσότερο από 70% - ήπια. 69-50% - μέτρια; λιγότερο από 50% - βαριά.

Ταξινόμηση του άσθματος (ICD Χ): BA: ατοπική (εξωγενούς)? μη αλλεργική (ενδογενής, ασπιρίνη); μικτή (αλλεργική + μη αλλεργική); κατάσταση neutochnennaya.Astmatichesky (οξεία σοβαρό άσθμα).Aspirinovaya: PG ελλείμματα που παρατηρούνται στη νόσο του Αλτσχάιμερ, και η ασπιρίνη (και άλλα ΜΣΑΦ) να μειώσει ακόμα περισσότερο το επίπεδό τους. Το σαλικυλικό οξύ βρίσκεται σε διάφορα τρόφιμα, οπότε είναι σημαντικό να μην συγχέεται αυτή η μορφή άσθματος με τροφική αλλεργία.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΒΑΦΗΣ Στάδιο 1: Διαλείπουσα συμπτώματα άσθματος λιγότερο από 1 φορά την εβδομάδα. σύντομες παροξύνσεις. νυκτερινά συμπτώματα όχι περισσότερο από 2 φορές το μήνα. οι τιμές FEV1 ή PSV είναι 80% ή περισσότερο από τις σωστές τιμές. η μεταβλητότητα των δεικτών PSV ή FEV1 είναι μικρότερη από 20%.

Στάδιο 3: επίμονο άσθμα με μέτρια ένταση ημερήσια συμπτώματα. οι παροξύνσεις μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο. νυκτερινά συμπτώματα περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα. ημερήσια λήψη εισπνεόμενων α2-αγωνιστών. οι δείκτες FEV1 ή PSV είναι 60-80% των σωστών τιμών. η μεταβλητότητα των δεικτών PSV ή FEV1 είναι μεγαλύτερη από 30%.

Στάδιο 2: ήπια επίμονα συμπτώματα άσθματος πιο συχνά 1 φορά την εβδομάδα, αλλά λιγότερο συχνά 1 φορά την ημέρα. οι παροξύνσεις μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο. νυχτερινά συμπτώματα πιο συχνά 2 φορές το μήνα. οι τιμές FEV1 ή PSV είναι 80% ή περισσότερο από τις σωστές τιμές. η διακύμανση των δεικτών PSV ή FEV1 είναι 20-30%.

Στάδιο 4: σοβαρά επίμονα συμπτώματα καθημερινής άσθμα; συχνές παροξύνσεις. συχνή νυκτερινά συμπτώματα. Περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. οι τιμές FEV1 ή PSV είναι μικρότερες από το 60% των αναμενόμενων τιμών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑ Σύμπλοκα θεραπεία ασθενών με ΒΑ1. Εκπαίδευση ασθενών. Αξιολόγηση και παρακολούθηση της σοβαρότητας του άσθματος. Εξάλειψη των σκανδάλων ή έλεγχος της επιρροής τους στην πορεία της νόσου. Ανάπτυξη σχεδίου φαρμακευτικής θεραπείας για συνεχή θεραπεία. Ανάπτυξη σχεδίου θεραπείας κατά τη διάρκεια της περιόδου παροξυσμού. Παροχή τακτικής παρατήρησης.

Η φαρμακευτική θεραπεία I. Οι προετοιμασίες για τον έλεγχο του άσθματος εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (διπροπιονική βεκλομεθαζόνη, βουδεσονίδη, flunizomid, φλουτικαζόνη, τριαμκινολόνη ακετονίδη)? συστηματικά κορτικοστεροειδή (πρεδνιζολόνη, μεθυλοπρεδνιζολόνη)? (!) P / e: καντιντίαση του στόματος, βραχνάδα, βήχας, ερεθισμός του βλεννογόνου μεμβράνης? Το χρωμογλυκικό νάτριο (Intal)? νατριούχο νεντοκρομίλ (tayled)? θεοφυλλίνης παρατεταμένης απελευθέρωσης (teopek, teodur)? εισπνεόμενα Β2-αγωνιστές μακράς δράσης (φορμοτερόλη, σαλμετερόλη)? αντιλευκοτριενίου φάρμακα: α) ανταγωνιστές υποδοχέα, κυστεϊνυλο λευκοτριενίου 1 (μοντελουκάστη, ζαφιρλουκάστη), β) ένας αναστολέας της 5-λιποξυγενάσης (zileuton).

II. Συμπτωματικά μέσα (για επείγουσα περίθαλψη) εισπνεόμενα ταχείας δράσης αγωνιστές (σαλβουταμόλη, φαινοτερόλη, τερβουταλίνη, ρετροτερόνη). σύστημα GCS. αντιχολινεργικά φάρμακα (βρωμιούχο ιπρατρόπιο (atrovent), βρωμιούχο οξυτρόπιο). μεθυλοξανθίνες (θεοφυλλίνη IV, ευφιλίνη).

III. Μη παραδοσιακές μέθοδοι βελονισμού. ομοιοπαθητική; γιόγκα; ιονιστές. σπεκτροθεραπεία; Η μέθοδος του Buteyko. και άλλοι.

Μέθοδοι εξέτασης Ακτινογραφία εξέταση εξέταση πτυέλων εξέταση αίματος

Βρογχικό άσθμα

Βρογχικό άσθμα επηρεάζει το 8% του πληθυσμού και είναι μια χρόνια ασθένεια. Η ουσία της στη φλεγμονή του βρογχικού βλεννογόνου. Σε σχέση με αυτή τη νόσο (βρογχικό άσθμα) αυξήθηκε δραματικά ευαισθησία της αναπνευστικής οδού σε σχέση με τις επιπτώσεις των αλλεργιογόνων και ερεθιστικές ουσίες, εξαιτίας της οποίας το ξεκίνημα και ποικίλης σοβαρότητας και της πνευμονικής σπασμούς ταυτόχρονα αυξημένη παραγωγή βλεννώδους εκκρίσεως.

Ο βαθμός σοβαρότητας της νόσου του βρογχικού άσθματος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο στην περίοδο ηρεμίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- ο αριθμός των κατασχέσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας (ημέρα και εβδομάδα),

- αριθμός νυχτερινών επιθέσεων (ανά εβδομάδα),

- η ανάγκη για βραχυπρόθεσμα φάρμακα κατά τη διάρκεια της ημέρας,

- διαταραχές ύπνου και σωματικής δραστηριότητας,

- την αξία του κριτηρίου της αναγκαστικής εκπνοής, ως ποσοστό της σωστής τιμής κατά την περίοδο διαγραφής.

Βρογχικό άσθμα: συμπτώματα

Τα κύρια συμπτώματα του άσθματος είναι σταθερές βήχα, άσθμα ή ξαφνική έλλειψη στεγανότητας αέρα στο στήθος, η οποία συνοδεύεται από συριγμό, ακούγεται ακόμη και σε μια απόσταση. Για να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση, ο ασθενής αναλαμβάνει ασυνείδητα καθιστή θέση και στηρίζει τα χέρια του. Η επίθεση αρχής (βρογχικό άσθμα) εξαρτάται άμεσα από τον παράγοντα ενεργοποίησης. Η αύξηση των επιθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε οξείες αναπνευστικές νόσους, παροξύνσεις χρόνιων βρογχοπνευμονικών παθήσεων και μη συμμόρφωση με τις συστάσεις για θεραπεία που παρέχονται από γιατρό. Κατά τη διάρκεια της απουσίας επίθεσης, οι δυσάρεστες αισθήσεις και η δυσκολία στην αναπνοή μπορεί να μην ενοχλούν τον ασθενή. Αυτό εξηγείται εξ ολοκλήρου από την παροξυσμική πορεία του βρογχικού άσθματος.

Βρογχικό άσθμα: σημεία

Στα διαστήματα της ηρεμίας μπορεί να νομίζετε ότι το βρογχικό άσθμα έχει υποχωρήσει, αφού τα σημάδια του θα είναι εντελώς αόρατα. Τα κύρια συμπτώματα του άσθματος είναι ο ξηρός παρατεταμένος βήχας και το κάψιμο στο λαιμό, η συχνότερη ρινίτιδα.

Το άσθμα επηρεάζει τους βρόγχους σας ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να πάει σε μια μη αναστρέψιμη μορφή οφείλεται σε απόφραξη των κλάδων του βρογχικού δένδρου, εξ ου και η δυσκολία στην αναπνοή μπορεί να σας ενοχλήσει στο μεταξύ επιθέσεις.

Βρογχικό άσθμα: θεραπεία

Τα τελευταία χρόνια, οι γιατροί έχουν αλλάξει ριζικά τις μεθόδους αντιμετώπισης του βρογχικού άσθματος. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιστήμονες ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τον ρόλο της αλλεργικής φλεγμονής στους αεραγωγούς και την αυξημένη ευαισθησία των βρόγχων. Δύο τεράστιες κατευθύνσεις στη θεραπεία του βρογχικού άσθματος βασίζονται σε αυτή την ανακάλυψη: η παροχή επείγουσας φροντίδας με την έναρξη μιας επίθεσης και βασική αντιφλεγμονώδη θεραπεία. Για τα παιδιά στη χώρα μας που συμβάλλουν στο βρογχικό άσθμα, υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά τον βαθμό σοβαρότητας αυτής της ασθένειας (βρογχικό άσθμα) για κάθε ασθενή επιλέγεται η ατομική του πορεία θεραπείας. Προσδιορίστε τη βαρύτητα του βρογχικού άσθματος μπορεί να είναι, μετά από μια πλήρη πορεία της εξέτασης και της ανάλυσης των συμπτωμάτων της ασθένειας.

Σε βρογχικό άσθμα με ήπιο βαθμό, παρατηρούνται σπάνιες κρίσεις, συνήθως όχι περισσότερο από δύο φορές το μήνα, εξαφανίζονται γρήγορα χωρίς θεραπεία ή με τη χρήση φαρμάκων. Από την επίθεση, η υγεία σας δεν αλλάζει.

Με μέτρια σοβαρότητα βρογχικού άσθματος, οι επιληπτικές κρίσεις γίνονται πιο σοβαρές, χαρακτηριζόμενες από ασφυξία και εμπλοκή του κυκλοφορικού συστήματος. Με τέτοιες επιθέσεις είναι απαραίτητη η εισπνοή βρογχοσπασμολυτικών παραγόντων.

Σε σοβαρό βρογχικό άσθμα, οι ασθενείς συχνά παρενοχλούνται από συχνές κρίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας ή από δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, ένας τέτοιος βαθμός είναι απειλητικός για τη ζωή και απαιτούνται επείγοντα μέτρα. Η δύσπνοια παραμένει ακόμη μεταξύ των επιθέσεων.

Όταν επιλέξετε μια βασική αντιφλεγμονώδη θεραπεία (άσθμα), θα ανατεθεί κορτικοστεροειδή, που αποτελείται από ορμόνες, με τη μορφή δισκίων ή εισπνοή. Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, καθώς έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: ενεργούν γρήγορα, φτάνουν απευθείας στην αναπνευστική οδό και δεν έχουν σοβαρές παρενέργειες.

Οι μορφές εισπνοής του φαρμάκου περιλαμβάνουν: Bekotid, Aldetsin, Budesonide, Beklazone, Inhacort, Pulmicort. Το ισχυρότερο αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα έχει τα φάρμακα που ονομάζονται Intal και Tileed. Είναι σχεδιασμένα για μακροχρόνια χρήση, σε μαθήματα. Κατά τη διάρκεια των παροξύνσεων, συνιστάται η λήψη πρόσθετων φαρμάκων και, μετά τη διάπραξη της επίθεσης, επιστρέψτε στη βασική θεραπεία.

Επείγουσα φροντίδα για επιθέσεις άσθματος:

- Απομάκρυνση των αιτιολογικών αλλεργιογόνων.

- Παροχή πρόσβασης σε καθαρό αέρα, ξεβιδώνοντας τα ρούχα.

- Ο διορισμός ενός από τα φάρμακα που έχουν βρογχοσπασμολυτικό αποτέλεσμα: σαλβουταμόλη, berotek H, berodual. Η δόση χορηγείται με τη χρήση συσκευής εισπνοής αεροζόλ ή μέσω νεφελοποιητή, μεταξύ των εισπνοών θα πρέπει να υπάρχει περίοδος τουλάχιστον 2 λεπτών.

- ο ασθενής μπορεί να δώσει ένα χάπι euphyllinum για την πρόληψη του βρογχικού άσθματος.

- εάν το αποτέλεσμα απουσιάζει, τότε μετά από 20 λεπτά επαναλάβετε την εισπνοή.

- όταν η ασφυξία αυξάνεται, καλέστε ένα ασθενοφόρο.

Συμπτωματικά και θεραπεία του βρογχικού άσθματος στα παιδιά

Αιτίες

Το άσθμα σε παιδιά βρογχικού τύπου αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών παραγόντων. Για να παρέχετε τη σωστή πρώτη βοήθεια, πρέπει να γνωρίζετε όλους τους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν την ανάπτυξη της νόσου.

Οι κύριοι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν αυτή τη νόσο περιλαμβάνουν:

 • επιπτώσεις στο σώμα του παιδιού από διάφορα αλλεργιογόνα. Προκαλούν αλλεργική αντίδραση στο βρογχικό δέντρο. Πιο συχνά στο ρόλο ενός αλλεργιογόνου δρα οικιακή σκόνη, σκόνη λουλουδιών, τρίχες ζώων ή φτερά πουλιών. Αυτός είναι ο συνηθέστερος λόγος. Συχνά, διάφορα αλλεργιογόνα προκαλούν βρογχικό άσθμα.
 • τρώγοντας μεγάλες ποσότητες τροφίμων όπως σοκολάτα, εσπεριδοειδή, ψάρια, ξηροί καρποί και γάλα.
 • παρουσία μούχλας στο σπίτι.
 • χρήση ορισμένων φαρμάκων. Η ομάδα τέτοιων φαρμάκων περιλαμβάνει μεμονωμένα αντιβιοτικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και ασπιρίνη.

Επιπλέον, οι εσωτερικοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη βρογχικού άσθματος, που περιλαμβάνουν:

 • κληρονομικότητα. Εάν η επόμενη συγγενής είχε διαγνωστεί με αυτήν την ασθένεια, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το παιδί θα εμφανιστεί επίσης. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν ορισμένες μορφές αλλεργιών.
 • την παρουσία υπερβολικού βάρους. Μπορεί να προκαλέσει άσθμα λόγω ανεπαρκούς αερισμού των πνευμόνων, καθώς με την παχυσαρκία το διάφραγμα είναι κάπως υψηλότερο από το φυσιολογικό.
 • ορμονικές μεταβολές.
 • πάτωμα. Τις περισσότερες φορές αυτή η ασθένεια επηρεάζει τα αγόρια λόγω των ανατομικών χαρακτηριστικών της δομής του βρογχικού δέντρου. Στα αγόρια, οι αυλούς των βρόγχων είναι στενότεροι από ό, τι στα κορίτσια.

Επιπλέον, οι ακόλουθοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της νόσου:

 • εισπνοή καπνού τσιγάρου, εξάτμιση αυτοκινήτων.
 • σωματική δραστηριότητα. Συχνά, το άσθμα σε ένα παιδί αποκαλύπτει τα πρώτα του συμπτώματα μετά από μια μακρά πορεία.
 • επαφή με οικιακές χημικές ουσίες: σκόνες, διάφορα προϊόντα καθαρισμού, καθώς και αρώματα.
 • αναπνέοντας υπερβολικά ξηρό ή ψυχρό αέρα.

Προκαλούν την εμφάνιση του βρογχικού άσθματος μπορεί και του ARVI (αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις), οι οποίες συχνά επηρεάζονται από τα παιδιά.

Όπως μπορείτε να δείτε, οι λόγοι που είναι ικανοί να προκαλέσουν αυτή τη νόσο είναι περισσότερο από αρκετοί. Αλλά η πιο κοινή αιτία της νόσου εξακολουθεί να είναι η σοβαρότητα των αλλεργικών αντιδράσεων στην παιδική ηλικία.

Συμπτώματα

Το βρογχικό άσθμα σε ένα παιδί είναι μια φλεγμονή της αναπνευστικής οδού ενός χρόνιου τύπου. Η ασθένεια αναπτύσσεται εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει μια αύξηση στη βρογχική δραστηριότητα, που εκδηλώνεται σε σπασμωδικά φαινόμενα. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται υπερβολική έκκριση βλέννας, αναπτύσσεται φλεγμονώδες οίδημα, πράγμα που οδηγεί σε σπασμωδικό στένωση του αυλού του βρόγχου. Η στένωση του αυλού οδηγεί σε ανεπαρκή ανταλλαγή αερίων και ως εκ τούτου το παιδί πάσχει από ασφυξία, καθώς και συριγμό, βήχα και δύσπνοια.

Η υπερδραστηριότητα των βρόγχων προκύπτει ως αποτέλεσμα της επίδρασης ορισμένων περιβαλλοντικών παραγόντων στο σώμα του παιδιού. Ως εκ τούτου, τα σημάδια της νόσου μπορεί να έχουν διαφορετικές εκδηλώσεις.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου είναι:

 • περιοδικές επιθέσεις ασφυξίας ·
 • η εμφάνιση κατά τη διάρκεια του βήχα του συριγμού?
 • ξηρός βήχας;
 • δύσπνοια. Είναι συνήθως δύσκολο να εκπνεύσει.

Η ασθένεια αρχίζει ακριβώς με αυτές τις επιθέσεις. Τα συμπτώματα αυτά συμβαίνουν συχνότερα νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Ίσως η εμφάνιση των παραπάνω συμπτωμάτων το πρωί και το βράδυ. Συνήθως τέτοιες επιθέσεις συνεχίζονται ανεξάρτητα, αν και μπορούν να σταματήσουν με τη βοήθεια φαρμάκων. Μετά το τέλος της κρίσης, είναι δυνατή μια μικρή ποσότητα κίτρινου ιξώδους πτυέλου.

Οι επιθέσεις του βρογχικού άσθματος συνοδεύονται από ένα αίσθημα έλλειψης αέρα. Μερικές φορές υπάρχει ένα αίσθημα πικρίας στο στήθος.

Η πιο συνηθισμένη αιτία τέτοιων συμπτωμάτων μπορεί να είναι τα τρόφιμα και τα οικιακά αλλεργιογόνα, καθώς και τα φάρμακα, η άσκηση, η ARVI και ο κρύος αέρας.

Η ευκολότερη παραλλαγή του άσθματος είναι το βρογχικό άσθμα του βήχα. Τα σημάδια από τα παραπάνω συμπτώματα περιλαμβάνουν μόνο έναν βήχα που δεν συνοδεύεται από επιθέσεις ασφυξίας και δύσπνοια.

Πολύ συχνά, τα παιδιά αναπτύσσουν αλλεργική μορφή. Ένα τέτοιο βρογχικό άσθμα στα παιδιά των οποίων τα συμπτώματα περιλαμβάνουν σοβαρά αλλεργικά συμπτώματα, καταλαμβάνει το υψηλότερο ποσοστό όλων των μορφών της νόσου που διαγνώστηκε στα παιδιά.

Τα ακόλουθα πρόσθετα συμπτώματα είναι τυπικά για αυτή τη μορφή της νόσου:

 • την εμφάνιση αλλεργικού δερματικού εξανθήματος. Συνήθως το εξάνθημα έχει κόκκινο χρώμα και υψώνεται πάνω από την επιφάνεια του δέρματος.
 • μια αλλεργική φλεγμονή που επηρεάζει τον ρινικό βλεννογόνο (πολυνίτιδα).

Τα συμπτώματα της ασθένειας μπορεί να διαφέρουν και να ποικίλλουν, ανάλογα με τη μορφή της νόσου που έχει το παιδί.

Έτσι, η διαλείπουσα (διαλείπουσα) μορφή της νόσου έχει τα ακόλουθα συμπτώματα σε ένα εύκολο βαθμό:

 • Οι επιθέσεις της δύσπνοιας συμβαίνουν εξαιρετικά σπάνια - μία φορά την εβδομάδα.
 • Οι επιθέσεις απουσιάζουν τη νύχτα.
 • όταν διαγνωσθούν (σπιρομετρία και αιχμή ροής) στο παιδί, οι παράμετροι της λειτουργίας της εξωτερικής αναπνοής εντός του κανονικού.

Η επίμονη (επίμονη) μορφή του βρογχικού άσθματος έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Οι επιθέσεις εμφανίζονται συχνότερα από μία φορά την εβδομάδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται περισσότερο από μία φορά την ημέρα.
 • η επίθεση αρχίζει το πρωί, αλλά μπορεί να επαναληφθεί τη νύχτα.
 • Σύμφωνα με τη σπιρομετρία, τα ποσοστά αναπνοής είναι φυσιολογικά, αλλά παρατηρούνται μικρές διαταραχές στη μελέτη της ροής κορυφής.

Η μόνιμη μορφή με μέτρια σοβαρότητα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

 • Οι επιθέσεις παρατηρούνται συχνότερα από μία φορά την εβδομάδα (ειδικά επιληπτικές κρίσεις τη νύχτα).
 • υπάρχει επιδείνωση της εργασιακής ικανότητας του αναπνευστικού συστήματος, δεδομένου ότι όλο και πιο συχνά οι επιληπτικές κρίσεις εκδηλώνονται τόσο τη νύχτα όσο και την ημέρα.
 • σε μελέτες παρατηρούνται μέτριες αλλαγές στην αναπνευστική λειτουργία.

Σε ένα σοβαρό βαθμό, η μόνιμη μορφή έχει τέτοιες εκδηλώσεις:

 • Οι επιθέσεις είναι σταθερές και συμβαίνουν καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.
 • μειωμένη λειτουργικότητα. Τα παιδιά είναι άτακτα, αργά κινούμενα και όχι ενεργά.
 • συχνά οι κρίσεις ενεργοποιούνται τη νύχτα.
 • Σημειώνονται σημαντικές διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.

Επιπλέον, τα παιδιά έχουν συχνά ατοπικό αλλεργικό βρογχικό άσθμα. Τα πρώτα του σημάδια εμφανίζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία, γεγονός που εξηγείται από την αυξημένη ευαισθησία στα συστατικά των οικιακών καθαριστικών, των σκονών πλυσίματος κλπ.

Εκτός από την παραπάνω ταξινόμηση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις μορφές της ασθένειας, υπάρχει μια άλλη ταξινόμηση. Εδώ τα συμπτώματα υποδιαιρούνται ανάλογα με το επίπεδο ελέγχου της νόσου.

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά για μια ελεγχόμενη μορφή:

 • οι επιληπτικές κρίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας απουσιάζουν ή δεν εμφανίζονται περισσότερες από δύο φορές την εβδομάδα.
 • καμία επίθεση νύχτας καθόλου ·
 • η σωματική δραστηριότητα των παιδιών δεν μειώνεται.
 • δεν υπάρχουν ετήσιες παροξύνσεις.
 • φυσιολογικές παραμέτρους της αναπνευστικής λειτουργίας.

Για μια μερικώς ελεγχόμενη μορφή είναι χαρακτηριστικές:

 • η παρουσία σπάνιων κατασχέσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • υπάρχουν νυκτερινές κρίσεις.
 • μειωμένη σωματική δραστηριότητα των παιδιών ·
 • υπάρχουν ετήσιες παροξύνσεις.
 • μειώνεται η αναπνευστική λειτουργία.

Μια μη ελεγχόμενη μορφή διαγνωρίζεται σε μια κατάσταση όπου συνδυάζονται τουλάχιστον τρία χαρακτηριστικά μιας μερικώς ελεγχόμενης μορφής.

Δεδομένου ότι το βρογχικό άσθμα στα παιδιά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές καταστάσεις, κάθε γονέας πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον τα κύρια σημάδια της εμφάνισης της νόσου. Εξάλλου, η θεραπεία της νόσου είναι πολύ πιο αποτελεσματική στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της. Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας τη μορφή της νόσου, η οποία θα σας βοηθήσει εγκαίρως για να δείτε έναν γιατρό για θεραπεία.

Τι να κάνει με μια επίθεση

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να αντιδράσουμε όταν ένα παιδί έχει προσβάλει βρογχικό άσθμα. Οι πρώτες βοήθειες σε αυτή την κατάσταση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες:

 • να ηρεμήσει ένα παιδί που έχει αρχίσει να πανικοβάλλει.
 • Καθίστε σε επίπεδη επιφάνεια. Η έμφαση πρέπει να δίνεται στα χέρια, αν είναι τραπέζι ή σε κάθισμα καρέκλας.
 • δώστε στο παιδί καθαρό αέρα. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να ανοίξετε ένα παράθυρο, να αφαιρέσετε το παιδί από τα ρούχα του και να απελευθερώσετε το λαιμό του για να δημιουργήσετε συνθήκες για ελεύθερη αναπνοή.
 • κάνετε τουλάχιστον 1-2 δόσεις βρογχοδιασταλτικού από την συσκευή εισπνοής.
 • μετά από αυτές τις ενέργειες εντός 10 λεπτών η επίθεση θα περάσει. Σε μια κατάσταση όπου αυτή η ώρα έχει λήξει και η επίθεση συνεχίζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία με την συσκευή εισπνοής.

Σε περίπτωση σοβαρής επίθεσης, η οποία δεν θα μπορούσε να σταματήσει γρήγορα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό για ειδική ιατρική περίθαλψη. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να καλέσετε ένα ασθενοφόρο.

Θεραπεία

Η θεραπεία του βρογχικού άσθματος στα παιδιά μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους:

 • μη φαρμακολογική;
 • με τη χρήση φαρμάκων.

Ας εξετάσουμε λεπτομερώς κάθε μέθοδο θεραπείας.

Η μη-φαρμακευτική θεραπεία περιλαμβάνει την οργάνωση της διαδικασίας απομάκρυνσης, δηλ. να εξαλείψει την αιτία της επίθεσης. Για το σκοπό αυτό διορίστε:

 • Μια δίαιτα που αποκλείει όλα τα αλλεργιογόνα τροφίμων.
 • αποκλεισμός από το σπίτι όλων των κατοικίδιων ζώων ·
 • πραγματοποίηση υγρού καθαρισμού στο σπίτι.
 • εάν είναι απαραίτητο, οι γιατροί προτείνουν την αλλαγή του κλίματος της κατοικίας.

Επίσης, το παιδί έχει συνταγογραφηθεί μέτρια σωματική δραστηριότητα, κολύμβηση, αναπνευστική γυμναστική. Οι γονείς και τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν ειδικά μαθήματα και όπου σε προσβάσιμη μορφή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια, και παρέχει συστάσεις για την πρόληψη των επιθέσεων. Στο μάθημα μπορείτε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε σωστά την συσκευή εισπνοής.

Αντιμετωπίστε αυτή τη θεραπεία μόνο τα ευκολότερα και αρχικά στάδια του βρογχικού άσθματος.

Οι βαρειές μορφές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με το συνδυασμό θεραπείας μη-φαρμάκων και φαρμάκων. Σε αυτή την κατάσταση, οι μικροί ασθενείς, μαζί με τις παραπάνω διαδικασίες, οι γιατροί συνταγογραφούν μια πρόσθετη λήψη φαρμάκων.

Για τη θεραπεία του βρογχικού άσθματος, συνταγογραφούνται τα ακόλουθα φάρμακα:

 • φάρμακα που συμβάλλουν στην επέκταση του αυλού των βρόγχων. Αυτό μπορεί να είναι ένα βήτα-2-αγωνιστές (είναι βασικά φάρμακα), Μ-χολιολυτικά, θεοφυλλίνη και γλυκοκορτικοστεροειδούς ορμόνες. Οι ορμόνες μπορούν να συνταγογραφηθούν, είτε ενδομυϊκώς είτε σε δισκία για εσωτερική χρήση. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να ανακουφίσουν μόνο μια επίθεση, αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν μόνιμα την αιτία της εμφάνισής της.
 • αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Πηγαίνουν ως προσθήκη στις παραπάνω εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη της επίθεσης. Η λήψη τέτοιων φαρμάκων είναι δυνατή μόνο σε 6-8 ώρες μετά την τελευταία χρήση. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει κυρίως γλυκοκορτικοστεροειδείς ορμόνες που λαμβάνονται από ασθενείς με τη μορφή δισκίων ή σε μορφή εισπνοής.

Η λήψη φαρμάκων καθιστά δυνατή τη γρήγορη διακοπή μιας επίθεσης και την επιστροφή του παιδιού σε κανονική κατάσταση.

Λάβετε υπόψη ότι η μακροχρόνια χρήση ορμονικών φαρμάκων, η οποία είναι απλώς απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η ελάχιστη περίοδος λήψης των απαραίτητων φαρμάκων για την εκτίμηση της επίδρασής τους είναι τρεις μήνες.

Θυμηθείτε ότι η πρόωρη εγκατάλειψη των φαρμάκων που συνταγογραφούνται από έναν γιατρό μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση και στη μετάβαση της νόσου σε πιο σοβαρή μορφή. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος λήψης ορμονικών φαρμάκων είναι δικαιολογημένος και αναπόφευκτος.

Επίσης, οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφήσουν τον έλεγχο των ναρκωτικών. Η λήψη τους καθιστά δυνατό για μεγάλο χρονικό διάστημα να κρατηθούν οι βρόγχοι σε ανοικτή κατάσταση. Ο έλεγχος φαρμάκων περιλαμβάνει βήτα-2-αγωνιστές και θεοφυλλίνη με μακρύτερη περίοδο δράσης.

Κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων, τα παιδιά πρέπει να είναι πιο προσεκτικά, καθώς τα φάρμακα μπορεί να μην είναι κατάλληλα για την ηλικιακή ομάδα του παιδιού. Ο γιατρός θα πρέπει να συνταγογραφήσει μόνο τα φάρμακα που επιτρέπεται να μεταφέρουν το παιδί κατά ηλικία.

Εκτός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, το βρογχικό άσθμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις ακόλουθες πρόσθετες μεθόδους:

 • θεραπεία σανατόριο. Τα παιδιά μπορούν να επισκεφθούν επιπλέον δωμάτια με αλάτι ή να πάνε διακοπές στη θάλασσα.
 • διεξαγωγή ειδικής αλλεργιογόνου ανοσοθεραπείας, η οποία μειώνει την ευαισθησία του παιδιού στα αλλεργιογόνα. Για να γίνει αυτό, τα παιδιά λαμβάνουν μικρές δόσεις αλλεργιογόνων για να επιταχύνουν τη διαδικασία προσαρμογής του σώματος.

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τρόπων για τη θεραπεία του βρογχικού άσθματος. Αλλά μόνο ένας εξειδικευμένος ειδικός μπορεί να αναθέσει ακριβώς τι θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να κάνετε αυτοθεραπεία στο παιδί σας, αλλά πρέπει να εμπιστευτείτε την υγεία του σε ειδικό πτυχιούχο.

Πρόληψη

Οι γιατροί, λόγω του υψηλού επιπολασμού του βρογχικού άσθματος μεταξύ των παιδιών, συστήνουν στους γονείς να προλαμβάνουν ασθένειες. Εξάλλου, η ασθένεια, όπως γνωρίζετε, είναι ευκολότερη πρόληψη από τη θεραπεία.

Η προληπτική συντήρηση του βρογχικού άσθματος στα παιδιά περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:

 • σωστή διατροφή ·
 • αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αλλεργιογόνα ·
 • συχνές βόλτες στον καθαρό αέρα.
 • Αποφυγή της επαφής με πιθανά αλλεργιογόνα.

Ένας τόσο απλός κατάλογος προληπτικών μέτρων θα σας επιτρέψει να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης αυτής της ασθένειας.

Οργάνωση της υποαλλεργικής ζωής

Η κύρια διαδικασία στα προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της ανάπτυξης βρογχικού άσθματος σε ένα παιδί είναι η οργάνωση της υποαλλεργικής ζωής. Για να οργανώσετε μια τέτοια ζωή, είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιήσετε την παρουσία αλλεργιογόνων στο σπίτι σας. Για αυτό χρειάζεστε:

 • Να αποκλείσετε την αγορά μαξιλαριών με συνθετικό πληρωτικό.
 • δεν περιέχουν σε μεγάλες ποσότητες στο σπίτι στοιχεία που συσσωρεύουν σκόνη - χαλιά, κάτω μαξιλάρια, κλπ.?
 • ελαχιστοποιούν τη χρήση προϊόντων καθαρισμού στην καθημερινή ζωή.
 • Χρησιμοποιήστε κλειστά έπιπλα, τα οποία συσσωρεύουν ελάχιστη σκόνη.
 • καθημερινό υγρό καθαρισμό.
 • αλλαγή κλινοσκεπασμάτων μία φορά την εβδομάδα.
 • Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας των αλλεργικών φυτών, ελαχιστοποιήστε την εκροή προς το δρόμο. Εάν είναι απαραίτητο να φύγετε, τότε κατά την επιστροφή στο σπίτι το παιδί πρέπει να αλλάξει όλα τα ρούχα, να ξεπλύνει το λαιμό και να κάνει ντους.

Μετά από αυτούς τους εύκολους κανόνες, θα μειωθεί ο κίνδυνος άσθματος στο ελάχιστο.

Βίντεο "Βρογχικό άσθμα τη νύχτα"

Νυκτερινές κρίσεις. Αυτό που δεν είναι επιθυμητό. Φυτική θεραπεία. Υποστηρικτική θεραπεία. Αναπνευστική γυμναστική.